Tin Tức

Chuyên Đề số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chuyên Đề số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn phải ko?Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin tức

Về chủ đề số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Số thập phân hữu hạn là gì? Số thập phân vô hạn tuần hoàn là gì? Dạng toán cơ bản của số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn là gì? Trường THCS Sóc Trăng sẽ trả lời những thắc mắc này trong bài viết tiếp theo. Nếu bạn còn chưa đồng ý về kiến ​​thức Đại số 7 này, hãy san sẻ nhé!

1. Lý thuyết chung về số

Lý thuyết chung về số thập phân Học trò học thêm các chuyên đề đại số tăng lên trong Toán 5 và Toán 7: Tìm hiểu về số thập phân hữu hạn, số lặp vô hạn của số thập phân. Nhưng trước lúc mở màn, chúng ta hãy xem lại lý thuyết tổng quát về số thập phân!

Bạn đang xem: Một chủ đề về số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

1. Khái niệm:

Các số: 1,8; 6,26; 0,534 được gọi là số thập phân.

2. Cấu tạo số thập phân

Mỗi số thập phân có hai phần: phần nguyên và phần thập phân, cách nhau bằng dấu phẩy.

Các số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên và các số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần phân số. on-li-thuyet-toan-lop-5-khai-niem-so-thap-phan-3

3. Cách đọc và viết số thập phân

Ví dụ:

50, 429 đọc: năm mươi bốn trăm hai mươi chín

Phần nguyên gồm: 5 chục, 0 đơn vị

Số thập phân bao gồm: bốn phần mười, hai phần trăm và chín phần nghìn.

Để đọc số thập phân, chúng ta đọc từ cao xuống thấp, trước hết đọc phần nguyên, sau đó đọc ký hiệu “dấu phẩy”, sau đó đọc phần phân số.

Để viết số thập phân, ta viết từ dòng cao nhất tới dòng thấp nhất: trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau đó viết phần phân số.

2. Lý thuyết số thập phân hữu hạn.tròn số thập phân vô hạn

1. Số thập phân hữu hạn là gì?

ý tưởng: Nếu một phân số đơn giản có mẫu số dương ko có ước nào khác ngoài 2 và 5 thì phân số đó có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Ví dụ 1: Viết các phân số: 3/20; 37/25; 23/40 dưới dạng số thập phân.

Ở cấp học dưới, chúng ta đã biết quy tắc chia số tự nhiên cho số tự nhiên. Sau đây, chúng ta sẽ vận dụng quy tắc này để chuyển phân số sang số thập phân.

Chúng ta có:

Do đó, chúng ta có thể viết phân số trên dưới dạng số thập phân như sau:
3/20 = 0,15

37/25 = 1,48

23/40 = 0,575

Vì vậy, số 0,15; 1,48; 0,575 trong ví dụ trên được gọi là số thập phân hữu hạn.

2. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là gì?

ý tưởng: Nếu một phân số đơn giản có mẫu số dương có các ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn có lặp.

Ví dụ: Viết số 5/12 dưới dạng số thập phân.

Ta làm tương tự với quy tắc chia hai số tự nhiên:

Rõ ràng, sự phân chia trên sẽ ko bao giờ kết thúc. Nếu tiếp tục chia, số 6 trong thương sẽ lặp lại.Ta nói: Lúc chia 5 cho 12 thì thương là 0,4166….

Hãy gọi số này là 0,4166 … số thập phân lặp lại vô hạn và có thể được viết tắt là 0,14 (6)

3. Hoàn thành các hình thức kỹ thuật số không giống nhau.tròn số thập phân vô hạn

Loại 1: Viết tỷ số hoặc phân số dưới dạng số thập phân

Dung dịch:

Để viết tỉ số hoặc phân số a / b dưới dạng số thập phân, ta chia a: b.

Ví dụ:

Đáp lại

Dạng 2: Viết số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số ở dạng đơn giản nhất

Dung dịch:

 • Viết số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số nhưng mà tử số là số nguyên tạo bởi phần nguyên và phần thân của số đó, mẫu số là lũy thừa của 10 và số mũ bằng số chữ số ở phần phân số của số đã cho ;
 • Đơn giản hóa phân số trên.

Ví dụ:

Viết số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số đơn giản

Một, 0,32

B, -0.124

c, 1,28

d, -3,12

dung dịch:

Dạng 3: Viết các số thập phân lặp lại vô hạn tuần hoàn dưới dạng phân số đơn giản

Dung dịch.

Để giải được dạng toán này, cần bổ sung những kiến ​​thức sau:

 • gọi là số thập phân lặp lại vô hạn. Độc thân Nếu vòng lặp mở màn ngay sau dấu phẩy, ví dụ: 0, (31); được gọi Các loại không giống nhau Nếu dấu chấm ko mở màn ngày sau dấu phẩy, ví dụ: 0,3 (13). Phần phân số trước khoảng thời kì được gọi là. Phần thất thường.
 • Chu kỳ sau đã được chứng minh:

Một) Để viết phần phân số của một số thập phân vô hạn lặp lại đơn giản dưới dạng phân số, ta dùng dấu chấm làm tử số và mẫu số là một số có 9 chữ số bằng số chữ số trong chu kỳ.

Xem thêm bài viết hay:   Nghị luận về câu nói: Ở đời không có bước đường cùng…

b) Để viết phần thập phân của một số thập phân vô hạn tuần hoàn phức tạp dưới dạng phân số, chúng ta lấy phần thất thường trừ chu kỳ và phần thất thường dưới dạng tử số, và mẫu số là một số gồm 9 tiếp theo là một số. Số chữ số 0, 9 bằng số chữ số của chu kì, số chữ số 0 bằng số chữ số của phần ko đều.

Loại 4: Xác định các số có thể được viết dưới dạng số thập phân lặp lại hữu hạn hoặc vô hạn

Dung dịch:

 • Viết các phân số có mẫu số dương.
 • Phân tích các mẫu dương tính thành các thừa số nguyên tố.
 • Phép nhân: Nếu mẫu ko có số nguyên tố nào khác 2 và 5 thì phân số có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn; nếu mẫu có số nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn có lặp.

Ví dụ:

Phân số nào sau đây có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn và phân số nào có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn có lặp lại? Viết phân số dưới dạng số thập phân.

Đáp lại.

Bốn. GIỚI HẠN BÀI TẬP Số thập phân.tròn số thập phân vô hạn

Bài 1:

rà soát. Các số sau có bằng nhau ko? 0, (31); 0,3 (13).

Câu trả lời:

Ta có 0, (31) – 0,3 (13) = 0,313131… – 0,31313… = 0

Vậy 0, (31) = 0,3 (13)

Bài 2:

viết phân số

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

dưới dạng số thập phân.

Câu trả lời:

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Bài 3:

Sử dụng dấu ngoặc đơn để chỉ định khoảng thời kì trong thương (được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn lặp lại) của các phép chia sau:

a) 8,5: 3; b) 18,7: 6

c) 58:11; d) 14,2: 3,33

Câu trả lời:

a) 8,5: 3 = 2,8 (3)

b) 18,7: 6 = 3,11 (6)

c) 58: 11 = 5, (27)

d) 14,2: 3,33 = 4, (246)

Bài 4:

a) Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn và phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn có lặp? giảng giải.

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

b) Viết các phân số trên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn (dấu chấm trong ngoặc ngắn).

Câu trả lời:

Phân số có thể được viết ở dạng đơn giản nhất của chúng.

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

– Ta có mẫu số của phân số trên ko chứa thừa số nguyên tố khác 2 và 5 tức là 8, 20, 5 nên phân số

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Tắt

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

– Các phân số còn lại có thể viết dưới dạng số thập phân có lặp.

Tắt

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Bài 5:

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Tìm một số nguyên tố duy nhất x có thể viết A dưới dạng phân số hữu hạn. Tôi có thể nhập bao nhiêu số?

Câu trả lời:

Số nguyên tố của một chữ số là 2, 3, 5, 7

Điền vào các ô vuông nhưng mà chúng tôi thu được

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Trong các phân số trên, phân số có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn là

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Vì vậy, bạn có thể điền vào 2,3,5

Bài 6:

Phân số nào sau đây có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn và phân số nào có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn có lặp lại? Viết phân số dưới dạng số thập phân.

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Câu trả lời

Ta có: Xét mẫu số của một phân số đã cho

4 = 22; 6 = 2.3; 50 = 52.2; 125 = 53; 45 = 32.5; 14 = 2.7

Các phân số có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn là:

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

bởi vì mẫu của chúng ko có ước số chính nào ngoài 2 và 5

Các phân số có thể viết dưới dạng số thập phân lặp lại là:

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

bởi vì mẫu của chúng có các ước số chính khác 2 và 5

Bài 7:

Giảng giải vì sao các phân số sau đây có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn, rồi viết chúng dưới dạng

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Câu trả lời:

Một phân số đã cho có các mẫu số dương và các mẫu số này đều chứa các thừa số nguyên tố khác 2 và 5, được viết dưới dạng số thập phân vô hạn lặp lại.

chúng tôi có:

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Bài 8: tìm x

a) x = 213,6784; y = 214,5769….

b) x = -25,4832…; y = – 24,9736…

Câu trả lời:

a) ví dụ a = 213,68 hoặc a = 214,56;

b) Ví dụ a = – 25,47 hoặc a = -24,98.

Bài 9: Lúc phân số vô hạn tuần hoàn 0,481818181… được viết dưới dạng phân số đơn giản thì mẫu số lớn hơn mẫu số là:

1. 13

B, 14

3. 29

d, 57

e, 126

Chọn câu trả lời đúng.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là D.57.

giảng giải:

Rõ ràng là: 110 – 53 = 57.

Bài 10: Tìm x, biết: 0, (26) .x = 1,2 (31)

Vậy trường https://chinphu.vn/ chia hoàn toàn sr về chủ đề số thập phân hữu hạn. Số thập phân lặp lại vô hạn. Hi vọng rằng bạn đã nắm vững phần kiến ​​thức quan trọng nhất môn Toán 7 của mình. lũy thừa của số hữu tỉ Chúng tôi cũng nhắc đến tới chúng rất cụ thể. Đừng bỏ qua!

Nhà xuất bản: https://chinphu.vn/

Thể loại: Giáo dục


Xem thêm chi tiết: Chuyên Đề số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Chuyên Đề số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Hình Ảnh về: Chuyên Đề số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Video về: Chuyên Đề số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Wiki về Chuyên Đề số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Chuyên Đề số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn -

Về chủ đề số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Số thập phân hữu hạn là gì? Số thập phân vô hạn tuần hoàn là gì? Dạng toán cơ bản của số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn là gì? Trường THCS Sóc Trăng sẽ trả lời những thắc mắc này trong bài viết tiếp theo. Nếu bạn còn chưa đồng ý về kiến ​​thức Đại số 7 này, hãy san sẻ nhé!

1. Lý thuyết chung về số

Lý thuyết chung về số thập phân Học trò học thêm các chuyên đề đại số tăng lên trong Toán 5 và Toán 7: Tìm hiểu về số thập phân hữu hạn, số lặp vô hạn của số thập phân. Nhưng trước lúc mở màn, chúng ta hãy xem lại lý thuyết tổng quát về số thập phân!

Bạn đang xem: Một chủ đề về số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

1. Khái niệm:

Các số: 1,8; 6,26; 0,534 được gọi là số thập phân.

2. Cấu tạo số thập phân

Mỗi số thập phân có hai phần: phần nguyên và phần thập phân, cách nhau bằng dấu phẩy.

Các số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên và các số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần phân số. on-li-thuyet-toan-lop-5-khai-niem-so-thap-phan-3

3. Cách đọc và viết số thập phân

Ví dụ:

50, 429 đọc: năm mươi bốn trăm hai mươi chín

Phần nguyên gồm: 5 chục, 0 đơn vị

Số thập phân bao gồm: bốn phần mười, hai phần trăm và chín phần nghìn.

Để đọc số thập phân, chúng ta đọc từ cao xuống thấp, trước hết đọc phần nguyên, sau đó đọc ký hiệu "dấu phẩy", sau đó đọc phần phân số.

Để viết số thập phân, ta viết từ dòng cao nhất tới dòng thấp nhất: trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau đó viết phần phân số.

2. Lý thuyết số thập phân hữu hạn.tròn số thập phân vô hạn

1. Số thập phân hữu hạn là gì?

ý tưởng: Nếu một phân số đơn giản có mẫu số dương ko có ước nào khác ngoài 2 và 5 thì phân số đó có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Ví dụ 1: Viết các phân số: 3/20; 37/25; 23/40 dưới dạng số thập phân.

Ở cấp học dưới, chúng ta đã biết quy tắc chia số tự nhiên cho số tự nhiên. Sau đây, chúng ta sẽ vận dụng quy tắc này để chuyển phân số sang số thập phân.

Chúng ta có:

Do đó, chúng ta có thể viết phân số trên dưới dạng số thập phân như sau:
3/20 = 0,15

37/25 = 1,48

23/40 = 0,575

Vì vậy, số 0,15; 1,48; 0,575 trong ví dụ trên được gọi là số thập phân hữu hạn.

2. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là gì?

ý tưởng: Nếu một phân số đơn giản có mẫu số dương có các ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn có lặp.

Ví dụ: Viết số 5/12 dưới dạng số thập phân.

Ta làm tương tự với quy tắc chia hai số tự nhiên:

Rõ ràng, sự phân chia trên sẽ ko bao giờ kết thúc. Nếu tiếp tục chia, số 6 trong thương sẽ lặp lại.Ta nói: Lúc chia 5 cho 12 thì thương là 0,4166….

Hãy gọi số này là 0,4166 ... số thập phân lặp lại vô hạn và có thể được viết tắt là 0,14 (6)

3. Hoàn thành các hình thức kỹ thuật số không giống nhau.tròn số thập phân vô hạn

Loại 1: Viết tỷ số hoặc phân số dưới dạng số thập phân

Dung dịch:

Để viết tỉ số hoặc phân số a / b dưới dạng số thập phân, ta chia a: b.

Ví dụ:

Đáp lại

Dạng 2: Viết số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số ở dạng đơn giản nhất

Dung dịch:

 • Viết số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số nhưng mà tử số là số nguyên tạo bởi phần nguyên và phần thân của số đó, mẫu số là lũy thừa của 10 và số mũ bằng số chữ số ở phần phân số của số đã cho ;
 • Đơn giản hóa phân số trên.

Ví dụ:

Viết số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số đơn giản

Một, 0,32

B, -0.124

c, 1,28

d, -3,12

dung dịch:

Dạng 3: Viết các số thập phân lặp lại vô hạn tuần hoàn dưới dạng phân số đơn giản

Dung dịch.

Để giải được dạng toán này, cần bổ sung những kiến ​​thức sau:

 • gọi là số thập phân lặp lại vô hạn. Độc thân Nếu vòng lặp mở màn ngay sau dấu phẩy, ví dụ: 0, (31); được gọi Các loại không giống nhau Nếu dấu chấm ko mở màn ngày sau dấu phẩy, ví dụ: 0,3 (13). Phần phân số trước khoảng thời kì được gọi là. Phần thất thường.
 • Chu kỳ sau đã được chứng minh:

Một) Để viết phần phân số của một số thập phân vô hạn lặp lại đơn giản dưới dạng phân số, ta dùng dấu chấm làm tử số và mẫu số là một số có 9 chữ số bằng số chữ số trong chu kỳ.

b) Để viết phần thập phân của một số thập phân vô hạn tuần hoàn phức tạp dưới dạng phân số, chúng ta lấy phần thất thường trừ chu kỳ và phần thất thường dưới dạng tử số, và mẫu số là một số gồm 9 tiếp theo là một số. Số chữ số 0, 9 bằng số chữ số của chu kì, số chữ số 0 bằng số chữ số của phần ko đều.

Loại 4: Xác định các số có thể được viết dưới dạng số thập phân lặp lại hữu hạn hoặc vô hạn

Dung dịch:

 • Viết các phân số có mẫu số dương.
 • Phân tích các mẫu dương tính thành các thừa số nguyên tố.
 • Phép nhân: Nếu mẫu ko có số nguyên tố nào khác 2 và 5 thì phân số có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn; nếu mẫu có số nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn có lặp.

Ví dụ:

Phân số nào sau đây có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn và phân số nào có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn có lặp lại? Viết phân số dưới dạng số thập phân.

Đáp lại.

Bốn. GIỚI HẠN BÀI TẬP Số thập phân.tròn số thập phân vô hạn

Bài 1:

rà soát. Các số sau có bằng nhau ko? 0, (31); 0,3 (13).

Câu trả lời:

Ta có 0, (31) - 0,3 (13) = 0,313131… - 0,31313… = 0

Vậy 0, (31) = 0,3 (13)

Bài 2:

viết phân số

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

dưới dạng số thập phân.

Câu trả lời:

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Bài 3:

Sử dụng dấu ngoặc đơn để chỉ định khoảng thời kì trong thương (được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn lặp lại) của các phép chia sau:

a) 8,5: 3; b) 18,7: 6

c) 58:11; d) 14,2: 3,33

Câu trả lời:

a) 8,5: 3 = 2,8 (3)

b) 18,7: 6 = 3,11 (6)

c) 58: 11 = 5, (27)

d) 14,2: 3,33 = 4, (246)

Bài 4:

a) Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn và phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn có lặp? giảng giải.

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

b) Viết các phân số trên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn (dấu chấm trong ngoặc ngắn).

Câu trả lời:

Phân số có thể được viết ở dạng đơn giản nhất của chúng.

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

- Ta có mẫu số của phân số trên ko chứa thừa số nguyên tố khác 2 và 5 tức là 8, 20, 5 nên phân số

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Tắt

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

- Các phân số còn lại có thể viết dưới dạng số thập phân có lặp.

Tắt

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Bài 5:

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Tìm một số nguyên tố duy nhất x có thể viết A dưới dạng phân số hữu hạn. Tôi có thể nhập bao nhiêu số?

Câu trả lời:

Số nguyên tố của một chữ số là 2, 3, 5, 7

Điền vào các ô vuông nhưng mà chúng tôi thu được

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Trong các phân số trên, phân số có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn là

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Vì vậy, bạn có thể điền vào 2,3,5

Bài 6:

Phân số nào sau đây có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn và phân số nào có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn có lặp lại? Viết phân số dưới dạng số thập phân.

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Câu trả lời

Ta có: Xét mẫu số của một phân số đã cho

4 = 22; 6 = 2.3; 50 = 52.2; 125 = 53; 45 = 32.5; 14 = 2.7

Các phân số có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn là:

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

bởi vì mẫu của chúng ko có ước số chính nào ngoài 2 và 5

Các phân số có thể viết dưới dạng số thập phân lặp lại là:

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

bởi vì mẫu của chúng có các ước số chính khác 2 và 5

Bài 7:

Giảng giải vì sao các phân số sau đây có thể viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn, rồi viết chúng dưới dạng

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Câu trả lời:

Một phân số đã cho có các mẫu số dương và các mẫu số này đều chứa các thừa số nguyên tố khác 2 và 5, được viết dưới dạng số thập phân vô hạn lặp lại.

chúng tôi có:

Giải bài tập SGK toán lớp 7 bài 9: Số thập phân hữu hạn.số thập phân lặp lại vô hạn

Bài 8: tìm x

a) x = 213,6784; y = 214,5769….

b) x = -25,4832…; y = - 24,9736…

Câu trả lời:

a) ví dụ a = 213,68 hoặc a = 214,56;

b) Ví dụ a = - 25,47 hoặc a = -24,98.

Bài 9: Lúc phân số vô hạn tuần hoàn 0,481818181… được viết dưới dạng phân số đơn giản thì mẫu số lớn hơn mẫu số là:

1. 13

B, 14

3. 29

d, 57

e, 126

Chọn câu trả lời đúng.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là D.57.

giảng giải:

Rõ ràng là: 110 - 53 = 57.

Bài 10: Tìm x, biết: 0, (26) .x = 1,2 (31)

Vậy trường https://chinphu.vn/ chia hoàn toàn sr về chủ đề số thập phân hữu hạn. Số thập phân lặp lại vô hạn. Hi vọng rằng bạn đã nắm vững phần kiến ​​thức quan trọng nhất môn Toán 7 của mình. lũy thừa của số hữu tỉ Chúng tôi cũng nhắc đến tới chúng rất cụ thể. Đừng bỏ qua!

Nhà xuất bản: https://chinphu.vn/

Thể loại: Giáo dục

[rule_{ruleNumber}]

#Chuyên #Đề #số #thập #phân #hữu #hạn #Số #thập #phân #vô #hạn #tuần #hoàn

[rule_3_plain]

#Chuyên #Đề #số #thập #phân #hữu #hạn #Số #thập #phân #vô #hạn #tuần #hoàn

[rule_1_plain]

#Chuyên #Đề #số #thập #phân #hữu #hạn #Số #thập #phân #vô #hạn #tuần #hoàn

[rule_2_plain]

#Chuyên #Đề #số #thập #phân #hữu #hạn #Số #thập #phân #vô #hạn #tuần #hoàn

[rule_2_plain]

#Chuyên #Đề #số #thập #phân #hữu #hạn #Số #thập #phân #vô #hạn #tuần #hoàn

[rule_3_plain]

#Chuyên #Đề #số #thập #phân #hữu #hạn #Số #thập #phân #vô #hạn #tuần #hoàn

[rule_1_plain]

Nguồn:chinphu.vn
Phân mục: Tin tức

#Chuyên #Đề #số #thập #phân #hữu #hạn #Số #thập #phân #vô #hạn #tuần #hoàn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button