Tin Tức

Trắc nghiệm địa lý kinh tế

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Trắc nghiệm địa lý kinh tế phải ko?Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin tức

Rà soát kinh tế địa lý

Địa lý Việt Nam

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Địa lý Kinh tế

Câu hỏi 1. Kỹ thuật đạo đức là ngành khoa học xã hội, khoa học và công nghệ, chủ đề nghiên cứu: Hệ thống kinh tế – xã hội B. Lãnh thổ, khu vực sản xuất, xã hội dân cư C. Mối quan hệ giữa các điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội trong phạm vi lãnh thổ d.Hệ thống tự nhiên về dân cư, kinh tế và xã hội trên lãnh thổ

chương 2. Khoa học Địa lý Kinh tế và: a. nhiều ngành khoa học khác B. khoa học địa lý C. trong hệ thống các khoa học địa lý D.khoa học kinh tế

Mục 3. Nhân vật nghiên cứu của địa lý kinh tế là: a.Giống với địa lý vật lý B. Hiện tượng kinh tế xã hội C. Với khoa học kinh tế D. Hiện tượng phân phối sản xuất

Phần 4. Sinh viên ngành kinh tế cần học môn địa lý kinh tế để bổ sung kiến ​​thức: Quản lý khu vực kinh tế ở tầm vĩ mô B. Điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội c.Sử dụng và quản lý theo lãnh thổ d. Quản lý sản xuất vĩ mô

Câu hỏi 5. Đặc điểm và xu thế chung của nền kinh tế toàn cầu ngày nay: a.Mỗi quốc gia độc lập có xu thế tăng trưởng riêng B. Có mối quan hệ về mặt nào đó C. Xu thế thống nhất, tăng trưởng nhiều chủng loại, ko đều, tranh chấp nhau d.Có xu thế hội nhập và thống nhất theo các xu thế chính trị

Mục 6. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự tạo nên xu thế kinh tế thống nhất: a. Tất cả các nước trên trái đất cùng tồn tại, nhu cầu sản xuất và tiêu dùng ko ngừng tăng lên, tất cả các nước trở thành mắt xích của nền kinh tế toàn cầu b. Thiếu vật liệu và công nghệ do sản xuất tăng trưởng quá nhanh c. Do nhu chuồng xí dùng tăng nhanh, ưa thích hàng ngoại, nhiều chủng loại d. Cần liên kết với một số quốc gia có nhu cầu sản xuất và tiêu dùng giống nhau.Cùng nhau xây dựng thị trường, liên kết sản xuất

Mục 7. Những nguyên nhân chính dẫn tới sự tăng trưởng kinh tế ko đồng đều của các nước là gì? Một. Mỗi nước, mỗi vùng có điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội không giống nhau b. Là thuộc địa cũ, công nghệ kém tăng trưởng c.Tài nguyên tự nhiên thiếu hụt do quá trình tăng trưởng lịch sử D. do nông dân

Xem thêm bài viết hay:   Bài 4 trang 43 SGK Ngữ văn 10 tập 1

Mục 8. Những nguyên nhân chính dẫn tới tranh chấp: A. Tăng trưởng ko hợp lý B. Các vấn đề trong quá trình lịch sử, sự kìm hãm lợi ích quốc gia c.Xung đột lợi ích dân tộc, sự can thiệp của nước ngoài d. Những vấn đề còn sót lại của chủ nghĩa thực dân cũ

Mục 9. Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế toàn cầu có những thuận tiện gì quan trọng nhất: Vị trí địa lí ưu việt, điều kiện tự nhiên phong phú B. Tài nguyên tự nhiên phong phú C. Phân bố ở khu vực Đông Nam Á d Đường lối đổi mới, chính sách linh hoạt

Mục 10. Những hạn chế và tồn tại lớn nhất trong quá trình tham gia hội nhập của Việt Nam là: trình độ khoa học, công nghệ và quản lý còn lỗi thời B. còn chịu hậu quả to lớn và trong khoảng thời gian dài của chiến tranh c. Hạn chế của cơ chế thị trường D.Mức sống thấp và nhiều bất lợi xã hội

Mục 11. Tác động của cuộc cách mệnh công nghệ hiện đại tới đặc điểm của nền kinh tế toàn cầu. Một. Đặc điểm xúc tiến và tăng trưởng sâu rộng nền kinh tế toàn cầu B. Tạo nên các ngành sản xuất mới ở các nước đang tăng trưởng c. Tạo ra sự chênh lệch rất lớn trong nền kinh tế D.Hỗ trợ kỹ thuật từ các nước tăng trưởng cho các nước khác

Mục 12. Những đặc điểm và xu thế quan trọng nhất của nền kinh tế toàn cầu là gì?Nhiều chủng loại B. Xung đột C. Thống nhất D. Ko ổn định

Mục 13. Các quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay như sau: a. Phân công lao động quốc tế B. Chính sách đóng cửa của một số nước c.Chính sách cấm vận của một số nước D.nhu cầu tăng trưởng của các nước đang tăng trưởng

Mục 14. Địa lí được hiểu là môi trường tự nhiên có các tác động sau: Tác động tới sản xuất của con người B. Con người xung quanh, dưới tác động của sản xuất – xã hội c. Tác động tới hoạt động xã hội của con người d.Xung quanh con người, tác động tới nền sản xuất xã hội

Tải xuống tài liệu để biết thêm cụ thể

Nhà xuất bản: https://chinphu.vn/

Thể loại: Giáo dục


Xem thêm chi tiết: Trắc nghiệm địa lý kinh tế

Trắc nghiệm địa lý kinh tế

Hình Ảnh về: Trắc nghiệm địa lý kinh tế

Video về: Trắc nghiệm địa lý kinh tế

Wiki về Trắc nghiệm địa lý kinh tế

Trắc nghiệm địa lý kinh tế -

Rà soát kinh tế địa lý

Địa lý Việt Nam

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Địa lý Kinh tế

Câu hỏi 1. Kỹ thuật đạo đức là ngành khoa học xã hội, khoa học và công nghệ, chủ đề nghiên cứu: Hệ thống kinh tế - xã hội B. Lãnh thổ, khu vực sản xuất, xã hội dân cư C. Mối quan hệ giữa các điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội trong phạm vi lãnh thổ d.Hệ thống tự nhiên về dân cư, kinh tế và xã hội trên lãnh thổ

chương 2. Khoa học Địa lý Kinh tế và: a. nhiều ngành khoa học khác B. khoa học địa lý C. trong hệ thống các khoa học địa lý D.khoa học kinh tế

Mục 3. Nhân vật nghiên cứu của địa lý kinh tế là: a.Giống với địa lý vật lý B. Hiện tượng kinh tế xã hội C. Với khoa học kinh tế D. Hiện tượng phân phối sản xuất

Phần 4. Sinh viên ngành kinh tế cần học môn địa lý kinh tế để bổ sung kiến ​​thức: Quản lý khu vực kinh tế ở tầm vĩ mô B. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội c.Sử dụng và quản lý theo lãnh thổ d. Quản lý sản xuất vĩ mô

Câu hỏi 5. Đặc điểm và xu thế chung của nền kinh tế toàn cầu ngày nay: a.Mỗi quốc gia độc lập có xu thế tăng trưởng riêng B. Có mối quan hệ về mặt nào đó C. Xu thế thống nhất, tăng trưởng nhiều chủng loại, ko đều, tranh chấp nhau d.Có xu thế hội nhập và thống nhất theo các xu thế chính trị

Mục 6. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự tạo nên xu thế kinh tế thống nhất: a. Tất cả các nước trên trái đất cùng tồn tại, nhu cầu sản xuất và tiêu dùng ko ngừng tăng lên, tất cả các nước trở thành mắt xích của nền kinh tế toàn cầu b. Thiếu vật liệu và công nghệ do sản xuất tăng trưởng quá nhanh c. Do nhu chuồng xí dùng tăng nhanh, ưa thích hàng ngoại, nhiều chủng loại d. Cần liên kết với một số quốc gia có nhu cầu sản xuất và tiêu dùng giống nhau.Cùng nhau xây dựng thị trường, liên kết sản xuất

Mục 7. Những nguyên nhân chính dẫn tới sự tăng trưởng kinh tế ko đồng đều của các nước là gì? Một. Mỗi nước, mỗi vùng có điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội không giống nhau b. Là thuộc địa cũ, công nghệ kém tăng trưởng c.Tài nguyên tự nhiên thiếu hụt do quá trình tăng trưởng lịch sử D. do nông dân

Mục 8. Những nguyên nhân chính dẫn tới tranh chấp: A. Tăng trưởng ko hợp lý B. Các vấn đề trong quá trình lịch sử, sự kìm hãm lợi ích quốc gia c.Xung đột lợi ích dân tộc, sự can thiệp của nước ngoài d. Những vấn đề còn sót lại của chủ nghĩa thực dân cũ

Mục 9. Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế toàn cầu có những thuận tiện gì quan trọng nhất: Vị trí địa lí ưu việt, điều kiện tự nhiên phong phú B. Tài nguyên tự nhiên phong phú C. Phân bố ở khu vực Đông Nam Á d Đường lối đổi mới, chính sách linh hoạt

Mục 10. Những hạn chế và tồn tại lớn nhất trong quá trình tham gia hội nhập của Việt Nam là: trình độ khoa học, công nghệ và quản lý còn lỗi thời B. còn chịu hậu quả to lớn và trong khoảng thời gian dài của chiến tranh c. Hạn chế của cơ chế thị trường D.Mức sống thấp và nhiều bất lợi xã hội

Mục 11. Tác động của cuộc cách mệnh công nghệ hiện đại tới đặc điểm của nền kinh tế toàn cầu. Một. Đặc điểm xúc tiến và tăng trưởng sâu rộng nền kinh tế toàn cầu B. Tạo nên các ngành sản xuất mới ở các nước đang tăng trưởng c. Tạo ra sự chênh lệch rất lớn trong nền kinh tế D.Hỗ trợ kỹ thuật từ các nước tăng trưởng cho các nước khác

Mục 12. Những đặc điểm và xu thế quan trọng nhất của nền kinh tế toàn cầu là gì?Nhiều chủng loại B. Xung đột C. Thống nhất D. Ko ổn định

Mục 13. Các quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay như sau: a. Phân công lao động quốc tế B. Chính sách đóng cửa của một số nước c.Chính sách cấm vận của một số nước D.nhu cầu tăng trưởng của các nước đang tăng trưởng

Mục 14. Địa lí được hiểu là môi trường tự nhiên có các tác động sau: Tác động tới sản xuất của con người B. Con người xung quanh, dưới tác động của sản xuất - xã hội c. Tác động tới hoạt động xã hội của con người d.Xung quanh con người, tác động tới nền sản xuất xã hội

Tải xuống tài liệu để biết thêm cụ thể

Nhà xuất bản: https://chinphu.vn/

Thể loại: Giáo dục

[rule_{ruleNumber}]

#Trắc #nghiệm #địa #lý #kinh #tế

[rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #địa #lý #kinh #tế

[rule_1_plain]

#Trắc #nghiệm #địa #lý #kinh #tế

[rule_2_plain]

#Trắc #nghiệm #địa #lý #kinh #tế

[rule_2_plain]

#Trắc #nghiệm #địa #lý #kinh #tế

[rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #địa #lý #kinh #tế

[rule_1_plain]

Nguồn:chinphu.vn
Phân mục: Tin tức

#Trắc #nghiệm #địa #lý #kinh #tế

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button