Tin Tức

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 phải ko?Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin tức

Sinh hoạt chuyên đề học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tấm gương suốt đời nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta học tập và thi đua là tấm gương về thực tiễn, lý luận gắn với thực tiễn, lý luận gắn với thực tiễn. Trường THCS Sóc Trăng mời các bạn tham khảo tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động với chủ đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

2021 Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2021 Kế hoạch tư nhân tự giác học tập tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bạn đang xem: Hướng dẫn tổ chức sự kiện theo chủ đề “Học tập tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

1. Một số câu hỏi chung:

Di sản Hồ Chí Minh là sự tổng hợp tất cả lý luận và hệ thống tư tưởng trình bày ý kiến, nguyên tắc và phương pháp của Người – định hình đường lối, chiến lược chiến lược của cách mệnh Việt Nam. Nó ko chỉ tác động tới cách mệnh Việt Nam, nhưng còn xúc tiến sự tăng trưởng thông minh của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, làm phong phú thêm kho tàng lý luận của phong trào cách mệnh toàn cầu.

Di sản Hồ Chí Minh còn là hoạt động thực tiễn vô cùng phong phú của hơn sáu năm đấu tranh cách mệnh của Hồ Chí Minh, từ việc tìm đường cứu nước cho dân tộc, chọn tuyến đường, chấp nhận tuyến đường, tìm tuyến đường cách mệnh. Tỉnh ngộ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, thực hiện tới cùng lý tưởng, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, thành lập đảng, nhà nước, mặt trận, quân đội và các tổ chức cách mệnh, tổ chức lực lượng, xây dựng phong trào, tập huấn, huấn luyện cán bộ, thực hành triết lý nhân dân và tư tưởng đúng mực. Về đường đời, từ nhân dân tới dân chủ, từ lòng công bình đạo đức cách mệnh, chống chủ nghĩa tư nhân, tu dưỡng đạo đức cách mệnh, suốt đời phục vụ nhân dân, trung thành, tận tụy.

Tấm gương suốt đời nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta học tập và thi đua là tấm gương về thực tiễn, lý luận gắn với thực tiễn, lý luận gắn với thực tiễn.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT / TW ngày 14 tháng 5 năm 2001 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT / TW ngày 15 tháng 5 năm 2017 với chủ đề xuyên suốt của từng lĩnh vực: Liêm chính, là người công bộc trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, đời tư giản dị. ” Trong đó, chủ đề năm 2021: “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Chủ đề và tài liệu tới nay là “Lời giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia biên soạn, xuất bản – sự thực, hoạt động của các ngành, đoàn thể, cơ quan, thông báo rộng rãi các từng lớp nhân dân trong quần chúng nhân dân.

Trong nhiều năm qua, các thôn, đơn vị trong khối đã có nhiều hình thức vận dụng, đưa vào sinh hoạt theo chủ đề. Tuy nhiên, sau phản ánh, một số đơn vị còn bối rối trong việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chủ đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”.

Xem thêm bài viết hay:   Thuyết minh một lễ hội ngày xuân – Lễ hội đền Trần

2. Chọn chủ đề học tập cho hoạt động chủ đề:

Dưới đây là một số điều cần xem xét để chọn những gì để tổ chức sự kiện theo chủ đề của bạn:

1. Xác định những tồn tại, nhất là những tồn tại hạn chế ở ngành, cơ quan, đơn vị mình. Ví dụ:

 • Về tự phê bình và phê bình.
 • Về thực hành dân chủ ở cơ sở.
 • Về tăng trưởng đảng viên mới, thành lập tổ chức công đoàn.
 • Các thông lệ liên quan tới hệ thống và chính sách của viên chức.
 • Về phẩm chất nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên và người lao động.
 • Những biểu thị tiêu cực, thói hư tật xấu của hàng ngũ cán bộ, viên chức.
 • Về ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động.
 • Một số vấn đề giận dữ, nổi cộm trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức.

2. Chọn hoạt động chủ đề:

Lúc có vấn đề cần đưa ra số đông, cơ quan, đơn vị để thảo luận thì lựa chọn bài báo, bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đó (hoặc chọn nội dung liên quan tới vấn đề đã chọn). Do Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thực biên soạn, in và phát hành, hay tổng hợp những lời dạy của Bác liên quan tới các tạp chí chọn lựa).

Trong mỗi sự kiện đặc trưng, ko nên nhúng tay vào quá nhiều vấn đề, hãy chọn nội dung thực sự có chiều sâu và thiết thực, cùng thảo luận các giải pháp khắc phục, khôi phục, tạo thay đổi, phản công và tiếp tục. cuối cùng được khắc phục trong một khoảng thời kì nhất mực.

3. Xây dựng nội dung chuyên đề cần thảo luận:

Nó có thể được biên dịch như sau:

 • Giảng giải sự cần thiết phải học tập và tuân theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thích hợp với nội dung đã chọn.
 • Giám định việc thực hiện (điểm mạnh, điểm yếu) các nội dung liên quan trong đơn vị, cơ sở, đơn vị.
 • Đề xuất các giải pháp và tiếp tục thực hiện các nội dung có liên quan trong ngành, cơ sở, đơn vị.
 • Đặt một số câu hỏi gợi ý để giữ cho cuộc thảo luận tập trung vào chủ đề.

4. Tổ chức các sự kiện đặc trưng:

 • theo nội dung chủ đề.
 • Thảo luận và đưa ra nhận xét về những điều trên. Trong quá trình thảo luận, chủ tọa cần phát huy dân chủ, lắng tai ý kiến ​​của các thành viên, đưa ra những nội dung quan trọng để các thành viên tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến.
 • Nội dung tổng kết các giải pháp tiếp tục thực hiện tốt những vấn đề giận dữ cần thực hiện trong các ngành, cơ quan, đơn vị.

Trong các cuộc họp chuyên đề hàng quý và 6 tháng, năm tiếp theo sẽ thực hiện nhận định việc thực hiện chủ đề và tiếp tục bàn giải pháp thực hiện nội dung đảm bảo thực sự hiệu quả.

Nhà xuất bản: https://chinphu.vn/

Thể loại: Giáo dục


Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Hình Ảnh về: Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Video về: Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Wiki về Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021 -

Sinh hoạt chuyên đề học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tấm gương suốt đời nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta học tập và thi đua là tấm gương về thực tiễn, lý luận gắn với thực tiễn, lý luận gắn với thực tiễn. Trường THCS Sóc Trăng mời các bạn tham khảo tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động với chủ đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

2021 Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2021 Kế hoạch tư nhân tự giác học tập tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bạn đang xem: Hướng dẫn tổ chức sự kiện theo chủ đề "Học tập tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021

Nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

1. Một số câu hỏi chung:

Di sản Hồ Chí Minh là sự tổng hợp tất cả lý luận và hệ thống tư tưởng trình bày ý kiến, nguyên tắc và phương pháp của Người - định hình đường lối, chiến lược chiến lược của cách mệnh Việt Nam. Nó ko chỉ tác động tới cách mệnh Việt Nam, nhưng còn xúc tiến sự tăng trưởng thông minh của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, làm phong phú thêm kho tàng lý luận của phong trào cách mệnh toàn cầu.

Di sản Hồ Chí Minh còn là hoạt động thực tiễn vô cùng phong phú của hơn sáu năm đấu tranh cách mệnh của Hồ Chí Minh, từ việc tìm đường cứu nước cho dân tộc, chọn tuyến đường, chấp nhận tuyến đường, tìm tuyến đường cách mệnh. Tỉnh ngộ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, thực hiện tới cùng lý tưởng, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, thành lập đảng, nhà nước, mặt trận, quân đội và các tổ chức cách mệnh, tổ chức lực lượng, xây dựng phong trào, tập huấn, huấn luyện cán bộ, thực hành triết lý nhân dân và tư tưởng đúng mực. Về đường đời, từ nhân dân tới dân chủ, từ lòng công bình đạo đức cách mệnh, chống chủ nghĩa tư nhân, tu dưỡng đạo đức cách mệnh, suốt đời phục vụ nhân dân, trung thành, tận tụy.

Tấm gương suốt đời nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta học tập và thi đua là tấm gương về thực tiễn, lý luận gắn với thực tiễn, lý luận gắn với thực tiễn.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT / TW ngày 14 tháng 5 năm 2001 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT / TW ngày 15 tháng 5 năm 2017 với chủ đề xuyên suốt của từng lĩnh vực: Liêm chính, là người công bộc trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, đời tư giản dị. " Trong đó, chủ đề năm 2021: “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Chủ đề và tài liệu tới nay là “Lời giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia biên soạn, xuất bản - sự thực, hoạt động của các ngành, đoàn thể, cơ quan, thông báo rộng rãi các từng lớp nhân dân trong quần chúng nhân dân.

Trong nhiều năm qua, các thôn, đơn vị trong khối đã có nhiều hình thức vận dụng, đưa vào sinh hoạt theo chủ đề. Tuy nhiên, sau phản ánh, một số đơn vị còn bối rối trong việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chủ đề “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Chọn chủ đề học tập cho hoạt động chủ đề:

Dưới đây là một số điều cần xem xét để chọn những gì để tổ chức sự kiện theo chủ đề của bạn:

1. Xác định những tồn tại, nhất là những tồn tại hạn chế ở ngành, cơ quan, đơn vị mình. Ví dụ:

 • Về tự phê bình và phê bình.
 • Về thực hành dân chủ ở cơ sở.
 • Về tăng trưởng đảng viên mới, thành lập tổ chức công đoàn.
 • Các thông lệ liên quan tới hệ thống và chính sách của viên chức.
 • Về phẩm chất nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên và người lao động.
 • Những biểu thị tiêu cực, thói hư tật xấu của hàng ngũ cán bộ, viên chức.
 • Về ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động.
 • Một số vấn đề giận dữ, nổi cộm trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức.

2. Chọn hoạt động chủ đề:

Lúc có vấn đề cần đưa ra số đông, cơ quan, đơn vị để thảo luận thì lựa chọn bài báo, bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đó (hoặc chọn nội dung liên quan tới vấn đề đã chọn). Do Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - sự thực biên soạn, in và phát hành, hay tổng hợp những lời dạy của Bác liên quan tới các tạp chí chọn lựa).

Trong mỗi sự kiện đặc trưng, ko nên nhúng tay vào quá nhiều vấn đề, hãy chọn nội dung thực sự có chiều sâu và thiết thực, cùng thảo luận các giải pháp khắc phục, khôi phục, tạo thay đổi, phản công và tiếp tục. cuối cùng được khắc phục trong một khoảng thời kì nhất mực.

3. Xây dựng nội dung chuyên đề cần thảo luận:

Nó có thể được biên dịch như sau:

 • Giảng giải sự cần thiết phải học tập và tuân theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thích hợp với nội dung đã chọn.
 • Giám định việc thực hiện (điểm mạnh, điểm yếu) các nội dung liên quan trong đơn vị, cơ sở, đơn vị.
 • Đề xuất các giải pháp và tiếp tục thực hiện các nội dung có liên quan trong ngành, cơ sở, đơn vị.
 • Đặt một số câu hỏi gợi ý để giữ cho cuộc thảo luận tập trung vào chủ đề.

4. Tổ chức các sự kiện đặc trưng:

 • theo nội dung chủ đề.
 • Thảo luận và đưa ra nhận xét về những điều trên. Trong quá trình thảo luận, chủ tọa cần phát huy dân chủ, lắng tai ý kiến ​​của các thành viên, đưa ra những nội dung quan trọng để các thành viên tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến.
 • Nội dung tổng kết các giải pháp tiếp tục thực hiện tốt những vấn đề giận dữ cần thực hiện trong các ngành, cơ quan, đơn vị.

Trong các cuộc họp chuyên đề hàng quý và 6 tháng, năm tiếp theo sẽ thực hiện nhận định việc thực hiện chủ đề và tiếp tục bàn giải pháp thực hiện nội dung đảm bảo thực sự hiệu quả.

Nhà xuất bản: https://chinphu.vn/

Thể loại: Giáo dục

[rule_{ruleNumber}]

#Hướng #dẫn #tổ #chức #sinh #hoạt #chuyên #đề #Học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh #năm

[rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #tổ #chức #sinh #hoạt #chuyên #đề #Học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh #năm

[rule_1_plain]

#Hướng #dẫn #tổ #chức #sinh #hoạt #chuyên #đề #Học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh #năm

[rule_2_plain]

#Hướng #dẫn #tổ #chức #sinh #hoạt #chuyên #đề #Học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh #năm

[rule_2_plain]

#Hướng #dẫn #tổ #chức #sinh #hoạt #chuyên #đề #Học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh #năm

[rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #tổ #chức #sinh #hoạt #chuyên #đề #Học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh #năm

[rule_1_plain]

Nguồn:chinphu.vn
Phân mục: Tin tức

#Hướng #dẫn #tổ #chức #sinh #hoạt #chuyên #đề #Học #tập #và #làm #theo #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh #năm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button