Tin Tức

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 – 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 – 2022 phải ko?Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin tức

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 – 2022 gồm 5 đề rà soát 45 phút môn Sử lớp 8 có đáp án đi kèm bảng ma trận đề thi.

Đề rà soát giữa kì 2 lớp 8 môn Sử là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các bạn rèn luyện khả năng giải đề, làm quen với dạng đề, biết cách phân bổ thời kì hợp lý. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm Đề cương ôn thi giữa kì 2 lớp 8 môn Lịch sử. Chúc các bạn học tốt.

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 8

Chủ đề Nhận mặt Thông hiểu Vận dụng Cộng
TN TL TN TL TN TL
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1884) Biết được quá tŕnh xâm lược của thực dân Pháp

Số câu: 4

Số điểm: 1

Tŕnh bày được nội dung của Hiệp ước triều đ́nh Huế đă kư với Pháp.

Số câu:1/3

Số điểm: 1

Biết được các sự kiện lịch sử ứng với các mốc thời kì

Số câu: 1

(a,b,c,d)

Số điểm: 1

Lư giải thái độ của Triều đ́nh Huế, nhân dân trước sự xâm lược của thực dân Pháp.

Số câu: 1/3

Số điểm: 1

Nhận xét Thẩm định được thái độ của triều đ́nh Huế trước sự mất nước.

Số câu: 1/3 +1

Số điểm: 3

Số câu: 7 (5TN + 2TL)

Số điểm 7,0đ = 70%

Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX Biết được những nét cơ bản của phong trào kháng Pháp cuối thế kỉ XIX. Thẩm định được ư nghĩa của phong trào cần vương
Số câu Số câu: 4

Số điểm: 1

Số câu: 1

Số điểm :2

Số câu: 5

Số điểm 3

Tỉ lệ: 30%

Tổng Số câu: 8

Số điểm: 2

Số câu: 1/3

Số điểm: 1

Số câu: 1

Số điểm:1

Số câu: 1/3

Số điểm:1

Số câu: ½+2

Số điểm:5

Số câu: 12

Số điểm:10

Tỉ lệ: 100%

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử

Phần A Trắc nghiệm khách quan (3,0đ)

I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Thực dân Pháp mở màn xâm lược nước ta ở đâu?

A. Cửa biển Ba Lạt ngày 31/8/1858

B. Cửa biển Quảng Yên ngày 01/9/1858.

C. Cửa biển Đà Nẵng ngày 01/9/1858

D. Cửa biển Hải Phòng ngày 17/2/1858.

Câu 2: lãnh tụ chỉ huy quân ta chống Pháp ở Đà nẵng là người nào?

A. Nguyễn Danh Phương

B. Nguyễn Tri Phương.

C. Trương Định

D. Nguyễn Trung Trực.

Câu 3: Người nói câu nói nổi tiếng “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là người nào?

A.Trương Định.

B. Nguyễn Hữu Huân.

C. Nguyễn Trung Trực.

D.Nguyễn Đình Chiểu

Câu 4: Đầu năm 1867 các tỉnh Nam kì rơi vào tay Pháp là những tỉnh nào sau đây?

A. Ba tỉnh miền Đông.

B. Ba tỉnh miền Tây.

C. Ba tỉnh miền Đông và tỉnh Vĩnh long

D. Sáu tỉnh Nam Kì.

Câu 5: Phong trào Cần Vương diễn ra qua mấy thời kỳ?

A. Hai thời kỳ

B. Ba thời kỳ.

C. Bốn thời kỳ.

D. Năm thời kỳ.

Câu 6. Khởi nghĩa Yên Thế là khởi nghĩa của nhân vật nào sau đây?

A. Phong trào của nông dân.

B. Phong trào Cần Vương.

C. Phong trào của lính tráng.

D. Phong trào của dân tộc ít người.

Câu 7. Nội dung cơ bản của Chiếu Cần Vương là gì?

A. Kêu gọi các văn thân, sĩ phu đứng lên cứu nước.

B. Kêu gọi các văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa.

C. Kêu gọi các văn thân, sĩ phu lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa.

D. Kêu gọi các văn thân và nhân dân giúp vua cứu nước.

Câu 8 . Căn cứ Ba Đình được xây dựng ở đâu?

A. Huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa

B. Vùng núi Lam Sơn miền Tây Thanh Hóa

C. Vùng Mã Cao miền Tây Thanh Hóa

D. Ba làng: Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mỹ Khê ( Nga Sơn-Thanh Hóa)

Câu 9: Điền sự kiện lịch sử vào các mốc thời kì sau

a. Tháng 2/1859
b. Ngày 5/6/1862
c.Ngày 6/6/1884
d. Ngày 13/7/1885

 

II. Phần tự luận (7đ)

Câu 1: (3đ) Nêu nguyên nhân dẫn tới việc kí hiệp ước Giáp tuất? Trình diễn nội dung của hiệp ước? Hiệp ước dẫn tới hậu quả gì?

Câu 2: (2đ) Em có nhận xét gì về việc triều đình Huế kí các Hiệp ước với Pháp? Ý thức chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858-1884?

Câu 3: (2đ) Trình diễn ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương?

Đáp án đề rà soát giữa kì 2 môn Lịch sử

A. Trắc nghiệm:

Câu 1: C.

Câu 2: B.

Câu 3: C.

Câu 4: B.

Câu 5; A.

Câu 6: A.

Câu 9:

a. Pháp tấn công Gia Định.

b. Nhà Nguyễn kí hiệp ước Nhâm tuất.

c. Nhà Nguyễn kí hiệp ước Pa-tơ-nốt

d. Ra chiếu Cần Vương

B. Tự luận:

Câu 1: (3đ)

a. Hoàn cảnh:

– Lúc Pháp kéo vào Hà Nội, nhân dân ta quả cảm chống Pháp

– Tại các tỉnh đồng bằng, ở đâu Pháp cũng vấp phải kháng cự của nhân dân ta.

– Ngày 21-12-1873, Pháp bị thất bại ở Cầu Giấy, Gác-ni-ê bị giết mổ.

– Song triều đình ký Hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874): thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì thuộc Pháp, đổi lại Pháp phải rút khỏi Bắc kì.

b. Nội dung:

– Triều đình người lao động 6 tỉnh Nam kì thuộc Pháp.

– Pháp rút khỏi Bắc kì.

c. Hậu quả:

– Làm mất một phần quan trọng chủ quyền, lãnh thổ, ngoại giao và thương nghiệp của Việt Nam.

Câu 2:(2đ)

– Vì quyền lợi của giai câp, dòng tộc nhà Nguyễn đã kí các hiệp ước với thực dân Pháp, đi từ đầu hàng từng bước tới đầu hàng toàn thể.

– Những hiệp ước đã biến nước ta trở thành nước nửa phong kiến, nửa thộc địa.

Câu 3: (2đ).

– Phong trào Cần vương trình bày ý thức yêu nước của nhân dân ta.

– Gây cho Pháp nhũng tổn thất nặng nề.

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 – Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Sử

Chủ đề Nhận mặt Thông hiểu Vận dụng Cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1884) – Biết được các câu nói, danh hiệu của những nhân vật lịch sử.

– Biết được cuộc kháng chiến ở Đà Nẵng.

– Nội dung của Hiệp ước Hác-măng. – Hiểu được quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.

– Hiểu được nguyên nhân xâm lược Việt Nam và thủ đoạn đánh Bắc Kì lần hai của thực dân Pháp.

Số câu: 3,5

Số điểm:4,5

1 câu

1,0 điểm

1 câu

2,0 điểm

1,5 câu

1,5 điểm

Số câu:3,5

Số điểm: 4,5

2. Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (từ sau năm 1885) Trình diễn diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1895) – Hiểu được ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần vương và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế. – Hiểu được khái niệm và nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương.

– Giảng giải cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương.

So sánh những điểm giống và không giống nhau của cuộc khởi nghĩa Yên Thế với phong trào Cần Vương.
Số câu: 4

Số điểm:5,5

1 câu

1,0 điểm

0,5 câu

0,5 điểm

1,5 câu

2,0 điểm

1 câu

2,0 điểm

Số câu: 4

Số điểm: 5,5

Tổng số Số câu: 3

Số điểm: 4

Số câu: 3,5

Số điểm: 4

Số câu: 1

Số điểm: 2

Số câu: 7,5

Số điểm: 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Sử lớp 8

I/ TRẮC NGHIỆM: (3,0)

Câu 1 (1,0 đ): Khoanh tròn 1 chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Pháp chọn Việt Nam làm mục tiêu trong chính sách xâm lược của mình, bởi vì:

A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận tiện.

B. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường phệ bở.

C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.

D. ở Việt Nam, triều đình phong kiến thống trị đã suy yếu.

2. Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kì lần thứ hai?

A. Triều đình ko bồi thường chiến phí cho Pháp.

B. Triều đình ko dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

C. Trả thù sự tấn công của quân Cờ đen.

D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh.

3. Ý nghĩa lớn nhất của phong trào Cần vương là:

A. chứng tỏ truyền thống yêu nước, ý chí quật cường chống xâm lược của nhân dân ta.

B. chứng tỏ được vai trò lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu.

C. góp phần củng cố cơ chế phong kiến Việt Nam.

D. khôi phục lại ngôi vua cho Hàm Nghi.

4. Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế:

A. là phong trào giải phóng dân tộc. C. là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản.

B. trình bày ý thức yêu nước chống Pháp của giai cấp nông dân. D. là bảo vệ dân tộc.

Câu 2 (1,0đ): Nối thời kì ở cột (A) sao cho thích hợp với sự kiện ở cột (B):

Thời kì (A) Sự kiện (B) Nối cột
1. Năm 1858 a. Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai. 1- ……………
2. Năm 1873 b. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ. 2- …………….
3. Năm 1882 c. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. 3- …………….
4. Năm 1884 d. Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. 4- …………….
đ. Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kì.

Câu 3 (1,0đ): Hãy chọn những cụm từ thích hợp (Nguyễn Hữu Huân, Vàm Cỏ Đông, Bạch Đằng, Nguyễn Trung Trực, Trương Quyền, Trương Định) điền vào chỗ trống (…..) sao cho đúng:

1. “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của ………………………………………….

2. “Bình Tây đại thống chế” là danh hiệu nhân dân phong cho ……………………………………….

3. Năm 1859, lúc Pháp đánh vào Gia Định, phong trào kháng chiến của nhân dân càng sôi nổi. Nghĩa quân ………………………………………… đốt cháy chiếc tàu Ét-pê-răng (Hi Vọng) của Pháp đậu trên sông …………………………………..

II/ TỰ LUẬN: (7,0đ)

Câu 4 (2,0 điểm): Nêu nội dung của Hiệp ước Hác-măng (25-08-1883)?

Câu 5 (1,5 điểm): Thế nào là “phong trào Cần vương”? Vì sao phong trào Cần vương bùng nổ?

Câu 6 (1,5 điểm): Trình diễn diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1895)? Vì sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương?

Câu 7 (2,0 điểm): So sánh những điểm giống và không giống nhau của cuộc khởi nghĩa Yên Thế với phong trào Cần Vương?

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 8

I. Trắc nghiệm

1 2 3 4 Tổng
Câu 1 B D A B 1,0 đ
Câu 2 c d a b 1,0 đ
Câu 3 Nguyễn Trung Trực Trương Định Nguyễn Trung Trực,

Vàm Cỏ Đông.

1,0 đ

II /TỰ LUẬN: (7,0đ)

Câu 4 (2,0 điểm): Nội dung Hiệp ước Hác-măng (25-08-1883):

– Thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì, Trung Kì. (0,5đ)

– Thu hẹp địa giới quản lí của triều đình. (0,5đ)

– Quyền ngoại giao của Đại Nam do Pháp nắm. (0,5đ)

– Triều đình Huế phải rút quân từ Bắc Kì về Trung kì. (0,5đ)

Câu 5 (1,5 điểm):

* Phong trào Cần vương: là phong trào đấu tranh chống ngoại xâm dưới danh nghĩa ủng hộ một nhà vua. (0,5đ)

* Nguyên nhân bùng nổ: Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Ngày 13-07-1885, ông nhân danh nhà vua ra chiếu Cần Vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước → phong trào Cần vương bùng nổ và lan rộng. (1,0đ)

Câu 6 (1,5 điểm):

* Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê: 2 thời kỳ:

– Thời đoạn 1 (1885 – 1889): nghĩa quân xây dựng lực lượng, luyện tập quân đội, rèn đúc vũ khí… (0,5đ)

– Thời đoạn 2 (1889- 1895): tấn công và đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch. Tháng 12/1895: Phan Đình Phùng hi sinh, cuộc khởi nghĩa dần tan rã. (0,5đ)

* Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất, có quy mô lớn nhất, trình độ tổ chức cao và tranh đấu dẻo dai. (0,5đ)

Câu 7 (2,0 điểm): So sánh:

* Giống nhau: (0,5đ)

– Đều trình bày ý thức yêu nước của nhân dân ta.

– Hình thức: đều là các cuộc khởi nghĩa vũ trang.

– Kết quả: đều bị thực dân Pháp đàn áp và thất bại.

* Không giống nhau: (1,5đ)

Nội dung Phong trào Cần vương Khởi nghĩa Yên Thế
Thời kì 1885- 1895 1884- 1913
Mục tiêu Giúp vua cứu nước Chống Pháp, bảo vệ cuộc sống tự do
Lực lượng lãnh đạo V ăn thân, sĩ phu yêu nước Nông dân kiệt xuất, có uy tín

………………………..

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 – Đề 3

Ma trận đề thi giữa kì 2 Lịch sử 8

Tên chủ đề/

bài học

Nhận mặt Thông hiểu  

Vận dụng

 

VD cao

Cuộc cách mệnh tư sản Âu – mĩ – Nêu được các môc thời kì bùng nổ, các giai cấp thực hiện các cuộc cách mệnh – Trình diễn được các sự kiện tiêu biểu của các cuộc cách mệnh Phân tích được ý nghĩa của các sự kiện trong các cuộc cách mệnh tư sản So sánh và giám định các cuộc cách mệnh tư sản
Số câu 5 3 3 2
Số điểm 1.5 0.9 1.2 1
Các nước tư bản Âu- Mĩ cuối thế kỷ XIX đầu XX Nêu được tình hình kinh tế chính trị và vị trí của các nước tư bản – Trình diễn các nội dung chính trong công xã Pari

– Trình diễn nguyên nhân tăng trưởng của các nước tư bản

 

– Giảng giải được đặc điểm chủ nghĩa đế quốc
Số câu 7 4 1
Số điểm 2.1 1.2 0.4
Phong trào Người lao động cuối thế kỷ XVIII đầu XX Trình diễn được phong trào đấu tranh của người lao động, nội dung chủ nghĩa Mác -Lý giải được sự nguyên nhân thất bại cảu phong trào người lao động

– So sánh tư tưởng của Mác và Ăng ghen tuông

Số câu 3 2
Số điểm 0,9 0.8
Tổng số câu 12 10 6 2
Tổng số điểm 3.6 3 24 1
Tỉ lệ 36 30 24 10
Xem thêm bài viết hay:   50 bức tranh tô màu Angry Birds ngộ nghĩnh dành cho bé

 

Đề rà soát giữa kì 2 Sử 8

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Từ thế kỉ XII tới thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?

A. Vương quốc Tây Ban Nha.
B. Vương quốc Bồ Đào Nha.
C. Vương quốc Bỉ.
D. Vương quốc Anh.

Câu 2: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện, giai cấp nào đã xuất hiện?

A. Quý tộc mới
B. Tư sản và vô sản
C. Tư sản và tiểu tư sản
D. Tư sản và thợ thủ công

Câu 3: Cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ vào thời kì nào?

A. Tháng 1 – 1642
B. Ngày 14 – 6 – 1645
C. Ngày 22 – 8 – 1642
D. Ngày 14 – 6 – 1642

Câu 4. Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh?

A. Sản xuất thủ công nghiệp.
B. Sản xuất nông nghiệp.
C. Sản xuất len dạ.
D. Sản xuất và chế biến thủy tinh.

Câu 5: Quý tộc mới là một trong những thành phần lãnh đạo cuộc cách mệnh nào?

A. Cách mệnh Anh
B. Cách mệnh Mỹ
C. Cách mệnh Mỹ và Anh
D. Cách mệnh Hà Lan.

Câu 6: Năm 1913 quốc gia đứng vị trí thứ 4 trong sản xuất là:

A. Anh
B. Pháp.
C. Mĩ
D. Đức

Câu 7: Nước có nhiều thuộc địa đứng thứ hai toàn cầu là nước nào?

A. Anh
B. Pháp
C. Đức
D. Mĩ

Câu 8: Quốc gia nào là cơ chế quân chủ lập hiến, theo thiết chế liên bang

A. Anh
B. Pháp
C. Mĩ
D. Đức

Câu 9: Cơ chế chính trị của Mĩ là

A. Cộng hòa
B. Quân chủ chuyên chế
C. Quân chủ lập hiến
D. Phong kiến

Câu 10: Từ năm 1913 Đức đã vươn lên vị trí thứ mấy toàn cầu.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 11: Chủ nghĩa Đế quốc cho vay lãi là quốc gia nào?

A. Mĩ
B. Anh
C. Đứ
D. Pháp

Câu 12: Trước năm 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ mấy trên toàn cầu?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 13: Cách mệnh tư sản Anh đạt tới đỉnh cao vào thời kì nào? Tương ứng với sự kiện gì?

A. Năm 1649, tương ứng với sự kiện Vua Sác-lơ I bị xử tử.
B. Năm 1648, tương ứng với sự kiện quân đội Sác-lơ I bị Quốc hội đánh bại.
C. Năm 1658, tương ứng với sự kiện quý tộc mới và tư sản chủ trương lập lại chẽ độ quân chủ.
D. Năm 1689, tương ứng với sự kiện tư sản và quý tộc mới đưa Vin- hem O-ran-giơ lên ngôi vua.

Câu 14. Các Mác viết: “Thắng lợi của giai cấp tư sản có tức là thắng lợi của cơ chế xã hội mới, thắng lợi của cơ chế tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với cơ chế phong kiến”, Đó là ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mệnh tư sản nào?

A. Cách mệnh tư sản Hà Lan.
B. Cách mệnh tư sản Anh.
C. Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ.
D. Cách mệnh tư sản Pháp.

Câu 15: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì tiến bộ?

A. Đề cao vấn đề quyền tự do, đồng đẳng của con người.
B. Bảo về quyền lợi cho tất cả các từng lớp trong xã hội.
C. Bảo vệ quyền lợi cho tư sản.
D. Bảo vệ quyền lợi cho những người cầm quyền.

Câu 16: Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp tranh chấp nào là tranh chấp cơ bản nhất?

A. Tranh chấp giữa phong kiến, nhà thờ với các từng lớp nhân dân trong Sang trọng thứ ba.
B. Tranh chấp giữa nông dân với quý tộc phong kiến.
C. Tranh chấp giữa sang trọng thứ ba với sang trọng tăng lữ.
D. Tranh chấp giữa người lao động, nông dân với cơ chế phong kiến.

Câu 17: Trong các giải pháp của phái Gia-cô-banh, giải pháp nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho giai cấp nông dân?

A. Khắc phục vấn đề ruộng đất cho nông dân.
B. Đưa ra các chính sách chống lạm phát.
C. Thực hiện chính sách trưng thu tiểu mạch.
D. Quy định các mức lương cho người lao động làm thuê.

Câu 18: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX tăng trưởng chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?

A. Công nghiệp Anh tăng trưởng sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.
B. Giai cấp tư sản ko chú trọng đầu tư công nghiệp, nhưng mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
C. Anh tập trung tăng trưởng các ngành khác tạo thế thăng bằng đối với sự tăng trưởng của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.

Câu 19: Tới cuối thế kỉ XIX, vì sao nền kinh tế Pháp tăng trưởng chậm lại?.

A. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa.
B. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên
C. Pháp chỉ tập trung tăng trưởng các ngành nhà băng, cho vay lấy lãi.
D. Kinh tế Pháp tăng trưởng ko đều giữa các ngành.

Câu 20. Phong trào đấu tranh trước hết của người lao động diễn ra dưới hình thức nào?

A. Bỏ trốn tập thể để khỏi bị hành tội.
B. Đánh bọn chủ xưởng, bọn cai ký.
C. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.
D. Đập phá máy móc, đánh chủ xưởng.

Câu 21. Vì sao giới chủ lại thích sử dụng trẻ em

A. Nhanh nhạy trong sử dụng máy móc
B. Có sức khỏe dẻo dai
C. Có số lượng đông đảo
D. Khả năng phản kháng hạn chế

Câu 22: Bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do Mác và Ăng-ghen soạn thảo kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

A. Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức kết đoàn lại!
B. Vô sản tất cả các nước kết đoàn lại!
C. Các dân tộc bị áp bức hãy kết đoàn lại!
D. Nhân dân các dân tộc bị áp bức kết đoàn lại!

Câu 23 : Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên toàn cầu.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp tăng trưởng hàng đầu toàn cầu.

Câu 24: Các cuộc đấu tranh của giai cấp người lao động ở Anh, Pháp, Đức những năm 30 của thế kỉ XIX thất bại vì sao?

A. Lực lượng quá yếu thiếu sự kết đoàn.
B. Thiếu sự lãnh đạo đúng mực và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.
C. Ko được sự ủng hộ của phong trào người lao động quốc tế.
D. Chưa có ý thức tỉnh ngộ về sứ mệnh lịch sử của mình.

Câu 25: Điểm giống nhau cơ bản trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen là gì?

A. Nhận thức rõ được thực chất xấu xa của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản.
B. Chung tư tưởng đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản bất công và xây dựng một xã hội đồng đẳng.
C. Khẳng định rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đổ giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản, giải phóng nhân loại.D. Trông thấy được nỗi thống khổ của giai cấp người lao động và
nông dân lao động dưới cơ chế tư bản chủ nghĩa.

Câu 26: Vì sao việc xâm lăng pháo đài Baxti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mệnh Pháp?

A. Pháo đài Baxti tượng trưng cho uy quyền nhà Vua.
B. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri.
C. Pháo đài là nơi giam cầm những người chống cơ chế phong kiến.
D. Cơ chế quân chủ chuyên chế bị giáng đòn trước hết quan trọng, cách mệnh bước đầu thắng lợi và tiếp tục tăng trưởng.

Câu 27: Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là gì?

A. Chỉ phục vụ cho quyền lực của giai cấp tư sản.
B. Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp người lao động.
C. Phục vụ cho quyền lợi của từng lớp địa chủ phong kiến.
D. Phục vụ cho các từng lớp tham gia đấu tranh.

Câu 28. Nguyên nhân cơ bản nào chứng minh Cách mệnh tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mệnh tư sản triệt để nhất?

A. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản
B. Cách mệnh đã đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia – cô – banh.
C. Cách mệnh thi hành nhiều giải pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mệnh.
D. Cách mệnh lật đổ cơ chế phong kiến, khắc phục vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

Câu 29. Điểm giống nhau về bối cảnh bùng nổ của cách mệnh tư sản Pháp và Anh là

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xâm nhập vào nông nghiệp
B. Sự ra đời của từng lớp quý tộc mới
C. Sự tồn tại của cơ chế sang trọng
D. Cuộc khủng hoảng về tài chính của triều đại phong kiến

Câu 30: Vì sao cách mệnh tư sản Pháp được giám định là cuộc cách mệnh tư sản triệt để nhất thời cận kim?

A. Do giai cấp tư sản lãnh đạo
B. Lật đổ cơ chế phong kiến chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng
C. Khắc phục vấn đề ruộng đất cho nông dân
D. Thực hiện triệt để các nhiệm vụ của một cuộc cách mệnh tư sản

Đáp án đề thi giữa kì 2 Sử 8

1.A 2.B 3.C 4.C 5.A 6.A 7.B 8.D 9.A 10.B
11.D 12.B 13.A 14.B 15.A 16.A 17.A 18.A 19.B 20.C
21.D 22.B 23.C 24.B 25.C 26.D 27.A 28.D 29.D 30.D

Đề thi giữa kì 2 Sử 8 năm 2021 – Đề 4

Ma trận đề thi giữa kì 2 Lịch sử 8

Tên chủ đề Nhận mặt Thông hiểu Vận dụng Cộng
TN TL TN TL TN TL
1.Cuộc kháng chiến từ năm 1858 tới năm 1873. Thời kì, sự kiện. Trình diễn chiến sự ở Gia Định Em có nhận xét gì về thái độ chống Pháp của triều đình Huế 8

5,5

Số câu

Số điểm

7

1,5

½

3

½

1

 

2.phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX. Nội dung cơ bản của chiếu Cần vương Trong các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, phong trào tiêu biểu nhất Giảng giải vì sao tiêu biểu .
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0,5

½

0,5

½

2,5

2

3,5

 

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tổng tỉ lệ

7

1,5

½

3

1

0,5

½

0,5

½

2,5

½

1

9

10

Đề thi giữa kì 2 Sử 8

I. Trắc nghiệm: (3đ)

1.Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất ( 2đ)

Câu 1: Thực dân pháp mở màn xâm lược nước ta ở:

A. Cửa biển Ba Lạt 31/8/1858
B. Cửa biển Quảng Yên 01/09/1858
C. Cửa biển Đà Nẵng 01/09/1858
D. Cửa biển Hải Phòng 17/02/1858

Câu 2: lãnh tụ chỉ huy quân ta chống Pháp ở Đà Nẵng là:

A. Nguyễn Danh Phương.
B. Nguyễn Tri Phương.
C. Trương Định.
D. Nguyễn Đình Chiểu.

Câu 3: Người nói câu nổi tiếng: “ Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là:

A, Trương Định
B. Nguyễn Hữu Huân.
C. Nguyễn Trung Trực.
D. Nguyễn Đình Chiểu

Câu 4: Nội dung cơ bản của chiếu Cần vương:

A. Kêu gọi các văn thân, sĩ phu đứng lên cứu nước.
B Kêu gọi các văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa.
C. Kêu gọi các văn thân, sĩ phu lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa.
D. Kêu gọi các văn thân và nhân dân giúp vua cứu nước.

Thời kì Nội dung sự kiện
1. 1 – 9 – 1858 A. Pháp tấn công Gia Định
2. 17 – 2 – 1859 B. Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây
3. 10 – 12 – 1861 C. Pháp tấn công Đà Nẵng
4. 24 – 6 – 1867 D. Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu giặc trên sông Vàm Cỏ

II. Tự luận: (7đ)

Câu 1 (4 điểm): Trình diễn chiến sự ở Gia Định? Em có nhận xét gì về thái độ chống Pháp của triều đình Huế?

Câu 2 (3điểm): Trong các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, phong trào nào tiêu biểu nhất? giảng giải vì sao khởi nghĩa đó tiêu biểu nhất

Đáp án đề thi giữa kì 2 Lịch sử 8

Câu ĐÁP ÁN ĐIỂM
A TRẮC NGHIỆM 3 điểm
I

( 2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đầu câu đúng.

Câu hỏi 1 2 3 4
Đáp án C B C D

 

Mỗi câu đúng/0,5đ
II/

( 1 điểm)

Nối cột A (thời kì ) với cột B (Sự kiện nước ta)

Câu 1 2 3 4
Nối C A D B

 

Mỗi câu đúng/0,25đ
B/ TỰ LUẬN: 7 điểm
Câu 1:

(4 điểm)

 

*Chiến sự ở Gia Định 185
– Tháng 2- 1859 Pháp kéo vào Gia Định.Ngày 17- 2- 1859 Pháp tấn công thành Gia Định, quân triều đình phản kháng yếu ớt rồi tan rã.

– Trong đó nhân dân địa phương tự động chống giặc.

– Do phải tham gia chiến trường Trung Quốc vá Châu Âu, quân Pháp để lại 1. 000 quân ở Gia Định, quân triều đình vẫn “thủ hiểm”ở Đại Đồn Chí Hòa

– Đêm 23 rạng 24 –2- 1861 Pháp tấn công Đại Đồn Chí Hòa, Đại đồn Chí Hòa thất thủ sau đó Pháp chiếm Định Tường – Biên hòa – Vĩnh Long.

-Ngày 5- 6- 1862 triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất, nhượng cho pháp nhiều quyền lợi.

** Nhận xét:

– Triều Huế sợ giặc, bạc nhược, ký Hiệp ước cầu hòa, triệt thóai lực lượng kháng chiến.

– Nhân dân kiên quyết chống giặc

 

0,25

 

0,25

 

0,25

0,25

 

0,5

0,5

 

1

1

Câu 2:

(3 điểm)

 

*Trong các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, phong trào tiêu biểu nhất: Khởi nghĩa Hương Khê

Khởi nghĩa đó tiêu biểu nhất

– Về ý thức trung quân của Phan Đình Phùng và những người lãnh đạo. Phan Đình Phùng từng làm quan Ngự sử trong triều đình Huế.

– Khởi nghĩa Hương Khê được sẵn sàng và tổ chức tương đối chặt chẽ:
– Vé quy mô : Khởi nghĩa Hương Khê có quy mô rộng lớn. Nghĩa quân hoạt động trên khu vực rộng

– Về thời kì tồn tại : khởi nghĩa Hương Khê có thời kì tồn tại trong khoảng thời gian dài (trong 10 năm).
– Nghĩa quân Hươna Khê được đông đảo nhân dân ủng bước đầu đã có sự liên lạc với các cuộc khởi nghĩa khác nên đã lập được nhiều chiến công.

 

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

………………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Xem thêm bài viết hay:   Bài 1 trang 141 SGK Ngữ văn 10 tập 1

Phân mục: Giáo Dục, Lớp 8


Xem thêm chi tiết: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 - 2022

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 – 2022

Hình Ảnh về: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 – 2022

Video về: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 – 2022

Wiki về Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 - 2022 -

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2021 – 2022 gồm 5 đề rà soát 45 phút môn Sử lớp 8 có đáp án đi kèm bảng ma trận đề thi.

Đề rà soát giữa kì 2 lớp 8 môn Sử là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các bạn rèn luyện khả năng giải đề, làm quen với dạng đề, biết cách phân bổ thời kì hợp lý. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm Đề cương ôn thi giữa kì 2 lớp 8 môn Lịch sử. Chúc các bạn học tốt.

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 8

Chủ đề Nhận mặt Thông hiểu Vận dụng Cộng
TN TL TN TL TN TL
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1884) Biết được quá tŕnh xâm lược của thực dân Pháp

Số câu: 4

Số điểm: 1

Tŕnh bày được nội dung của Hiệp ước triều đ́nh Huế đă kư với Pháp.

Số câu:1/3

Số điểm: 1

Biết được các sự kiện lịch sử ứng với các mốc thời kì

Số câu: 1

(a,b,c,d)

Số điểm: 1

Lư giải thái độ của Triều đ́nh Huế, nhân dân trước sự xâm lược của thực dân Pháp.

Số câu: 1/3

Số điểm: 1

Nhận xét Thẩm định được thái độ của triều đ́nh Huế trước sự mất nước.

Số câu: 1/3 +1

Số điểm: 3

Số câu: 7 (5TN + 2TL)

Số điểm 7,0đ = 70%

Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX Biết được những nét cơ bản của phong trào kháng Pháp cuối thế kỉ XIX. Thẩm định được ư nghĩa của phong trào cần vương
Số câu Số câu: 4

Số điểm: 1

Số câu: 1

Số điểm :2

Số câu: 5

Số điểm 3

Tỉ lệ: 30%

Tổng Số câu: 8

Số điểm: 2

Số câu: 1/3

Số điểm: 1

Số câu: 1

Số điểm:1

Số câu: 1/3

Số điểm:1

Số câu: ½+2

Số điểm:5

Số câu: 12

Số điểm:10

Tỉ lệ: 100%

Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử

Phần A Trắc nghiệm khách quan (3,0đ)

I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Thực dân Pháp mở màn xâm lược nước ta ở đâu?

A. Cửa biển Ba Lạt ngày 31/8/1858

B. Cửa biển Quảng Yên ngày 01/9/1858.

C. Cửa biển Đà Nẵng ngày 01/9/1858

D. Cửa biển Hải Phòng ngày 17/2/1858.

Câu 2: lãnh tụ chỉ huy quân ta chống Pháp ở Đà nẵng là người nào?

A. Nguyễn Danh Phương

B. Nguyễn Tri Phương.

C. Trương Định

D. Nguyễn Trung Trực.

Câu 3: Người nói câu nói nổi tiếng “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là người nào?

A.Trương Định.

B. Nguyễn Hữu Huân.

C. Nguyễn Trung Trực.

D.Nguyễn Đình Chiểu

Câu 4: Đầu năm 1867 các tỉnh Nam kì rơi vào tay Pháp là những tỉnh nào sau đây?

A. Ba tỉnh miền Đông.

B. Ba tỉnh miền Tây.

C. Ba tỉnh miền Đông và tỉnh Vĩnh long

D. Sáu tỉnh Nam Kì.

Câu 5: Phong trào Cần Vương diễn ra qua mấy thời kỳ?

A. Hai thời kỳ

B. Ba thời kỳ.

C. Bốn thời kỳ.

D. Năm thời kỳ.

Câu 6. Khởi nghĩa Yên Thế là khởi nghĩa của nhân vật nào sau đây?

A. Phong trào của nông dân.

B. Phong trào Cần Vương.

C. Phong trào của lính tráng.

D. Phong trào của dân tộc ít người.

Câu 7. Nội dung cơ bản của Chiếu Cần Vương là gì?

A. Kêu gọi các văn thân, sĩ phu đứng lên cứu nước.

B. Kêu gọi các văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa.

C. Kêu gọi các văn thân, sĩ phu lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa.

D. Kêu gọi các văn thân và nhân dân giúp vua cứu nước.

Câu 8 . Căn cứ Ba Đình được xây dựng ở đâu?

A. Huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa

B. Vùng núi Lam Sơn miền Tây Thanh Hóa

C. Vùng Mã Cao miền Tây Thanh Hóa

D. Ba làng: Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mỹ Khê ( Nga Sơn-Thanh Hóa)

Câu 9: Điền sự kiện lịch sử vào các mốc thời kì sau

a. Tháng 2/1859
b. Ngày 5/6/1862
c.Ngày 6/6/1884
d. Ngày 13/7/1885

 

II. Phần tự luận (7đ)

Câu 1: (3đ) Nêu nguyên nhân dẫn tới việc kí hiệp ước Giáp tuất? Trình diễn nội dung của hiệp ước? Hiệp ước dẫn tới hậu quả gì?

Câu 2: (2đ) Em có nhận xét gì về việc triều đình Huế kí các Hiệp ước với Pháp? Ý thức chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858-1884?

Câu 3: (2đ) Trình diễn ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương?

Đáp án đề rà soát giữa kì 2 môn Lịch sử

A. Trắc nghiệm:

Câu 1: C.

Câu 2: B.

Câu 3: C.

Câu 4: B.

Câu 5; A.

Câu 6: A.

Câu 9:

a. Pháp tấn công Gia Định.

b. Nhà Nguyễn kí hiệp ước Nhâm tuất.

c. Nhà Nguyễn kí hiệp ước Pa-tơ-nốt

d. Ra chiếu Cần Vương

B. Tự luận:

Câu 1: (3đ)

a. Hoàn cảnh:

– Lúc Pháp kéo vào Hà Nội, nhân dân ta quả cảm chống Pháp

– Tại các tỉnh đồng bằng, ở đâu Pháp cũng vấp phải kháng cự của nhân dân ta.

– Ngày 21-12-1873, Pháp bị thất bại ở Cầu Giấy, Gác-ni-ê bị giết mổ.

– Song triều đình ký Hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874): thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì thuộc Pháp, đổi lại Pháp phải rút khỏi Bắc kì.

b. Nội dung:

– Triều đình người lao động 6 tỉnh Nam kì thuộc Pháp.

– Pháp rút khỏi Bắc kì.

c. Hậu quả:

– Làm mất một phần quan trọng chủ quyền, lãnh thổ, ngoại giao và thương nghiệp của Việt Nam.

Câu 2:(2đ)

– Vì quyền lợi của giai câp, dòng tộc nhà Nguyễn đã kí các hiệp ước với thực dân Pháp, đi từ đầu hàng từng bước tới đầu hàng toàn thể.

– Những hiệp ước đã biến nước ta trở thành nước nửa phong kiến, nửa thộc địa.

Câu 3: (2đ).

– Phong trào Cần vương trình bày ý thức yêu nước của nhân dân ta.

– Gây cho Pháp nhũng tổn thất nặng nề.

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 – Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Sử

Chủ đề Nhận mặt Thông hiểu Vận dụng Cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1884) – Biết được các câu nói, danh hiệu của những nhân vật lịch sử.

– Biết được cuộc kháng chiến ở Đà Nẵng.

– Nội dung của Hiệp ước Hác-măng. – Hiểu được quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.

– Hiểu được nguyên nhân xâm lược Việt Nam và thủ đoạn đánh Bắc Kì lần hai của thực dân Pháp.

Số câu: 3,5

Số điểm:4,5

1 câu

1,0 điểm

1 câu

2,0 điểm

1,5 câu

1,5 điểm

Số câu:3,5

Số điểm: 4,5

2. Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (từ sau năm 1885) Trình diễn diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1895) – Hiểu được ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần vương và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế. – Hiểu được khái niệm và nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương.

– Giảng giải cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương.

So sánh những điểm giống và không giống nhau của cuộc khởi nghĩa Yên Thế với phong trào Cần Vương.
Số câu: 4

Số điểm:5,5

1 câu

1,0 điểm

0,5 câu

0,5 điểm

1,5 câu

2,0 điểm

1 câu

2,0 điểm

Số câu: 4

Số điểm: 5,5

Tổng số Số câu: 3

Số điểm: 4

Số câu: 3,5

Số điểm: 4

Số câu: 1

Số điểm: 2

Số câu: 7,5

Số điểm: 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Sử lớp 8

I/ TRẮC NGHIỆM: (3,0)

Câu 1 (1,0 đ): Khoanh tròn 1 chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Pháp chọn Việt Nam làm mục tiêu trong chính sách xâm lược của mình, bởi vì:

A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận tiện.

B. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường phệ bở.

C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.

D. ở Việt Nam, triều đình phong kiến thống trị đã suy yếu.

2. Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kì lần thứ hai?

A. Triều đình ko bồi thường chiến phí cho Pháp.

B. Triều đình ko dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

C. Trả thù sự tấn công của quân Cờ đen.

D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh.

3. Ý nghĩa lớn nhất của phong trào Cần vương là:

A. chứng tỏ truyền thống yêu nước, ý chí quật cường chống xâm lược của nhân dân ta.

B. chứng tỏ được vai trò lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu.

C. góp phần củng cố cơ chế phong kiến Việt Nam.

D. khôi phục lại ngôi vua cho Hàm Nghi.

4. Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế:

A. là phong trào giải phóng dân tộc. C. là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản.

B. trình bày ý thức yêu nước chống Pháp của giai cấp nông dân. D. là bảo vệ dân tộc.

Câu 2 (1,0đ): Nối thời kì ở cột (A) sao cho thích hợp với sự kiện ở cột (B):

Thời kì (A) Sự kiện (B) Nối cột
1. Năm 1858 a. Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai. 1- ……………
2. Năm 1873 b. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ. 2- …………….
3. Năm 1882 c. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. 3- …………….
4. Năm 1884 d. Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. 4- …………….
đ. Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kì.

Câu 3 (1,0đ): Hãy chọn những cụm từ thích hợp (Nguyễn Hữu Huân, Vàm Cỏ Đông, Bạch Đằng, Nguyễn Trung Trực, Trương Quyền, Trương Định) điền vào chỗ trống (…..) sao cho đúng:

1. “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây” là câu nói của ………………………………………….

2. “Bình Tây đại thống chế” là danh hiệu nhân dân phong cho ……………………………………….

3. Năm 1859, lúc Pháp đánh vào Gia Định, phong trào kháng chiến của nhân dân càng sôi nổi. Nghĩa quân ………………………………………… đốt cháy chiếc tàu Ét-pê-răng (Hi Vọng) của Pháp đậu trên sông …………………………………..

II/ TỰ LUẬN: (7,0đ)

Câu 4 (2,0 điểm): Nêu nội dung của Hiệp ước Hác-măng (25-08-1883)?

Câu 5 (1,5 điểm): Thế nào là “phong trào Cần vương”? Vì sao phong trào Cần vương bùng nổ?

Câu 6 (1,5 điểm): Trình diễn diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1895)? Vì sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương?

Câu 7 (2,0 điểm): So sánh những điểm giống và không giống nhau của cuộc khởi nghĩa Yên Thế với phong trào Cần Vương?

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Lịch sử lớp 8

I. Trắc nghiệm

1 2 3 4 Tổng
Câu 1 B D A B 1,0 đ
Câu 2 c d a b 1,0 đ
Câu 3 Nguyễn Trung Trực Trương Định Nguyễn Trung Trực,

Vàm Cỏ Đông.

1,0 đ

II /TỰ LUẬN: (7,0đ)

Câu 4 (2,0 điểm): Nội dung Hiệp ước Hác-măng (25-08-1883):

– Thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì, Trung Kì. (0,5đ)

– Thu hẹp địa giới quản lí của triều đình. (0,5đ)

– Quyền ngoại giao của Đại Nam do Pháp nắm. (0,5đ)

– Triều đình Huế phải rút quân từ Bắc Kì về Trung kì. (0,5đ)

Câu 5 (1,5 điểm):

* Phong trào Cần vương: là phong trào đấu tranh chống ngoại xâm dưới danh nghĩa ủng hộ một nhà vua. (0,5đ)

* Nguyên nhân bùng nổ: Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Ngày 13-07-1885, ông nhân danh nhà vua ra chiếu Cần Vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước → phong trào Cần vương bùng nổ và lan rộng. (1,0đ)

Câu 6 (1,5 điểm):

* Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê: 2 thời kỳ:

– Thời đoạn 1 (1885 – 1889): nghĩa quân xây dựng lực lượng, luyện tập quân đội, rèn đúc vũ khí… (0,5đ)

– Thời đoạn 2 (1889- 1895): tấn công và đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch. Tháng 12/1895: Phan Đình Phùng hi sinh, cuộc khởi nghĩa dần tan rã. (0,5đ)

* Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất, có quy mô lớn nhất, trình độ tổ chức cao và tranh đấu dẻo dai. (0,5đ)

Câu 7 (2,0 điểm): So sánh:

* Giống nhau: (0,5đ)

– Đều trình bày ý thức yêu nước của nhân dân ta.

– Hình thức: đều là các cuộc khởi nghĩa vũ trang.

– Kết quả: đều bị thực dân Pháp đàn áp và thất bại.

* Không giống nhau: (1,5đ)

Nội dung Phong trào Cần vương Khởi nghĩa Yên Thế
Thời kì 1885- 1895 1884- 1913
Mục tiêu Giúp vua cứu nước Chống Pháp, bảo vệ cuộc sống tự do
Lực lượng lãnh đạo V ăn thân, sĩ phu yêu nước Nông dân kiệt xuất, có uy tín

………………………..

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 – Đề 3

Ma trận đề thi giữa kì 2 Lịch sử 8

Tên chủ đề/

bài học

Nhận mặt Thông hiểu  

Vận dụng

 

VD cao

Cuộc cách mệnh tư sản Âu – mĩ – Nêu được các môc thời kì bùng nổ, các giai cấp thực hiện các cuộc cách mệnh – Trình diễn được các sự kiện tiêu biểu của các cuộc cách mệnh Phân tích được ý nghĩa của các sự kiện trong các cuộc cách mệnh tư sản So sánh và giám định các cuộc cách mệnh tư sản
Số câu 5 3 3 2
Số điểm 1.5 0.9 1.2 1
Các nước tư bản Âu- Mĩ cuối thế kỷ XIX đầu XX Nêu được tình hình kinh tế chính trị và vị trí của các nước tư bản – Trình diễn các nội dung chính trong công xã Pari

– Trình diễn nguyên nhân tăng trưởng của các nước tư bản

 

– Giảng giải được đặc điểm chủ nghĩa đế quốc
Số câu 7 4 1
Số điểm 2.1 1.2 0.4
Phong trào Người lao động cuối thế kỷ XVIII đầu XX Trình diễn được phong trào đấu tranh của người lao động, nội dung chủ nghĩa Mác -Lý giải được sự nguyên nhân thất bại cảu phong trào người lao động

– So sánh tư tưởng của Mác và Ăng ghen tuông

Số câu 3 2
Số điểm 0,9 0.8
Tổng số câu 12 10 6 2
Tổng số điểm 3.6 3 24 1
Tỉ lệ 36 30 24 10

 

Đề rà soát giữa kì 2 Sử 8

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Từ thế kỉ XII tới thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?

A. Vương quốc Tây Ban Nha.
B. Vương quốc Bồ Đào Nha.
C. Vương quốc Bỉ.
D. Vương quốc Anh.

Câu 2: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện, giai cấp nào đã xuất hiện?

A. Quý tộc mới
B. Tư sản và vô sản
C. Tư sản và tiểu tư sản
D. Tư sản và thợ thủ công

Câu 3: Cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ vào thời kì nào?

A. Tháng 1 – 1642
B. Ngày 14 – 6 – 1645
C. Ngày 22 – 8 – 1642
D. Ngày 14 – 6 – 1642

Câu 4. Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh?

A. Sản xuất thủ công nghiệp.
B. Sản xuất nông nghiệp.
C. Sản xuất len dạ.
D. Sản xuất và chế biến thủy tinh.

Câu 5: Quý tộc mới là một trong những thành phần lãnh đạo cuộc cách mệnh nào?

A. Cách mệnh Anh
B. Cách mệnh Mỹ
C. Cách mệnh Mỹ và Anh
D. Cách mệnh Hà Lan.

Câu 6: Năm 1913 quốc gia đứng vị trí thứ 4 trong sản xuất là:

A. Anh
B. Pháp.
C. Mĩ
D. Đức

Câu 7: Nước có nhiều thuộc địa đứng thứ hai toàn cầu là nước nào?

A. Anh
B. Pháp
C. Đức
D. Mĩ

Câu 8: Quốc gia nào là cơ chế quân chủ lập hiến, theo thiết chế liên bang

A. Anh
B. Pháp
C. Mĩ
D. Đức

Câu 9: Cơ chế chính trị của Mĩ là

A. Cộng hòa
B. Quân chủ chuyên chế
C. Quân chủ lập hiến
D. Phong kiến

Câu 10: Từ năm 1913 Đức đã vươn lên vị trí thứ mấy toàn cầu.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 11: Chủ nghĩa Đế quốc cho vay lãi là quốc gia nào?

A. Mĩ
B. Anh
C. Đứ
D. Pháp

Câu 12: Trước năm 1870, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ mấy trên toàn cầu?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 13: Cách mệnh tư sản Anh đạt tới đỉnh cao vào thời kì nào? Tương ứng với sự kiện gì?

A. Năm 1649, tương ứng với sự kiện Vua Sác-lơ I bị xử tử.
B. Năm 1648, tương ứng với sự kiện quân đội Sác-lơ I bị Quốc hội đánh bại.
C. Năm 1658, tương ứng với sự kiện quý tộc mới và tư sản chủ trương lập lại chẽ độ quân chủ.
D. Năm 1689, tương ứng với sự kiện tư sản và quý tộc mới đưa Vin- hem O-ran-giơ lên ngôi vua.

Câu 14. Các Mác viết: “Thắng lợi của giai cấp tư sản có tức là thắng lợi của cơ chế xã hội mới, thắng lợi của cơ chế tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với cơ chế phong kiến”, Đó là ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mệnh tư sản nào?

A. Cách mệnh tư sản Hà Lan.
B. Cách mệnh tư sản Anh.
C. Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ.
D. Cách mệnh tư sản Pháp.

Câu 15: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì tiến bộ?

A. Đề cao vấn đề quyền tự do, đồng đẳng của con người.
B. Bảo về quyền lợi cho tất cả các từng lớp trong xã hội.
C. Bảo vệ quyền lợi cho tư sản.
D. Bảo vệ quyền lợi cho những người cầm quyền.

Câu 16: Vào thế kỉ XVIII, ở Pháp tranh chấp nào là tranh chấp cơ bản nhất?

A. Tranh chấp giữa phong kiến, nhà thờ với các từng lớp nhân dân trong Sang trọng thứ ba.
B. Tranh chấp giữa nông dân với quý tộc phong kiến.
C. Tranh chấp giữa sang trọng thứ ba với sang trọng tăng lữ.
D. Tranh chấp giữa người lao động, nông dân với cơ chế phong kiến.

Câu 17: Trong các giải pháp của phái Gia-cô-banh, giải pháp nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho giai cấp nông dân?

A. Khắc phục vấn đề ruộng đất cho nông dân.
B. Đưa ra các chính sách chống lạm phát.
C. Thực hiện chính sách trưng thu tiểu mạch.
D. Quy định các mức lương cho người lao động làm thuê.

Câu 18: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX tăng trưởng chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?

A. Công nghiệp Anh tăng trưởng sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.
B. Giai cấp tư sản ko chú trọng đầu tư công nghiệp, nhưng mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
C. Anh tập trung tăng trưởng các ngành khác tạo thế thăng bằng đối với sự tăng trưởng của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.

Câu 19: Tới cuối thế kỉ XIX, vì sao nền kinh tế Pháp tăng trưởng chậm lại?.

A. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa.
B. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên
C. Pháp chỉ tập trung tăng trưởng các ngành nhà băng, cho vay lấy lãi.
D. Kinh tế Pháp tăng trưởng ko đều giữa các ngành.

Câu 20. Phong trào đấu tranh trước hết của người lao động diễn ra dưới hình thức nào?

A. Bỏ trốn tập thể để khỏi bị hành tội.
B. Đánh bọn chủ xưởng, bọn cai ký.
C. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.
D. Đập phá máy móc, đánh chủ xưởng.

Câu 21. Vì sao giới chủ lại thích sử dụng trẻ em

A. Nhanh nhạy trong sử dụng máy móc
B. Có sức khỏe dẻo dai
C. Có số lượng đông đảo
D. Khả năng phản kháng hạn chế

Câu 22: Bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do Mác và Ăng-ghen soạn thảo kết thúc bằng khẩu hiệu nào?

A. Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức kết đoàn lại!
B. Vô sản tất cả các nước kết đoàn lại!
C. Các dân tộc bị áp bức hãy kết đoàn lại!
D. Nhân dân các dân tộc bị áp bức kết đoàn lại!

Câu 23 : Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên toàn cầu.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp tăng trưởng hàng đầu toàn cầu.

Câu 24: Các cuộc đấu tranh của giai cấp người lao động ở Anh, Pháp, Đức những năm 30 của thế kỉ XIX thất bại vì sao?

A. Lực lượng quá yếu thiếu sự kết đoàn.
B. Thiếu sự lãnh đạo đúng mực và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.
C. Ko được sự ủng hộ của phong trào người lao động quốc tế.
D. Chưa có ý thức tỉnh ngộ về sứ mệnh lịch sử của mình.

Câu 25: Điểm giống nhau cơ bản trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen là gì?

A. Nhận thức rõ được thực chất xấu xa của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản.
B. Chung tư tưởng đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản bất công và xây dựng một xã hội đồng đẳng.
C. Khẳng định rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đổ giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản, giải phóng nhân loại.D. Trông thấy được nỗi thống khổ của giai cấp người lao động và
nông dân lao động dưới cơ chế tư bản chủ nghĩa.

Câu 26: Vì sao việc xâm lăng pháo đài Baxti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mệnh Pháp?

A. Pháo đài Baxti tượng trưng cho uy quyền nhà Vua.
B. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pa-ri.
C. Pháo đài là nơi giam cầm những người chống cơ chế phong kiến.
D. Cơ chế quân chủ chuyên chế bị giáng đòn trước hết quan trọng, cách mệnh bước đầu thắng lợi và tiếp tục tăng trưởng.

Câu 27: Mặt hạn chế của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền là gì?

A. Chỉ phục vụ cho quyền lực của giai cấp tư sản.
B. Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp người lao động.
C. Phục vụ cho quyền lợi của từng lớp địa chủ phong kiến.
D. Phục vụ cho các từng lớp tham gia đấu tranh.

Câu 28. Nguyên nhân cơ bản nào chứng minh Cách mệnh tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mệnh tư sản triệt để nhất?

A. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản
B. Cách mệnh đã đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia – cô – banh.
C. Cách mệnh thi hành nhiều giải pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mệnh.
D. Cách mệnh lật đổ cơ chế phong kiến, khắc phục vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

Câu 29. Điểm giống nhau về bối cảnh bùng nổ của cách mệnh tư sản Pháp và Anh là

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xâm nhập vào nông nghiệp
B. Sự ra đời của từng lớp quý tộc mới
C. Sự tồn tại của cơ chế sang trọng
D. Cuộc khủng hoảng về tài chính của triều đại phong kiến

Câu 30: Vì sao cách mệnh tư sản Pháp được giám định là cuộc cách mệnh tư sản triệt để nhất thời cận kim?

A. Do giai cấp tư sản lãnh đạo
B. Lật đổ cơ chế phong kiến chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng
C. Khắc phục vấn đề ruộng đất cho nông dân
D. Thực hiện triệt để các nhiệm vụ của một cuộc cách mệnh tư sản

Đáp án đề thi giữa kì 2 Sử 8

1.A 2.B 3.C 4.C 5.A 6.A 7.B 8.D 9.A 10.B
11.D 12.B 13.A 14.B 15.A 16.A 17.A 18.A 19.B 20.C
21.D 22.B 23.C 24.B 25.C 26.D 27.A 28.D 29.D 30.D

Đề thi giữa kì 2 Sử 8 năm 2021 – Đề 4

Ma trận đề thi giữa kì 2 Lịch sử 8

Tên chủ đề Nhận mặt Thông hiểu Vận dụng Cộng
TN TL TN TL TN TL
1.Cuộc kháng chiến từ năm 1858 tới năm 1873. Thời kì, sự kiện. Trình diễn chiến sự ở Gia Định Em có nhận xét gì về thái độ chống Pháp của triều đình Huế 8

5,5

Số câu

Số điểm

7

1,5

½

3

½

1

 

2.phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX. Nội dung cơ bản của chiếu Cần vương Trong các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, phong trào tiêu biểu nhất Giảng giải vì sao tiêu biểu .
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0,5

½

0,5

½

2,5

2

3,5

 

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tổng tỉ lệ

7

1,5

½

3

1

0,5

½

0,5

½

2,5

½

1

9

10

Đề thi giữa kì 2 Sử 8

I. Trắc nghiệm: (3đ)

1.Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất ( 2đ)

Câu 1: Thực dân pháp mở màn xâm lược nước ta ở:

A. Cửa biển Ba Lạt 31/8/1858
B. Cửa biển Quảng Yên 01/09/1858
C. Cửa biển Đà Nẵng 01/09/1858
D. Cửa biển Hải Phòng 17/02/1858

Câu 2: lãnh tụ chỉ huy quân ta chống Pháp ở Đà Nẵng là:

A. Nguyễn Danh Phương.
B. Nguyễn Tri Phương.
C. Trương Định.
D. Nguyễn Đình Chiểu.

Câu 3: Người nói câu nổi tiếng: “ Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là:

A, Trương Định
B. Nguyễn Hữu Huân.
C. Nguyễn Trung Trực.
D. Nguyễn Đình Chiểu

Câu 4: Nội dung cơ bản của chiếu Cần vương:

A. Kêu gọi các văn thân, sĩ phu đứng lên cứu nước.
B Kêu gọi các văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa.
C. Kêu gọi các văn thân, sĩ phu lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa.
D. Kêu gọi các văn thân và nhân dân giúp vua cứu nước.

Thời kì Nội dung sự kiện
1. 1 – 9 – 1858 A. Pháp tấn công Gia Định
2. 17 – 2 – 1859 B. Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây
3. 10 – 12 – 1861 C. Pháp tấn công Đà Nẵng
4. 24 – 6 – 1867 D. Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu giặc trên sông Vàm Cỏ

II. Tự luận: (7đ)

Câu 1 (4 điểm): Trình diễn chiến sự ở Gia Định? Em có nhận xét gì về thái độ chống Pháp của triều đình Huế?

Câu 2 (3điểm): Trong các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, phong trào nào tiêu biểu nhất? giảng giải vì sao khởi nghĩa đó tiêu biểu nhất

Đáp án đề thi giữa kì 2 Lịch sử 8

Câu ĐÁP ÁN ĐIỂM
A TRẮC NGHIỆM 3 điểm
I

( 2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đầu câu đúng.

Câu hỏi 1 2 3 4
Đáp án C B C D

 

Mỗi câu đúng/0,5đ
II/

( 1 điểm)

Nối cột A (thời kì ) với cột B (Sự kiện nước ta)

Câu 1 2 3 4
Nối C A D B

 

Mỗi câu đúng/0,25đ
B/ TỰ LUẬN: 7 điểm
Câu 1:

(4 điểm)

 

*Chiến sự ở Gia Định 185
– Tháng 2- 1859 Pháp kéo vào Gia Định.Ngày 17- 2- 1859 Pháp tấn công thành Gia Định, quân triều đình phản kháng yếu ớt rồi tan rã.

– Trong đó nhân dân địa phương tự động chống giặc.

– Do phải tham gia chiến trường Trung Quốc vá Châu Âu, quân Pháp để lại 1. 000 quân ở Gia Định, quân triều đình vẫn “thủ hiểm”ở Đại Đồn Chí Hòa

– Đêm 23 rạng 24 –2- 1861 Pháp tấn công Đại Đồn Chí Hòa, Đại đồn Chí Hòa thất thủ sau đó Pháp chiếm Định Tường – Biên hòa – Vĩnh Long.

-Ngày 5- 6- 1862 triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất, nhượng cho pháp nhiều quyền lợi.

** Nhận xét:

– Triều Huế sợ giặc, bạc nhược, ký Hiệp ước cầu hòa, triệt thóai lực lượng kháng chiến.

– Nhân dân kiên quyết chống giặc

 

0,25

 

0,25

 

0,25

0,25

 

0,5

0,5

 

1

1

Câu 2:

(3 điểm)

 

*Trong các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương, phong trào tiêu biểu nhất: Khởi nghĩa Hương Khê

Khởi nghĩa đó tiêu biểu nhất

– Về ý thức trung quân của Phan Đình Phùng và những người lãnh đạo. Phan Đình Phùng từng làm quan Ngự sử trong triều đình Huế.

– Khởi nghĩa Hương Khê được sẵn sàng và tổ chức tương đối chặt chẽ:
– Vé quy mô : Khởi nghĩa Hương Khê có quy mô rộng lớn. Nghĩa quân hoạt động trên khu vực rộng

– Về thời kì tồn tại : khởi nghĩa Hương Khê có thời kì tồn tại trong khoảng thời gian dài (trong 10 năm).
– Nghĩa quân Hươna Khê được đông đảo nhân dân ủng bước đầu đã có sự liên lạc với các cuộc khởi nghĩa khác nên đã lập được nhiều chiến công.

 

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

………………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Giáo Dục, Lớp 8

[rule_{ruleNumber}]

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Lịch #sử #lớp #năm

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Lịch #sử #lớp #năm

[rule_1_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Lịch #sử #lớp #năm

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Lịch #sử #lớp #năm

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Lịch #sử #lớp #năm

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Lịch #sử #lớp #năm

[rule_1_plain]

Nguồn:chinphu.vn
Phân mục: Tin tức

#Bộ #đề #thi #giữa #học #kì #môn #Lịch #sử #lớp #năm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button