Tin Tức

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2021 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bài thu hoạch chuyên đề năm 2021 học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải ko?Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin tức

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2021

https://chinphu.vn/ mời các bạn tham khảo mẫu bài thu hoạch chuyên đề học tập và tuân theo bác năm 2021 về xây dựng phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bài viết này.

Thông báo: Ngày nay các cán bộ Đảng viên đang thực hiện việc học và viết bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 dành cho Đảng viên. https://chinphu.vn/ đã cập nhật các mẫu bài viết để các bạn tham khảo. Mời các bạn cùng xem bài viết: Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 khóa 12 dành cho Đảng viên, thầy cô giáo, cán bộ chủ chốt và các nhân vật khác.

Bài thu hoạch chuyên đề học tập và tuân theo bác năm 2021 mẫu 1

Xây dựng phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

MỞ ĐẦU

Phong cách và tác phong là hai khái niệm thường đi đôi với nhau. Phong cách hàm nghĩa rộng hơn, trình bày những cung cách, hình thức hành xử của một người hay một nhóm người, được trình bày nhất quán trong lao động, học tập, sinh hoạt, tạo nên cái riêng của họ, phân biệt họ với những người khác. Phong cách tạo nên trên cơ sở những yếu tố về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tài năng, sở trường, khí chất… Tác phong hàm nghĩa cụ thể hơn so với phong cách. Có thể hiểu tác phong là sự thể xuất hiện bên ngoài của phong cách, tạothành lề lối làm việc, thói quen xử sự, nền nếp sinh hoạt…Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ sử dụng nhất quán khái niệm “phong cách Hồ Chí Minh” với cả hai hàm nghĩa của “phong cách” và “tác phong”; sử dụng khái niệm “phong cách làm việc” và “phong cách lãnh đạo” để nói về phong cách, tác phong công việc trong công việc và trong lãnh đạo, quản lý non sông.

Phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm dấu ấn riêng của Người, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục tiêu sống của Người; vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mệnh, vừa cao cả vừa thiết thực; trình bày trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có trị giá khoa học, đạo đức, thẩm mỹ; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và tuân theo.

Lúc còn nhỏ, Hồ Chí Minh đã sớm định hình một phong cách nền nếp, ngăn nắp, cần mẫn. Những năm tháng bôn ba ở nước ngoài, lăn lộn với cuộc sống của người lao động, hòa mình trong phong trào người lao động đã tạo nên ở Người một phong cách làm việc khoa học, quý trọng thời kì và sắp xếp công việc hàng ngày một cách cụ thể, hợp lý. Những trải nghiệm cùng với những tác động và tác động của các yếu tố văn hóa phương Đông và phương Tây nhưng mà người đã tiếp thu trong những năm tháng hoạt động cách mệnh đã tạo nên trong con người Chủ tịch Hồ Chí Minh một phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo đặc trưng của Người, được trình bày đậm nét và thâm thúy trong cách khắc phục công việc hàng ngày trên cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước sau này.

Có thể nói một cách rất nói chung về phong cách làm việc Hồ Chí Minh, đó là lề lối, cung cách, hình thức làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương, trình bày trong hoạt động lãnh đạo của Người với những đặc điểm quan trọng như: phong cách dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mệnh, khoa học, năng động, thông minh.

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phần thứ nhất

XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của hàng ngũ cán bộ.Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy”2 và đi tới kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”3. Vì thế, Người rất quan tâm tới xây dựng, rèn luyện hàng ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công việc. Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên, cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

1.Phong cách dân chủ, quần chúng

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, phong cách dân chủ hay “cách làm việc dân chủ” là phong cách hàng đầu nhưng mà người cán bộ cấp thiết. Người chỉ rõ: Đảng ta thực hiện “ Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của các cơ quan nhà nước trong cơ chế ta”4 và “cơ chế ta là cơ chế dân chủ, tư tưởng phải được tự do”5. Vì thế, người cán bộ, đảng viên phải tạo ra được ko khí dân chủ thực sự trong nội bộ bằng cách thành tâm lắng tai và khơi gợi cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, cấp dưới nói hết ý kiến, ý kiến của mình. Được tương tự thì cấp dưới và quần chúng mới tích cực đề ra sáng kiến, “học hỏi sáng kiến của quần chúng để lãnh đạo quần chúng”6. Những sáng kiến đó được coi trọng, được khen ngợi thì những người có sáng kiến càng thêm tích cực làm việc. Phong cách dân chủ của người cán bộ ko chỉ khơi nguồn thông minh, phát huy ý thức hiến dâng của cấp dưới và quần chúng nhân dân nhưng mà còn làm cho tổ chức cơ quan, đoàn thể thêm gắn bó.

Người có phong cách dân chủ là thực hành tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, tư nhân phụ trách”,đó cũng là cách “để phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của nhiều người”. Cán bộ ko bao giờ được “độc tôn chân lý”, phải thành thực lắng tai ý kiến phê bình của cấp dưới và nghiêm túc sửa mình với ý thức cầu thị. Làm tương tự thì vững chắc người cán bộ sẽ được nhân dân yêu quý, cấp dưới nể trọng, sẵn sàng đóng góp sáng kiến.

Phong cách dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là dân chủ có định hướng, có lãnh đạo, dân chủ phải đi tới sự tập trung chứ ko phải dân chủ quá trớn, dân chủ vô tổ chức.Một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt Đảng là “tập trung dân chủ”. Nói về sức mạnh của dân chủ, Hồ Chí Minh từng nói: “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể khắc phục mọi khó khăn”7. Nếu người cán bộ ko có tác phong dân chủ hoặc “Mồm thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ”8 là họ tự tước đi của mình vũ khí hữu hiệu nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó, dù có “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị” nhưng mà công việc vẫn ko chạy”9.

Phong cách dân chủ yêu cầu người cán bộ, đảng viên phải sâu sát quần chúng, chú ý tìm hiểu tâm tư ước vọng của quần chúng, quan tâm tới mọi mặt đời sống nhân dân; tin yêu và tôn trọng con người, chú ý lắng tai ý kiến và khắc phục những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và tu sửa thiếu sót của mình.

Gắn bó mật thiết với phong cách dân chủ là phong cách quần chúng. Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ phải có phong cách làm việc quần chúng, xuất phát từ vấn đề có tính nguyên tắc về vai trò của quần chúng nhân dân: “Dễ mười lần ko dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”10. Phong cách quần chúngyêu cầu người cán bộ phải thân thiện quần chúng, lắng tai và thấu hiểu mong muốn của quần chúng. Người cán bộ phải thường xuyên đi xuống cơ sở nhưng mà mình phụ trách, tìm hiểu thực trạng đời sống, tâm tư, ước vọng của quần chúng. Người khẳng định: nếu “cách xa quần chúng, ko liên lạc chặt chẽ với quần chúng, cũng như đứng lửng lơ giữa trời, nhất mực thất bại”11.

Phong cách quần chúng ko có tức là “theo đuôi quần chúng”, vì theo Hồ Chí Minh, “Trong quần chúng, có nhiều từng lớp không giống nhau, trình độ không giống nhau, ý kiến không giống nhau”12. Người cán bộ phải có khả năng vững vàng để vừa tăng lên trình độ tỉnh ngộ, dân trí của quần chúng, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của một bộ phận quần chúng “chậm tiến”, vừa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình.

Phong cách quần chúng Hồ Chí Minh là phải biết cách tổ chức phong trào thích hợp với trình độ, năng lực thực tiễn của quần chúng, ko chủ quan, duy ý chí, áp đặt thực tiễn theo ý mình. Theo Người, “nếu cứ tuân theo ý muốn, theo tư tưởng, theo chủ quan của mình, rồi đem cột vào cho quần chúng, thì khác nào “khoét chân cho vừa giầy”… Người nào cũng đóng giầy theo chân. Ko người nào đóng chân theo giầy”13. Người khẳng định: “cách làm việc, cách tổ chức, nói chuyện, tuyên truyền, khẩu hiệu, viết báo, v.v. của chúng ta, đều phải lấy câu này làm mực thước: “Từ trong quần chúng ra. Về sâu trong quần chúng”14, “dựa vào lực lượng quần chúng”15.

Phong cách quần chúng của cán bộ, đảng viên trình bày rõ trong các thói quen sinh hoạt hàng ngày. Người cán bộ phải giản dị, hòa đồng với quần chúng, ko cho phép mình hưởng điều gì có tính chất “đặc quyền, đặc lợi”. Người cảnh tỉnh những suy nghĩ sai lệch trong cán bộ, rằng “phải ăn mặc bảnh mới giữ được oai tín, giữ được thể diện”16. Lúc người cán bộ thấm nhuần tác phong quần chúng, họ sẽ được quần chúng nhân dân mến thương, tin tưởng, ủng hộ và lúc đó, việc gì họ làm cũng thành công.

2.Phong cách khoa học

Phong cách làm việc khoa học yêu cầu lúc xem xét và quyết định mọi việc đều phải thăm dò, nghiên cứu, phân tích toàn diện, phải tôn trọng thứ tự ra quyết định, tranh thủ ý kiến của tập thể lãnh đạo và quần chúng. Người chỉ rõ: “Gặp mỗi vấn đề, ta phải đặt câu hỏi: vì sao có vấn đề này? xử trí như thế này, kết quả sẽ ra sao? Phải suy tính kỹ lưỡng. Chớ vội vã, chớ làm bừa, chớ làm liều. Chớ gặp sao làm vậy”17. Việc gì cũng phải thăm dò rõ ràng, cẩn thận rồi mới quyết định và thực hiện tới nơi, tới chốn. Đặc trưng, đối với những vấn đề mới, phức tạp có tác động lớn tới tổ chức đảng, đơn vị, quân nhân và nhân dân, cần phải làm thử, làm điểm trước lúc quyết định. Tuyệt đối ko ra quyết định lúc chưa có thông tin đầy đủ, chưa có phương án tính toán hiệu quả. Tránh chủ quan duy ý chí, che giấu thiếu sót để chạy theo thành tích.

Phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh là làm việc phải có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, thiết thực. Muốn có kế hoạch khoa học thì người cán bộ phải “Việc chính, việc gấp thì làm trước. Ko nên luộm thuộm, ko có kế hoạch, gặp việc nào, làm việc đó”18. Hết sức tránh chuyện vạch ra “Chương trình công việc thì quá rộng nhưng mà kém thiết thực” và căn bệnh “đánh trống bỏ dùi” gây lãng phí tiền tài, nhân lực và thời kì của nhân dân.

Phong cách làm việc khoa học là phải biết quý trọng thời kì, biết giờ nào làm việc đó và có năng lực khắc phục công việc một cách tốt nhất trong một thời kì ngắn nhất. Người từng nói: “ Thời giờ cũng cần phải tiết kiệm như tài sản, tài sản hết còn có thể làm thêm lúc thời kì đã qua rồi ko bao giờ kéo lại được…. Người cán bộ phải biết tiết kiệm thời kì của mình nhưng cũng phải biết tiết kiệm thời kì cho người khác. Cách tốt nhất là tập trung khắc phục dứt điểm từng công việc;” Ko nên “nay lần mai lữa”19 ko ôm đồm, làm quá nhiều việc, những nhiều việc ko dứt điểm, ko hiệu quả. Người giảng giải: “Đích tức là nhằm vào đó nhưng mà bắn. Nhiều đích quá thì loạn mắt, ko bắn trúng đích nào”20.

Phong cách làm việc khoa học yêu cầu người cán bộ khắc phục công việc trên cơ sở dữ liệu khách quan, dựa trên nền tảng thực tiễn để lựa chọn ra phương án khả thi nhất và phương án đó phải đặt trong tổng thể chiến lược trong khoảng thời gian dài. Ko được rơi vào “Bệnh cận thị – ko trông xa thấy rộng. Những vấn đề to tát thì ko nghĩ tới nhưng mà chỉ chuyên chú những việc tỉ mỉ”21. Người cán bộ ko được vì cái lợi nhỏ trước mắt nhưng mà làm tổn hại tới lợi ích to lớn, trong khoảng thời gian dài. Tầm nhìn – đó chính là phẩm chất của người có tư duy khoa học và có cách làm việc khoa học.

Theo Hồ Chí Minh, phong cách làm việc khoa học yêu cầu người cán bộ phải có cách nhận định đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc cho hợp lý;lại phải biết cách rà soát, giám sát công việc và cấp dưới một cách hiệu quả, qua đó thấy được việc thi hành đường lối, nghị quyết của Đảng như thế nào và cần điều chỉnh cái gì…Người nói: “tình hình khách quan thay đổi hàng giờ hàng phút, một chủ trương của ta hôm nay đúng, hôm sau đã ko hợp thời, nếu ta ko tỉnh táo kiểm điểm những tư tưởng hành vi của ta để bỏ đi những cái quá thời, sai hỏng, nhất mực ta sẽ ko theo kịp tình thế”22. Rà soát còn có tác dụng phân loại, nhận định cán bộ, vì “Có rà soát… mới biết rõ năng lực và thiếu sót của cán bộ, mới tu sửa và giúp sức kịp thời”23. Cán bộ lãnh đạo làm việc khoa học, chặt chẽ thì cấp dưới ko thể “qua mặt”.

Phong cách khoa học yêu cầu người cán bộ sau mỗi công việc phải biết rút ra kinh nghiệm cho lần sau và cho người khác. Hồ Chí Minh viết: “công việc gì bất kỳ thành công hoặc thất bại, chúng ta cần phải nghiên cứu tới cội rễ, phân tích thật rõ ràng rồi kết luận. Kết luận đó sẽ là cái thìa khóa tăng trưởng công việc và để tạo điều kiện cho cán bộ tiến tới”24.

3.Phong cách nêu gương

Theo Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ tới lớn, trình bày thường xuyên về mọi mặt; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm. Người yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên đều phải nêu gương về đạo đức. Trước hết, mình phải tự làm gương, cán bộ “gắng làm gương trong anh em, và lúc đi công việc, gắng làm gương cho dân”25.

Về vai trò của nêu gương, Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, ko phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” nhưng mà ta được họ yêu quý. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức.Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”26. Tự mình phải chính trước mới giúp người khác chính.Mình ko chính, nhưng mà muốn người khác chính là vô lý.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cách mệnh chủ yếu, là tư cách của con người. Người viết:

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa, thì ko thành trời,

Thiếu một phương, thì ko thành đất.

Thiếu một đức thì ko thành người”.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là một nội dung cơ bản ko thể thiếu trong phong cách làm việc và tư cách của những người lãnh đạo, quản lý. Trong bản Di chúc thiêng liêng, Người dặn dò tất cả các cán bộ, đảng viên: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mệnh, Thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người tôi tớ thật trung thành của Nhân dân”28.

Theo Hồ Chí Minh, quân địch của lòng chí công vô tư chính là chủ nghĩa tư nhân, chỉ thấy lợi ích riêng của mình, ko thấy lợi ích chung của tập thể, chỉ muốn tự tư tự lợi. Phải khắc phục chủ nghĩa tư nhân có trong mỗi người cán bộ đảng viên thì mới có thể có phong cách làm việc cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đó là cơ sở để tạo nên hành vi đạo đức đúng mực, một tâm hồn hướng thượng: “Sang giàu ko thể quyến rũ, nghèo túng ko thể lay chuyển, uy thế ko thể khuất phục”

Cần nêu gương trên ba mối quan hệ với mình, với người, với việc. Đối với mình phải ko tự phụ tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để tăng trưởng điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân; phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày. Đối với người, luôn giữ thái độ chân tình, khiêm tốn, kết đoàn, thực thà, ko gian sảo, lừa lọc, khoan dung, khoan dung. Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng”, đặtviệc công lên trên, lên trước việc tư.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm.Nói đi đôi với làm ko chỉ là một chuẩn mực trong đạo đức truyền thống nhưng mà còn là chuẩn mực đạo đức công vụ tối thiểu. Với cán bộ, đảng viên, sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đạo đức và nêu gương đạo đức cần đạt tới sự nhất quán trong công việc và trong đời sống riêng, giữa đạo đức người lãnh đạo và đạo đức đời thường. Địa vị càng cao, uy tín càng lớn, càng phải ra sức hoàn thiện về đạo đức, thống nhất giữa nói và làm. Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công việc và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.

Việc nói đi đôi với làm mang lại cho quần chúng lòng tin và sự tôn trọng đối với người cán bộ, do đó, người cán bộ dễ dàng thực thi quyền lãnh đạo của mình. Người phê phán những cán bộ “Chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Nhưng một việc gì thiết thực cũng ko làm được”30. Nhân dân ko bao giờ tin tưởng những cán bộ nói nhưng mà ko làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói một đàng làm một nẻo. Muốn rèn luyện được phong cách nói đi đôi với làm, người cán bộ phải thường xuyên tự kiểm điểm, xét soi chính mình, đồng thời phải khuyến khích cấp dưới và quần chúng nhận xét, phê bình, góp ý cho mình, nhắc nhở mình về những điều mình đã hứa. Người cán bộ cũng phải biết tránh căn bệnh hình thức, bệnh “hữu danh, vô thực”, chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài.

Trong gia đình, cha mẹ phải là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em. Trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo là tấm gương cho học trò. Trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, làm tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó nhưng mà nói theo, qua đó nhưng mà làm tăng thêm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

Trong các nội dung nêu gương, cán bộ, đảng viên phải xoành xoạch nêu gương về ý thức phục vụ nhân dân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm phục vụ nhân dân từ một triết lý sâu xa rằng, cơm chúng ta ăn, áo chúng ra mặc đều do mồ hôi, nước mắt của dân nhưng mà ra, nên chúng ta phải đền bù xứng đáng cho dân. Vì vậy nhưng mà cán bộ, đảng viên phải xông xáo, tận tình, sâu sát nhân dân, kiểu mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân cả về lời nói và việc làm.

Để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Hồ Chí Minh quân trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mệnh, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”31. Người khẳng định: “Người tốt, việc tốt nhiều lắm.Ở đâu cũng có.Ngành, giới nào, địa phương nào, thế hệ nào cũng có”32. Tháng 6-1968, Người chỉ huy xuất bản sách “Người tốt, việc tốt” để mọi người học tập, tuân theo, lan tỏa cái tốt, cái đẹp trong xã hội.

Phần thứ hai

XÂYDỰNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trong sự nghiệp cách mệnh của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo quần chúng, dẫn dắt quần chúng nhân dân đi theo Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lúc Đảng cầm quyền, đảng viên được tín nhiệm và sắp xếp tham gia công việc lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị. Trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước, đa số người đứng đầu là đảng viên. Vì vậy, phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện ý kiến, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phong cách lãnh đạo là tổng hợp những phương pháp, giải pháp, hình thức riêng, tiêu biểu nhưng mà người lãnh đạo sử dụng hằng ngày để thực hiện nhiệm vụ của mình. Phong cách được quy định bởi tác dụng, nhiệm vụ, phẩm chất, tri thức, điều kiện chính trị và điều kiện sống của người lãnh đạo.Phong cách lãnh đạo là khái niệm rộng hơn khái niệm phương pháp, hình thức, giải pháp. Phong cách lãnh đạo là cái chung, bộc lộ thông qua các phương pháp, hình thức và giải pháp, đồng thời phản ánh các phẩm chất bên trong của con người, phản ánh tư tưởng, đạo đức, năng lực, tính cách, sở trường của người lãnh đạo. Có một số yêu cầu trong phong cách lãnh đạo nhưng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hay nhắc tới, đó là: phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán, lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mệnh, khoa học, năng động, thông minh.

1.Phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ lãnh đạo phải “gom góp mọi ý kiến rời rạc, lẻ tẻ của quần chúng, rồi phân tích nó, nghiên cứu nó, xếp đặt nó thành những ý kiến có hệ thống.Rồi đem nó tuyên truyền, giảng giải cho quần chúng, làm nó thành ý kiến của quần chúng, và làm cho quần chúng giữ vững và thực hành ý kiến đó.Đồng thời nhân lúc quần chúng thực hành, ta xem xét lại, coi ý kiến đó đúng hay ko.Rồi lại tập trung ý kiến của quần chúng, tăng trưởng những ưu điểm, tu sửa những thiếu sót, tuyên truyền, giảng giải, làm cho quần chúng giữ vững và thực hành.

Cứ như thế mãi thì lần sau chắc đúng mực hơn, hoạt bát hơn, đầy đủ hơn lần trước.

Đó là cách lãnh đạo vô cùng tốt”33.

Trong công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách tổ chức, bộ máy nhà nước và nhiều công việc khác, cần phải thực hành cách liên kết sự lãnh đạo với quần chúng và “liên kết chính sách chung với sự chỉ huy riêng”34, tức là vận dụng ý kiến, đường lối chung thích hợp với từng hoàn cảnh cụ thể.Theo Người, tương tự mới thật là biết lãnh đạo, quản lý.

Phong cách lãnh đạo dân chủ thì phải dựa vào quần chúng; là cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu ko được quan liêu, hống hách, khinh thường quần chúng nhân dân. Phải biết đời sống thực của nhân dân như thế nào, khả năng thực của nhân dân ra sao? Họ đang nghĩ và đang mong muốn những gì? Mỗi lời nói, mỗi việc làm của người cán bộ phải thích hợp với quần chúng, phản ánh đúng được khát vọng của quần chúng. Cán bộ phải biết được những băn khoăn trằn trọc của dân để kịp thời uốn nắn và tháo gỡ cùng dân.

Người phê bình cách lãnh đạo của một số cán bộ ko dân chủ, dẫn tới tình trạng người có ý kiến ko dám nói, người muốn phê bình ko dám phê bình, làm cho cấp trên cấp dưới xa cách nhau, quần chúng với Đảng xa vắng nhau, ko còn sáng kiến, ko còn tích cực trong lúc làm việc. Người chỉ rõ: “Người lãnh đạo muốn biết rõ ưu điểm và thiếu sót của mình, muốn biết công việc của mình tốt hay xấu, ko gì bằng khuyên cán bộ mình đề ra ý kiến và phê bình. Như thế không những ko phạm gì tới uy tín của người lãnh đạo nhưng mà lại tỏ ra dân chủ thực thà trong Đảng.

Nếu cán bộ ko nói năng, ko quan tâm kiến, ko phê bình, thậm chí tưng bốc mình, thế là một hiện tượng rất xấu. Vì ko phải họ ko có gì nói, nhưng vì họ ko dám nói, họ sợ. Thế là mất hết dân chủ trong Đảng. Thế là nội bộ của Đảng âm u, cán bộ trở thành những cái máy, trong lòng uất ức, ko dám nói, do uất ức nhưng mà hóa ra oán ghét, chán nản”35.

Người yêu cầu phải có phong cách làm việc thực sự dân chủ chứ ko phải giả tạo, hình thức để che lấp ý đồ xấu của tư nhân. Bởi vì mọi sự giả tạo đều làm suy yếu, thậm chí phá vỡ tập thể, mọi thói hình thức chủ nghĩa trước sau sẽ làm xói mòn, thậm chí triệt tiêu dân chủ.

Cán bộ lãnh đạo, nhất là những người đứng đầu, là người có trọng trách trong một tập thể, vừa phải thực hành dân chủ, lắng tai ý kiến của tập thể, đồng thời, phải quyết đoán, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và dám ra quyết định, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây cũng chính là việc thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, tư nhân phụ trách”.

Theo Hồ Chí Minh, một người dù tài giỏi tới đâu cũng ko thể nắm được hết mọi mặt của một vấn đề, cũng ko thể biết hết được mọi việc trong đơn vị cũng như đời sống xã hội. Cho nên, cấp thiết cách làm việc tập thể để phát huy được trí tuệ của tập thể, của đông đảo quần chúng nhân dân nhằm hoàn thành sự nghiệp của một tập thể, một đơn vị hay địa phương nhưng mà nếu chỉ riêng người cán bộ lãnh đạo, quản lý thì ko làm nổi. Tập thể lãnh đạo là dân chủ.

Tư nhân phụ trách là nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo, người quản lý. Có ý thức tập thể cao, tạo ra bầu ko khí làm việc dân chủ, tôn trọng và lắng tai ý kiến tập thể, phát huy trí tuệ tập thể, nhưng ko có tính quyết đoán, ko dám chịu trách nhiệm tư nhân trước tập thể, thì ko thể có những quyết định kịp thời, phục vụ yêu cầu và công việc cũng ko thể tiến triển được. Chủ tịch Hồ Chí Minh xem xét các cán bộ lãnh đạo, quản lý rằng: “Những việc phổ biến, một người có thể khắc phục đúng, thì người phụ trách cứ cẩn thận khắc phục đi. Những việc quan trọng mới cần tập thể quyết định”36.

Theo Hồ Chí Minh, trách nhiệm của người đứng đầu phải được đề cao, đôi lúc mang tính quyết định tới hiệu quả công việc. Phong cách làm việc của người cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng mực là phải liên kết thống nhất giữa cách làm việc dân chủ, tập thể với tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm tư nhân trước tập thể, kịp thời đưa ra những quyết định đúng. Trong những thời khắc quyết định, người lãnh đạo, quản lý phải dám nghĩ, dám làm, dám quyết… điều đó liên quan trực tiếp tới việc tận dụng được thời cơ. Người từng dạy: “Lạc nước hai xe đành bỏ phí.Gặp thời một tốt cũng thành công”37.

Liên kết tập thể lãnh đạo với tư nhân phụ trách, thực hiện trách nhiệm của người lãnh đạo, người đứng đầu để khắc phục những hiện tượng khinh thường tập thể, hoặc trái lại, phụ thuộc, ỷ lại vào tập thể, ko dám quyết đoán, ko nêu cao trách nhiệm tư nhân… làm trì trệ, suy yếu năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý của người cán bộ lãnh đạo.

2.Phong cách lãnh đạo sâu sát

Trong thực tiễn, Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về phong cách lãnh đạo sâu sát. Theo tài liệu thống kê của Cơ quan sưu tầm Hồ Chí Minh, chỉ tính trong 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1955-1965), ko quản tuổi cao, công việc ngổn ngang, Người đã thực hiện hơn 700 lượt đi thăm các địa phương, công trường, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị quân nhân…, từ miền núi tới hải đảo, để thăm hỏi chiến sĩ và đồng bào, xem xét tình hình, rà soát công việc. Tính ra mỗi năm, có hơn 60 lượt Người đi xuống cơ sở, mỗi tháng có khoảng 6 lần Người gặp mặt quần chúng.Ngoài ra, hằng ngày qua đọc báo, đọc thư của nhân dân gửi lên, thấy có những ý kiến hay, cần tiếp thu, những việc gấp cần khắc phục, Người đều dùng bút đỏ đóng khung lại, chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm, yêu cầu nghiên cứu và khắc phục.

Lãnh đạo sâu sát sẽ tăng lên được tính khách quan, sáng tỏ, tăng cường được công việc rà soát, giám sát, từ đó kiểm soát tốt hơn đối với việc thực thi quyền lực, rà soát, giám sát chặt chẽ việc sử dụng tài sản của Nhà nước, của nhân dân, góp phần phòng chống tham nhũng có hiệu quả. Hồ Chí Minh yêu cầu dựa vào quần chúng nhân dân để giám sát, rà soát, nhằm loại trừ các hành vi trục lợi, trộm cắp, tham ô, đục khoét, biến của công thành của riêng…

Theo Hồ Chí Minh, sau lúc nghị quyết đã được ban hành, phải tổ chức tốt việc thực hiện để nghị quyết đi vào cuộc sống. Điều đó gắn liền với công việc rà soát, giám sát. Muốn tốt, “phải đi tận nơi, xem tận chỗ”. Theo Người, sở dĩ sự thực còn bị che đậy vì sự rà soát, giám sát của các ngành, các đơn vị quản lý, ko nghiêm túc, chưa chặt chẽ.

Sau rà soát, giám sát, thì cái sai cần khắc phục, tu sửa ngay và cái đúng, cái tốt phải được động viên khen thưởng, kịp thời, vì khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng lúc sẽ động viên, giáo dục, xúc tiến người lao động hăng say làm việc. Người yêu cầu nhanh chóng biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, động viên khuyến khích bằng vật chất hoặc ý thức, nhằm tăng trưởng cái tốt để chống lại cái xấu, vì mục tiêu xây dựng con người mới, làm cho xã hội ngày một tiến bộ. Mỗi lúc đọc trên tin báo, thấy tấm gương “người tốt, việc tốt” nào, nhất là những người tiên phong khởi xướng phong trào, Người liền cử cán bộ đi xác minh và tặng “Huy hiệu Bác Hồ” cho người có thành tích xứng đáng. Cả nước có khoảng 5.000 người đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng “Huy hiệu Bác Hồ” qua phong trào “Người tốt, việc tốt”. Những người nào được nhận “Huy hiệu Bác Hồ” đều tự hào kể lại những mẩu chuyện cảm động lúc nhận phần thưởng cao quý này. Quan trọng hơn nữa, những phần thưởng đó, sau này trở thành bài học nêu gương cho các thế hệ con cháu họ.

Hồ Chí Minh từng yêu cầu: “Tôi ra lệnh cho Bộ Tổng tư lệnh nhanh chóng khen thưởng những đơn vị và những chiến sĩ đã lập nhiều chiến công oanh liệt”38. Trong “những việc cần phải làm ngay” gửi cán bộ, chiến sĩ tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Người nhắc nhở: “Xét kỹ và báo cáo những đơn vị và tư nhân có công trạng đặc thù để Chính phủ khen thưởng”, “vì khen thưởng khuyến khích rất nhiều, vì khen thưởng là tổng kết và phổ thông kinh nghiệm ra cho mọi ngành hoạt động”, “vì khen thưởng cũng là một cách giáo dục và cổ động. Quân nhân, đồng bào có thành tích nhưng mà Trung ương, Chính phủ khen thưởng thì mới tích cực hơn và những người chưa có thành tích sẽ thi đua tích cực. Từ trước tới nay địa phương rất ít báo cáo, hiện thời các cô, các chú phải tích cực làm”39.

3.Khéo dùng người, trọng dụng người tài

Là người lãnh đạo giỏi thì phải khéo dùng người và trọng dụng thiên tài. Xuất phát từ mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ những trí thức được huấn luyện cơ bản từ các nước phương Tây, quan lại của triều đình phong kiến cũ.

Người xác định, việc dùng người phải hợp lý, đúng năng lực và sở trường của họ, đúng người, đúng việc, chớ “dùng thợ mộc làm nghề thợ rèn” và phải cho họ hiểu rõ mọi mặt các công việc họ phải phụ trách. Dùng người nhưng mà ko đúng công việc sẽ ko chạy, ko được việc, làm thui chột thiên tài, có hại cho Đảng và cũng trình bày sự yếu kém trong công việc cán bộ của Đảng.Người cho rằng, vì “cách lãnh đạo của ta còn kém, thói quan liêu còn nồng cho nên có những người như thế cũng bị dìm xuống, ko được đề bạt. Muốn tránh khỏi sự hao tổn thiên tài, chúng ta cần phải tu sửa cách lãnh đạo”.

Xem thêm bài viết hay:   https://thptsoctrang.edu.vn/phan-tich-hinh-tuong-song-da-trong-nguoi-lai-do-song-da-hay-nhat/#3_Lap_dan_y_chi_tiet

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người lãnh đạo, quản lý phải biết trọng dụng thiên tài, nếu ko sẽ làm “thui chột” thiên tài. Việc trọng dụng thiên tài theo ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải làm thường xuyên, liên tục như “người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng thiên tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, trọng dụng thiên tài phải biết tuỳ tài nhưng mà dùng người: “Tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, người nào có năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào việc đó. Biết dùng người tương tự, ta sẽ ko lo gì thiếu cán bộ”40. Bởi vậy, ngay sau lúc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập, trong lúc còn bộn bề khó khăn, thù trong, giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm tìm người tài để xây dựng non sông và Người chính là tấm gương sáng cho việc tìm thiên tài và trọng dụng thiên tài. Ngày 14/11/1945, trên báo Cứu quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Kiến thiết cần có thiên tài. Thiên tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì thiên tài ngày càng tăng trưởng càng thêm nhiều”41. Người chủ trương phải “tìm người tài đức”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, một quốc gia, một non sông ko biết sử dụng thiên tài là một thiếu sót to, làm lãng phí một vốn quý của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và kiến thiết.

4.Phong cách cách mệnh, khoa học, năng động, thông minh

Một yêu cầu quan trọng trong phong cách của người đứng đầu, người lãnh đạo là phải có sự thống nhất giữa tính đảng, tính nguyên tắc cao với tính năng động, thông minh, sự nhạy cảm với cái mới. “Trung với Đảng”, “trung với nước, hiếu với dân” là phẩm chất chính trị cơ bản, trình bày trong mọi hoạt động của người lãnh đạo, quản lý. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, điều chủ chốt trong phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo là phải: “Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của tư nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân nhưng mà đấu tranh quên mình, kiểu mẫu trong mọi việc”42.

Tận tình cách mệnh là yếu tố cơ bản trong phẩm chất của người cán bộ đứng đầu, người lãnh đạo. Vì có tận tình cách mệnh, người cán bộ lãnh đạo mới say mê, tận tuỵ với công việc để tìm ra những phương án thông minh nhằm thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Tính cách mệnh, lòng yêu nước, thương dân là động lực lớn thôi thúc người lãnh đạo, quản lý chuyên tâm, toan lo, tận tuỵ, say mê với công việc. Đồng thời, người lãnh đạo phải có sự tìm tòi thông minh, đề xuất được những ý kiến hay, những phương án tối ưu để thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Theo Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo, phải là những người vừa “hồng”, vừa “chuyên”, có đạo đức cách mệnh, có ý thức quả cảm, kiểu mẫu, chịu đựng khó khăn, hy sinh và có năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hồ Chí Minh cho rằng, tính khoa học phải được đảm bảo bằng tri thức khoa học. Tận tình cách mệnh chỉ thực sự đem lại hiệu quả lúc nó được thống nhất với các tri thức khoa học và trên cơ sở khoa học. Tận tình cách mệnh sẽ trở thành duy tâm, duy ý chí nếu thiếu tri thức khoa học. Thực tiễn cho thấy, có tận tình nhưng mà thiếu tri thức khoa học sẽ dẫn tới sai trái, chệch hướng, làm hỏng đường lối, chính sách, hành động trái quy luật, thậm chí dẫn tới phá hoại vô ý thức. Những chương trình, dự án, kế hoạch với những ý tưởng tốt đẹp, nhưng do thiếu tri thức dẫn tới thất bại, gây ra tổn thất nặng nề.

Để có tri thức khoa học, người cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải chịu thương chịu khó học tập, nghiên cứu để tăng lên trình độ về chính trị, văn hoá, nghiệp vụ cũng như nắm được tình hình trong và ngoài nước. Chủ quan, tự mãn, ít nghiên cứu lý luận và thực tiễn nên gặp thuận tiện dễ sáng sủa, gặp thành công sớm dễ mắc phải căn bệnh kiêu ngạo; lúc gặp trắc trở thì dễ bối rối, thụ động, dẫn tới bi quan, dao động, lập trường cách mệnh ko vững… Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ đảng viên nói chung, nhất là với cán bộ lãnh đạo: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công việc thực tiễn. Ko người nào có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Toàn cầu ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”43.

Học tập, nghiên cứu, “học và hành” theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là đảm bảo sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm. Cán bộ, đảng viên cấp thiết lý luận lãnh đạo cần nắm chắc lý luận mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tiễn. Ko có lý luận thì bối rối như nhắm mắt nhắm mũi nhưng mà đi”44, “làm nhưng mà ko có lý luận thì ko khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm rì rì vừa hay vấp váp”45.

Khẳng định vai trò của lý luận, Hồ Chí Minh chỉ rõ sự cần thiết phải biết liên hệ lý luận với thực tiễn trong công việc lãnh đạo. Vì: “Thực tiễn ko có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận nhưng mà ko liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”46, nên lý luận nhưng mà xa vắng thực tiễn thì trước sau sẽ dẫn tới bệnh giáo điều, sách vở, nên người cán bộ lãnh đạo phải nắm chắc lý luận, đồng thời qua kinh nghiệm làm việc, phải hiểu rõ sự vận động của các ý kiến lý luận trong thực tiễn, qua đó dự đoán được những chuyển đổi của tình hình, của nhiệm vụ cách mệnh, từ đó mới có thể thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình.

Một trong những yêu cầu về phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu là phải nắm chắc lý luận, nhưng ko được “lý luận suông”, nhưng mà phải có năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Học tập chủ nghĩa Mác – Lênin là học tập cái ý thức xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình; là học tập những chân lý phổ thông của chủ nghĩa Mác – Lênin để vận dụng một cách thông minh vào hoàn cảnh thực tiễn ở nước ta”47. Người chủ trương “phải gắn lý luận với công việc thực tiễn”. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng một mặt phải xuất phát từ tình hình cụ thể, giảng giải cho quần chúng hiểu và thực hiện các chủ trương, chính sách đó như thế “lý luận mới ko tách rời thực tiễn”.

Trong mọi công việc, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, người lãnh đạo có thể sử dụng nhiều hình thức, giải pháp không giống nhau để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, cần có sự vững vàng, ko thay đổi trong những vấn đề thuộc về nguyên tắc, đó là những vấn đề có tính chiến lược, ý kiến, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là “ổn định, phải giữ vững như sắt đá”.

Cùng với kiên định về nguyên tắc, những vấn đề chiến lược, thì sách lược cách mệnh, các hình thức, phương pháp, giải pháp, hình thức thực hiện phải mềm mỏng, linh hoạt, thích hợp với thực tiễn để có thể đạt kết quả cao nhất. Điều đó thuộc về khả năng của người lãnh đạo, thực hiện “dĩ ổn định ứng vạn biến”, trình bày sự linh hoạt trong hoạt động lãnh đạo của mình.

Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu đặt ra phải được cụ thể trong từng thời kỳ. Tính ổn định, mục tiêu trong tất cả các thời kỳ của cách mệnh là độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Trong bản Di chúc, Người nói lên mong muốn cuối cùng, cũng là mục tiêu chung của cuộc cách mệnh là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”48. Tuy nhiên, trục đường đi tới mục tiêu đó là trục đường đấu tranh trong khoảng thời gian dài, đầy khó khăn, khó khăn. Người đứng đầu, người lãnh đạo cần sáng suốt, tỉnh táo, nhạy bén để xác định sách lược, hình thức, giải pháp thực hiện trong những hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể, trong mỗi bước đi, mỗi bước tiến lên của cách mệnh.

Những nội dung xây dựng phong cách lãnh đạo nêu trên ko nằm ngoài những quy định chung trong phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đồng thời, có yêu cầu cao hơn, trình bày vị trí, vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trên cương vị lãnh đạo.

Phần thứ ba

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH LÀM VIỆC, PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Năm 1982, trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, Đảng ta đã đặc thù phê phán tệ quan liêu bộc lộ trên nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là quan liêu trong việc đề ra chính sách, cơ chế, quan liêu trong tổ chức bộ máy và trong phong cách làm việc của cán bộ, phê phán phong cách quản lý kinh tế theo lối quan liêu bao cấp, tệ quan liêu hành chính, thái độ cửa quyền, yêu cầu phải có trăm nghìn giải pháp để chống quan liêu và thủ cựu. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu cán bộ đảng viên phải trau dồi cho mình ý kiến của Đảng đối với quần chúng một cách thâm thúy, phải sát cơ sở, sát quần chúng để chỉ huy, nghiên cứu chính sách, cơ chế, tạo điều kiện cho sáng kiến của quần chúng nẩy nở, những yếu tố tích cực sớm được nâng lên. Đồng thời, yêu cầu phải đổi mới phương pháp làm việc, xây dựng phong cách làm việc lêninnit của Đảng. Văn kiện cũng chỉ ra rằng, phương pháp và cơ chế làm việc đúng là một yếu tố đặc thù, trọng yếu để đảm bảo tính chuẩn xác của việc ra quyết định và biến nó thành hiện thực, đặc thù nhấn mạnh đổi mới phương pháp sẵn sàng và ra các quyết định, tổ chức thực hiện các quyết định;ko vì nể nang, e ngại nhưng mà dung hoà ý kiến, ra quyết định nửa vời, thực hiện nghị quyết ko thống nhất. Tương tự, trong điều kiện việc cụ thể hoá đường lối còn nhiều bất cập, càng cần đổi mới phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý, đi sâu vào thực tiễn, nhìn thẳng vào khó khăn, phát hiện những kinh nghiệm và cách làm mới, trên cơ sở đó đổi mới tư duy, đề ra chủ trương, chính sách thích hợp.

Từ Đại hội V tới nay, Đảng ta nhiều lần khẳng định nhiệm vụ xây dựng, đổi mới phong cách làm việc của hàng ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở nước ta hiện nay theo hướng thực sự dân chủ, kỷ c¬ương, thiết thực, sâu sát cơ sở, sâu sát quần chúng, làm việc có chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng tâm, nói đi đôi với làm.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục yêu cầu trong công việc xây dựng Đảng, đối với cán bộ, đảng viên phải xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm.

Triến khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIIvề “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, chúng ta cần chú trọng công việc tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương cho cán bộ, đảng viên và phong cách dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mệnh, khoa học, năng động, thông minh cho người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước.

Sau đây là một số giải pháp nhằm thực hiện tốt việc học tập và tuân theo phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

1.Tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị quản lý, các ngành

Đưa nội dung giáo dục về xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh vào các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng trong hệ thống học viện, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện dành cho cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị quản lý, các ngành, trong đó, chú ý trang bị hệ thống tri thức tổng hợp, phương pháp tư duy khoa học và năng lực tổ chức thực tiễn cho hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tăng cường việc giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ý kiến, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các tri thức khoa học và kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý hiện đại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thông qua việc giáo dục, học tập tăng lên ý chí, nghị lực để khắc phục những vấn đề, những trắc trở, thử thách trong thực tiễn công việc; có khả năng đề kháng với những cái xấu, tiêu cực, tránh được sự cám dỗ quyền lực, đặc quyền, đặc lợi,…

Thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị quản lý trong việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; và Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

2.Giữ vững các nguyên tắc“tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, tư nhân phụ trách”

Giữ vững nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong làm việc và tuân thủ nghiêm nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, tư nhân phụ trách” trong lãnh đạo, quản lý.Tăng cường phát huy dân chủ để khơi dậy tính thông minh, tập trung trí tuệ tập thể trong việc xây dựng, thực hiện, rà soát, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng quy định về trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị quản lý trong thực xây đắp vụ, trong đó, nêu rõ những yêu cầu về phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo.

3.Tăng cường công việc quản lý cán bộ, đảng viên,

Đẩy nhanh việc xây dựng các quy định, quy chế, nội quy trong thực xây đắp vụ và thực hiện nghiêm túc các quy định về công việc quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo.

Thường xuyên rà soát, giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, đảng viên. Đặc trưng, đối với cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu các đơn vị quản lý, các ngành, cần xây dựng quy định rà soát, giám sát thường xuyên của cấp ủy cấp trên, quy định rà soát, giám sát của tổ chức đảng và của các đoàn thể, nhân dân, để kịp thời phát hiện, phê bình, uốn nắn sai phép, thiếu sót.

Thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công việc rà soát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

4.Xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo

Sớm xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, kèm theo các yêu cầu buộc phải, cùng các chế tài cụ thể để xử lý sai phép.Các tiêu chí về đạo đức công vụ phải cụ thể, rõ ràng và khả thi, tức là có thể thực hiện theo, có thể rà soát, nhận định, có thể theo dõi, giám sát. Ví dụ, từ những quy định nhỏ về tôn trọng giờ giấc làm việc, họp hành; quy định về xưng hô với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp – nhân vật được phục vụ; quy định về y phục công sở… Trong các tiêu chí cần đặc thù quan tâm tới mối quan hệ với nhân dân, trên cả 2 phương diện: nhân dân là nhân vật được phục vụ và nhân dân là chủ thể giám sát, rà soát, theo dõi thực hành công vụ. Phải xác định rõ, những nội dung nào cần phải công khai, sáng tỏ, đảm bảo yêu cầu phát huy dân chủ trong thực hành công vụ. Nhất quyết phải có những quy định về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu về cả tiền nong, vật chất, thời kì.

Ý thức, thái độ, sự tận tụy với công việc cần được lượng hóa thành các quy định cụ thể, ví dụ: ko giới hạn thời kì tiếp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trước lúc hết giờ làm việc…Đi kèm theo các quy định cụ thể, cần có chế tài đối với các vi phạm quy định và xác định cơ quan có tác dụng xử lý vi phạm. Đồng thời, phải có những quy định để ràng buộc giữa lời nói và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo nói đi đôi với làm, nói thì phải làm và làm cho tốt. Nếu nói ko đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói một đường làm một nẻo thì người cán bộ, công chức, viên chức phải bị xử lý kỷ luật.

5.Tăng cường công việc rà soát, giám sát

Các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy, ủy ban rà soát của cấp ủy các đơn vị quản lý tăng cường công việc rà soát, giám sát của tổ chức đảng đối với việc xây dựng, thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu các đơn vị quản lý.

Hồ Chí Minh nhận định rất cao công việc rà soát, giám sát. Người đã thường xuyên nhắc nhở: Các ngành, các ngành nếu tổ chức tốt việc rà soát, giám sát cũng như “Ngọn đèn pha”, bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và thiếu sót chúng ta đều biết rõ. Có thể nói chín phần mười thiếu sót trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự rà soát, giám sát. Nếu tổ chức rà soát, giám sát chu đáo thì công việc của chúng ta nhất mực tiến bộ gấp mười, gấp trăm.

Rà soát, giám sát phải liên kết linh hoạt các phương pháp và hình thức rà soát, giám sát. Sinh tiền, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ ra: “Kiểm soát có hai cách: một là từ trên xuống, tức là người lãnh đạo kiểm soát những kết quả công việc của cán bộ mình. Một cách nữa là từ dưới lên, tức là quần chúng và cán bộ kiểm soát sự sai trái của người lãnh đạo và bộc bạch các cách tu sửa sự sai trái đó”. Vai trò rà soát, giám sát của nhân dân thực hiện thông qua quy chế dân chủ ở cơ sở với cơ chế: dân biết, dân bàn, dân làm, dân rà soát. Nhân dân thông qua các tổ chức của mình thực hiện rà soát, giám sát cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải căn cứ vào tác dụng nhiệm vụ của mình để làm tốt tác dụng giám sát, phản biện xã hội, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân.

Thực hiện nghiêm Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị về ban hành Hướng dẫn khung để các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sự tham gia tích cực, có hiệu quả của quần chúng nhân dân trong xây dựng Đảng, trong quá trình rà soát, thanh tra sẽ thắt chặt hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Trong nhiều trường hợp,do nhiều nguyên nhân, những thiếu sót, sai trái của cán bộ, đảng viên, ko bị lãnh đạo, hoặc cơ quan rà soát phát hiện, hoặc ko phát hiện được kịp thời, nhưng ko thể che giấu được trăm nghìn “tai mắt” của nhân dân. Thực tiễn những năm qua, quần chúng nhân dân đã phát hiện nhiều trường hợp đảng viên vi phạm ở nhiều lĩnh vực như: phẩm chất đạo đức, lối sống, tham nhũng, vi phạm Luật đất đai, quan liêu, thiếu ý thức trách nhiệm.

LỜI KẾT

Phong cách tác phong công việc trong tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trình bày xuyên suốt trong cả cuộc đời hoạt động cách mệnh của Người phấn đấu hy sinh vì tổ quốc vì nhân dân của Người.Học tập và tuân theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Người yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người cán bộ lãnh đạo, quản lí các đơn vị quản lý phải tăng lên ý thức trách nhiệm phát huy dân chủ, chấp hành kỹ cương, thân thiện, thân thiết với quần chúng nhân dân , thấu hiểu tâm tư ước vọng của nhân dân; gắn bó cơ sở, với thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; phải biết phấn đấu hy sinh vì lợi ích tập thể, của nhân dân; có phong cách làm việc khoa học, thông minh vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị địa phương mình.

Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ đảng viên đặc thù phong cách tác phong người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là “hiện thân của trí tuệ, lương tâm và danh dự của dân tộc”./.

Bài thu hoạch chuyên đề học tập và tuân theo bác năm 2021 mẫu 2

PGD-ĐT ………………..

TRƯỜNG ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-
…………….., ngày … tháng … năm …..

BÀI THU HOẠCH

Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

Kính gửi: …………………………………….

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị Công việc tại:…………………………………………………………………………………..

Qua học tập và nghiên cứu chuyên đề về xây dựng phong cách tác phong công việc của người đứng đầu của cán bộ đảng viên của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình diễn những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân trong bài thu hoạch chỉ thị 05 năm 2021, bài thu hoạch chỉ thị 05 của đảng viên như sau:

Xây dựng phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy ý thức làm chủ, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, thông minh của mọi người, từ đó tăng lên chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần tăng lên năng lực lãnh đạo và sức đấu tranh của Đảng. Đó là vấn đề lớn cần kiên trì, có quyết tâm cao, trước mắt cần hướng mạnh vào thực hiện tốt các nội dung:

Tăng lên tính đảng, tính nguyên tắc.

Phẩm chất hàng đầu của người cán bộ, đảng viên là lòng trung thành với lý tưởng cách mệnh của Đảng, trung thành với lợi ích của giai cấp người lao động và nhân dân lao động. Phẩm chất này quán xuyến trong mọi hoạt động của người cán bộ lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Và thường nhật, tuỳ điều kiện, hoàn cảnh và nhân vật cụ thể nhưng mà người cán bộ, đảng viên có thể sử dụng nhiều hình thức, giải pháp không giống nhau để thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Làm bất kỳ công việc gì, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, người cán bộ, đảng viên phải luôn xuất phát từ đường lối, ý kiến đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ ước vọng chính đáng của nhân dân. Trong mọi hoạt động, người cán bộ, đảng viên đều phải đặt lợi ích của cách mệnh, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Phải luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp người lao động để xem xét khắc phục mọi vấn đề. Kiên quyết bảo vệ, ủng hộ cái mới, cái đúng, đấu tranh phê phán cái sai, lỗi thời, lỗi thời.

Chủ động, thông minh, quyết đoán, có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Thực tiễn luôn vận động tăng trưởng. Trong lúc đó đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có đúng mực, chuẩn xác tới đâu cũng là thành phầm của con người trong một thời kì và ko gian hữu hạn. Bởi vậy, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đồng thời với việc giữ vững tính đảng, tính nguyên tắc cao, người cán bộ, đảng viên phải rất chủ động, thông minh, quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, lúc nhận bất kỳ nhiệm vụ gì cũng tận tình, tận lực thi hành nhanh chóng và chuẩn xác, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Ko ỷ lại, phụ thuộc, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc tắc trách, làm sơ sài, lấy lệ, nửa vời, đầu voi, đuôi chuột.

Thực sự thân thiện, tin tưởng vào quần chúng.Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đặt yêu cầu rất cao với người cán bộ, đảng viên về tác phong quần chúng. Người chỉ rõ, bất kỳ một người tài giỏi nào cũng ko thể nghĩ ra được đủ mọi điều, vì sáng kiến của tư nhân là có hạn, nhưng sáng kiến của quần chúng thì vô hạn. Vì vậy, chúng ta ko thể ngồi trong phòng nhưng mà nghĩ ra cái mới được. Cái mới phải tìm ở cơ sở, trong quần chúng. Người đảng viên phải là những người dám “sục sạo”, xông xáo trong thực tiễn, xúc tiếp với quần chúng hằng ngày. Nếu ko cụ thể, sâu sát, thân thiện quần chúng thì đảng viên ko thể thấy được, hiểu được ước vọng, tâm tư, tình cảm và càng ko thuyết phục được quần chúng. Do đó, đối với người lãnh đạo phải biết học hỏi quần chúng, biết tập trung mọi tài năng, trí tuệ của quần chúng thành sức mạnh chung, tìm ra được lực lượng, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ; phải biết khơi dậy, phát huy tính tích cực, tự giác, thông minh của quần chúng trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Nêu gương, nói đi đôi với làm.

Vận động, giáo dục, thuyết phục là phương pháp cơ bản, chủ yếu trong công việc vận động quần chúng của Đảng và của người đảng viên. Vì vậy, để thực hiện tốt việc vận động, giáo dục, thuyết phục quần chúng, người đảng viên phải biết dùng chân lý, lẽ phải, bằng hành động kiểu mẫu của mình để giáo dục, thuyết phục quần chúng, liên kết với quan tâm khắc phục những vướng mắc trong tâm tư tình cảm, đời sống hằng ngày của họ; kiên trì và có tình thương yêu con người, tin tưởng vào khả năng phấn đấu vươn lên của mỗi người. Kiên quyết chống mọi bộc lộ chủ quan nóng vội, thành kiến tư nhân, trình bày mình là “bề trên”, là “ông quan cách mệnh” trong quá trình giáo dục thuyết phục. Bởi điều đó trái với ý kiến của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên là người lãnh đạo, là người đày tớ trung thành của nhân dân.

Xây dựng tác phong sát thực tiễn

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, thống nhất giữa lý luận với thực tiễn là một nguyên tắc vô thượng của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức cách mệnh, ko ngừng thông minh, liên tục tăng trưởng, ko một phút xa vắng thực tiễn, nói và làm bao giờ cũng nhằm mục tiêu cụ thể, thiết thực. Theo đó, trong thực hiện nhiệm vụ của mình, người đảng viên phải hiểu rõ tình hình, nắm vững chính sách. Và muốn hiểu rõ tình hình, nắm vững chính sách phải vận dụng lối làm việc có thăm dò, nghiên cứu. Đối với mỗi vấn đề, cần chịu thương chịu khó nghiên cứu thấu đáo, đi nhiều, nghe nhiều, thấy nhiều. Chỉ có tăng cường ý kiến thực tiễn, khéo đi sâu thăm dò nghiên cứu, phân tích và khắc phục đúng tranh chấp trong đời sống, nhạy cảm với cái mới, dứt khoát vứt bỏ những cái lỗi thời, lỗi thời, có tương tự sự lãnh đạo mới có sức sống, công việc mới có nội dung, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Làm việc cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo.

Phải khẳng định dứt khoát rằng, người cách mệnh, bất kỳ ở cấp nào, cũng phải là người hành động. Ý thức triệt để cách mệnh phải được bộc lộ ở cách làm việc cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo, đã quyết thì phải thi hành, đã làm thì tới nơi tới chốn. Cố nhiên, tỉ mỉ ko phải là cấp trên bào chữa cả công việc của cấp dưới. Mỗi cấp có trách nhiệm của mình. Cấp trên có trách nhiệm chỉ huy cụ thể cho cấp dưới, cấp dưới có trách nhiệm thi hành chỉ thị của cấp trên một cách có sáng kiến, nhằm đảm bảo cho công việc thông lưng bén giọt, đem lại hiệu quả lớn nhất. ở đây, một vấn đề có tính nguyên tắc là: Lãnh đạo vấn đề gì cấp trên phải giỏi hơn cấp dưới về vấn đề đó. Muốn vậy, người lãnh đạo phải thường xuyên tu dưỡng trình độ về mọi mặt, biết lãnh đạo, đồng thời biết học tập cấp dưới. Trước mỗi vấn đề mới đặt ra, người lãnh đạo phải đi sâu một vài nơi, trực tiếp chỉ huy cụ thể, tỉ mỉ, để rút kinh nghiệm cho lãnh đạo nơi khác. Cán bộ, đảng viên bất kể ở cấp nào phải là người hành động, có tri thức, có lý luận. Lúc tiếp thu nghị quyết, chỉ thị, phải liên kết được với tình hình cụ thể của đơn vị để hiểu chỉ thị, nghị quyết một cách cụ thể từ đó chỉ huy quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả.

Người viết bài thu hoạch

Theo: Lê Hùng

(Theo Viện khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự)

_______________________

Hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2021 “Xây dựng phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung khắc phục, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc thù là, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, tăng lên chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề bài thu hoạch học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, chọn việc tuân theo thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; nhận định kết quả tuân theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu tuân theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, làm bài thu hoạch chuyên đề học tập và tuân theo Bác năm 2021, bài thu hoạch học tập và tuân theo tấm gương đạo đức 2021, bài thu hoạch học tập quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05 ct tw của bộ chính trị, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Giáo dục


Xem thêm chi tiết: Bài thu hoạch chuyên đề năm 2021 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2021 học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Hình Ảnh về: Bài thu hoạch chuyên đề năm 2021 học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Video về: Bài thu hoạch chuyên đề năm 2021 học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Wiki về Bài thu hoạch chuyên đề năm 2021 học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2021 học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh -

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2021

https://chinphu.vn/ mời các bạn tham khảo mẫu bài thu hoạch chuyên đề học tập và tuân theo bác năm 2021 về xây dựng phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bài viết này.

Thông báo: Ngày nay các cán bộ Đảng viên đang thực hiện việc học và viết bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 dành cho Đảng viên. https://chinphu.vn/ đã cập nhật các mẫu bài viết để các bạn tham khảo. Mời các bạn cùng xem bài viết: Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 khóa 12 dành cho Đảng viên, thầy cô giáo, cán bộ chủ chốt và các nhân vật khác.

Bài thu hoạch chuyên đề học tập và tuân theo bác năm 2021 mẫu 1

Xây dựng phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

MỞ ĐẦU

Phong cách và tác phong là hai khái niệm thường đi đôi với nhau. Phong cách hàm nghĩa rộng hơn, trình bày những cung cách, hình thức hành xử của một người hay một nhóm người, được trình bày nhất quán trong lao động, học tập, sinh hoạt, tạo nên cái riêng của họ, phân biệt họ với những người khác. Phong cách tạo nên trên cơ sở những yếu tố về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tài năng, sở trường, khí chất… Tác phong hàm nghĩa cụ thể hơn so với phong cách. Có thể hiểu tác phong là sự thể xuất hiện bên ngoài của phong cách, tạothành lề lối làm việc, thói quen xử sự, nền nếp sinh hoạt…Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ sử dụng nhất quán khái niệm “phong cách Hồ Chí Minh” với cả hai hàm nghĩa của “phong cách” và “tác phong”; sử dụng khái niệm “phong cách làm việc” và “phong cách lãnh đạo” để nói về phong cách, tác phong công việc trong công việc và trong lãnh đạo, quản lý non sông.

Phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm dấu ấn riêng của Người, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục tiêu sống của Người; vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mệnh, vừa cao cả vừa thiết thực; trình bày trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có trị giá khoa học, đạo đức, thẩm mỹ; là tấm gương sáng cho mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập và tuân theo.

Lúc còn nhỏ, Hồ Chí Minh đã sớm định hình một phong cách nền nếp, ngăn nắp, cần mẫn. Những năm tháng bôn ba ở nước ngoài, lăn lộn với cuộc sống của người lao động, hòa mình trong phong trào người lao động đã tạo nên ở Người một phong cách làm việc khoa học, quý trọng thời kì và sắp xếp công việc hàng ngày một cách cụ thể, hợp lý. Những trải nghiệm cùng với những tác động và tác động của các yếu tố văn hóa phương Đông và phương Tây nhưng mà người đã tiếp thu trong những năm tháng hoạt động cách mệnh đã tạo nên trong con người Chủ tịch Hồ Chí Minh một phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo đặc trưng của Người, được trình bày đậm nét và thâm thúy trong cách khắc phục công việc hàng ngày trên cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước sau này.

Có thể nói một cách rất nói chung về phong cách làm việc Hồ Chí Minh, đó là lề lối, cung cách, hình thức làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương, trình bày trong hoạt động lãnh đạo của Người với những đặc điểm quan trọng như: phong cách dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mệnh, khoa học, năng động, thông minh.

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phần thứ nhất

XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của hàng ngũ cán bộ.Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy”2 và đi tới kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”3. Vì thế, Người rất quan tâm tới xây dựng, rèn luyện hàng ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công việc. Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên, cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

1.Phong cách dân chủ, quần chúng

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, phong cách dân chủ hay “cách làm việc dân chủ” là phong cách hàng đầu nhưng mà người cán bộ cấp thiết. Người chỉ rõ: Đảng ta thực hiện “ Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của các cơ quan nhà nước trong cơ chế ta”4 và “cơ chế ta là cơ chế dân chủ, tư tưởng phải được tự do”5. Vì thế, người cán bộ, đảng viên phải tạo ra được ko khí dân chủ thực sự trong nội bộ bằng cách thành tâm lắng tai và khơi gợi cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, cấp dưới nói hết ý kiến, ý kiến của mình. Được tương tự thì cấp dưới và quần chúng mới tích cực đề ra sáng kiến, “học hỏi sáng kiến của quần chúng để lãnh đạo quần chúng”6. Những sáng kiến đó được coi trọng, được khen ngợi thì những người có sáng kiến càng thêm tích cực làm việc. Phong cách dân chủ của người cán bộ ko chỉ khơi nguồn thông minh, phát huy ý thức hiến dâng của cấp dưới và quần chúng nhân dân nhưng mà còn làm cho tổ chức cơ quan, đoàn thể thêm gắn bó.

Người có phong cách dân chủ là thực hành tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, tư nhân phụ trách”,đó cũng là cách “để phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của nhiều người”. Cán bộ ko bao giờ được “độc tôn chân lý”, phải thành thực lắng tai ý kiến phê bình của cấp dưới và nghiêm túc sửa mình với ý thức cầu thị. Làm tương tự thì vững chắc người cán bộ sẽ được nhân dân yêu quý, cấp dưới nể trọng, sẵn sàng đóng góp sáng kiến.

Phong cách dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là dân chủ có định hướng, có lãnh đạo, dân chủ phải đi tới sự tập trung chứ ko phải dân chủ quá trớn, dân chủ vô tổ chức.Một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt Đảng là “tập trung dân chủ”. Nói về sức mạnh của dân chủ, Hồ Chí Minh từng nói: “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể khắc phục mọi khó khăn”7. Nếu người cán bộ ko có tác phong dân chủ hoặc “Mồm thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ”8 là họ tự tước đi của mình vũ khí hữu hiệu nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó, dù có “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị” nhưng mà công việc vẫn ko chạy”9.

Phong cách dân chủ yêu cầu người cán bộ, đảng viên phải sâu sát quần chúng, chú ý tìm hiểu tâm tư ước vọng của quần chúng, quan tâm tới mọi mặt đời sống nhân dân; tin yêu và tôn trọng con người, chú ý lắng tai ý kiến và khắc phục những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và tu sửa thiếu sót của mình.

Gắn bó mật thiết với phong cách dân chủ là phong cách quần chúng. Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ phải có phong cách làm việc quần chúng, xuất phát từ vấn đề có tính nguyên tắc về vai trò của quần chúng nhân dân: “Dễ mười lần ko dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”10. Phong cách quần chúngyêu cầu người cán bộ phải thân thiện quần chúng, lắng tai và thấu hiểu mong muốn của quần chúng. Người cán bộ phải thường xuyên đi xuống cơ sở nhưng mà mình phụ trách, tìm hiểu thực trạng đời sống, tâm tư, ước vọng của quần chúng. Người khẳng định: nếu “cách xa quần chúng, ko liên lạc chặt chẽ với quần chúng, cũng như đứng lửng lơ giữa trời, nhất mực thất bại”11.

Phong cách quần chúng ko có tức là “theo đuôi quần chúng”, vì theo Hồ Chí Minh, “Trong quần chúng, có nhiều từng lớp không giống nhau, trình độ không giống nhau, ý kiến không giống nhau”12. Người cán bộ phải có khả năng vững vàng để vừa tăng lên trình độ tỉnh ngộ, dân trí của quần chúng, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của một bộ phận quần chúng “chậm tiến”, vừa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình.

Phong cách quần chúng Hồ Chí Minh là phải biết cách tổ chức phong trào thích hợp với trình độ, năng lực thực tiễn của quần chúng, ko chủ quan, duy ý chí, áp đặt thực tiễn theo ý mình. Theo Người, “nếu cứ tuân theo ý muốn, theo tư tưởng, theo chủ quan của mình, rồi đem cột vào cho quần chúng, thì khác nào “khoét chân cho vừa giầy”… Người nào cũng đóng giầy theo chân. Ko người nào đóng chân theo giầy”13. Người khẳng định: “cách làm việc, cách tổ chức, nói chuyện, tuyên truyền, khẩu hiệu, viết báo, v.v. của chúng ta, đều phải lấy câu này làm mực thước: “Từ trong quần chúng ra. Về sâu trong quần chúng”14, “dựa vào lực lượng quần chúng”15.

Phong cách quần chúng của cán bộ, đảng viên trình bày rõ trong các thói quen sinh hoạt hàng ngày. Người cán bộ phải giản dị, hòa đồng với quần chúng, ko cho phép mình hưởng điều gì có tính chất “đặc quyền, đặc lợi”. Người cảnh tỉnh những suy nghĩ sai lệch trong cán bộ, rằng “phải ăn mặc bảnh mới giữ được oai tín, giữ được thể diện”16. Lúc người cán bộ thấm nhuần tác phong quần chúng, họ sẽ được quần chúng nhân dân mến thương, tin tưởng, ủng hộ và lúc đó, việc gì họ làm cũng thành công.

2.Phong cách khoa học

Phong cách làm việc khoa học yêu cầu lúc xem xét và quyết định mọi việc đều phải thăm dò, nghiên cứu, phân tích toàn diện, phải tôn trọng thứ tự ra quyết định, tranh thủ ý kiến của tập thể lãnh đạo và quần chúng. Người chỉ rõ: “Gặp mỗi vấn đề, ta phải đặt câu hỏi: vì sao có vấn đề này? xử trí như thế này, kết quả sẽ ra sao? Phải suy tính kỹ lưỡng. Chớ vội vã, chớ làm bừa, chớ làm liều. Chớ gặp sao làm vậy”17. Việc gì cũng phải thăm dò rõ ràng, cẩn thận rồi mới quyết định và thực hiện tới nơi, tới chốn. Đặc trưng, đối với những vấn đề mới, phức tạp có tác động lớn tới tổ chức đảng, đơn vị, quân nhân và nhân dân, cần phải làm thử, làm điểm trước lúc quyết định. Tuyệt đối ko ra quyết định lúc chưa có thông tin đầy đủ, chưa có phương án tính toán hiệu quả. Tránh chủ quan duy ý chí, che giấu thiếu sót để chạy theo thành tích.

Phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh là làm việc phải có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, thiết thực. Muốn có kế hoạch khoa học thì người cán bộ phải “Việc chính, việc gấp thì làm trước. Ko nên luộm thuộm, ko có kế hoạch, gặp việc nào, làm việc đó”18. Hết sức tránh chuyện vạch ra “Chương trình công việc thì quá rộng nhưng mà kém thiết thực” và căn bệnh “đánh trống bỏ dùi” gây lãng phí tiền tài, nhân lực và thời kì của nhân dân.

Phong cách làm việc khoa học là phải biết quý trọng thời kì, biết giờ nào làm việc đó và có năng lực khắc phục công việc một cách tốt nhất trong một thời kì ngắn nhất. Người từng nói: “ Thời giờ cũng cần phải tiết kiệm như tài sản, tài sản hết còn có thể làm thêm lúc thời kì đã qua rồi ko bao giờ kéo lại được…. Người cán bộ phải biết tiết kiệm thời kì của mình nhưng cũng phải biết tiết kiệm thời kì cho người khác. Cách tốt nhất là tập trung khắc phục dứt điểm từng công việc;” Ko nên “nay lần mai lữa”19 ko ôm đồm, làm quá nhiều việc, những nhiều việc ko dứt điểm, ko hiệu quả. Người giảng giải: “Đích tức là nhằm vào đó nhưng mà bắn. Nhiều đích quá thì loạn mắt, ko bắn trúng đích nào”20.

Phong cách làm việc khoa học yêu cầu người cán bộ khắc phục công việc trên cơ sở dữ liệu khách quan, dựa trên nền tảng thực tiễn để lựa chọn ra phương án khả thi nhất và phương án đó phải đặt trong tổng thể chiến lược trong khoảng thời gian dài. Ko được rơi vào “Bệnh cận thị – ko trông xa thấy rộng. Những vấn đề to tát thì ko nghĩ tới nhưng mà chỉ chuyên chú những việc tỉ mỉ”21. Người cán bộ ko được vì cái lợi nhỏ trước mắt nhưng mà làm tổn hại tới lợi ích to lớn, trong khoảng thời gian dài. Tầm nhìn – đó chính là phẩm chất của người có tư duy khoa học và có cách làm việc khoa học.

Theo Hồ Chí Minh, phong cách làm việc khoa học yêu cầu người cán bộ phải có cách nhận định đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc cho hợp lý;lại phải biết cách rà soát, giám sát công việc và cấp dưới một cách hiệu quả, qua đó thấy được việc thi hành đường lối, nghị quyết của Đảng như thế nào và cần điều chỉnh cái gì…Người nói: “tình hình khách quan thay đổi hàng giờ hàng phút, một chủ trương của ta hôm nay đúng, hôm sau đã ko hợp thời, nếu ta ko tỉnh táo kiểm điểm những tư tưởng hành vi của ta để bỏ đi những cái quá thời, sai hỏng, nhất mực ta sẽ ko theo kịp tình thế”22. Rà soát còn có tác dụng phân loại, nhận định cán bộ, vì “Có rà soát… mới biết rõ năng lực và thiếu sót của cán bộ, mới tu sửa và giúp sức kịp thời”23. Cán bộ lãnh đạo làm việc khoa học, chặt chẽ thì cấp dưới ko thể “qua mặt”.

Phong cách khoa học yêu cầu người cán bộ sau mỗi công việc phải biết rút ra kinh nghiệm cho lần sau và cho người khác. Hồ Chí Minh viết: “công việc gì bất kỳ thành công hoặc thất bại, chúng ta cần phải nghiên cứu tới cội rễ, phân tích thật rõ ràng rồi kết luận. Kết luận đó sẽ là cái thìa khóa tăng trưởng công việc và để tạo điều kiện cho cán bộ tiến tới”24.

3.Phong cách nêu gương

Theo Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ tới lớn, trình bày thường xuyên về mọi mặt; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm. Người yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên đều phải nêu gương về đạo đức. Trước hết, mình phải tự làm gương, cán bộ “gắng làm gương trong anh em, và lúc đi công việc, gắng làm gương cho dân”25.

Về vai trò của nêu gương, Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, ko phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” nhưng mà ta được họ yêu quý. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức.Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”26. Tự mình phải chính trước mới giúp người khác chính.Mình ko chính, nhưng mà muốn người khác chính là vô lý.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cách mệnh chủ yếu, là tư cách của con người. Người viết:

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa, thì ko thành trời,

Thiếu một phương, thì ko thành đất.

Thiếu một đức thì ko thành người”.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là một nội dung cơ bản ko thể thiếu trong phong cách làm việc và tư cách của những người lãnh đạo, quản lý. Trong bản Di chúc thiêng liêng, Người dặn dò tất cả các cán bộ, đảng viên: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mệnh, Thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người tôi tớ thật trung thành của Nhân dân”28.

Theo Hồ Chí Minh, quân địch của lòng chí công vô tư chính là chủ nghĩa tư nhân, chỉ thấy lợi ích riêng của mình, ko thấy lợi ích chung của tập thể, chỉ muốn tự tư tự lợi. Phải khắc phục chủ nghĩa tư nhân có trong mỗi người cán bộ đảng viên thì mới có thể có phong cách làm việc cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đó là cơ sở để tạo nên hành vi đạo đức đúng mực, một tâm hồn hướng thượng: “Sang giàu ko thể quyến rũ, nghèo túng ko thể lay chuyển, uy thế ko thể khuất phục”

Cần nêu gương trên ba mối quan hệ với mình, với người, với việc. Đối với mình phải ko tự phụ tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để tăng trưởng điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân; phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày. Đối với người, luôn giữ thái độ chân tình, khiêm tốn, kết đoàn, thực thà, ko gian sảo, lừa lọc, khoan dung, khoan dung. Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng”, đặtviệc công lên trên, lên trước việc tư.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm.Nói đi đôi với làm ko chỉ là một chuẩn mực trong đạo đức truyền thống nhưng mà còn là chuẩn mực đạo đức công vụ tối thiểu. Với cán bộ, đảng viên, sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đạo đức và nêu gương đạo đức cần đạt tới sự nhất quán trong công việc và trong đời sống riêng, giữa đạo đức người lãnh đạo và đạo đức đời thường. Địa vị càng cao, uy tín càng lớn, càng phải ra sức hoàn thiện về đạo đức, thống nhất giữa nói và làm. Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công việc và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.

Việc nói đi đôi với làm mang lại cho quần chúng lòng tin và sự tôn trọng đối với người cán bộ, do đó, người cán bộ dễ dàng thực thi quyền lãnh đạo của mình. Người phê phán những cán bộ “Chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Nhưng một việc gì thiết thực cũng ko làm được”30. Nhân dân ko bao giờ tin tưởng những cán bộ nói nhưng mà ko làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói một đàng làm một nẻo. Muốn rèn luyện được phong cách nói đi đôi với làm, người cán bộ phải thường xuyên tự kiểm điểm, xét soi chính mình, đồng thời phải khuyến khích cấp dưới và quần chúng nhận xét, phê bình, góp ý cho mình, nhắc nhở mình về những điều mình đã hứa. Người cán bộ cũng phải biết tránh căn bệnh hình thức, bệnh “hữu danh, vô thực”, chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài.

Trong gia đình, cha mẹ phải là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em. Trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo là tấm gương cho học trò. Trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, làm tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó nhưng mà nói theo, qua đó nhưng mà làm tăng thêm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

Trong các nội dung nêu gương, cán bộ, đảng viên phải xoành xoạch nêu gương về ý thức phục vụ nhân dân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm phục vụ nhân dân từ một triết lý sâu xa rằng, cơm chúng ta ăn, áo chúng ra mặc đều do mồ hôi, nước mắt của dân nhưng mà ra, nên chúng ta phải đền bù xứng đáng cho dân. Vì vậy nhưng mà cán bộ, đảng viên phải xông xáo, tận tình, sâu sát nhân dân, kiểu mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân cả về lời nói và việc làm.

Để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Hồ Chí Minh quân trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mệnh, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”31. Người khẳng định: “Người tốt, việc tốt nhiều lắm.Ở đâu cũng có.Ngành, giới nào, địa phương nào, thế hệ nào cũng có”32. Tháng 6-1968, Người chỉ huy xuất bản sách “Người tốt, việc tốt” để mọi người học tập, tuân theo, lan tỏa cái tốt, cái đẹp trong xã hội.

Phần thứ hai

XÂYDỰNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trong sự nghiệp cách mệnh của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo quần chúng, dẫn dắt quần chúng nhân dân đi theo Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lúc Đảng cầm quyền, đảng viên được tín nhiệm và sắp xếp tham gia công việc lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị. Trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước, đa số người đứng đầu là đảng viên. Vì vậy, phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện ý kiến, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phong cách lãnh đạo là tổng hợp những phương pháp, giải pháp, hình thức riêng, tiêu biểu nhưng mà người lãnh đạo sử dụng hằng ngày để thực hiện nhiệm vụ của mình. Phong cách được quy định bởi tác dụng, nhiệm vụ, phẩm chất, tri thức, điều kiện chính trị và điều kiện sống của người lãnh đạo.Phong cách lãnh đạo là khái niệm rộng hơn khái niệm phương pháp, hình thức, giải pháp. Phong cách lãnh đạo là cái chung, bộc lộ thông qua các phương pháp, hình thức và giải pháp, đồng thời phản ánh các phẩm chất bên trong của con người, phản ánh tư tưởng, đạo đức, năng lực, tính cách, sở trường của người lãnh đạo. Có một số yêu cầu trong phong cách lãnh đạo nhưng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hay nhắc tới, đó là: phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán, lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mệnh, khoa học, năng động, thông minh.

1.Phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ lãnh đạo phải “gom góp mọi ý kiến rời rạc, lẻ tẻ của quần chúng, rồi phân tích nó, nghiên cứu nó, xếp đặt nó thành những ý kiến có hệ thống.Rồi đem nó tuyên truyền, giảng giải cho quần chúng, làm nó thành ý kiến của quần chúng, và làm cho quần chúng giữ vững và thực hành ý kiến đó.Đồng thời nhân lúc quần chúng thực hành, ta xem xét lại, coi ý kiến đó đúng hay ko.Rồi lại tập trung ý kiến của quần chúng, tăng trưởng những ưu điểm, tu sửa những thiếu sót, tuyên truyền, giảng giải, làm cho quần chúng giữ vững và thực hành.

Cứ như thế mãi thì lần sau chắc đúng mực hơn, hoạt bát hơn, đầy đủ hơn lần trước.

Đó là cách lãnh đạo vô cùng tốt”33.

Trong công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách tổ chức, bộ máy nhà nước và nhiều công việc khác, cần phải thực hành cách liên kết sự lãnh đạo với quần chúng và “liên kết chính sách chung với sự chỉ huy riêng”34, tức là vận dụng ý kiến, đường lối chung thích hợp với từng hoàn cảnh cụ thể.Theo Người, tương tự mới thật là biết lãnh đạo, quản lý.

Phong cách lãnh đạo dân chủ thì phải dựa vào quần chúng; là cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu ko được quan liêu, hống hách, khinh thường quần chúng nhân dân. Phải biết đời sống thực của nhân dân như thế nào, khả năng thực của nhân dân ra sao? Họ đang nghĩ và đang mong muốn những gì? Mỗi lời nói, mỗi việc làm của người cán bộ phải thích hợp với quần chúng, phản ánh đúng được khát vọng của quần chúng. Cán bộ phải biết được những băn khoăn trằn trọc của dân để kịp thời uốn nắn và tháo gỡ cùng dân.

Người phê bình cách lãnh đạo của một số cán bộ ko dân chủ, dẫn tới tình trạng người có ý kiến ko dám nói, người muốn phê bình ko dám phê bình, làm cho cấp trên cấp dưới xa cách nhau, quần chúng với Đảng xa vắng nhau, ko còn sáng kiến, ko còn tích cực trong lúc làm việc. Người chỉ rõ: “Người lãnh đạo muốn biết rõ ưu điểm và thiếu sót của mình, muốn biết công việc của mình tốt hay xấu, ko gì bằng khuyên cán bộ mình đề ra ý kiến và phê bình. Như thế không những ko phạm gì tới uy tín của người lãnh đạo nhưng mà lại tỏ ra dân chủ thực thà trong Đảng.

Nếu cán bộ ko nói năng, ko quan tâm kiến, ko phê bình, thậm chí tưng bốc mình, thế là một hiện tượng rất xấu. Vì ko phải họ ko có gì nói, nhưng vì họ ko dám nói, họ sợ. Thế là mất hết dân chủ trong Đảng. Thế là nội bộ của Đảng âm u, cán bộ trở thành những cái máy, trong lòng uất ức, ko dám nói, do uất ức nhưng mà hóa ra oán ghét, chán nản”35.

Người yêu cầu phải có phong cách làm việc thực sự dân chủ chứ ko phải giả tạo, hình thức để che lấp ý đồ xấu của tư nhân. Bởi vì mọi sự giả tạo đều làm suy yếu, thậm chí phá vỡ tập thể, mọi thói hình thức chủ nghĩa trước sau sẽ làm xói mòn, thậm chí triệt tiêu dân chủ.

Cán bộ lãnh đạo, nhất là những người đứng đầu, là người có trọng trách trong một tập thể, vừa phải thực hành dân chủ, lắng tai ý kiến của tập thể, đồng thời, phải quyết đoán, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và dám ra quyết định, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây cũng chính là việc thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, tư nhân phụ trách”.

Theo Hồ Chí Minh, một người dù tài giỏi tới đâu cũng ko thể nắm được hết mọi mặt của một vấn đề, cũng ko thể biết hết được mọi việc trong đơn vị cũng như đời sống xã hội. Cho nên, cấp thiết cách làm việc tập thể để phát huy được trí tuệ của tập thể, của đông đảo quần chúng nhân dân nhằm hoàn thành sự nghiệp của một tập thể, một đơn vị hay địa phương nhưng mà nếu chỉ riêng người cán bộ lãnh đạo, quản lý thì ko làm nổi. Tập thể lãnh đạo là dân chủ.

Tư nhân phụ trách là nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo, người quản lý. Có ý thức tập thể cao, tạo ra bầu ko khí làm việc dân chủ, tôn trọng và lắng tai ý kiến tập thể, phát huy trí tuệ tập thể, nhưng ko có tính quyết đoán, ko dám chịu trách nhiệm tư nhân trước tập thể, thì ko thể có những quyết định kịp thời, phục vụ yêu cầu và công việc cũng ko thể tiến triển được. Chủ tịch Hồ Chí Minh xem xét các cán bộ lãnh đạo, quản lý rằng: “Những việc phổ biến, một người có thể khắc phục đúng, thì người phụ trách cứ cẩn thận khắc phục đi. Những việc quan trọng mới cần tập thể quyết định”36.

Theo Hồ Chí Minh, trách nhiệm của người đứng đầu phải được đề cao, đôi lúc mang tính quyết định tới hiệu quả công việc. Phong cách làm việc của người cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng mực là phải liên kết thống nhất giữa cách làm việc dân chủ, tập thể với tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm tư nhân trước tập thể, kịp thời đưa ra những quyết định đúng. Trong những thời khắc quyết định, người lãnh đạo, quản lý phải dám nghĩ, dám làm, dám quyết… điều đó liên quan trực tiếp tới việc tận dụng được thời cơ. Người từng dạy: “Lạc nước hai xe đành bỏ phí.Gặp thời một tốt cũng thành công”37.

Liên kết tập thể lãnh đạo với tư nhân phụ trách, thực hiện trách nhiệm của người lãnh đạo, người đứng đầu để khắc phục những hiện tượng khinh thường tập thể, hoặc trái lại, phụ thuộc, ỷ lại vào tập thể, ko dám quyết đoán, ko nêu cao trách nhiệm tư nhân… làm trì trệ, suy yếu năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý của người cán bộ lãnh đạo.

2.Phong cách lãnh đạo sâu sát

Trong thực tiễn, Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về phong cách lãnh đạo sâu sát. Theo tài liệu thống kê của Cơ quan sưu tầm Hồ Chí Minh, chỉ tính trong 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1955-1965), ko quản tuổi cao, công việc ngổn ngang, Người đã thực hiện hơn 700 lượt đi thăm các địa phương, công trường, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị quân nhân…, từ miền núi tới hải đảo, để thăm hỏi chiến sĩ và đồng bào, xem xét tình hình, rà soát công việc. Tính ra mỗi năm, có hơn 60 lượt Người đi xuống cơ sở, mỗi tháng có khoảng 6 lần Người gặp mặt quần chúng.Ngoài ra, hằng ngày qua đọc báo, đọc thư của nhân dân gửi lên, thấy có những ý kiến hay, cần tiếp thu, những việc gấp cần khắc phục, Người đều dùng bút đỏ đóng khung lại, chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm, yêu cầu nghiên cứu và khắc phục.

Lãnh đạo sâu sát sẽ tăng lên được tính khách quan, sáng tỏ, tăng cường được công việc rà soát, giám sát, từ đó kiểm soát tốt hơn đối với việc thực thi quyền lực, rà soát, giám sát chặt chẽ việc sử dụng tài sản của Nhà nước, của nhân dân, góp phần phòng chống tham nhũng có hiệu quả. Hồ Chí Minh yêu cầu dựa vào quần chúng nhân dân để giám sát, rà soát, nhằm loại trừ các hành vi trục lợi, trộm cắp, tham ô, đục khoét, biến của công thành của riêng…

Theo Hồ Chí Minh, sau lúc nghị quyết đã được ban hành, phải tổ chức tốt việc thực hiện để nghị quyết đi vào cuộc sống. Điều đó gắn liền với công việc rà soát, giám sát. Muốn tốt, “phải đi tận nơi, xem tận chỗ”. Theo Người, sở dĩ sự thực còn bị che đậy vì sự rà soát, giám sát của các ngành, các đơn vị quản lý, ko nghiêm túc, chưa chặt chẽ.

Sau rà soát, giám sát, thì cái sai cần khắc phục, tu sửa ngay và cái đúng, cái tốt phải được động viên khen thưởng, kịp thời, vì khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng lúc sẽ động viên, giáo dục, xúc tiến người lao động hăng say làm việc. Người yêu cầu nhanh chóng biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, động viên khuyến khích bằng vật chất hoặc ý thức, nhằm tăng trưởng cái tốt để chống lại cái xấu, vì mục tiêu xây dựng con người mới, làm cho xã hội ngày một tiến bộ. Mỗi lúc đọc trên tin báo, thấy tấm gương “người tốt, việc tốt” nào, nhất là những người tiên phong khởi xướng phong trào, Người liền cử cán bộ đi xác minh và tặng “Huy hiệu Bác Hồ” cho người có thành tích xứng đáng. Cả nước có khoảng 5.000 người đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng “Huy hiệu Bác Hồ” qua phong trào “Người tốt, việc tốt”. Những người nào được nhận “Huy hiệu Bác Hồ” đều tự hào kể lại những mẩu chuyện cảm động lúc nhận phần thưởng cao quý này. Quan trọng hơn nữa, những phần thưởng đó, sau này trở thành bài học nêu gương cho các thế hệ con cháu họ.

Hồ Chí Minh từng yêu cầu: “Tôi ra lệnh cho Bộ Tổng tư lệnh nhanh chóng khen thưởng những đơn vị và những chiến sĩ đã lập nhiều chiến công oanh liệt”38. Trong “những việc cần phải làm ngay” gửi cán bộ, chiến sĩ tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Người nhắc nhở: “Xét kỹ và báo cáo những đơn vị và tư nhân có công trạng đặc thù để Chính phủ khen thưởng”, “vì khen thưởng khuyến khích rất nhiều, vì khen thưởng là tổng kết và phổ thông kinh nghiệm ra cho mọi ngành hoạt động”, “vì khen thưởng cũng là một cách giáo dục và cổ động. Quân nhân, đồng bào có thành tích nhưng mà Trung ương, Chính phủ khen thưởng thì mới tích cực hơn và những người chưa có thành tích sẽ thi đua tích cực. Từ trước tới nay địa phương rất ít báo cáo, hiện thời các cô, các chú phải tích cực làm”39.

3.Khéo dùng người, trọng dụng người tài

Là người lãnh đạo giỏi thì phải khéo dùng người và trọng dụng thiên tài. Xuất phát từ mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ những trí thức được huấn luyện cơ bản từ các nước phương Tây, quan lại của triều đình phong kiến cũ.

Người xác định, việc dùng người phải hợp lý, đúng năng lực và sở trường của họ, đúng người, đúng việc, chớ “dùng thợ mộc làm nghề thợ rèn” và phải cho họ hiểu rõ mọi mặt các công việc họ phải phụ trách. Dùng người nhưng mà ko đúng công việc sẽ ko chạy, ko được việc, làm thui chột thiên tài, có hại cho Đảng và cũng trình bày sự yếu kém trong công việc cán bộ của Đảng.Người cho rằng, vì “cách lãnh đạo của ta còn kém, thói quan liêu còn nồng cho nên có những người như thế cũng bị dìm xuống, ko được đề bạt. Muốn tránh khỏi sự hao tổn thiên tài, chúng ta cần phải tu sửa cách lãnh đạo”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người lãnh đạo, quản lý phải biết trọng dụng thiên tài, nếu ko sẽ làm “thui chột” thiên tài. Việc trọng dụng thiên tài theo ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải làm thường xuyên, liên tục như “người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng thiên tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, trọng dụng thiên tài phải biết tuỳ tài nhưng mà dùng người: “Tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, người nào có năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào việc đó. Biết dùng người tương tự, ta sẽ ko lo gì thiếu cán bộ”40. Bởi vậy, ngay sau lúc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập, trong lúc còn bộn bề khó khăn, thù trong, giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm tìm người tài để xây dựng non sông và Người chính là tấm gương sáng cho việc tìm thiên tài và trọng dụng thiên tài. Ngày 14/11/1945, trên báo Cứu quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Kiến thiết cần có thiên tài. Thiên tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì thiên tài ngày càng tăng trưởng càng thêm nhiều”41. Người chủ trương phải “tìm người tài đức”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, một quốc gia, một non sông ko biết sử dụng thiên tài là một thiếu sót to, làm lãng phí một vốn quý của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và kiến thiết.

4.Phong cách cách mệnh, khoa học, năng động, thông minh

Một yêu cầu quan trọng trong phong cách của người đứng đầu, người lãnh đạo là phải có sự thống nhất giữa tính đảng, tính nguyên tắc cao với tính năng động, thông minh, sự nhạy cảm với cái mới. “Trung với Đảng”, “trung với nước, hiếu với dân” là phẩm chất chính trị cơ bản, trình bày trong mọi hoạt động của người lãnh đạo, quản lý. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, điều chủ chốt trong phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo là phải: “Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của tư nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân nhưng mà đấu tranh quên mình, kiểu mẫu trong mọi việc”42.

Tận tình cách mệnh là yếu tố cơ bản trong phẩm chất của người cán bộ đứng đầu, người lãnh đạo. Vì có tận tình cách mệnh, người cán bộ lãnh đạo mới say mê, tận tuỵ với công việc để tìm ra những phương án thông minh nhằm thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Tính cách mệnh, lòng yêu nước, thương dân là động lực lớn thôi thúc người lãnh đạo, quản lý chuyên tâm, toan lo, tận tuỵ, say mê với công việc. Đồng thời, người lãnh đạo phải có sự tìm tòi thông minh, đề xuất được những ý kiến hay, những phương án tối ưu để thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Theo Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo, phải là những người vừa “hồng”, vừa “chuyên”, có đạo đức cách mệnh, có ý thức quả cảm, kiểu mẫu, chịu đựng khó khăn, hy sinh và có năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hồ Chí Minh cho rằng, tính khoa học phải được đảm bảo bằng tri thức khoa học. Tận tình cách mệnh chỉ thực sự đem lại hiệu quả lúc nó được thống nhất với các tri thức khoa học và trên cơ sở khoa học. Tận tình cách mệnh sẽ trở thành duy tâm, duy ý chí nếu thiếu tri thức khoa học. Thực tiễn cho thấy, có tận tình nhưng mà thiếu tri thức khoa học sẽ dẫn tới sai trái, chệch hướng, làm hỏng đường lối, chính sách, hành động trái quy luật, thậm chí dẫn tới phá hoại vô ý thức. Những chương trình, dự án, kế hoạch với những ý tưởng tốt đẹp, nhưng do thiếu tri thức dẫn tới thất bại, gây ra tổn thất nặng nề.

Để có tri thức khoa học, người cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải chịu thương chịu khó học tập, nghiên cứu để tăng lên trình độ về chính trị, văn hoá, nghiệp vụ cũng như nắm được tình hình trong và ngoài nước. Chủ quan, tự mãn, ít nghiên cứu lý luận và thực tiễn nên gặp thuận tiện dễ sáng sủa, gặp thành công sớm dễ mắc phải căn bệnh kiêu ngạo; lúc gặp trắc trở thì dễ bối rối, thụ động, dẫn tới bi quan, dao động, lập trường cách mệnh ko vững… Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ đảng viên nói chung, nhất là với cán bộ lãnh đạo: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công việc thực tiễn. Ko người nào có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Toàn cầu ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”43.

Học tập, nghiên cứu, “học và hành” theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là đảm bảo sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm. Cán bộ, đảng viên cấp thiết lý luận lãnh đạo cần nắm chắc lý luận mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tiễn. Ko có lý luận thì bối rối như nhắm mắt nhắm mũi nhưng mà đi”44, “làm nhưng mà ko có lý luận thì ko khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm rì rì vừa hay vấp váp”45.

Khẳng định vai trò của lý luận, Hồ Chí Minh chỉ rõ sự cần thiết phải biết liên hệ lý luận với thực tiễn trong công việc lãnh đạo. Vì: “Thực tiễn ko có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận nhưng mà ko liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”46, nên lý luận nhưng mà xa vắng thực tiễn thì trước sau sẽ dẫn tới bệnh giáo điều, sách vở, nên người cán bộ lãnh đạo phải nắm chắc lý luận, đồng thời qua kinh nghiệm làm việc, phải hiểu rõ sự vận động của các ý kiến lý luận trong thực tiễn, qua đó dự đoán được những chuyển đổi của tình hình, của nhiệm vụ cách mệnh, từ đó mới có thể thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình.

Một trong những yêu cầu về phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu là phải nắm chắc lý luận, nhưng ko được “lý luận suông”, nhưng mà phải có năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Học tập chủ nghĩa Mác – Lênin là học tập cái ý thức xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình; là học tập những chân lý phổ thông của chủ nghĩa Mác – Lênin để vận dụng một cách thông minh vào hoàn cảnh thực tiễn ở nước ta”47. Người chủ trương “phải gắn lý luận với công việc thực tiễn”. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng một mặt phải xuất phát từ tình hình cụ thể, giảng giải cho quần chúng hiểu và thực hiện các chủ trương, chính sách đó như thế “lý luận mới ko tách rời thực tiễn”.

Trong mọi công việc, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, người lãnh đạo có thể sử dụng nhiều hình thức, giải pháp không giống nhau để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, cần có sự vững vàng, ko thay đổi trong những vấn đề thuộc về nguyên tắc, đó là những vấn đề có tính chiến lược, ý kiến, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là “ổn định, phải giữ vững như sắt đá”.

Cùng với kiên định về nguyên tắc, những vấn đề chiến lược, thì sách lược cách mệnh, các hình thức, phương pháp, giải pháp, hình thức thực hiện phải mềm mỏng, linh hoạt, thích hợp với thực tiễn để có thể đạt kết quả cao nhất. Điều đó thuộc về khả năng của người lãnh đạo, thực hiện “dĩ ổn định ứng vạn biến”, trình bày sự linh hoạt trong hoạt động lãnh đạo của mình.

Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu đặt ra phải được cụ thể trong từng thời kỳ. Tính ổn định, mục tiêu trong tất cả các thời kỳ của cách mệnh là độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Trong bản Di chúc, Người nói lên mong muốn cuối cùng, cũng là mục tiêu chung của cuộc cách mệnh là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”48. Tuy nhiên, trục đường đi tới mục tiêu đó là trục đường đấu tranh trong khoảng thời gian dài, đầy khó khăn, khó khăn. Người đứng đầu, người lãnh đạo cần sáng suốt, tỉnh táo, nhạy bén để xác định sách lược, hình thức, giải pháp thực hiện trong những hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể, trong mỗi bước đi, mỗi bước tiến lên của cách mệnh.

Những nội dung xây dựng phong cách lãnh đạo nêu trên ko nằm ngoài những quy định chung trong phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đồng thời, có yêu cầu cao hơn, trình bày vị trí, vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trên cương vị lãnh đạo.

Phần thứ ba

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH LÀM VIỆC, PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Năm 1982, trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, Đảng ta đã đặc thù phê phán tệ quan liêu bộc lộ trên nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là quan liêu trong việc đề ra chính sách, cơ chế, quan liêu trong tổ chức bộ máy và trong phong cách làm việc của cán bộ, phê phán phong cách quản lý kinh tế theo lối quan liêu bao cấp, tệ quan liêu hành chính, thái độ cửa quyền, yêu cầu phải có trăm nghìn giải pháp để chống quan liêu và thủ cựu. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu cán bộ đảng viên phải trau dồi cho mình ý kiến của Đảng đối với quần chúng một cách thâm thúy, phải sát cơ sở, sát quần chúng để chỉ huy, nghiên cứu chính sách, cơ chế, tạo điều kiện cho sáng kiến của quần chúng nẩy nở, những yếu tố tích cực sớm được nâng lên. Đồng thời, yêu cầu phải đổi mới phương pháp làm việc, xây dựng phong cách làm việc lêninnit của Đảng. Văn kiện cũng chỉ ra rằng, phương pháp và cơ chế làm việc đúng là một yếu tố đặc thù, trọng yếu để đảm bảo tính chuẩn xác của việc ra quyết định và biến nó thành hiện thực, đặc thù nhấn mạnh đổi mới phương pháp sẵn sàng và ra các quyết định, tổ chức thực hiện các quyết định;ko vì nể nang, e ngại nhưng mà dung hoà ý kiến, ra quyết định nửa vời, thực hiện nghị quyết ko thống nhất. Tương tự, trong điều kiện việc cụ thể hoá đường lối còn nhiều bất cập, càng cần đổi mới phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý, đi sâu vào thực tiễn, nhìn thẳng vào khó khăn, phát hiện những kinh nghiệm và cách làm mới, trên cơ sở đó đổi mới tư duy, đề ra chủ trương, chính sách thích hợp.

Từ Đại hội V tới nay, Đảng ta nhiều lần khẳng định nhiệm vụ xây dựng, đổi mới phong cách làm việc của hàng ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở nước ta hiện nay theo hướng thực sự dân chủ, kỷ c¬ương, thiết thực, sâu sát cơ sở, sâu sát quần chúng, làm việc có chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng tâm, nói đi đôi với làm.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục yêu cầu trong công việc xây dựng Đảng, đối với cán bộ, đảng viên phải xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm.

Triến khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIIvề “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, chúng ta cần chú trọng công việc tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương cho cán bộ, đảng viên và phong cách dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mệnh, khoa học, năng động, thông minh cho người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước.

Sau đây là một số giải pháp nhằm thực hiện tốt việc học tập và tuân theo phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

1.Tăng cường giáo dục, rèn luyện xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị quản lý, các ngành

Đưa nội dung giáo dục về xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh vào các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng trong hệ thống học viện, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện dành cho cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị quản lý, các ngành, trong đó, chú ý trang bị hệ thống tri thức tổng hợp, phương pháp tư duy khoa học và năng lực tổ chức thực tiễn cho hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tăng cường việc giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ý kiến, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các tri thức khoa học và kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý hiện đại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thông qua việc giáo dục, học tập tăng lên ý chí, nghị lực để khắc phục những vấn đề, những trắc trở, thử thách trong thực tiễn công việc; có khả năng đề kháng với những cái xấu, tiêu cực, tránh được sự cám dỗ quyền lực, đặc quyền, đặc lợi,…

Thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị quản lý trong việc học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; và Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

2.Giữ vững các nguyên tắc“tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, tư nhân phụ trách”

Giữ vững nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong làm việc và tuân thủ nghiêm nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, tư nhân phụ trách” trong lãnh đạo, quản lý.Tăng cường phát huy dân chủ để khơi dậy tính thông minh, tập trung trí tuệ tập thể trong việc xây dựng, thực hiện, rà soát, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng quy định về trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị quản lý trong thực xây đắp vụ, trong đó, nêu rõ những yêu cầu về phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo.

3.Tăng cường công việc quản lý cán bộ, đảng viên,

Đẩy nhanh việc xây dựng các quy định, quy chế, nội quy trong thực xây đắp vụ và thực hiện nghiêm túc các quy định về công việc quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo.

Thường xuyên rà soát, giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, đảng viên. Đặc trưng, đối với cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu các đơn vị quản lý, các ngành, cần xây dựng quy định rà soát, giám sát thường xuyên của cấp ủy cấp trên, quy định rà soát, giám sát của tổ chức đảng và của các đoàn thể, nhân dân, để kịp thời phát hiện, phê bình, uốn nắn sai phép, thiếu sót.

Thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công việc rà soát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

4.Xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo

Sớm xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, kèm theo các yêu cầu buộc phải, cùng các chế tài cụ thể để xử lý sai phép.Các tiêu chí về đạo đức công vụ phải cụ thể, rõ ràng và khả thi, tức là có thể thực hiện theo, có thể rà soát, nhận định, có thể theo dõi, giám sát. Ví dụ, từ những quy định nhỏ về tôn trọng giờ giấc làm việc, họp hành; quy định về xưng hô với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp – nhân vật được phục vụ; quy định về y phục công sở… Trong các tiêu chí cần đặc thù quan tâm tới mối quan hệ với nhân dân, trên cả 2 phương diện: nhân dân là nhân vật được phục vụ và nhân dân là chủ thể giám sát, rà soát, theo dõi thực hành công vụ. Phải xác định rõ, những nội dung nào cần phải công khai, sáng tỏ, đảm bảo yêu cầu phát huy dân chủ trong thực hành công vụ. Nhất quyết phải có những quy định về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu về cả tiền nong, vật chất, thời kì.

Ý thức, thái độ, sự tận tụy với công việc cần được lượng hóa thành các quy định cụ thể, ví dụ: ko giới hạn thời kì tiếp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trước lúc hết giờ làm việc…Đi kèm theo các quy định cụ thể, cần có chế tài đối với các vi phạm quy định và xác định cơ quan có tác dụng xử lý vi phạm. Đồng thời, phải có những quy định để ràng buộc giữa lời nói và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo nói đi đôi với làm, nói thì phải làm và làm cho tốt. Nếu nói ko đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói một đường làm một nẻo thì người cán bộ, công chức, viên chức phải bị xử lý kỷ luật.

5.Tăng cường công việc rà soát, giám sát

Các tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy, ủy ban rà soát của cấp ủy các đơn vị quản lý tăng cường công việc rà soát, giám sát của tổ chức đảng đối với việc xây dựng, thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu các đơn vị quản lý.

Hồ Chí Minh nhận định rất cao công việc rà soát, giám sát. Người đã thường xuyên nhắc nhở: Các ngành, các ngành nếu tổ chức tốt việc rà soát, giám sát cũng như “Ngọn đèn pha”, bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và thiếu sót chúng ta đều biết rõ. Có thể nói chín phần mười thiếu sót trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự rà soát, giám sát. Nếu tổ chức rà soát, giám sát chu đáo thì công việc của chúng ta nhất mực tiến bộ gấp mười, gấp trăm.

Rà soát, giám sát phải liên kết linh hoạt các phương pháp và hình thức rà soát, giám sát. Sinh tiền, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ ra: “Kiểm soát có hai cách: một là từ trên xuống, tức là người lãnh đạo kiểm soát những kết quả công việc của cán bộ mình. Một cách nữa là từ dưới lên, tức là quần chúng và cán bộ kiểm soát sự sai trái của người lãnh đạo và bộc bạch các cách tu sửa sự sai trái đó”. Vai trò rà soát, giám sát của nhân dân thực hiện thông qua quy chế dân chủ ở cơ sở với cơ chế: dân biết, dân bàn, dân làm, dân rà soát. Nhân dân thông qua các tổ chức của mình thực hiện rà soát, giám sát cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải căn cứ vào tác dụng nhiệm vụ của mình để làm tốt tác dụng giám sát, phản biện xã hội, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân.

Thực hiện nghiêm Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị về ban hành Hướng dẫn khung để các đơn vị quản lý ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sự tham gia tích cực, có hiệu quả của quần chúng nhân dân trong xây dựng Đảng, trong quá trình rà soát, thanh tra sẽ thắt chặt hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Trong nhiều trường hợp,do nhiều nguyên nhân, những thiếu sót, sai trái của cán bộ, đảng viên, ko bị lãnh đạo, hoặc cơ quan rà soát phát hiện, hoặc ko phát hiện được kịp thời, nhưng ko thể che giấu được trăm nghìn “tai mắt” của nhân dân. Thực tiễn những năm qua, quần chúng nhân dân đã phát hiện nhiều trường hợp đảng viên vi phạm ở nhiều lĩnh vực như: phẩm chất đạo đức, lối sống, tham nhũng, vi phạm Luật đất đai, quan liêu, thiếu ý thức trách nhiệm.

LỜI KẾT

Phong cách tác phong công việc trong tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trình bày xuyên suốt trong cả cuộc đời hoạt động cách mệnh của Người phấn đấu hy sinh vì tổ quốc vì nhân dân của Người.Học tập và tuân theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Người yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người cán bộ lãnh đạo, quản lí các đơn vị quản lý phải tăng lên ý thức trách nhiệm phát huy dân chủ, chấp hành kỹ cương, thân thiện, thân thiết với quần chúng nhân dân , thấu hiểu tâm tư ước vọng của nhân dân; gắn bó cơ sở, với thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; phải biết phấn đấu hy sinh vì lợi ích tập thể, của nhân dân; có phong cách làm việc khoa học, thông minh vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị địa phương mình.

Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ đảng viên đặc thù phong cách tác phong người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là “hiện thân của trí tuệ, lương tâm và danh dự của dân tộc”./.

Bài thu hoạch chuyên đề học tập và tuân theo bác năm 2021 mẫu 2

PGD-ĐT ………………..

TRƯỜNG ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-
…………….., ngày … tháng … năm …..

BÀI THU HOẠCH

Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

Kính gửi: …………………………………….

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị Công việc tại:…………………………………………………………………………………..

Qua học tập và nghiên cứu chuyên đề về xây dựng phong cách tác phong công việc của người đứng đầu của cán bộ đảng viên của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình diễn những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân trong bài thu hoạch chỉ thị 05 năm 2021, bài thu hoạch chỉ thị 05 của đảng viên như sau:

Xây dựng phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy ý thức làm chủ, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, thông minh của mọi người, từ đó tăng lên chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần tăng lên năng lực lãnh đạo và sức đấu tranh của Đảng. Đó là vấn đề lớn cần kiên trì, có quyết tâm cao, trước mắt cần hướng mạnh vào thực hiện tốt các nội dung:

Tăng lên tính đảng, tính nguyên tắc.

Phẩm chất hàng đầu của người cán bộ, đảng viên là lòng trung thành với lý tưởng cách mệnh của Đảng, trung thành với lợi ích của giai cấp người lao động và nhân dân lao động. Phẩm chất này quán xuyến trong mọi hoạt động của người cán bộ lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Và thường nhật, tuỳ điều kiện, hoàn cảnh và nhân vật cụ thể nhưng mà người cán bộ, đảng viên có thể sử dụng nhiều hình thức, giải pháp không giống nhau để thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Làm bất kỳ công việc gì, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, người cán bộ, đảng viên phải luôn xuất phát từ đường lối, ý kiến đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ ước vọng chính đáng của nhân dân. Trong mọi hoạt động, người cán bộ, đảng viên đều phải đặt lợi ích của cách mệnh, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Phải luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp người lao động để xem xét khắc phục mọi vấn đề. Kiên quyết bảo vệ, ủng hộ cái mới, cái đúng, đấu tranh phê phán cái sai, lỗi thời, lỗi thời.

Chủ động, thông minh, quyết đoán, có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Thực tiễn luôn vận động tăng trưởng. Trong lúc đó đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có đúng mực, chuẩn xác tới đâu cũng là thành phầm của con người trong một thời kì và ko gian hữu hạn. Bởi vậy, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đồng thời với việc giữ vững tính đảng, tính nguyên tắc cao, người cán bộ, đảng viên phải rất chủ động, thông minh, quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, lúc nhận bất kỳ nhiệm vụ gì cũng tận tình, tận lực thi hành nhanh chóng và chuẩn xác, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Ko ỷ lại, phụ thuộc, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc tắc trách, làm sơ sài, lấy lệ, nửa vời, đầu voi, đuôi chuột.

Thực sự thân thiện, tin tưởng vào quần chúng.Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đặt yêu cầu rất cao với người cán bộ, đảng viên về tác phong quần chúng. Người chỉ rõ, bất kỳ một người tài giỏi nào cũng ko thể nghĩ ra được đủ mọi điều, vì sáng kiến của tư nhân là có hạn, nhưng sáng kiến của quần chúng thì vô hạn. Vì vậy, chúng ta ko thể ngồi trong phòng nhưng mà nghĩ ra cái mới được. Cái mới phải tìm ở cơ sở, trong quần chúng. Người đảng viên phải là những người dám “sục sạo”, xông xáo trong thực tiễn, xúc tiếp với quần chúng hằng ngày. Nếu ko cụ thể, sâu sát, thân thiện quần chúng thì đảng viên ko thể thấy được, hiểu được ước vọng, tâm tư, tình cảm và càng ko thuyết phục được quần chúng. Do đó, đối với người lãnh đạo phải biết học hỏi quần chúng, biết tập trung mọi tài năng, trí tuệ của quần chúng thành sức mạnh chung, tìm ra được lực lượng, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ; phải biết khơi dậy, phát huy tính tích cực, tự giác, thông minh của quần chúng trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Nêu gương, nói đi đôi với làm.

Vận động, giáo dục, thuyết phục là phương pháp cơ bản, chủ yếu trong công việc vận động quần chúng của Đảng và của người đảng viên. Vì vậy, để thực hiện tốt việc vận động, giáo dục, thuyết phục quần chúng, người đảng viên phải biết dùng chân lý, lẽ phải, bằng hành động kiểu mẫu của mình để giáo dục, thuyết phục quần chúng, liên kết với quan tâm khắc phục những vướng mắc trong tâm tư tình cảm, đời sống hằng ngày của họ; kiên trì và có tình thương yêu con người, tin tưởng vào khả năng phấn đấu vươn lên của mỗi người. Kiên quyết chống mọi bộc lộ chủ quan nóng vội, thành kiến tư nhân, trình bày mình là “bề trên”, là “ông quan cách mệnh” trong quá trình giáo dục thuyết phục. Bởi điều đó trái với ý kiến của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên là người lãnh đạo, là người đày tớ trung thành của nhân dân.

Xây dựng tác phong sát thực tiễn

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, thống nhất giữa lý luận với thực tiễn là một nguyên tắc vô thượng của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức cách mệnh, ko ngừng thông minh, liên tục tăng trưởng, ko một phút xa vắng thực tiễn, nói và làm bao giờ cũng nhằm mục tiêu cụ thể, thiết thực. Theo đó, trong thực hiện nhiệm vụ của mình, người đảng viên phải hiểu rõ tình hình, nắm vững chính sách. Và muốn hiểu rõ tình hình, nắm vững chính sách phải vận dụng lối làm việc có thăm dò, nghiên cứu. Đối với mỗi vấn đề, cần chịu thương chịu khó nghiên cứu thấu đáo, đi nhiều, nghe nhiều, thấy nhiều. Chỉ có tăng cường ý kiến thực tiễn, khéo đi sâu thăm dò nghiên cứu, phân tích và khắc phục đúng tranh chấp trong đời sống, nhạy cảm với cái mới, dứt khoát vứt bỏ những cái lỗi thời, lỗi thời, có tương tự sự lãnh đạo mới có sức sống, công việc mới có nội dung, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Làm việc cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo.

Phải khẳng định dứt khoát rằng, người cách mệnh, bất kỳ ở cấp nào, cũng phải là người hành động. Ý thức triệt để cách mệnh phải được bộc lộ ở cách làm việc cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo, đã quyết thì phải thi hành, đã làm thì tới nơi tới chốn. Cố nhiên, tỉ mỉ ko phải là cấp trên bào chữa cả công việc của cấp dưới. Mỗi cấp có trách nhiệm của mình. Cấp trên có trách nhiệm chỉ huy cụ thể cho cấp dưới, cấp dưới có trách nhiệm thi hành chỉ thị của cấp trên một cách có sáng kiến, nhằm đảm bảo cho công việc thông lưng bén giọt, đem lại hiệu quả lớn nhất. ở đây, một vấn đề có tính nguyên tắc là: Lãnh đạo vấn đề gì cấp trên phải giỏi hơn cấp dưới về vấn đề đó. Muốn vậy, người lãnh đạo phải thường xuyên tu dưỡng trình độ về mọi mặt, biết lãnh đạo, đồng thời biết học tập cấp dưới. Trước mỗi vấn đề mới đặt ra, người lãnh đạo phải đi sâu một vài nơi, trực tiếp chỉ huy cụ thể, tỉ mỉ, để rút kinh nghiệm cho lãnh đạo nơi khác. Cán bộ, đảng viên bất kể ở cấp nào phải là người hành động, có tri thức, có lý luận. Lúc tiếp thu nghị quyết, chỉ thị, phải liên kết được với tình hình cụ thể của đơn vị để hiểu chỉ thị, nghị quyết một cách cụ thể từ đó chỉ huy quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả.

Người viết bài thu hoạch

Theo: Lê Hùng

(Theo Viện khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự)

_______________________

Hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2021 “Xây dựng phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung khắc phục, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc thù là, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, tăng lên chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề bài thu hoạch học tập và tuân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, chọn việc tuân theo thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; nhận định kết quả tuân theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu tuân theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, làm bài thu hoạch chuyên đề học tập và tuân theo Bác năm 2021, bài thu hoạch học tập và tuân theo tấm gương đạo đức 2021, bài thu hoạch học tập quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05 ct tw của bộ chính trị, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Giáo dục

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #thu #hoạch #chuyên #đề #năm #học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh

[rule_3_plain]

#Bài #thu #hoạch #chuyên #đề #năm #học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh

[rule_1_plain]

#Bài #thu #hoạch #chuyên #đề #năm #học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh

[rule_2_plain]

#Bài #thu #hoạch #chuyên #đề #năm #học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh

[rule_2_plain]

#Bài #thu #hoạch #chuyên #đề #năm #học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh

[rule_3_plain]

#Bài #thu #hoạch #chuyên #đề #năm #học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh

[rule_1_plain]

Nguồn:chinphu.vn
Phân mục: Tin tức

#Bài #thu #hoạch #chuyên #đề #năm #học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button