Tin Tức

Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học phải ko?Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin tức

Vấn đề của chủ nghĩa xã hội khoa học

1. Nguyễn Tất Thành lần trước nhất xúc tiếp với khẩu hiệu “Tự do-Đồng đẳng-Xấu thương” vào năm nào?

2. Nguyễn Tất Thành dạy ở Trường Dục Thanh lúc nào?

Bạn đang xem: Câu hỏi tiểu luận về chủ nghĩa xã hội khoa học

3. Nguyễn Tất Thành gửi “Bản kiến ​​nghị của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Versailles lúc nào?

4. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam trước nhất gia nhập Đảng Cộng sản Pháp từ tháng 12-1920 tới tháng 6-1923?

5. “Bài báo của Lê-nin làm tôi xúc động, phấn khởi, rõ ràng, tự tin. Tôi mừng vì đã khóc. Tôi ngồi một mình trong phòng và nói to như đang nói trước rất đông cử tọa: Ôi, những đồng bào bị đày cửa ải? Điều này là cần thiết cho chúng tôi , đây là tuyến đường giải phóng của chúng ta. ”Do đâu nhưng mà Nguyễn Ái Quốc đã nói tương tự?

6. Tại Liên Xô năm 1923-1924, Nguyễn Aiguo đã tham gia đại hội quốc tế nào?

7. Nguyễn Ái Quốc đã viết bài “Lê-nin và nhân dân thuộc địa” trên báo nào?

8. “Bản án cơ chế thực dân Pháp” được xuất bản lần trước nhất ở Việt Nam vào năm nào?

9. Thực chất của chủ nghĩa tư bản ”là một tấm có vòi gắn với giai cấp vô sản ở các nước lớn và một chiếc vòi gắn với giai cấp ở các thuộc địa, muốn làm thịt một con vật thì phải chặt đồng thời. Song thân cây, chỉ cần chặt một thân cây thì cây còn lại vẫn tiếp tục nuôi máu giai cấp vô sản, thú vật tiếp tục sống, những thân cây bị chặt đứt sẽ lớn lên. ”Câu nói đó là tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?

10. Những bài giảng của lớp bồi dưỡng cán bộ Nguyễn Ái Quốc do Ban Tuyên huấn của Liên đoàn những người bị áp bức sưu tầm và xuất bản?

11. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn câu nói nổi tiếng của Lênin V.I “Ko có lý luận về cách mệnh thì ko thể có phong trào cách mệnh … Chỉ có học theo lý luận về đội tiền phong cách mệnh thì đảng cách mệnh mới làm tròn trách nhiệm của đội tiền phong cách mệnh” . Cuốn sách nào được trích dẫn ở trang trước nhất?

12. “Giai cấp nông dân là gốc của cách mệnh, học trò, tiểu thương, tiểu điền chủ là đối tác cách mệnh của người lao động và nông dân.” Nguyễn Aiguo đã viết câu này trong tác phẩm nào?

13. “Nếu chúng ta làm cách mệnh thì cũng phải liên kết với tất cả các đảng phái cách mệnh trên toàn cầu để chống chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc”. Câu nói của Nguyễn Aiguo được trích từ tác phẩm nào?

14. “Trước hết phải có đảng cách mệnh để vận động và tổ chức quần chúng bên trong liên lạc với các nước bị áp bức và giai cấp vô sản ở khắp mọi nơi”. Câu nói của Nguyễn Aiguo được trích từ tác phẩm nào?

15. “200 thanh niên Nam Kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả hai người bạn bị bắt … và họ đã thắng. Nó xuất hiện lần đầu ở Đông Dương. Đó là tín hiệu của thời đại”. Nguyễn Ái Quốc trong bản tường trình hay tác phẩm nào?

Xem thêm bài viết hay:   Hoàn cảnh ra đời Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

16. Được đặt theo tên của Li Cui, tổ chức nào nhưng mà Nguyen Aiguo tự xưng là thủ lĩnh?

17. Nguyễn Ái Quốc với bút danh Vương Dật Nhân đã phát biểu tại Đại hội lần thứ hai của Quốc dân Đảng Trung Quốc vào thời kì nào?

18. “Chỉ có học trò mới nghe được phản ứng của phong trào cách mệnh phương Tây. Chỉ có họ mới nhìn thấy, suy nghĩ, so sánh và hiểu được vấn đề. Vậy họ là những người trước nhất tham gia đấu tranh.” Nguyễn Aiguo đã viết trong tác phẩm nào?

19. Nguyễn Ái Quốc đã tham gia Đại hội Liên đoàn chống đế quốc từ ngày 9 tới ngày 12 tháng 12 năm 1927 ở thành thị nào?

20. Nguyễn Ái Quốc viết trong thư gửi các đồng chí cán bộ của Quốc tế Cộng sản: “Các bạn hãy tưởng tượng tình trạng đời sống của tôi, cả về ý thức và vật chất: biết rằng còn nhiều việc phải làm. Làm việc nhưng mà bất lực, nhàn hạ, ko có. tiền, Sống ngày đó hay ngày đó ko được làm việc,… ”. Bức thư của Nguyễn Aiguo được viết lúc nào?

21. Theo Hồ Chí Minh, “Người nào là người trước nhất đặt cơ sở cho thời đại cách mệnh mới và thực sự ở các nước thuộc địa”?

22. “Cách mệnh là phá cái cũ thành cái mới, đổi cái xấu thành cái tốt”. Từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

23. Từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh có câu “… tư sản dân quyền cách mệnh và chính sách ruộng đất cách mệnh tiến tới xã hội cộng sản chủ nghĩa”?

24. Người đảng viên có bao nhiêu trách nhiệm trong Bản tin Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo?

25. Người nào đã làm nhiều việc để giải thoát Nguyen Aiguo khỏi nhà tù thuộc địa của anh ta ở Hồng Kông?

26. Người nào ko phải là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Đại hội đại biểu Quốc tế Thanh niên lần thứ VI (25-9-1935 tại Mátxcơva) 27. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc lớp tiến sĩ của Bộ Nhà nước và Thuộc địa mở năm 1937 là gì? ?

28. Cuối năm 1938, người nào là người dẫn quân của Hồ Chí Minh từ Cam Túc (tây bắc) tới Quảng Tây (nam Trung Quốc)?

29. Năm 1939, lúc còn ở Trung Quốc, Nguyễn Aiguo đã viết nhiều bài trên tờ báo Công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương, xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1-1939. Đó là tờ báo gì?

30. Năm 1939, sau hai lần liên lạc với Đảng Cộng sản Đông Dương ko thành, Nguyễn Aiguo đã làm gì với kỳ vọng nối lại tình cảm?

31. Đầu tháng 6 năm 1940, Nguyên Aiguo cử hai người tới Diên An học trường quân chính, đồng thời nhiều lần dặn phải “học thêm binh pháp”?

Tải xuống tài liệu để biết thêm cụ thể

Nhà xuất bản: https://chinphu.vn/

Thể loại: Giáo dục


Xem thêm chi tiết: Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học

Hình Ảnh về: Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học

Video về: Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học

Wiki về Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học -

Vấn đề của chủ nghĩa xã hội khoa học

1. Nguyễn Tất Thành lần trước nhất xúc tiếp với khẩu hiệu “Tự do-Đồng đẳng-Xấu thương” vào năm nào?

2. Nguyễn Tất Thành dạy ở Trường Dục Thanh lúc nào?

Bạn đang xem: Câu hỏi tiểu luận về chủ nghĩa xã hội khoa học

3. Nguyễn Tất Thành gửi “Bản kiến ​​nghị của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Versailles lúc nào?

4. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam trước nhất gia nhập Đảng Cộng sản Pháp từ tháng 12-1920 tới tháng 6-1923?

5. "Bài báo của Lê-nin làm tôi xúc động, phấn khởi, rõ ràng, tự tin. Tôi mừng vì đã khóc. Tôi ngồi một mình trong phòng và nói to như đang nói trước rất đông cử tọa: Ôi, những đồng bào bị đày cửa ải? Điều này là cần thiết cho chúng tôi , đây là tuyến đường giải phóng của chúng ta. ”Do đâu nhưng mà Nguyễn Ái Quốc đã nói tương tự?

6. Tại Liên Xô năm 1923-1924, Nguyễn Aiguo đã tham gia đại hội quốc tế nào?

7. Nguyễn Ái Quốc đã viết bài “Lê-nin và nhân dân thuộc địa” trên báo nào?

8. "Bản án cơ chế thực dân Pháp" được xuất bản lần trước nhất ở Việt Nam vào năm nào?

9. Thực chất của chủ nghĩa tư bản ”là một tấm có vòi gắn với giai cấp vô sản ở các nước lớn và một chiếc vòi gắn với giai cấp ở các thuộc địa, muốn làm thịt một con vật thì phải chặt đồng thời. Song thân cây, chỉ cần chặt một thân cây thì cây còn lại vẫn tiếp tục nuôi máu giai cấp vô sản, thú vật tiếp tục sống, những thân cây bị chặt đứt sẽ lớn lên. ”Câu nói đó là tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?

10. Những bài giảng của lớp bồi dưỡng cán bộ Nguyễn Ái Quốc do Ban Tuyên huấn của Liên đoàn những người bị áp bức sưu tầm và xuất bản?

11. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn câu nói nổi tiếng của Lênin V.I "Ko có lý luận về cách mệnh thì ko thể có phong trào cách mệnh ... Chỉ có học theo lý luận về đội tiền phong cách mệnh thì đảng cách mệnh mới làm tròn trách nhiệm của đội tiền phong cách mệnh" . Cuốn sách nào được trích dẫn ở trang trước nhất?

12. "Giai cấp nông dân là gốc của cách mệnh, học trò, tiểu thương, tiểu điền chủ là đối tác cách mệnh của người lao động và nông dân." Nguyễn Aiguo đã viết câu này trong tác phẩm nào?

13. “Nếu chúng ta làm cách mệnh thì cũng phải liên kết với tất cả các đảng phái cách mệnh trên toàn cầu để chống chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc”. Câu nói của Nguyễn Aiguo được trích từ tác phẩm nào?

14. “Trước hết phải có đảng cách mệnh để vận động và tổ chức quần chúng bên trong liên lạc với các nước bị áp bức và giai cấp vô sản ở khắp mọi nơi”. Câu nói của Nguyễn Aiguo được trích từ tác phẩm nào?

15. "200 thanh niên Nam Kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả hai người bạn bị bắt ... và họ đã thắng. Nó xuất hiện lần đầu ở Đông Dương. Đó là tín hiệu của thời đại". Nguyễn Ái Quốc trong bản tường trình hay tác phẩm nào?

16. Được đặt theo tên của Li Cui, tổ chức nào nhưng mà Nguyen Aiguo tự xưng là thủ lĩnh?

17. Nguyễn Ái Quốc với bút danh Vương Dật Nhân đã phát biểu tại Đại hội lần thứ hai của Quốc dân Đảng Trung Quốc vào thời kì nào?

18. "Chỉ có học trò mới nghe được phản ứng của phong trào cách mệnh phương Tây. Chỉ có họ mới nhìn thấy, suy nghĩ, so sánh và hiểu được vấn đề. Vậy họ là những người trước nhất tham gia đấu tranh." Nguyễn Aiguo đã viết trong tác phẩm nào?

19. Nguyễn Ái Quốc đã tham gia Đại hội Liên đoàn chống đế quốc từ ngày 9 tới ngày 12 tháng 12 năm 1927 ở thành thị nào?

20. Nguyễn Ái Quốc viết trong thư gửi các đồng chí cán bộ của Quốc tế Cộng sản: "Các bạn hãy tưởng tượng tình trạng đời sống của tôi, cả về ý thức và vật chất: biết rằng còn nhiều việc phải làm. Làm việc nhưng mà bất lực, nhàn hạ, ko có. tiền, Sống ngày đó hay ngày đó ko được làm việc,... ”. Bức thư của Nguyễn Aiguo được viết lúc nào?

21. Theo Hồ Chí Minh, “Người nào là người trước nhất đặt cơ sở cho thời đại cách mệnh mới và thực sự ở các nước thuộc địa”?

22. "Cách mệnh là phá cái cũ thành cái mới, đổi cái xấu thành cái tốt". Từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

23. Từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh có câu “... tư sản dân quyền cách mệnh và chính sách ruộng đất cách mệnh tiến tới xã hội cộng sản chủ nghĩa”?

24. Người đảng viên có bao nhiêu trách nhiệm trong Bản tin Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo?

25. Người nào đã làm nhiều việc để giải thoát Nguyen Aiguo khỏi nhà tù thuộc địa của anh ta ở Hồng Kông?

26. Người nào ko phải là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Đại hội đại biểu Quốc tế Thanh niên lần thứ VI (25-9-1935 tại Mátxcơva) 27. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc lớp tiến sĩ của Bộ Nhà nước và Thuộc địa mở năm 1937 là gì? ?

28. Cuối năm 1938, người nào là người dẫn quân của Hồ Chí Minh từ Cam Túc (tây bắc) tới Quảng Tây (nam Trung Quốc)?

29. Năm 1939, lúc còn ở Trung Quốc, Nguyễn Aiguo đã viết nhiều bài trên tờ báo Công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương, xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1-1939. Đó là tờ báo gì?

30. Năm 1939, sau hai lần liên lạc với Đảng Cộng sản Đông Dương ko thành, Nguyễn Aiguo đã làm gì với kỳ vọng nối lại tình cảm?

31. Đầu tháng 6 năm 1940, Nguyên Aiguo cử hai người tới Diên An học trường quân chính, đồng thời nhiều lần dặn phải “học thêm binh pháp”?

Tải xuống tài liệu để biết thêm cụ thể

Nhà xuất bản: https://chinphu.vn/

Thể loại: Giáo dục

[rule_{ruleNumber}]

#Câu #hỏi #tự #luận #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

[rule_3_plain]

#Câu #hỏi #tự #luận #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

[rule_1_plain]

#Câu #hỏi #tự #luận #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

[rule_2_plain]

#Câu #hỏi #tự #luận #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

[rule_2_plain]

#Câu #hỏi #tự #luận #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

[rule_3_plain]

#Câu #hỏi #tự #luận #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

[rule_1_plain]

Nguồn:chinphu.vn
Phân mục: Tin tức

#Câu #hỏi #tự #luận #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button