Tin Tức

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội Người cao tuổi năm 2021

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội Người cao tuổi năm 2021 phải ko?Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin tức

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội Người cao tuổi năm 2021 gồm 3 mẫu, được cán bộ người cao tuổi lập ra nhằm tổng kết, nhận định tình hình hoạt động trong năm vừa qua, đồng thời cũng nêu ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Với 3 mẫu báo cáo tổng kết Hội người cao tuổi năm 2021 này, các bạn dễ dàng tham khảo, nêu ra được những ưu điểm, thiếu sót, những thành tích đạt được để khen thưởng vào dịp cuối năm 2021. Không những thế, còn có thể tham khảo thêm Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí. Vậy mời các bạn cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của https://chinphu.vn/:

Báo cáo tổng kết hội Người cao tuổi – Mẫu 1

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI NGƯỜI CAO TUỔI NĂM….. VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM…..

PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI NGƯỜI CAO TUỔI NĂM……

Đặc điểm tình hình:

Năm …….. công việc hội người cao tuổi trong toàn tỉnh có những thuận tiện cơ bản như sau:

– Tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tổng thành phầm trong tỉnh (GDP) ước tính bình quân tăng 20,4%; cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực. Tới nay, cơ cấu kinh tế của tỉnh là: Công nghiệp – xây dựng: 60%, dịch vụ: 25,24%, nông-lâm nghiệp – thủy sản: 14,76%; chất lượng của nền kinh tế được nâng lên, các nguồn lực khai thác có hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hiệu quả cao nhất từ trước tới nay. Thu ngân sách tăng cao, hồ hết các mục tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch. Cải cách hành chính có bước chuyển biến, vấn đề tập huấn nghề được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục – tập huấn tăng trưởng cả quy mô, chất lượng, hạ tầng và hàng ngũ thầy cô giáo. Các vấn đề xã hội, khắc phục việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc các nhân vật chính sách, các hoạt động nhân đạo, từ thiện thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và ý thức của nhân dân được nâng lên. Công việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng mạnh và có những chuyển biến rõ rệt. Hoạt động của Hội người cao tuổi từ tỉnh tới cơ sở được cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện phát huy vai trò của người cao tuổi và tổ chức Hội người cao tuổi.

Kế bên những thuận tiện nêu trên, hoạt động Hội còn một số khó khăn:

– Ban đại diện Hội người cao tuổi các huyện, thành, thị hoạt động chưa đồng bộ, cán bộ kiêm chức do bận nhiều công việc của ngành, đoàn thể ít tham gia công việc Hội.

– Một bộ phận người cao tuổi vùng nông thôn, miền núi đời sống còn khó khăn nên có phần nào hạn chế tới phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Tình hình triển khai và kết quả công việc Hội

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI:

Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã bám sát các văn bản hướng dẫn lãnh đạo của Trung ương Hội như thực hiện Nghị quyết …… của Đảng, Nghị quyết Đại hội ….. người cao tuổi Việt Nam, tổ chức học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về tăng trưởng nông nghiệp, nông thôn và tăng lên đời sống nông dân thời kỳ…….. gắn với việc triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh. Tiếp tục tăng mạnh và tăng lên chất lượng phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và 9/9 huyện, thành, thị tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2006, triển khai nhiệm vụ công việc Hội năm……. Tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong sự nghiệp văn hóa… lồng ghép triển khai nhiệm vụ hoạt động công việc Hội. Sau hội nghị ở tỉnh, ở huyện, Ban thường vụ Hội cơ sở đã tổ chức phát động sâu rộng tới chi hội và hội viên. Có 118/152 xã, phường, thị trấn, 1.067 chi hội xây dựng được chương trình hành động sau lúc triển khai từng chuyên đề. Tiêu biểu là các xã ……………..

Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Ban giám đốc Trung tâm chăm sóc, phát huy người cao tuổi tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn lãnh đạo cơ sở thực hiện như phương hướng nhiệm vụ công việc Hội năm……, chương trình trọng tâm công việc Hội Quí I, II, III, IV, tổ chức năm cao điểm toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” kỷ niệm…… năm ngày Thương binh liệt sỹ Hội người cao tuổi các đơn vị quản lý trong tỉnh đã tham gia vận động ủng hộ được 1.711 triệu đồng.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Kết quả phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”

Hội người cao tuổi các đơn vị quản lý trong tỉnh tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, nhà nước, MTTQ phát động, thực hiện đạt hiệu quả ngày càng cao 5 nội dung của phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”

* Nêu gương sáng góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần tăng mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn:

Để góp phần thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo thời kỳ ……. theo chuẩn mới của tỉnh, 78.776 người cao tuổi trong tỉnh còn sức khỏe trực tiếp lao động sản xuất đã vận động gia đình, con cháu vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, gieo trồng giống mới có năng suất cao, thâm canh tăng vụ, tăng trưởng làng nghề truyền thống, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, đồi vườn trang trại theo hướng hàng hóa.

* Nêu gương sáng xây dựng con người, xây dựng gia đình hiếu học, xây dựng tổ chức và hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Cùng với phong trào “Nêu gương sáng” xóa đói giảm nghèo làm giàu hợp pháp, hội người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng con người, xây dựng gia đình hiếu học động viên người cao tuổi là giảng viên, thầy cô giáo nghỉ hưu có điều kiện tham gia hướng dẫn nghiên cứu ở trung tâm học tập tập thể, bổ sung tri thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời tham gia thành lập 113 cho hội khuyến học, dòng tộc khuyến học có 3.248 hội viên người cao tuổi tham gia vận động quỹ khuyến học, khuyến tài bằng nhiều hình thức phong phú được 326.000.000đ, cùng với hội khuyến học tổ chức trao thưởng cho 12.500 học trò giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia, học trò đỗ vào các trường cao đẳng, đại học và trao học bổng cho 11 con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, 127 học trò nghèo vượt khó học tập khá giỏi.

* Nêu gương sáng xây dựng gia đình văn hóa, làng bản, tổ dân phố văn hóa.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” người cao tuổi vận động gia đình, dòng tộc thực hiện qui ước, hương ước làng xã, tích cực xây dựng và tăng trưởng sự nghiệp văn hóa, giữ gìn văn hóa truyền thống, nền nếp gia phong gắn kết với phong trào “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con chau hiếu thảo”, phần đông người cao tuổi đảm nhiệm các chức danh trưởng ban công việc mặt trận, trưởng bản, tổ dân phố. Hội người cao tuổi cơ sở phát động sâu rộng phong trào thi đua người cao tuổi “Nêu gương sáng” thực hiện nội dung 4 xây dựng đời sống văn hóa.

* Nêu gương sáng xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Người cao tuổi là lão thành cách mệnh, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính quyền, sỹ quan trung, cao cấp trong quân đội, lực lượng vũ trang nghỉ hưu và đảng viên người cao tuổi có ý kiến lập trường kiên định, luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mệnh. Người cao tuổi có kinh nghiệm, có tín nhiệm được nhân dân giới thiệu tham gia các tổ chức chính trị, xã hội từ thôn, làng, tổ dân phố là 7.272 người cao tuổi trong đó làm công việc Đảng, Chính quyền 943, MTTQ và các đoàn thể 3.181 tổ hòa giải 1.588, Ban thanh tra nhân dân 702. Hội người cao tuổi cơ sở làm tốt công việc vận động gia đình và nhân dân giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

* Nêu gương sáng xây dựng tổ chức Hội

Tổ chức Hội người cao tuổi trong tỉnh có nhiều hình thức, sáng kiến tổ chức vận động hội viên thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, hội thao: cầu lông, bóng bàn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức hội làm vườn, hội sinh vật cảnh… được đông đảo người cao tuổi vào xây dựng hội vững mạnh làm nòng cốt trong việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi thông qua xây dựng các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tăng trưởng làng nghề truyền thống. Đặc thù người cao tuổi lẻ loi, người cao tuổi khó khăn vào sinh hoạt ở chi hội, ở thôn, bản, tổ dân phố dưới hình thức tổ chức 138 tự nguyện viên chăm sóc, động viên 103 người cao tuổi lẻ loi, người cao tuổi thuộc chính sách người cao tuổi khó khăn ko ở cùng con cháu.

* Xây dựng, tăng trưởng và quản lý sử dụng các loại quỹ hội

– Quỹ do hội viên đóng góp (chân quỹ): 4.705.000.000đ

– Quỹ toàn dân chăm sóc người cao tuổi: 957.000.000đ

– Quỹ phụng dưỡng ông bà, cha mẹ: 287.000.000đ (Bằng hình thức gửi sổ tiết kiệm) của các gia đình và dòng tộc.

Các loại quỹ thu chi đúng mức quy định được quản lý ở chi hội có hệ thống sổ sách chặt chẽ, đảm bảo cơ chế công khai dân chủ tới hội viên.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

– Phối hợp với MTTQ, các ban ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 20.229 người cao tuổi khó khăn, lẻ loi, tật nguyền, người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên trị giá tiền thăm hỏi là 1.938.781.000.

– Riêng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Ban giám đốc Trung tâm chăm sóc, phát huy người cao tuổi phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh yêu cầu UBND tỉnh cấp kinh phí 111.000.000đ thăm hỏi 716 người cao tuổi, mỗi xuất quà trị giá 150.000đ riêng 66 cụ tròn 100 tuổi mỗi cụ được tặng một xuất quà 5m lụa của Chủ tịch nước.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những hoạt động nổi trội.

– Được các đơn vị quản lý ủy Đảng, Chính quyền quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động công việc Hội người cao tuổi đã làm tốt công việc tuyên truyền phổ thông triển khai Nghị quyết Đại hội III người cao tuổi Việt Nam ở 152/152 xã, phường, thị trấn.

– Phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” được các đơn vị quản lý hội lãnh đạo đi vào chiều sâu tăng lên chất lượng của phong trào góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội ở địa phương.

– Tổ chức tốt hoạt động chăm sóc, phát huy người cao tuổi từ tỉnh tới cơ sở đặc thù mẫu hình tự nguyện viên chăm sóc người cao tuổi ở tập thể dân cư đã góp phần xã hội hóa công việc chăm sóc người cao tuổi, thực hiện chương trình quốc gia về người cao tuổi thời kỳ ……., đưa chính sách của Đảng, pháp lệnh người cao tuổi vào cuộc sống.

– Công việc tập huấn cán bộ từ tỉnh tới huyện, thành, thị đã được chú ý tới chất lượng hoạt động của hàng ngũ cán bộ cơ sở được nâng lên, tỉ lệ hội viên được tăng lên, chất lượng hội viên được đảm bảo, nền nếp sinh hoạt của chi hội được duy trì tốt.

– Tổ chức thành công hội nghị “Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong sự nghiệp văn hóa” và giải cầu lông người cao tuổi cùng các hoạt động văn hóa, thể thao từ cơ sở tới tỉnh, động viên người cao tuổi sông vui, sống khỏe tiếp tục hiến kế, hiến công vì sự nghiệp đổi mới của quê hương Vĩnh Phúc.

2. Một số hạn chế cần khắc phục

– Ban đại diện Hội người cao tuổi 4/9 huyện, thị chưa đủ số lượng, hạ tầng làm việc vẫn còn khó khăn nên việc phát động thi đua, kỷ niệm các ngày truyền thống của hội, sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm ở điểm, báo cáo chiều lên chưa kịp thời kì quy định.

– Kinh phí hoạt động của các huyện, thành, thị và cơ sở được hỗ trợ chưa cao, còn khó khăn từ khâu dự trù kinh phí, nội dung công việc xét duyệt của UBND cùng cấp nên có phần nào tác động tới tiến độ triển khai hoạt động.

– Hoạt động chăm sóc người cao tuổi đã được quan tâm nhiều nhưng đời sống một bộ phận người cao tuổi vùng dân tộc, đạo gia tô, nông thôn, miền núi còn gặp trắc trở nên các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ tổ chức hội thi, hội diễn động viên ý thức người cao tuổi tổ chức chưa sâu rộng, chưa thường xuyên.

– Nội dung hiến kế, hiến công sâu rộng quê hương: Phần hiến công làm được nhiều song hiến kế chưa rõ nội dung hiến kế gì ở địa phương cơ sở.

3. Một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức lãnh đạo, thực hiện công việc Hội

– Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh làm tốt công việc tư vấn với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tạo điều kiện thuận tiện cho hoạt động công việc Hội. Đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, sát thực, xuất phát từ thực tiễn của địa phương gắn với tăng trưởng kinh tế, xã hội tỉnh.

– Bám sát các văn bản lãnh đạo của Trung ương Hội và Nghị quyết Đại hội III người cao tuổi Việt Nam, phát động phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp đưa Nghị quyết Đại Hội Đảng X vào cuộc sống gắn liền với cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

PHẦN THỨ HAI: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI NGƯỜI CAO TUỔI NĂM…….

1. Làm tốt công việc tư vấn với cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa tới việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở đặc thù là vùng nông thôn, miền núi có nhiều khó khăn về kinh phí, hạ tầng phục vụ cho hoạt động công việc Hội.

2. Hội người cao tuổi các đơn vị quản lý trong tỉnh tích cực phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Tuyên truyền Nghị quyết 03/NQ-TW của Tỉnh ủy về tăng trưởng nông nghiệp nông thôn, tăng lên đời sống nông dân. Tiếp tục “học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” xây dựng nếp sống văn hóa người cao tuổi. Tăng nhanh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao người cao tuổi.

3. Hội người cao tuổi từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội III người cao tuổi Việt Nam bình việc làm cụ thể, thiết thực tăng mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận phát động.

4. Tiếp tục tăng mạnh và tăng lên phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo cho người cao tuổi. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi xã làm một nhà tặng người cao tuổi nghèo” sẵn sàng nội dung tiêu biểu tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn tỉnh lần thứ 2, chọn tiêu biểu đi dự hội nghị toàn quốc người cao tuổi làm kinh tế giỏi; tham gia giải phóng mặt bằng xây dựng các khu công nghiệp, trường đại học, khu thương nghiệp… góp phần khắc phục việc làm tăng lên đời sống vật chất ý thức cho người cao tuổi và nhân dân.

5. Phối hợp các ngành tính năng tuyên truyền vận động nhân dân, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, HIV-AIDS, tai nạn giao thông. Làm tốt công việc hòa giải tích cực tham gia khắc phục những tranh chấp xích mích ở gia đình và tập thể dân cư ko để thắc mắc kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

6. Báo cáo với cấp ủy, chính quyền bổ sung báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền bổ sung kiện toàn Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Ban đại diện Hội người cao tuổi các huyện, thành, thị đủ số lượng đảm bảo chất lượng hàng ngũ cán bộ đủ sức làm việc. Tiếp tục tăng lên chất lượng hoạt động Hội và hội viên.

7. Chủ động khảo sát lập danh sách các nhân vật người cao tuổi kịp thời dự trù kinh phí yêu cầu UBND tỉnh, Sở Tài chính xét cấp thăm hỏi tặng quà chúc thọ trong dịp tết.

TM BĐD HỘI NCT TỈNH
TRƯỞNG BAN

Báo cáo tổng kết hội Người cao tuổi – Mẫu 2

Hội NCT …………..
Chi Hội NCT……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
——————-

………, ngày … tháng… năm 20…

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động chi hội NCT thôn … nhiệm kì: 20…-20… và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì: 20…-20…

Tình hình hoạt động chi hội NCT thôn … nhiệm kỳ: 20…-20… và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: 20…-20…

I. Đặc điểm tình hình:

– Chi hội NCT thôn…………. là một tổ chức chính trị xã hội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ chi bộ, trưởng ban công việc mặt trận thôn, sự lãnh đạo của hội NCT xã ……………

– Nhiệm kì: 20…-20… chi hội đã thực hiện đại hội, bầu ra BCH gồm 3 người: 1 người là chi hội trưởng, 1 chi hội phó, 1 uỷ viên BCH.

– Trong 5 năm số hội viên bình quân là … hội viên, trong đó kết nạp mới là 9 hội viên, giảm 22 hội viên do tuổi cao sức yếu đã về với tổ tiên. số hội viên hiện có tới 31-12-…………… là ……. hội viên, nam……, nữ là ……: ở các độ tuổi từ …… ->…… là……, từ …… ->…… là……, từ …… ->…… là …… từ …… tới……là 2; ……tuổi trở lên là ……. số hội viên thừa hưởng cơ chế từ ngân sách nhà nước là 68 bằng 50% gồm: hưu trí là…… bằng 3……%, cơ chế…… là …… bằng……%, Hội viên có bảo hiểm y tế bằng là …… bằng ……%,

– Với tình hình đặc điểm trên chi hội đã kết đoàn nêu cao gương sáng người NCT, khắc phục khó khăn thiếu thốn tương trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt hoạt động như sau.

II. Những kết quả đạt được:

1. Giám định chung:

– Vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên đã nêu cao gương sáng người cao tuổi, luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm, sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho gia đình và xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

– Mỗi cán bộ hội viên NCT, có vị trí vai trò hết sức quan trọng trong gia đình, vừa là người ông, người cha và một phần vẫn đang giữ vai trò chủ hộ, do đó kết quả việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước. đặc thù là các quy định đóng góp của địa phương: như giao nộp thành phầm và các phong trào từ thiện đã có hiệu quả. Đồng thời động viên con cháu phải thường xuyên phòng, chống các mặt tiêu cực xã hội như chống tham nhũng, mê tín, bói toán, số đề, cờ bạc rượu chè bê tha và các tệ nạn xã hội khác.

– Tích cực vận động gia đình, con cháu thực hiện tốt phong trào giữ gìn an ninh trật tự trong thôn, khu dân cư, tập trung vào công việc 3 tự quản là gia đình quản con người, quản về an ninh, quản về tài sản. Trên cơ sở đó mới yên tâm tăng trưởng kinh tế đời sống văn hoá ở thôn, khu dân cư được ổn định.

– Về môi trường thọ hoạt mới đạt 80% hội viên có nước sạch, có nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh.

– Về lối sống hằng ngày ở gia đình và ngoài xã hội, đều phát huy và giữ gìn được bản sắc văn hoá dân tộc theo ý thức nghị quyết TW 5 khoá XII. Công việc dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Các hội viên đã nêu cao được vai trò NCT, phát huy tuổi cao gương sáng đã vận động gia đình, con cháu chấp hành tốt các quy định của địa phương, tạo mọi điều kiện cho ban lãnh đạo xây dựng nông thôn mới hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

2. Công việc chi hội:

– Nhiệm kì: 20…-20…, NCT đang cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện và hoàn thành tốt các nghị quyết của đảng bộ đề ra nói chung và nghị quyết của thôn nói riêng trên các lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo công việc an ninh trật tự công việc môi trường, thực hiện quy chế dân chủ gắn với xây dựng nông thôn mới. hoạt động của hội viên được nêu cao vai trò thường xuyên hưởng ứng các cuộc vận động từ thiện. Xứng đáng với vai trò thi đua gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. những hình ảnh cao đẹp đó đã góp phần xây dựng cuộc sống mới tạo nên sức mạnh đại kết đoàn. Đấu tranh chống các bộc lộ tiêu cực xã hội làm mất trật tự an ninh đặc thù trong các ngày tết tới xuân về.

– Công việc mừng thọ: Hàng năm chi hội đã phối hợp với ban công việc mặt trận thôn, ban quản lí thôn tổ chức mừng thọ cho các hội viên cao tuổi vào ngày mùng …… tết đầu xuân năm mới, tổng số hội viên là …….. Từ…… tuổi trở lên với số tiền chi là…… đồng. Việc làm có ý nghĩa đã mang lại niềm tin, sự phấn khởi cho người cao tuổi, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và cho xã hội, đã khích lệ được phong trào thi đua ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Giáo dục phẩm chất đạo đức cho các thế hệ.

– Kết quả những việc làm đã được nhiều gia đình, con cháu đi làm ăn xa về vui tết đón xuân trình bày những cử chỉ hình ảnh đẹp cả về tình cảm lẫn vật chất đã ủng hộ vào quỹ từ thiện chăm sóc người cao tuổi. Đặc thù là các năm gần đây: Năm 20…; 20…; 20… ủng hộ được …… đồng bổ sung vào quỹ vốn trong đó người ủng hộ cao nhất là ………………..

– Công việc thăm ốm đau: Chi hội đã tới thăm những hội viên ốm đau là 78 hội viên với số tiền là ……đồng.

– Công việc viếng thăm: Chi hội phối hợp cùng với các đoàn thể chính trị tới viếng thăm và chia buồn trong 5 năm qua tổng số là…… hội viên số tiền là……đồng.

– Công việc hoạt động quỹ vốn: hàng năm vào dịp sơ kết, tổng kết, chi hội đã báo cáo công khai thu chi theo nguyên tắc tài chính trước hội nghị.

– Kết quả quỹ vốn hàng năm đều được tăng lên là do nguồn quỹ ủng hộ chăm sóc NCT và lãi cho vay còn lại sau lúc đã chi cho các hoạt động của chi hội nhất là 3 năm gần đây:

+ Tổng quỹ vốn năm 20… là …………. đồng.

– Trong đó quỹ cho vay là …………. đồng.

– Tiền mặt tại quỹ là …………….. đồng.

+ Tổng quỹ vốn tới năm 20… tăng thêm là ……….. đồng.

– Trong đó quỹ cho vay là ………… đồng

– Tiền mặt tại quỹ là: ……………. đồng.

+ Tổng quỹ vốn năm 20… là: …………… đồng.

– Trong đó quỹ cho vay là ……….. đồng.

– Tiền mặt tại quỹ là …………. đồng.

Do quỹ vốn tăng lên nên BQ QHV hàng năm cũng được tăng lên.

– Năm 20… có 150 hội viên: QBQ là 150.000 đồng.

– Năm 20… có 141 hội viên: QBQ là 180.000 đồng

– Năm 20… có 136 hội viên: QBQ là 200.000 đồng

3, Giám định chung:

* Ưu điểm:

– Nhiệm kì 20…-20… phong trào hoạt động NCT thôn…………. đã có nhiều phấn đấu phát huy được tuổi cao gương sáng làm tốt các phong trào thi đua: Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Hoàn thành tốt nhiệm vụ người cao tuổi được nghị quyết đại hội đề ra. Có được kết quả đó là có sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ chi bộ, trưởng ban công việc mặt trận thôn, ban quản lí thôn. Sự lãnh đạo của hội NCT xã quảng Trường.

– Thay mặt BCH chi hội NCT thôn…………. xin bộc bạch lòng hàm ân thâm thúy mong được sự quan tâm hơn nữa để phong trào NCT được giữ vững và vươn lên trong cuộc sống, luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và cho xã hội.

*Những mặt hạn chế:

Tuy nhiên những kết quả đạt được song vẫn còn có mặt hạn chế cần được khắc phục:

– Công việc lãnh đạo của BCH đôi lúc chưa kịp thời trong việc thăm hỏi hội viên, viếng thăm và chia buồn những hội viên đã về với tổ tiên.

– Công việc tuyên truyền cho hội viên về các quyền lợi của NCT, chưa phổ thông học tập điều lệ của hội và luật NCT đã được ban hành có hiệu lực.

– Cá biệt còn có những hội viên vai trò trách nhiệm chưa cao như đóng hội phí, xây dựng quỹ vốn, chấp hành chủ trương và các quy định của địa phương còn để nhắc nhở như mục tiêu giao nộp thành phầm và các khoản đóng góp chưa kịp thời làm tác động tới phong trào chung của thôn.

* Nguyên nhân: công việc tuyên truyền, học tập điều lệ hội, học tập luật NCT chưa được kịp thời tới hội viên. Do vậy dẫn tới hiệu quả công việc thực hiện chưa cao.

III. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì: 20…-20…

1. Công việc tuyên truyền:

– Động viên các hội viên phát huy hơn nữa với vai trò tuổi cao gương sáng NCT thực hiện tốt các phong trào thi đua ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình văn hoá, gia đình hiếu học, con cháu vươn lên trong học tập, luôn có lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên tăng lên cảnh giác cách mệnh ko để kẻ xấu thu hút kích động, trên cơ sở đó góp phần củng cố khối đại kết đoàn khu dân cư. Mỗi hội viên cần tăng lên nhận thức hơn nữa về vai trò trách nhiệm quyền lợi và nghĩa vụ NCT

– Trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ:

2. Các mục tiêu phấn đấu:

+ 100% hội viên chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương,đặc thù công việc giao nộp các mục tiêu đóng góp.

+ 100% hội viên nêu cao gương sáng NCT thực hiện tốt phong trào thi đua ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.

+ 100% hội viên dùng nước sạch và có nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh.

+ 100% hội viên đóng thêm……..đ để tăng lên mức quỹ vốn lên ………đ đầu năm 20…

+ 100% hội viên đóng hội phí được trích từ lãi của quỹ vốn.

+ Vận động số NCT còn lại ra nhập hội

+ Mức chi thăm ốm……… hội viên 1 lần trong năm.

+ Mức chi viếng thăm thực ngày nay thời khắc.

3. Công việc hoạt động quỹ vốn phải đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc tài chính

Hàng năm sơ kết, tổng kết báo cáo công khai sáng tỏ trước hội nghị về tổng thu,tổng chi số dư còn lại.

4. Bầu ra các tổ trưởng giúp việc cho BCH:

Trên đây là toàn thể nội dung báo cáo dự thảo tổng kết nhận định tình hình hoạt động của chi hội NCT thôn…………. nhiệm kỳ: 20…-20… và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ: 20…-20… trình trước đại hội.

Xin ý kiến ại hội thảo luận bổ sung.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM BĐD HỘI NCT 

TRƯỞNG BAN

Báo cáo tổng kết hội Người cao tuổi – Mẫu 3

Hội NCT …………..
Chi Hội NCT……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
——————-

………, ngày … tháng… năm 20…

BÁO CÁO
Tổng kết phong trào hoạt động của Hội NCT tỉnh …………… năm 20…. và phương hướng nhiệm vụ năm 20….

Là năm trước nhất triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Hội NCT Việt Nam, năm thứ 3 thực hiện Luật NCT và nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của tổ quốc, mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm …. năm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm ….năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất tổ quốc, kỷ niệm …. năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm …. năm ngày truyền thống NCT Việt Nam 6/6, … năm ngày Thương binh liệt sĩ, ….năm ngày Quốc tế NCT 1/10.

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm 20…. của Hội NCT, Ban đại diện Hội NCT tỉnh, Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành và Hội NCT cơ sở các xã, phường, thị trấn, trong năm qua đã tổ chức triển khai, thực hiện đạt được những kết quả như sau:

I. Kết quả hoạt động:

1. Hoạt động của Ban đại diện Hội NCT tỉnh ……………:

– Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 20….. và triển khai nhiệm vụ năm 20….; Phát động phong trào thi đua yêu nước “Người cao tuổi nêu gương sáng” và tổ chức lễ ký kết thi đua giữa Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành Biên Hòa kết quả có 142 lượt đại biểu tham gia. Ban đại diện Hội NCT tỉnh được Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng ba và Thủ tướng tặng 1 bằng khen cho tư nhân.

– Để hoạt động Hội NCT ngày thêm phong phú và nhiều chủng loại. Tổ chức họp mặt kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam 6/6, tọa đàm về kinh nghiệm công việc chăm sóc NCT, có 102 đại biểu dự. Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã phối hợp cùng Sở VHTTDL tổ chức Diễn đàn “Cùng mến thương, hỗ trợ, chăm sóc người cao tuổi” có 65 đại biểu tham gia và tổ chức giao lưu văn nghệ NCT cấp tỉnh lần thứ I có 12 đội văn nghệ thuộc 11 huyện, thị, thị thành Biên Hòa có 200 cụ về tỉnh tham gia.

– Xây dựng chương trình hành động và tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương Hội NCT Việt Nam lần thứ IV tới Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành, sơ kết công việc 6 tháng, 9 tháng đầu năm nhận định các hoạt động đã đạt được và những hạn chế cần khắc phục để trên cơ sở đó đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 20…..

– Ban đại diện Hội NCT tỉnh …………… xây dựng kế hoạch số 42/KH- NCT, v/v tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Người cao tuổi toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” thời kỳ 20…..- 20…..

– Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã thường xuyên tổ chức thăm và làm việc Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị xã, thị thành và tới rà soát phong trào hoạt động của 13 cơ sở Hội NCT đồng thời phối hợp cùng Ban lãnh đạo phòng chống tội phạm và phòng chống HIV /AIDS đi rà soát các cơ sở thuộc các huyện thực hiện chương trình phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Ban đại diện Hội NCT tỉnh tổ chức tới thăm và tặng quà 3 cơ sở tư nhân nuôi dưỡng những người già tật nguyền, lẻ loi, trẻ em bị bỏ rơi tại các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, với tổng số tiền quà trị giá khoảng 25 triệu đồng. Đặc thù phong trào NCT …………… được đoàn rà soát của UBQG về NCT Việt Nam rà soát hoạt động của Ban công việc NCT tỉnh …………… và tới làm việc với Ban đại diện Hội NCT thị xã Long Khánh và 2 cơ sở Hội NCT xã Bảo Quang, phường Xuân Trung do đ/c Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông làm trưởng đoàn.

– Thực hiện kế hoạch công việc năm 20….. Ban đại diện Hội NCT tỉnh …………… đã phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công việc Hội NCT thời kì 3 ngày cho Trưởng, phó Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội NCT 171/171 xã, phường, thị trấn, quán triệt các nội dung cơ bản về Nghị quyết của Đảng về Nghị quyết Đại hội Hội NCT Việt Nam lần thứ IV và hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội NCT Việt Nam sửa đổi bổ sung, và chuyên đề xây dựng nông thôn mới, mẫu hình xây dựng quỹ, thi đua khen thưởng … kết quả có 343 học viên tham gia.

– Trong công việc văn phòng Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã thực hiện đầy đủ các báo cáo: Qúy I, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo tổng kết năm 20…. theo quy định của Trung ương Hội, ngoài ra còn có báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Trung ương Hội NCT Việt Nam như: Báo cáo chăm lo tết cho NCT nghèo, báo cáo 2 năm thực hiện Luật NCT, báo cáo xây dựng nông thôn mới, báo cáo kết quả khảo sát tổ chức Hội cơ sở, tuyên truyền kết quả Đại hội IV Trung ương Hội NCT Việt Nam, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương Hội lần thứ IV. Ban đại diện hội NCT tỉnh cùng đoàn Trung ương Hội NCT Việt Nam khảo sát và triển khai thực hiện dự án nghiên cứu sức khỏe NCT tại huyện Trảng Bom do quỹ TOYOTA Nhật Bản tài trợ.

– Nhân kỷ niệm …. năm ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo Ban đại diện Hội NCT tỉnh tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, nghĩa trang Liệt sĩ huyện …………, viếng khu di tích Lịch sử Trung ương Cục- Chiến khu Đ và cùng tham gia với Hội Liên hợp Phụ nữ tỉnh dâng hương tưởng vọng các người hùng Liệt sĩ tại khu di tích nhà lao Tân Hiệp.

– Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Nguyễn Thị Kim Liên đã vận động Doanh nghiệp J & J ủng hộ 100.000.000 đ tạo điều kiện cho trường tiểu học Trị An – xã Trị An – huyện ………… xây dựng sân trường sạch đẹp.

-Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã lãnh đạo và hướng dẫn Ban đại diện hội NCT các huyện, thị, thị thành và cơ sở phối hợp với Uỷ ban MTTQ các ban ngành, đoàn thể, cùng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tương trợ NCT neo đơn, khó khăn có điều kiện vui Xuân đón tết cựu truyền, đồng thời Ban đại diện Hội NCT tỉnh tuyên truyền, vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong tỉnh và ngoài tỉnh ủng hộ cho BĐD Hội NCT tỉnh 744 phần quà tặng cho hội viên, NCT nghèo, khó khăn có điều kiện đón tết với tổng số tiền là 244.900.000đ. Ngoài ra BĐD Hội NCT tỉnh vận động và tổ chức đoàn Y, Lang y bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất (……………) và Sở Y tế tỉnh …………… tới khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1120 NCT nghèo tại xã Sông Ray (H. Cẩm Mỹ), xã Phú Điền, xã Tà Lài (H. Tân Phú) xã Vĩnh Tân (H. …………), xã Sông Trầu (Trảng Bom) với tổng số tiền là 60.585.000đ.

2. Kết quả hoạt động của BĐD Hội NCT các huyện, thị, thị thành và Hội NCT cơ sở:

A. Công việc tuyên truyền học tập:

Trong năm 20…. Hội NCT cơ sở đã tập trung tổ chức tuyên truyền, học tập sâu rộng tới tận cán bộ, hội viên NCT về nghị quyết Đại hội Đảng các đơn vị quản lý, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu nhiệm vụ năm 20…. các nội dung phong trào thi đua yêu nước “nêu gương sáng”, Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Hội NCT Việt Nam, tiếp tục thực hiện học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa NCT, thực hiện cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tích cực tuyên truyền vận động phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa bàn dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm; học luật NCT và các văn bản có liên quan tới NCT, ý nghĩa 71 năm ngày truyền thống Hội NCT Việt Nam 6/6, tuyên truyền ý nghĩa 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, học tập ý nghĩa ngày Quốc tế NCT 1/10 đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với ý thức vui, khỏe, giao lưu học hỏi lẫn nhau… Thông qua công việc tuyên truyền học tập nhằm tăng lên nhận thức về chính trị tạo sự đồng thuận cao, phát huy tiềm năng, sức thông minh của cán bộ, hội viên, NCT từ đó vận động hội viên, NCT tích cực tham gia tăng trưởng kinh tế xã hội, giữ vững ANQG, trật tự an toàn xã hội trên khu vực dân cư. Kết quả có 276.792 lượt NCT tham gia.

B. Công việc chăm sóc NCT:

– Thực hiện Luật NCT trong năm 20…., đã giám sát công việc chi trợ cấp bảo trợ xã hội cho 31.000 cụ từ 80 tuổi trở lên với tổng số tiền là 90.000.000.000 đ trong đó người già neo đơn có 1.105 cụ, với tổng số tiền là 2.160.640.000đ, các trung tâm bảo trợ xã hội chi trợ cấp hàng tháng cho 477 cụ, với tổng số tiền là 1.431.000.000đ (theo Quyết định số 59/2010/QĐ- UBND, ngày 9/9/2010, của Uỷ ban nhân dân tỉnh , mức trợ cấp tối thiểu 240.000đ/1 tháng và NCT lẻ loi 360.000đ/1 tháng).

– Thực hiện chương trình mắt sáng cho NCT theo ý thức nghị quyết TW Hội NCT Việt Nam lần thứ IV, Ban đại diện hội NCT tỉnh phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Y tế tổ chức khám và mổ mắt sáng cho 1565 cụ với tổng số tiền là 3.272.600.000đ. Thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Ban đại diện Hội NCT tỉnh và Sở y tế tăng cường chăm sóc, quản lý hồ sơ, theo dõi sức khỏe cho NCT tại y tế cơ sở xã, phường, thị trấn.

– Nhân dịp Xuân về Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành và 171/171 xã, phường, thị trấn đã phối hợp MTTQ các Ban ngành, đoàn thể cùng cấp tặng quà chúc tết cho 9.474 gia đình chính sách, khó khăn, NCT nghèo ko có điều kiện đón tết, với tổng số tiền 1.629.267.000đ. Kế bên việc chăm lo cho NCT đón tết, Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành tư vấn cho UBND cùng cấp đồng thời phối hợp MTTQ các ban ngành đoàn thể tổ chức họp mặt cán bộ Hội NCT cơ sở tặng 3.979 phần quà cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UVTV, UVBCH, cán bộ chi hội, tổ hội, với tổng số tiền là 1.193.700.000đ.

– Trợ cấp khó khăn cho NCT 8.498 lượt cụ, với tổng số tiền là 1.134.470.000đ và 2.136 kg gạo, trợ cấp đột xuất cho 1659 lượt cụ, số tiền 181.480.000đ.

– Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 34.904 cụ, với tổng số tiền là 2.489.214.000 đ và tổ chức viếng thăm 2.949 cụ tạ thế, số tiền là 1.277.506.000đ; thăm ốm đau 12.946 lượt cụ, số tiền là 760.533.000đ. Ngoài ra BĐD Hội NCT các huyện, thị, thị thành và Hội NCT cơ sở phối hợp xây tặng 136 căn nhà tình thương cho NCT nghèo với tổng số tiền là 2.933.950.000đ

– Tổ chức thăm quan du lịch cho 8498 lượt cụ, tổng số tiền 1.663.150.000đ.

– Nhân dịp Tết cựu truyền và kỷ niệm 71 năm ngày NCT Việt Nam 6/6 UBND tỉnh, Ban đại diện Hội NCT tỉnh cùng Sở LĐTBXH, tổ chức đoàn tới chúc thọ, mừng thọ, tặng quà của Chủ tịch nước CHXHCNVN cho 86 cụ tròn 100 tuổi, với mỗi phần quà 5 mét lụa đào và 500.000đ tiền mặt với tổng kinh phí 90.300.000đ và chúc thọ, mừng thọ, tặng quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1127 cụ tròn 90 tuổi với tổng kinh phí 450.080.000đ

-Ban đại diện Hội NCT cấp huyện và 171 cơ sở tư vấn đề xuất UBND , UBMTTQ phối hợp các ban ngành đoàn thể, tổ chức tốt lễ chúc thọ, mừng thọ cho 7150 cụ trong độ tuổi 70-75-80-85-90-95 và trên 100 tuổi theo Luật định.

C. Phát huy vai trò NCT:

Công việc tăng trưởng kinh tế gia đình.

– Trong năm NCT tham gia làm kinh tế gia đình có 41.180 cụ, trong đó có 4.249 cụ sản xuất kinh doanh giỏi, 464 cụ là chủ trang trại trong năm đã góp phần khắc phục việc làm cho 4.399 lao động, thu nhập bình quân mỗi người lao động từ 2.500 .000 đ- 3.000.000đ / tháng. Tiêu biểu như ông Hồ Hữu Trọng, Lê Trí Thức, Nguyễn Văn Thụy (thị xã Long Khánh); Ông Phạm Đình Đức, Nguyễn Trí Dũng, Mai Đắc Vượng (huyện Long Thành); Ông Nguyễn Văn Công, Trịnh Văn Đàm, Nguyễn Văn Đặng (thị thành Biên Hòa); Ông Trần Xuân Hảo, Nguyễn Văn Trưởng, Đỗ Văn Đứng (huyện Tân Phú); Ông Nguyễn Đình Đạo, Phan Danh Lam, Nguyễn Văn Minh (huyện Xuân Lộc); Ông Nguyễn Văn Bo, Khưu Văn Yến, Phạm văn Bò (huyện Nhơn Trạch); Ông Trần Văn Trung , Đinh Văn Trữ, Ông Nguyễn Văn Ngữ (huyện Thống Nhất)…

Ngoài ra các cụ còn giúp nhau con giống, vốn vay, tăng trưởng kinh tế gia đình cho 1.843 hội viên vay vốn với tổng số tiền là 6.022.573.000đ.

Hưởng ứng phong trào trồng cây “Đời đời kiếp kiếp nhớ ơn Bác Hồ toàn tỉnh có 36.070 lượt người tham gia trồng 205.789 cây xanh các loại và 1 vườn cây Bác Hồ 600m2 (…………) và 1 ha cây Tràm (Trảng Bom). Đặc thù trồng 1 cây đa Tân Trào tại đền thờ liệt sĩ huyện Thống Nhất.

Thực hiện hướng dẫn số 94/HD, của Ban đại diện Hội NCT tỉnh v/v phát động thi đua và tổ chức thực hiện phong trào thi đua toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới thời kỳ 20…..- 20….. Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành và 171 Hội NCT xã phường, thị trấn tích cực tham gia phối hợp tuyên truyền vận động thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động phong trào toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời tiếp tục vận động hội viên NCT tăng mạnh phong trào thi đua yêu nước NCT nêu gương sáng. Trong năm đã có 11.603 lượt NCT tham gia, học tập quán triệt chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới. Tham gia nạo vét kênh mương, cống rãnh làm đường giao thông với 24.781 ngày công và đóng góp ủng hộ làm đường 6.646.585.000đ. NCT hiến đất làm đường giao thông nông thôn, trường học là: 34.541 m2 (Nhơn Trạch 87m2 ; thị xã Long Khánh 12.320 m2 Tân Phú 1.968 m2; Cẩm Mỹ 11. 480m).

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hội NCT tham gia công việc Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có 10.452 cụ trong đó:

– Tham gia công việc khu phố: 107 cụ

– Tham gia công việc Đảng: 864 cụ

– Tham gia công việc chính quyền: 257 cụ

– Tham gia công việc Mặt trận và các đoàn thể : 7482 cụ.

– Tham gia công việc hòa giải: 487 cụ

– Tổ an ninh nhân dân: 996 cụ

-TTND: 259 cụ

*Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm:

-Trong năm 20…. đã tham gia hòa giải thành công 816 vụ và phối hợp với các đoàn thể và ngành công an vận động cai nghiện cho 121 nhân vật nghiện ma túy, cảm hóa giáo dục 223 nhân vật lầm lỡ hoàn lương hòa nhập tập thể. Tạo công ăn việc làm cho 216 người hoàn lương. Cung ứng cho lực lượng công an 1.148 nguồn tin có trị giá, giúp công an khắc phục 145 vụ vi phi pháp luật, xử phạt hành chính 658.545.000đ, thu hồi 218 tép heroin, 45 mã tấu, 2 khẩu súng hơi sử dụng trái phép.

D. Công việc tổ chức Hội:

Để phát huy hoạt động công việc Hội NCT Túc trực BĐD Hội NCT tỉnh phối hợp Sở Nội vụ tư vấn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quyết định kiện toàn BĐD Hội NCT tỉnh có 19 thành viên (biên chế Ban Túc trực tỉnh là 6 vị, cấp hội địa phương là 3 vị.

– Thực hiện Nghị quyết Đại hội TW Hội NCT Việt Nam lần thứ IV, BĐD Hội NCT tỉnh đã hướng dẫn Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành cũng cố kiện toàn BĐD đồng thời tổ chức khảo sát và thống kê đầy đủ thực lực Hội để làm cơ sở củng cố, nâng chất lượng hoạt động, nhiều chủng loại hóa các hình thức thu hút lực lượng NCT tới với Hội. Cấp Hội cơ sở tuyên truyền vận động tăng trưởng hội viên, trong năm kết nạp 9.567 hội viên, hội viên chuyển đi nơi khác: 2.290 hội viên. Tới nay hội viên hiện có 144.974/174.341 NCT, đạt tỉ lệ 83,15%.

– Hội NCT cơ sở: 171, có 2034 UV

– Chi hội: 1.062, có 3.802 cán bộ chi hội

– Tổ hội: 5.305 và 155 nhóm, có 6.397 cán bộ tổ hội.

E. Công việc xây dựng quỹ:

Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành và BCH 171 Hội NCT cơ sở quan tâm vận động xây dựng quỹ hội tạo điều kiện trong hoạt động của hội để chăm sóc NCT, vì vậy Hội NCT cơ sở đã tích cực thực hiện và quản lý tốt các kinh phí, tài chính Hội và quỹ chăm sóc NCT, kết quả tới nay tổng quỹ các loại trong toàn tỉnh là: 28.057.952.068 đồng, trong đó gồm:

+ Hội phí: 1.658.713.000 đồng.

+ Chân quỹ: 15.540.594.574 đồng.

+ Quỹ chăm sóc: 2.946.273.650 đồng.

+ Phụng dưỡng: 6.570.840.000 đồng.

+ Khuyến học: 706.540.970 đồng.

+ Nguồn khác: 634.989.872 đồng.

Ngoài ra, huyện Nhơn Trạch và thị xã Long Khánh đã vận động 119.200.000 đồng quỹ toàn dân chăm sóc NCT cấp huyện (Nhơn Trạch 92.000.000 đồng, thị xã Long Khánh: 27.200.000 đồng).

II. Giám định hoạt động của Hội NCT:

Năm 20…. Hội NCT được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ, tương trợ của UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể các đơn vị quản lý luôn tạo điều kiện thuận tiện cho Hội NCT hoạt động, chăm sóc phát huy vai trò, vị trí của Hội NCT đạt nhiều kết quả thiết thực.

Công việc xây dựng củng cố tổ chức tăng trưởng hội viên từng bước được củng cố, công việc chăm sóc cũng được quan tâm hơn nhất là trong các dịp lễ tết, tổ chức mừng thọ, chúc thọ tặng quà cho NCT nghèo, các cháu mồ côi, khuyết tật, nhằm động viên xoa dịu các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích cùng con cháu.

Phong trào vui chơi tiêu khiển, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng tăng trưởng, tổ chức thăm quan du lịch cũng được duy trì, tạo ko khí vui chơi rèn luyện sức khỏe cho NCT.

– Vai trò, vị trí NCT ngày càng được Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương, MTTQ nhận định cao trong công việc chăm sóc và phát huy vai trò NCT, đồng thời là chỗ dựa của cấp ủy chính quyền địa phương và ngày nay NCT vào vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, trong tuyên truyền vận động phong trào khối đại kết đoàn dân tộc, trong xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, trong giáo dục thế hệ trẻ chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Hội người cao tuổi các đơn vị quản lý phối hợp chặt chẽ với ngành công an tăng mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phòng chống các loại tội phạm HIV/AIDS. Tuyên truyền nhân dân, NCT, Hội NCT, gia đình cho các cháu thanh thiếu niên chấp hành tốt pháp luật, luật giao thông, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân ở địa bàn dân cư.

Hoạt động của Hội luôn đổi mới lấy địa bàn dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc làm nơi hoạt động chủ yếu của Hội, phát động phong trào thi đua yêu nước “Người cao tuổi nêu gương sáng” được tăng mạnh toàn diện gắn phong trào “Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư” xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn hóa.vv…

Hội NCT tuy sức khỏe có hạn song qua những kết quả đạt được năm 20…. của Hội nêu trên là có sự đóng góp công lao của NCT, hội viên NCT và cán bộ lãnh đạo Hội với ý thức tự giác, nỗ lực vươn lên phấn đấu khắc phục mọi khó khăn cả về sức khỏe để làm nên kết quả trên.

– Mặt hạn chế: Mặc dù được các đơn vị quản lý ủy, chính quyền địa phương, MTTQ quan tâm tạo điều kiện cho Hội hoạt động, song trong hoạt động của Hội so với yêu cầu nhiệm vụ cũng còn một số hạn chế, công việc xây dựng quỹ chăm sóc phát huy vai trò NCT chưa đảm bảo yêu cầu đề ra.

– Công việc tăng trưởng hội viên chưa đạt mục tiêu đề ra, quản lý hội viên chưa chặt chẽ.

– Việc thông tin báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời, khó khăn cho việc tổng hợp báo cáo về trên.

– Hiện nay còn một số ít cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc quan tâm chăm sóc NCT nhất là thực hiện Luật NCT còn hạn chế trong việc chúc thọ, mừng thọ cho các cụ có độ tuổi theo Luật NCT quy định còn giao khoán cho Hội NCT.

Thiếu quan tâm tạo điều kiện cho Hội vận động xây dựng quỹ toàn dân chăm sóc phát huy vai trò NCT.

Một số huyện chưa xây dựng được quỹ chăm sóc NCT tới nay chỉ có huyện Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh xây dựng được quỹ cấp huyện.

Những mặt ưu điểm cần phát huy, những mặt còn hạn chế tới đây cần có giải pháp khắc phục để nhằm giải quyết được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 20….:

1. Mục tiêu chung:

Căn cứ vào kết quả hoạt động của Hội NCT tỉnh …………… năm 20….. Ban đại diện Hội NCT đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho năm 20…. như sau:

– Tiếp tục thực hiện thông báo số 305 của Bộ chính trị về tiếp tục tăng mạnh công việc chăm sóc phát huy vai trò NCT và tạo ra những chuyển biến mới trong công việc xây dựng Hội NCT vững mạnh toàn diện về mọi mặt theo ý thức nghị định số 45 của chính phủ, quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ, nghị định số 06/20…../NĐ- CP, ngày 14/01/20….. của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật NCT, tích cực đưa Luật NCT vào cuộc sống, trước hết là thực hiện các chính sách nhưng Luật đã quy định và các bộ, ngành hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về NCT. Thời kỳ 20….- 2016 tạo điều kiện và hưởng đầy đủ các quyền lợi của NCT, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường , thực hiện chương trình “Mắt sáng” cho NCT góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội theo ý thức nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh ……………, nghị quyết IV của Trung ương Hội NCT Việt Nam, và các chỉ thị, nghị quyết khác của Đảng, Nhà nước.

– Xây dựng Hội vững mạnh, gắn với “Phong trào thi đua yêu nước “NCT nêu gương sáng” cần tập trung 3 nội dung chủ yếu “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT, gắn với phong trào thi đua “Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” xây dựng đời sống văn hóa, khu phố văn hóa, ấp văn hóa và các phong trào thi đua khác ở địa phương. Tuyên truyền vận động NCT, hội viên NCT tham gia tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương cơ sở, tăng mạnh có hiệu quả trong công việc Dân vận ở địa bàn dân cư.

Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội NCT và công an, tuyên truyền vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn dân cư, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước.

– Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở y tế với Ban đại diện Hội NCT tỉnh về chăm sóc sức khỏe NCT.

– Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 23/KHLT – SLĐTBXH- HNCT v/v phối hợp hoạt động giữa Sở LĐTBXH và Ban đại diện Hội NCT về thực hiện bảo trợ xã hội đối với NCT.

– Tiếp tục học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chuyển sang tuân theo, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh theo ý thức nghị quyết lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng.

2. Giải pháp tổ chức thực hiện:

2.1. Công việc tuyên truyền học tập Hội NCT các đơn vị quản lý xây dựng kế hoạch làm tư vấn cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo và tổ chức triển khai học tập Luật NCT Việt Nam tới cán bộ, đảng viên, người lao động viên và nhân dân thực hiện.

– Tiếp tục học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mỗi hội viên NCT và NVC đăng ký một việc làm cụ thể tuân theo gương Bác Hồ gắn với phong trào “NCT nêu gương sáng” thực hiện tốt và có hiệu quả nghị quyết lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phòng chống tham nhũng suy thoái về đạo đức lối sống của một số cán bộ, đảng viên song song đó cũng tăng cường công việc cảnh giác với mọi mưu mô thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước gây mất kết đoàn chia rẽ nội bộ Đảng và nhân dân làm cản trở trong tăng trưởng kinh tế xã hội của tổ quốc ta.

2.2. Tiếp tục tăng lên hiệu quả cuộc vận động toàn xã hội chăm sóc và phát huy NCT xây dựng kế hoạch làm tư vấn cấp ủy chính quyền tổ chức lãnh đạo vận động xây dựng quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT, đồng thời Ban đại diện Hội NCT tỉnh, các huyện, thị xã, thị thành tích cực vận động tạo nguồn hỗ trợ công việc chăm sóc hội viên NCT tại cấp mình 100% các phường, xã, thị trấn xây dựng được quỹ chăm sóc phát huy NCT, bình quân đạt từ 200.000đ- 250.000đ .

Tiếp tục tăng mạnh và có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “NCT nêu gương sáng” tập trung 3 nội dung chủ yếu xây dựng Hội vững mạnh, chăm sóc phát huy vai trò NCT, gắn với các phong trào thi đua khác ở địa phương tích cực tham gia phong trào thi đua “ Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, xây dựng phong trào, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, giáo dục con cháu biết kính trọng ông bà, cha mẹ, lễ phép tôn kính NCT.

– Phấn đấu có từ 80% NCT; 80-85% cơ sở Hội, có từ 70-75% cấp huyện xã, thị thành đạt danh hiệu”tuổi cao gương sáng” .

– Phấn đấu từ 90% – 95% hộ NCT, hội viên NCT đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

– Tổ chức và tham gia tổ chức tốt các ngày lễ lớn kỷ niệm trong năm 20…., kỷ niệm ngày truyền thống NCT 6/6 và ngày Quốc tế NCT 1/10.

2.3. Tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức Hội NCT, duy trì 100% tổ chức Hội cấp tỉnh huyện, thị xã, thị thành có cán bộ chuyên trách (Ko còn kiêm nhiệm). Do tính chất của Hội là NCT do vậy phải thường xuyên củng cố tổ chức Hội thay thế những người sức khỏe kém, ko có điều kiện, bổ sung người có sức khỏe, trình độ, tận tình với Hội NCT để tiếp tục hoạt động có hiệu quả hơn.

– Tích cực vận động tăng trưởng hội viên đạt yêu cầu từ 90% trở lên NCT vào Hội, tiếp tục chương trình xây dựng chi hội mạnh toàn diện trong phong trào có bình xét khen thưởng kịp thời để khuyến khích xúc tiến phong trào.

2.4. Công việc chăm sóc phát huy NCT.

– Tiếp tục triển khai phối hợp chặt chẽ chương trình phối hợp giữa ngành Y tế với NCT đảm bảo 100% địa phương cơ sở có ký kết thực hiện chương trình có 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có sổ theo dõi sức khỏe NCT, chăm sóc sức khỏe lúc đầu cho NCT tại cơ sở tập thể dân cư thăm khám sức khỏe ít nhất một năm một lần.

Duy trì và tăng trưởng các loại hình câu lạc bộ thể thao văn nghệ, thơ ca, vui chơi tiêu khiển với nhiều hình thức nhiều chủng loại phong phú thu hút được nhiều NCT tham gia sinh hoạt câu lạc bộ.

– Tiếp tục đổi mới các hình thức hoạt động của Hội chú ý lấy địa bàn dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc là địa bàn hoạt động chủ yếu của Hội về chăm sóc phát huy vai trò của Hội gắn với các cuộc vận động phong trào ở địa phương, tăng cường công việc tham gia thực hiện chương trình hoạt động của MTTQ với nhiều hình thức nhiều chủng loại phong phú thiết thực thích hợp với phong tục tập quán NCT của từng địa phương nhất là ở khu dân cư để thu hút nhiều NCT tham gia phong trào, tham gia nghiên cứu, đề xuất khắc phục những yêu cầu thiết thực chính đáng của NCT..

– Có kế hoạch tư vấn cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các ban ngành đoàn thể chăm sóc tốt NCT nghèo lẻ loi ko nơi nương tựa, các cháu mồ côi khuyết tật, nhất là trong dịp tết nguyên đán và ngày lễ lớn của dân tộc.

– 100% Hội NCT cơ sở có kế hoạch tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT, thực hiện tốt Luật NCT, đảm bảo 100% NCT thuộc diện hưởng cơ chế, đều thừa hưởng đầy đủ về trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế.

– Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ với Hội NCT về khám sàng lọc mổ mắt cho NCT đạt từ 90- 95% được mổ mắt sáng cho NCT.

– Tiếp tục vận động phong trào kết đoàn giúp nhau làm kinh tế gia đình động viên NCT còn sức khỏe tham gia sản xuất kinh doanh góp phần cải thiện đời sống gia đình, khắc phục công ăn việc làm cho người lao động.

– Tiếp tục học tập, phát động phong trào NCT tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa bàn dân cư, vệ sinh môi trường được đảm bảo.

– Tham gia tổ chức vận động phong trào khuyến học, khuyến tài duy trì phong trào tiết kiệm, nuôi heo đất tiết kiệm, tiết kiệm để tương trợ các cháu học trò nghèo hiếu học.

– Tiếp tục vận động phát động phong trào trồng cây đời đời kiếp kiếp nhớ ơn Bác Hồ, phấn đấu mỗi người cao tuổi trồng từ 1 tới 2 cây.

2.5. Tiếp tục thực hiện tốt công việc liên tịch giữa công an với Hội NCT các đơn vị quản lý phối hợp vận động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống các loại tội phạm, tham gia tích cực vào công việc hòa giải tại tập thể khu dân cư, tăng cường tuyên truyền giáo dục vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, giáo dục con cháu chấp hành tốt pháp luật đảm bảo an toàn giao thông.

2.6. Tổ chức tốt việc tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 20…. ký kết phong trào thi đua năm 20…..

2.7. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công việc Hội NCT trong năm 20…..

– Cấp tỉnh mở Hội nghị tuyên truyền 1 lớp tập trung cho các nhân vật Chủ tịch, phó chủ tịch Hội NCT cơ sở.

– Cấp Hội địa phương mở lớp bồi dưỡng cho các nhân vật chi hội trưởng, phó, tổ trưởng, tổ phó, Hội NCT.

– Phấn đấu đạt từ 85%- 90 % cơ sở Hội, chi tổ hội có báo NCT Việt Nam.

Trên đây là một số nhiệm vụ năm 20…. từng thời kì sẽ có bổ sung theo yêu cầu lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Hội địa phương cơ sở, dựa vào phương hướng nhiệm vụ của Ban đại diện Hội NCT tỉnh đề ra và các nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền địa phương lồng ghép xây dựng kế hoạch để thực hiện hoàn thành mục tiêu mục tiêu đề ra năm 20….

Phân loại cơ sở: – Cơ sở xuất sắc: 129 cơ sở

– Cơ sở khá: 42 cơ sở

– Hội viên nòng cốt: 25.119

Ko có cơ sở trung bình và yếu, kém.

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Tổng hợp


Xem thêm chi tiết: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội Người cao tuổi năm 2021

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội Người cao tuổi năm 2021

Hình Ảnh về: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội Người cao tuổi năm 2021

Video về: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội Người cao tuổi năm 2021

Wiki về Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội Người cao tuổi năm 2021

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội Người cao tuổi năm 2021 -

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội Người cao tuổi năm 2021 gồm 3 mẫu, được cán bộ người cao tuổi lập ra nhằm tổng kết, nhận định tình hình hoạt động trong năm vừa qua, đồng thời cũng nêu ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Với 3 mẫu báo cáo tổng kết Hội người cao tuổi năm 2021 này, các bạn dễ dàng tham khảo, nêu ra được những ưu điểm, thiếu sót, những thành tích đạt được để khen thưởng vào dịp cuối năm 2021. Không những thế, còn có thể tham khảo thêm Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí. Vậy mời các bạn cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của https://chinphu.vn/:

Báo cáo tổng kết hội Người cao tuổi – Mẫu 1

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI NGƯỜI CAO TUỔI NĂM….. VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM…..

PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI NGƯỜI CAO TUỔI NĂM……

Đặc điểm tình hình:

Năm …….. công việc hội người cao tuổi trong toàn tỉnh có những thuận tiện cơ bản như sau:

– Tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tổng thành phầm trong tỉnh (GDP) ước tính bình quân tăng 20,4%; cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực. Tới nay, cơ cấu kinh tế của tỉnh là: Công nghiệp – xây dựng: 60%, dịch vụ: 25,24%, nông-lâm nghiệp – thủy sản: 14,76%; chất lượng của nền kinh tế được nâng lên, các nguồn lực khai thác có hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hiệu quả cao nhất từ trước tới nay. Thu ngân sách tăng cao, hồ hết các mục tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch. Cải cách hành chính có bước chuyển biến, vấn đề tập huấn nghề được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục – tập huấn tăng trưởng cả quy mô, chất lượng, hạ tầng và hàng ngũ thầy cô giáo. Các vấn đề xã hội, khắc phục việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc các nhân vật chính sách, các hoạt động nhân đạo, từ thiện thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và ý thức của nhân dân được nâng lên. Công việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng mạnh và có những chuyển biến rõ rệt. Hoạt động của Hội người cao tuổi từ tỉnh tới cơ sở được cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện phát huy vai trò của người cao tuổi và tổ chức Hội người cao tuổi.

Kế bên những thuận tiện nêu trên, hoạt động Hội còn một số khó khăn:

– Ban đại diện Hội người cao tuổi các huyện, thành, thị hoạt động chưa đồng bộ, cán bộ kiêm chức do bận nhiều công việc của ngành, đoàn thể ít tham gia công việc Hội.

– Một bộ phận người cao tuổi vùng nông thôn, miền núi đời sống còn khó khăn nên có phần nào hạn chế tới phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Tình hình triển khai và kết quả công việc Hội

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI:

Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã bám sát các văn bản hướng dẫn lãnh đạo của Trung ương Hội như thực hiện Nghị quyết …… của Đảng, Nghị quyết Đại hội ….. người cao tuổi Việt Nam, tổ chức học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về tăng trưởng nông nghiệp, nông thôn và tăng lên đời sống nông dân thời kỳ…….. gắn với việc triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh. Tiếp tục tăng mạnh và tăng lên chất lượng phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và 9/9 huyện, thành, thị tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2006, triển khai nhiệm vụ công việc Hội năm……. Tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong sự nghiệp văn hóa… lồng ghép triển khai nhiệm vụ hoạt động công việc Hội. Sau hội nghị ở tỉnh, ở huyện, Ban thường vụ Hội cơ sở đã tổ chức phát động sâu rộng tới chi hội và hội viên. Có 118/152 xã, phường, thị trấn, 1.067 chi hội xây dựng được chương trình hành động sau lúc triển khai từng chuyên đề. Tiêu biểu là các xã ……………..

Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Ban giám đốc Trung tâm chăm sóc, phát huy người cao tuổi tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn lãnh đạo cơ sở thực hiện như phương hướng nhiệm vụ công việc Hội năm……, chương trình trọng tâm công việc Hội Quí I, II, III, IV, tổ chức năm cao điểm toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” kỷ niệm…… năm ngày Thương binh liệt sỹ Hội người cao tuổi các đơn vị quản lý trong tỉnh đã tham gia vận động ủng hộ được 1.711 triệu đồng.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Kết quả phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”

Hội người cao tuổi các đơn vị quản lý trong tỉnh tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, nhà nước, MTTQ phát động, thực hiện đạt hiệu quả ngày càng cao 5 nội dung của phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”

* Nêu gương sáng góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần tăng mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn:

Để góp phần thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo thời kỳ ……. theo chuẩn mới của tỉnh, 78.776 người cao tuổi trong tỉnh còn sức khỏe trực tiếp lao động sản xuất đã vận động gia đình, con cháu vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, gieo trồng giống mới có năng suất cao, thâm canh tăng vụ, tăng trưởng làng nghề truyền thống, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, đồi vườn trang trại theo hướng hàng hóa.

* Nêu gương sáng xây dựng con người, xây dựng gia đình hiếu học, xây dựng tổ chức và hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Cùng với phong trào “Nêu gương sáng” xóa đói giảm nghèo làm giàu hợp pháp, hội người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng con người, xây dựng gia đình hiếu học động viên người cao tuổi là giảng viên, thầy cô giáo nghỉ hưu có điều kiện tham gia hướng dẫn nghiên cứu ở trung tâm học tập tập thể, bổ sung tri thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời tham gia thành lập 113 cho hội khuyến học, dòng tộc khuyến học có 3.248 hội viên người cao tuổi tham gia vận động quỹ khuyến học, khuyến tài bằng nhiều hình thức phong phú được 326.000.000đ, cùng với hội khuyến học tổ chức trao thưởng cho 12.500 học trò giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia, học trò đỗ vào các trường cao đẳng, đại học và trao học bổng cho 11 con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, 127 học trò nghèo vượt khó học tập khá giỏi.

* Nêu gương sáng xây dựng gia đình văn hóa, làng bản, tổ dân phố văn hóa.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” người cao tuổi vận động gia đình, dòng tộc thực hiện qui ước, hương ước làng xã, tích cực xây dựng và tăng trưởng sự nghiệp văn hóa, giữ gìn văn hóa truyền thống, nền nếp gia phong gắn kết với phong trào “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con chau hiếu thảo”, phần đông người cao tuổi đảm nhiệm các chức danh trưởng ban công việc mặt trận, trưởng bản, tổ dân phố. Hội người cao tuổi cơ sở phát động sâu rộng phong trào thi đua người cao tuổi “Nêu gương sáng” thực hiện nội dung 4 xây dựng đời sống văn hóa.

* Nêu gương sáng xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Người cao tuổi là lão thành cách mệnh, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính quyền, sỹ quan trung, cao cấp trong quân đội, lực lượng vũ trang nghỉ hưu và đảng viên người cao tuổi có ý kiến lập trường kiên định, luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mệnh. Người cao tuổi có kinh nghiệm, có tín nhiệm được nhân dân giới thiệu tham gia các tổ chức chính trị, xã hội từ thôn, làng, tổ dân phố là 7.272 người cao tuổi trong đó làm công việc Đảng, Chính quyền 943, MTTQ và các đoàn thể 3.181 tổ hòa giải 1.588, Ban thanh tra nhân dân 702. Hội người cao tuổi cơ sở làm tốt công việc vận động gia đình và nhân dân giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

* Nêu gương sáng xây dựng tổ chức Hội

Tổ chức Hội người cao tuổi trong tỉnh có nhiều hình thức, sáng kiến tổ chức vận động hội viên thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, hội thao: cầu lông, bóng bàn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức hội làm vườn, hội sinh vật cảnh… được đông đảo người cao tuổi vào xây dựng hội vững mạnh làm nòng cốt trong việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi thông qua xây dựng các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tăng trưởng làng nghề truyền thống. Đặc thù người cao tuổi lẻ loi, người cao tuổi khó khăn vào sinh hoạt ở chi hội, ở thôn, bản, tổ dân phố dưới hình thức tổ chức 138 tự nguyện viên chăm sóc, động viên 103 người cao tuổi lẻ loi, người cao tuổi thuộc chính sách người cao tuổi khó khăn ko ở cùng con cháu.

* Xây dựng, tăng trưởng và quản lý sử dụng các loại quỹ hội

– Quỹ do hội viên đóng góp (chân quỹ): 4.705.000.000đ

– Quỹ toàn dân chăm sóc người cao tuổi: 957.000.000đ

– Quỹ phụng dưỡng ông bà, cha mẹ: 287.000.000đ (Bằng hình thức gửi sổ tiết kiệm) của các gia đình và dòng tộc.

Các loại quỹ thu chi đúng mức quy định được quản lý ở chi hội có hệ thống sổ sách chặt chẽ, đảm bảo cơ chế công khai dân chủ tới hội viên.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

– Phối hợp với MTTQ, các ban ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 20.229 người cao tuổi khó khăn, lẻ loi, tật nguyền, người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên trị giá tiền thăm hỏi là 1.938.781.000.

– Riêng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Ban giám đốc Trung tâm chăm sóc, phát huy người cao tuổi phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh yêu cầu UBND tỉnh cấp kinh phí 111.000.000đ thăm hỏi 716 người cao tuổi, mỗi xuất quà trị giá 150.000đ riêng 66 cụ tròn 100 tuổi mỗi cụ được tặng một xuất quà 5m lụa của Chủ tịch nước.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những hoạt động nổi trội.

– Được các đơn vị quản lý ủy Đảng, Chính quyền quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động công việc Hội người cao tuổi đã làm tốt công việc tuyên truyền phổ thông triển khai Nghị quyết Đại hội III người cao tuổi Việt Nam ở 152/152 xã, phường, thị trấn.

– Phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” được các đơn vị quản lý hội lãnh đạo đi vào chiều sâu tăng lên chất lượng của phong trào góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội ở địa phương.

– Tổ chức tốt hoạt động chăm sóc, phát huy người cao tuổi từ tỉnh tới cơ sở đặc thù mẫu hình tự nguyện viên chăm sóc người cao tuổi ở tập thể dân cư đã góp phần xã hội hóa công việc chăm sóc người cao tuổi, thực hiện chương trình quốc gia về người cao tuổi thời kỳ ……., đưa chính sách của Đảng, pháp lệnh người cao tuổi vào cuộc sống.

– Công việc tập huấn cán bộ từ tỉnh tới huyện, thành, thị đã được chú ý tới chất lượng hoạt động của hàng ngũ cán bộ cơ sở được nâng lên, tỉ lệ hội viên được tăng lên, chất lượng hội viên được đảm bảo, nền nếp sinh hoạt của chi hội được duy trì tốt.

– Tổ chức thành công hội nghị “Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong sự nghiệp văn hóa” và giải cầu lông người cao tuổi cùng các hoạt động văn hóa, thể thao từ cơ sở tới tỉnh, động viên người cao tuổi sông vui, sống khỏe tiếp tục hiến kế, hiến công vì sự nghiệp đổi mới của quê hương Vĩnh Phúc.

2. Một số hạn chế cần khắc phục

– Ban đại diện Hội người cao tuổi 4/9 huyện, thị chưa đủ số lượng, hạ tầng làm việc vẫn còn khó khăn nên việc phát động thi đua, kỷ niệm các ngày truyền thống của hội, sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm ở điểm, báo cáo chiều lên chưa kịp thời kì quy định.

– Kinh phí hoạt động của các huyện, thành, thị và cơ sở được hỗ trợ chưa cao, còn khó khăn từ khâu dự trù kinh phí, nội dung công việc xét duyệt của UBND cùng cấp nên có phần nào tác động tới tiến độ triển khai hoạt động.

– Hoạt động chăm sóc người cao tuổi đã được quan tâm nhiều nhưng đời sống một bộ phận người cao tuổi vùng dân tộc, đạo gia tô, nông thôn, miền núi còn gặp trắc trở nên các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ tổ chức hội thi, hội diễn động viên ý thức người cao tuổi tổ chức chưa sâu rộng, chưa thường xuyên.

– Nội dung hiến kế, hiến công sâu rộng quê hương: Phần hiến công làm được nhiều song hiến kế chưa rõ nội dung hiến kế gì ở địa phương cơ sở.

3. Một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức lãnh đạo, thực hiện công việc Hội

– Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh làm tốt công việc tư vấn với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tạo điều kiện thuận tiện cho hoạt động công việc Hội. Đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, sát thực, xuất phát từ thực tiễn của địa phương gắn với tăng trưởng kinh tế, xã hội tỉnh.

– Bám sát các văn bản lãnh đạo của Trung ương Hội và Nghị quyết Đại hội III người cao tuổi Việt Nam, phát động phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp đưa Nghị quyết Đại Hội Đảng X vào cuộc sống gắn liền với cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

PHẦN THỨ HAI: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HỘI NGƯỜI CAO TUỔI NĂM…….

1. Làm tốt công việc tư vấn với cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa tới việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở đặc thù là vùng nông thôn, miền núi có nhiều khó khăn về kinh phí, hạ tầng phục vụ cho hoạt động công việc Hội.

2. Hội người cao tuổi các đơn vị quản lý trong tỉnh tích cực phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Tuyên truyền Nghị quyết 03/NQ-TW của Tỉnh ủy về tăng trưởng nông nghiệp nông thôn, tăng lên đời sống nông dân. Tiếp tục “học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” xây dựng nếp sống văn hóa người cao tuổi. Tăng nhanh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao người cao tuổi.

3. Hội người cao tuổi từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội III người cao tuổi Việt Nam bình việc làm cụ thể, thiết thực tăng mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận phát động.

4. Tiếp tục tăng mạnh và tăng lên phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo cho người cao tuổi. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi xã làm một nhà tặng người cao tuổi nghèo” sẵn sàng nội dung tiêu biểu tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn tỉnh lần thứ 2, chọn tiêu biểu đi dự hội nghị toàn quốc người cao tuổi làm kinh tế giỏi; tham gia giải phóng mặt bằng xây dựng các khu công nghiệp, trường đại học, khu thương nghiệp… góp phần khắc phục việc làm tăng lên đời sống vật chất ý thức cho người cao tuổi và nhân dân.

5. Phối hợp các ngành tính năng tuyên truyền vận động nhân dân, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, HIV-AIDS, tai nạn giao thông. Làm tốt công việc hòa giải tích cực tham gia khắc phục những tranh chấp xích mích ở gia đình và tập thể dân cư ko để thắc mắc kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

6. Báo cáo với cấp ủy, chính quyền bổ sung báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền bổ sung kiện toàn Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, Ban đại diện Hội người cao tuổi các huyện, thành, thị đủ số lượng đảm bảo chất lượng hàng ngũ cán bộ đủ sức làm việc. Tiếp tục tăng lên chất lượng hoạt động Hội và hội viên.

7. Chủ động khảo sát lập danh sách các nhân vật người cao tuổi kịp thời dự trù kinh phí yêu cầu UBND tỉnh, Sở Tài chính xét cấp thăm hỏi tặng quà chúc thọ trong dịp tết.

TM BĐD HỘI NCT TỈNH
TRƯỞNG BAN

Báo cáo tổng kết hội Người cao tuổi – Mẫu 2

Hội NCT …………..
Chi Hội NCT……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
——————-

………, ngày … tháng… năm 20…

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động chi hội NCT thôn … nhiệm kì: 20…-20… và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì: 20…-20…

Tình hình hoạt động chi hội NCT thôn … nhiệm kỳ: 20…-20… và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ: 20…-20…

I. Đặc điểm tình hình:

– Chi hội NCT thôn…………. là một tổ chức chính trị xã hội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ chi bộ, trưởng ban công việc mặt trận thôn, sự lãnh đạo của hội NCT xã ……………

– Nhiệm kì: 20…-20… chi hội đã thực hiện đại hội, bầu ra BCH gồm 3 người: 1 người là chi hội trưởng, 1 chi hội phó, 1 uỷ viên BCH.

– Trong 5 năm số hội viên bình quân là … hội viên, trong đó kết nạp mới là 9 hội viên, giảm 22 hội viên do tuổi cao sức yếu đã về với tổ tiên. số hội viên hiện có tới 31-12-…………… là ……. hội viên, nam……, nữ là ……: ở các độ tuổi từ …… ->…… là……, từ …… ->…… là……, từ …… ->…… là …… từ …… tới……là 2; ……tuổi trở lên là ……. số hội viên thừa hưởng cơ chế từ ngân sách nhà nước là 68 bằng 50% gồm: hưu trí là…… bằng 3……%, cơ chế…… là …… bằng……%, Hội viên có bảo hiểm y tế bằng là …… bằng ……%,

– Với tình hình đặc điểm trên chi hội đã kết đoàn nêu cao gương sáng người NCT, khắc phục khó khăn thiếu thốn tương trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt hoạt động như sau.

II. Những kết quả đạt được:

1. Giám định chung:

– Vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên đã nêu cao gương sáng người cao tuổi, luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm, sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho gia đình và xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

– Mỗi cán bộ hội viên NCT, có vị trí vai trò hết sức quan trọng trong gia đình, vừa là người ông, người cha và một phần vẫn đang giữ vai trò chủ hộ, do đó kết quả việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước. đặc thù là các quy định đóng góp của địa phương: như giao nộp thành phầm và các phong trào từ thiện đã có hiệu quả. Đồng thời động viên con cháu phải thường xuyên phòng, chống các mặt tiêu cực xã hội như chống tham nhũng, mê tín, bói toán, số đề, cờ bạc rượu chè bê tha và các tệ nạn xã hội khác.

– Tích cực vận động gia đình, con cháu thực hiện tốt phong trào giữ gìn an ninh trật tự trong thôn, khu dân cư, tập trung vào công việc 3 tự quản là gia đình quản con người, quản về an ninh, quản về tài sản. Trên cơ sở đó mới yên tâm tăng trưởng kinh tế đời sống văn hoá ở thôn, khu dân cư được ổn định.

– Về môi trường thọ hoạt mới đạt 80% hội viên có nước sạch, có nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh.

– Về lối sống hằng ngày ở gia đình và ngoài xã hội, đều phát huy và giữ gìn được bản sắc văn hoá dân tộc theo ý thức nghị quyết TW 5 khoá XII. Công việc dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Các hội viên đã nêu cao được vai trò NCT, phát huy tuổi cao gương sáng đã vận động gia đình, con cháu chấp hành tốt các quy định của địa phương, tạo mọi điều kiện cho ban lãnh đạo xây dựng nông thôn mới hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

2. Công việc chi hội:

– Nhiệm kì: 20…-20…, NCT đang cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện và hoàn thành tốt các nghị quyết của đảng bộ đề ra nói chung và nghị quyết của thôn nói riêng trên các lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo công việc an ninh trật tự công việc môi trường, thực hiện quy chế dân chủ gắn với xây dựng nông thôn mới. hoạt động của hội viên được nêu cao vai trò thường xuyên hưởng ứng các cuộc vận động từ thiện. Xứng đáng với vai trò thi đua gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. những hình ảnh cao đẹp đó đã góp phần xây dựng cuộc sống mới tạo nên sức mạnh đại kết đoàn. Đấu tranh chống các bộc lộ tiêu cực xã hội làm mất trật tự an ninh đặc thù trong các ngày tết tới xuân về.

– Công việc mừng thọ: Hàng năm chi hội đã phối hợp với ban công việc mặt trận thôn, ban quản lí thôn tổ chức mừng thọ cho các hội viên cao tuổi vào ngày mùng …… tết đầu xuân năm mới, tổng số hội viên là …….. Từ…… tuổi trở lên với số tiền chi là…… đồng. Việc làm có ý nghĩa đã mang lại niềm tin, sự phấn khởi cho người cao tuổi, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và cho xã hội, đã khích lệ được phong trào thi đua ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Giáo dục phẩm chất đạo đức cho các thế hệ.

– Kết quả những việc làm đã được nhiều gia đình, con cháu đi làm ăn xa về vui tết đón xuân trình bày những cử chỉ hình ảnh đẹp cả về tình cảm lẫn vật chất đã ủng hộ vào quỹ từ thiện chăm sóc người cao tuổi. Đặc thù là các năm gần đây: Năm 20…; 20…; 20… ủng hộ được …… đồng bổ sung vào quỹ vốn trong đó người ủng hộ cao nhất là ………………..

– Công việc thăm ốm đau: Chi hội đã tới thăm những hội viên ốm đau là 78 hội viên với số tiền là ……đồng.

– Công việc viếng thăm: Chi hội phối hợp cùng với các đoàn thể chính trị tới viếng thăm và chia buồn trong 5 năm qua tổng số là…… hội viên số tiền là……đồng.

– Công việc hoạt động quỹ vốn: hàng năm vào dịp sơ kết, tổng kết, chi hội đã báo cáo công khai thu chi theo nguyên tắc tài chính trước hội nghị.

– Kết quả quỹ vốn hàng năm đều được tăng lên là do nguồn quỹ ủng hộ chăm sóc NCT và lãi cho vay còn lại sau lúc đã chi cho các hoạt động của chi hội nhất là 3 năm gần đây:

+ Tổng quỹ vốn năm 20… là …………. đồng.

– Trong đó quỹ cho vay là …………. đồng.

– Tiền mặt tại quỹ là …………….. đồng.

+ Tổng quỹ vốn tới năm 20… tăng thêm là ……….. đồng.

– Trong đó quỹ cho vay là ………… đồng

– Tiền mặt tại quỹ là: ……………. đồng.

+ Tổng quỹ vốn năm 20… là: …………… đồng.

– Trong đó quỹ cho vay là ……….. đồng.

– Tiền mặt tại quỹ là …………. đồng.

Do quỹ vốn tăng lên nên BQ QHV hàng năm cũng được tăng lên.

– Năm 20… có 150 hội viên: QBQ là 150.000 đồng.

– Năm 20… có 141 hội viên: QBQ là 180.000 đồng

– Năm 20… có 136 hội viên: QBQ là 200.000 đồng

3, Giám định chung:

* Ưu điểm:

– Nhiệm kì 20…-20… phong trào hoạt động NCT thôn…………. đã có nhiều phấn đấu phát huy được tuổi cao gương sáng làm tốt các phong trào thi đua: Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Hoàn thành tốt nhiệm vụ người cao tuổi được nghị quyết đại hội đề ra. Có được kết quả đó là có sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ chi bộ, trưởng ban công việc mặt trận thôn, ban quản lí thôn. Sự lãnh đạo của hội NCT xã quảng Trường.

– Thay mặt BCH chi hội NCT thôn…………. xin bộc bạch lòng hàm ân thâm thúy mong được sự quan tâm hơn nữa để phong trào NCT được giữ vững và vươn lên trong cuộc sống, luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và cho xã hội.

*Những mặt hạn chế:

Tuy nhiên những kết quả đạt được song vẫn còn có mặt hạn chế cần được khắc phục:

– Công việc lãnh đạo của BCH đôi lúc chưa kịp thời trong việc thăm hỏi hội viên, viếng thăm và chia buồn những hội viên đã về với tổ tiên.

– Công việc tuyên truyền cho hội viên về các quyền lợi của NCT, chưa phổ thông học tập điều lệ của hội và luật NCT đã được ban hành có hiệu lực.

– Cá biệt còn có những hội viên vai trò trách nhiệm chưa cao như đóng hội phí, xây dựng quỹ vốn, chấp hành chủ trương và các quy định của địa phương còn để nhắc nhở như mục tiêu giao nộp thành phầm và các khoản đóng góp chưa kịp thời làm tác động tới phong trào chung của thôn.

* Nguyên nhân: công việc tuyên truyền, học tập điều lệ hội, học tập luật NCT chưa được kịp thời tới hội viên. Do vậy dẫn tới hiệu quả công việc thực hiện chưa cao.

III. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì: 20…-20…

1. Công việc tuyên truyền:

– Động viên các hội viên phát huy hơn nữa với vai trò tuổi cao gương sáng NCT thực hiện tốt các phong trào thi đua ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình văn hoá, gia đình hiếu học, con cháu vươn lên trong học tập, luôn có lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên tăng lên cảnh giác cách mệnh ko để kẻ xấu thu hút kích động, trên cơ sở đó góp phần củng cố khối đại kết đoàn khu dân cư. Mỗi hội viên cần tăng lên nhận thức hơn nữa về vai trò trách nhiệm quyền lợi và nghĩa vụ NCT

– Trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ:

2. Các mục tiêu phấn đấu:

+ 100% hội viên chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương,đặc thù công việc giao nộp các mục tiêu đóng góp.

+ 100% hội viên nêu cao gương sáng NCT thực hiện tốt phong trào thi đua ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo.

+ 100% hội viên dùng nước sạch và có nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh.

+ 100% hội viên đóng thêm……..đ để tăng lên mức quỹ vốn lên ………đ đầu năm 20…

+ 100% hội viên đóng hội phí được trích từ lãi của quỹ vốn.

+ Vận động số NCT còn lại ra nhập hội

+ Mức chi thăm ốm……… hội viên 1 lần trong năm.

+ Mức chi viếng thăm thực ngày nay thời khắc.

3. Công việc hoạt động quỹ vốn phải đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc tài chính

Hàng năm sơ kết, tổng kết báo cáo công khai sáng tỏ trước hội nghị về tổng thu,tổng chi số dư còn lại.

4. Bầu ra các tổ trưởng giúp việc cho BCH:

Trên đây là toàn thể nội dung báo cáo dự thảo tổng kết nhận định tình hình hoạt động của chi hội NCT thôn…………. nhiệm kỳ: 20…-20… và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ: 20…-20… trình trước đại hội.

Xin ý kiến ại hội thảo luận bổ sung.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM BĐD HỘI NCT 

TRƯỞNG BAN

Báo cáo tổng kết hội Người cao tuổi – Mẫu 3

Hội NCT …………..
Chi Hội NCT……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
——————-

………, ngày … tháng… năm 20…

BÁO CÁO
Tổng kết phong trào hoạt động của Hội NCT tỉnh …………… năm 20…. và phương hướng nhiệm vụ năm 20….

Là năm trước nhất triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Hội NCT Việt Nam, năm thứ 3 thực hiện Luật NCT và nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của tổ quốc, mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm …. năm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm ….năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất tổ quốc, kỷ niệm …. năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm …. năm ngày truyền thống NCT Việt Nam 6/6, … năm ngày Thương binh liệt sĩ, ….năm ngày Quốc tế NCT 1/10.

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm 20…. của Hội NCT, Ban đại diện Hội NCT tỉnh, Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành và Hội NCT cơ sở các xã, phường, thị trấn, trong năm qua đã tổ chức triển khai, thực hiện đạt được những kết quả như sau:

I. Kết quả hoạt động:

1. Hoạt động của Ban đại diện Hội NCT tỉnh ……………:

– Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 20….. và triển khai nhiệm vụ năm 20….; Phát động phong trào thi đua yêu nước “Người cao tuổi nêu gương sáng” và tổ chức lễ ký kết thi đua giữa Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành Biên Hòa kết quả có 142 lượt đại biểu tham gia. Ban đại diện Hội NCT tỉnh được Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng ba và Thủ tướng tặng 1 bằng khen cho tư nhân.

– Để hoạt động Hội NCT ngày thêm phong phú và nhiều chủng loại. Tổ chức họp mặt kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam 6/6, tọa đàm về kinh nghiệm công việc chăm sóc NCT, có 102 đại biểu dự. Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã phối hợp cùng Sở VHTTDL tổ chức Diễn đàn “Cùng mến thương, hỗ trợ, chăm sóc người cao tuổi” có 65 đại biểu tham gia và tổ chức giao lưu văn nghệ NCT cấp tỉnh lần thứ I có 12 đội văn nghệ thuộc 11 huyện, thị, thị thành Biên Hòa có 200 cụ về tỉnh tham gia.

– Xây dựng chương trình hành động và tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương Hội NCT Việt Nam lần thứ IV tới Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành, sơ kết công việc 6 tháng, 9 tháng đầu năm nhận định các hoạt động đã đạt được và những hạn chế cần khắc phục để trên cơ sở đó đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 20…..

– Ban đại diện Hội NCT tỉnh …………… xây dựng kế hoạch số 42/KH- NCT, v/v tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Người cao tuổi toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” thời kỳ 20…..- 20…..

– Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã thường xuyên tổ chức thăm và làm việc Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị xã, thị thành và tới rà soát phong trào hoạt động của 13 cơ sở Hội NCT đồng thời phối hợp cùng Ban lãnh đạo phòng chống tội phạm và phòng chống HIV /AIDS đi rà soát các cơ sở thuộc các huyện thực hiện chương trình phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Ban đại diện Hội NCT tỉnh tổ chức tới thăm và tặng quà 3 cơ sở tư nhân nuôi dưỡng những người già tật nguyền, lẻ loi, trẻ em bị bỏ rơi tại các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, với tổng số tiền quà trị giá khoảng 25 triệu đồng. Đặc thù phong trào NCT …………… được đoàn rà soát của UBQG về NCT Việt Nam rà soát hoạt động của Ban công việc NCT tỉnh …………… và tới làm việc với Ban đại diện Hội NCT thị xã Long Khánh và 2 cơ sở Hội NCT xã Bảo Quang, phường Xuân Trung do đ/c Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông làm trưởng đoàn.

– Thực hiện kế hoạch công việc năm 20….. Ban đại diện Hội NCT tỉnh …………… đã phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công việc Hội NCT thời kì 3 ngày cho Trưởng, phó Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội NCT 171/171 xã, phường, thị trấn, quán triệt các nội dung cơ bản về Nghị quyết của Đảng về Nghị quyết Đại hội Hội NCT Việt Nam lần thứ IV và hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội NCT Việt Nam sửa đổi bổ sung, và chuyên đề xây dựng nông thôn mới, mẫu hình xây dựng quỹ, thi đua khen thưởng … kết quả có 343 học viên tham gia.

– Trong công việc văn phòng Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã thực hiện đầy đủ các báo cáo: Qúy I, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo tổng kết năm 20…. theo quy định của Trung ương Hội, ngoài ra còn có báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Trung ương Hội NCT Việt Nam như: Báo cáo chăm lo tết cho NCT nghèo, báo cáo 2 năm thực hiện Luật NCT, báo cáo xây dựng nông thôn mới, báo cáo kết quả khảo sát tổ chức Hội cơ sở, tuyên truyền kết quả Đại hội IV Trung ương Hội NCT Việt Nam, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương Hội lần thứ IV. Ban đại diện hội NCT tỉnh cùng đoàn Trung ương Hội NCT Việt Nam khảo sát và triển khai thực hiện dự án nghiên cứu sức khỏe NCT tại huyện Trảng Bom do quỹ TOYOTA Nhật Bản tài trợ.

– Nhân kỷ niệm …. năm ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo Ban đại diện Hội NCT tỉnh tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, nghĩa trang Liệt sĩ huyện …………, viếng khu di tích Lịch sử Trung ương Cục- Chiến khu Đ và cùng tham gia với Hội Liên hợp Phụ nữ tỉnh dâng hương tưởng vọng các người hùng Liệt sĩ tại khu di tích nhà lao Tân Hiệp.

– Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Nguyễn Thị Kim Liên đã vận động Doanh nghiệp J & J ủng hộ 100.000.000 đ tạo điều kiện cho trường tiểu học Trị An – xã Trị An – huyện ………… xây dựng sân trường sạch đẹp.

-Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã lãnh đạo và hướng dẫn Ban đại diện hội NCT các huyện, thị, thị thành và cơ sở phối hợp với Uỷ ban MTTQ các ban ngành, đoàn thể, cùng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tương trợ NCT neo đơn, khó khăn có điều kiện vui Xuân đón tết cựu truyền, đồng thời Ban đại diện Hội NCT tỉnh tuyên truyền, vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong tỉnh và ngoài tỉnh ủng hộ cho BĐD Hội NCT tỉnh 744 phần quà tặng cho hội viên, NCT nghèo, khó khăn có điều kiện đón tết với tổng số tiền là 244.900.000đ. Ngoài ra BĐD Hội NCT tỉnh vận động và tổ chức đoàn Y, Lang y bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất (……………) và Sở Y tế tỉnh …………… tới khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1120 NCT nghèo tại xã Sông Ray (H. Cẩm Mỹ), xã Phú Điền, xã Tà Lài (H. Tân Phú) xã Vĩnh Tân (H. …………), xã Sông Trầu (Trảng Bom) với tổng số tiền là 60.585.000đ.

2. Kết quả hoạt động của BĐD Hội NCT các huyện, thị, thị thành và Hội NCT cơ sở:

A. Công việc tuyên truyền học tập:

Trong năm 20…. Hội NCT cơ sở đã tập trung tổ chức tuyên truyền, học tập sâu rộng tới tận cán bộ, hội viên NCT về nghị quyết Đại hội Đảng các đơn vị quản lý, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu nhiệm vụ năm 20…. các nội dung phong trào thi đua yêu nước “nêu gương sáng”, Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Hội NCT Việt Nam, tiếp tục thực hiện học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa NCT, thực hiện cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tích cực tuyên truyền vận động phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa bàn dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm; học luật NCT và các văn bản có liên quan tới NCT, ý nghĩa 71 năm ngày truyền thống Hội NCT Việt Nam 6/6, tuyên truyền ý nghĩa 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, học tập ý nghĩa ngày Quốc tế NCT 1/10 đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với ý thức vui, khỏe, giao lưu học hỏi lẫn nhau… Thông qua công việc tuyên truyền học tập nhằm tăng lên nhận thức về chính trị tạo sự đồng thuận cao, phát huy tiềm năng, sức thông minh của cán bộ, hội viên, NCT từ đó vận động hội viên, NCT tích cực tham gia tăng trưởng kinh tế xã hội, giữ vững ANQG, trật tự an toàn xã hội trên khu vực dân cư. Kết quả có 276.792 lượt NCT tham gia.

B. Công việc chăm sóc NCT:

– Thực hiện Luật NCT trong năm 20…., đã giám sát công việc chi trợ cấp bảo trợ xã hội cho 31.000 cụ từ 80 tuổi trở lên với tổng số tiền là 90.000.000.000 đ trong đó người già neo đơn có 1.105 cụ, với tổng số tiền là 2.160.640.000đ, các trung tâm bảo trợ xã hội chi trợ cấp hàng tháng cho 477 cụ, với tổng số tiền là 1.431.000.000đ (theo Quyết định số 59/2010/QĐ- UBND, ngày 9/9/2010, của Uỷ ban nhân dân tỉnh , mức trợ cấp tối thiểu 240.000đ/1 tháng và NCT lẻ loi 360.000đ/1 tháng).

– Thực hiện chương trình mắt sáng cho NCT theo ý thức nghị quyết TW Hội NCT Việt Nam lần thứ IV, Ban đại diện hội NCT tỉnh phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Y tế tổ chức khám và mổ mắt sáng cho 1565 cụ với tổng số tiền là 3.272.600.000đ. Thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Ban đại diện Hội NCT tỉnh và Sở y tế tăng cường chăm sóc, quản lý hồ sơ, theo dõi sức khỏe cho NCT tại y tế cơ sở xã, phường, thị trấn.

– Nhân dịp Xuân về Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành và 171/171 xã, phường, thị trấn đã phối hợp MTTQ các Ban ngành, đoàn thể cùng cấp tặng quà chúc tết cho 9.474 gia đình chính sách, khó khăn, NCT nghèo ko có điều kiện đón tết, với tổng số tiền 1.629.267.000đ. Kế bên việc chăm lo cho NCT đón tết, Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành tư vấn cho UBND cùng cấp đồng thời phối hợp MTTQ các ban ngành đoàn thể tổ chức họp mặt cán bộ Hội NCT cơ sở tặng 3.979 phần quà cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UVTV, UVBCH, cán bộ chi hội, tổ hội, với tổng số tiền là 1.193.700.000đ.

– Trợ cấp khó khăn cho NCT 8.498 lượt cụ, với tổng số tiền là 1.134.470.000đ và 2.136 kg gạo, trợ cấp đột xuất cho 1659 lượt cụ, số tiền 181.480.000đ.

– Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 34.904 cụ, với tổng số tiền là 2.489.214.000 đ và tổ chức viếng thăm 2.949 cụ tạ thế, số tiền là 1.277.506.000đ; thăm ốm đau 12.946 lượt cụ, số tiền là 760.533.000đ. Ngoài ra BĐD Hội NCT các huyện, thị, thị thành và Hội NCT cơ sở phối hợp xây tặng 136 căn nhà tình thương cho NCT nghèo với tổng số tiền là 2.933.950.000đ

– Tổ chức thăm quan du lịch cho 8498 lượt cụ, tổng số tiền 1.663.150.000đ.

– Nhân dịp Tết cựu truyền và kỷ niệm 71 năm ngày NCT Việt Nam 6/6 UBND tỉnh, Ban đại diện Hội NCT tỉnh cùng Sở LĐTBXH, tổ chức đoàn tới chúc thọ, mừng thọ, tặng quà của Chủ tịch nước CHXHCNVN cho 86 cụ tròn 100 tuổi, với mỗi phần quà 5 mét lụa đào và 500.000đ tiền mặt với tổng kinh phí 90.300.000đ và chúc thọ, mừng thọ, tặng quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1127 cụ tròn 90 tuổi với tổng kinh phí 450.080.000đ

-Ban đại diện Hội NCT cấp huyện và 171 cơ sở tư vấn đề xuất UBND , UBMTTQ phối hợp các ban ngành đoàn thể, tổ chức tốt lễ chúc thọ, mừng thọ cho 7150 cụ trong độ tuổi 70-75-80-85-90-95 và trên 100 tuổi theo Luật định.

C. Phát huy vai trò NCT:

Công việc tăng trưởng kinh tế gia đình.

– Trong năm NCT tham gia làm kinh tế gia đình có 41.180 cụ, trong đó có 4.249 cụ sản xuất kinh doanh giỏi, 464 cụ là chủ trang trại trong năm đã góp phần khắc phục việc làm cho 4.399 lao động, thu nhập bình quân mỗi người lao động từ 2.500 .000 đ- 3.000.000đ / tháng. Tiêu biểu như ông Hồ Hữu Trọng, Lê Trí Thức, Nguyễn Văn Thụy (thị xã Long Khánh); Ông Phạm Đình Đức, Nguyễn Trí Dũng, Mai Đắc Vượng (huyện Long Thành); Ông Nguyễn Văn Công, Trịnh Văn Đàm, Nguyễn Văn Đặng (thị thành Biên Hòa); Ông Trần Xuân Hảo, Nguyễn Văn Trưởng, Đỗ Văn Đứng (huyện Tân Phú); Ông Nguyễn Đình Đạo, Phan Danh Lam, Nguyễn Văn Minh (huyện Xuân Lộc); Ông Nguyễn Văn Bo, Khưu Văn Yến, Phạm văn Bò (huyện Nhơn Trạch); Ông Trần Văn Trung , Đinh Văn Trữ, Ông Nguyễn Văn Ngữ (huyện Thống Nhất)…

Ngoài ra các cụ còn giúp nhau con giống, vốn vay, tăng trưởng kinh tế gia đình cho 1.843 hội viên vay vốn với tổng số tiền là 6.022.573.000đ.

Hưởng ứng phong trào trồng cây “Đời đời kiếp kiếp nhớ ơn Bác Hồ toàn tỉnh có 36.070 lượt người tham gia trồng 205.789 cây xanh các loại và 1 vườn cây Bác Hồ 600m2 (…………) và 1 ha cây Tràm (Trảng Bom). Đặc thù trồng 1 cây đa Tân Trào tại đền thờ liệt sĩ huyện Thống Nhất.

Thực hiện hướng dẫn số 94/HD, của Ban đại diện Hội NCT tỉnh v/v phát động thi đua và tổ chức thực hiện phong trào thi đua toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới thời kỳ 20…..- 20….. Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành và 171 Hội NCT xã phường, thị trấn tích cực tham gia phối hợp tuyên truyền vận động thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động phong trào toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời tiếp tục vận động hội viên NCT tăng mạnh phong trào thi đua yêu nước NCT nêu gương sáng. Trong năm đã có 11.603 lượt NCT tham gia, học tập quán triệt chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới. Tham gia nạo vét kênh mương, cống rãnh làm đường giao thông với 24.781 ngày công và đóng góp ủng hộ làm đường 6.646.585.000đ. NCT hiến đất làm đường giao thông nông thôn, trường học là: 34.541 m2 (Nhơn Trạch 87m2 ; thị xã Long Khánh 12.320 m2 Tân Phú 1.968 m2; Cẩm Mỹ 11. 480m).

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hội NCT tham gia công việc Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có 10.452 cụ trong đó:

– Tham gia công việc khu phố: 107 cụ

– Tham gia công việc Đảng: 864 cụ

– Tham gia công việc chính quyền: 257 cụ

– Tham gia công việc Mặt trận và các đoàn thể : 7482 cụ.

– Tham gia công việc hòa giải: 487 cụ

– Tổ an ninh nhân dân: 996 cụ

-TTND: 259 cụ

*Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm:

-Trong năm 20…. đã tham gia hòa giải thành công 816 vụ và phối hợp với các đoàn thể và ngành công an vận động cai nghiện cho 121 nhân vật nghiện ma túy, cảm hóa giáo dục 223 nhân vật lầm lỡ hoàn lương hòa nhập tập thể. Tạo công ăn việc làm cho 216 người hoàn lương. Cung ứng cho lực lượng công an 1.148 nguồn tin có trị giá, giúp công an khắc phục 145 vụ vi phi pháp luật, xử phạt hành chính 658.545.000đ, thu hồi 218 tép heroin, 45 mã tấu, 2 khẩu súng hơi sử dụng trái phép.

D. Công việc tổ chức Hội:

Để phát huy hoạt động công việc Hội NCT Túc trực BĐD Hội NCT tỉnh phối hợp Sở Nội vụ tư vấn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quyết định kiện toàn BĐD Hội NCT tỉnh có 19 thành viên (biên chế Ban Túc trực tỉnh là 6 vị, cấp hội địa phương là 3 vị.

– Thực hiện Nghị quyết Đại hội TW Hội NCT Việt Nam lần thứ IV, BĐD Hội NCT tỉnh đã hướng dẫn Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành cũng cố kiện toàn BĐD đồng thời tổ chức khảo sát và thống kê đầy đủ thực lực Hội để làm cơ sở củng cố, nâng chất lượng hoạt động, nhiều chủng loại hóa các hình thức thu hút lực lượng NCT tới với Hội. Cấp Hội cơ sở tuyên truyền vận động tăng trưởng hội viên, trong năm kết nạp 9.567 hội viên, hội viên chuyển đi nơi khác: 2.290 hội viên. Tới nay hội viên hiện có 144.974/174.341 NCT, đạt tỉ lệ 83,15%.

– Hội NCT cơ sở: 171, có 2034 UV

– Chi hội: 1.062, có 3.802 cán bộ chi hội

– Tổ hội: 5.305 và 155 nhóm, có 6.397 cán bộ tổ hội.

E. Công việc xây dựng quỹ:

Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thị thành và BCH 171 Hội NCT cơ sở quan tâm vận động xây dựng quỹ hội tạo điều kiện trong hoạt động của hội để chăm sóc NCT, vì vậy Hội NCT cơ sở đã tích cực thực hiện và quản lý tốt các kinh phí, tài chính Hội và quỹ chăm sóc NCT, kết quả tới nay tổng quỹ các loại trong toàn tỉnh là: 28.057.952.068 đồng, trong đó gồm:

+ Hội phí: 1.658.713.000 đồng.

+ Chân quỹ: 15.540.594.574 đồng.

+ Quỹ chăm sóc: 2.946.273.650 đồng.

+ Phụng dưỡng: 6.570.840.000 đồng.

+ Khuyến học: 706.540.970 đồng.

+ Nguồn khác: 634.989.872 đồng.

Ngoài ra, huyện Nhơn Trạch và thị xã Long Khánh đã vận động 119.200.000 đồng quỹ toàn dân chăm sóc NCT cấp huyện (Nhơn Trạch 92.000.000 đồng, thị xã Long Khánh: 27.200.000 đồng).

II. Giám định hoạt động của Hội NCT:

Năm 20…. Hội NCT được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ, tương trợ của UBMTTQVN, các ban ngành, đoàn thể các đơn vị quản lý luôn tạo điều kiện thuận tiện cho Hội NCT hoạt động, chăm sóc phát huy vai trò, vị trí của Hội NCT đạt nhiều kết quả thiết thực.

Công việc xây dựng củng cố tổ chức tăng trưởng hội viên từng bước được củng cố, công việc chăm sóc cũng được quan tâm hơn nhất là trong các dịp lễ tết, tổ chức mừng thọ, chúc thọ tặng quà cho NCT nghèo, các cháu mồ côi, khuyết tật, nhằm động viên xoa dịu các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích cùng con cháu.

Phong trào vui chơi tiêu khiển, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng tăng trưởng, tổ chức thăm quan du lịch cũng được duy trì, tạo ko khí vui chơi rèn luyện sức khỏe cho NCT.

– Vai trò, vị trí NCT ngày càng được Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương, MTTQ nhận định cao trong công việc chăm sóc và phát huy vai trò NCT, đồng thời là chỗ dựa của cấp ủy chính quyền địa phương và ngày nay NCT vào vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, trong tuyên truyền vận động phong trào khối đại kết đoàn dân tộc, trong xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, trong giáo dục thế hệ trẻ chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Hội người cao tuổi các đơn vị quản lý phối hợp chặt chẽ với ngành công an tăng mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phòng chống các loại tội phạm HIV/AIDS. Tuyên truyền nhân dân, NCT, Hội NCT, gia đình cho các cháu thanh thiếu niên chấp hành tốt pháp luật, luật giao thông, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân ở địa bàn dân cư.

Hoạt động của Hội luôn đổi mới lấy địa bàn dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc làm nơi hoạt động chủ yếu của Hội, phát động phong trào thi đua yêu nước “Người cao tuổi nêu gương sáng” được tăng mạnh toàn diện gắn phong trào “Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư” xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn hóa.vv…

Hội NCT tuy sức khỏe có hạn song qua những kết quả đạt được năm 20…. của Hội nêu trên là có sự đóng góp công lao của NCT, hội viên NCT và cán bộ lãnh đạo Hội với ý thức tự giác, nỗ lực vươn lên phấn đấu khắc phục mọi khó khăn cả về sức khỏe để làm nên kết quả trên.

– Mặt hạn chế: Mặc dù được các đơn vị quản lý ủy, chính quyền địa phương, MTTQ quan tâm tạo điều kiện cho Hội hoạt động, song trong hoạt động của Hội so với yêu cầu nhiệm vụ cũng còn một số hạn chế, công việc xây dựng quỹ chăm sóc phát huy vai trò NCT chưa đảm bảo yêu cầu đề ra.

– Công việc tăng trưởng hội viên chưa đạt mục tiêu đề ra, quản lý hội viên chưa chặt chẽ.

– Việc thông tin báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời, khó khăn cho việc tổng hợp báo cáo về trên.

– Hiện nay còn một số ít cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc quan tâm chăm sóc NCT nhất là thực hiện Luật NCT còn hạn chế trong việc chúc thọ, mừng thọ cho các cụ có độ tuổi theo Luật NCT quy định còn giao khoán cho Hội NCT.

Thiếu quan tâm tạo điều kiện cho Hội vận động xây dựng quỹ toàn dân chăm sóc phát huy vai trò NCT.

Một số huyện chưa xây dựng được quỹ chăm sóc NCT tới nay chỉ có huyện Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh xây dựng được quỹ cấp huyện.

Những mặt ưu điểm cần phát huy, những mặt còn hạn chế tới đây cần có giải pháp khắc phục để nhằm giải quyết được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 20….:

1. Mục tiêu chung:

Căn cứ vào kết quả hoạt động của Hội NCT tỉnh …………… năm 20….. Ban đại diện Hội NCT đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho năm 20…. như sau:

– Tiếp tục thực hiện thông báo số 305 của Bộ chính trị về tiếp tục tăng mạnh công việc chăm sóc phát huy vai trò NCT và tạo ra những chuyển biến mới trong công việc xây dựng Hội NCT vững mạnh toàn diện về mọi mặt theo ý thức nghị định số 45 của chính phủ, quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ, nghị định số 06/20…../NĐ- CP, ngày 14/01/20….. của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật NCT, tích cực đưa Luật NCT vào cuộc sống, trước hết là thực hiện các chính sách nhưng Luật đã quy định và các bộ, ngành hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về NCT. Thời kỳ 20….- 2016 tạo điều kiện và hưởng đầy đủ các quyền lợi của NCT, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường , thực hiện chương trình “Mắt sáng” cho NCT góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội theo ý thức nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh ……………, nghị quyết IV của Trung ương Hội NCT Việt Nam, và các chỉ thị, nghị quyết khác của Đảng, Nhà nước.

– Xây dựng Hội vững mạnh, gắn với “Phong trào thi đua yêu nước “NCT nêu gương sáng” cần tập trung 3 nội dung chủ yếu “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT, gắn với phong trào thi đua “Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” xây dựng đời sống văn hóa, khu phố văn hóa, ấp văn hóa và các phong trào thi đua khác ở địa phương. Tuyên truyền vận động NCT, hội viên NCT tham gia tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương cơ sở, tăng mạnh có hiệu quả trong công việc Dân vận ở địa bàn dân cư.

Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội NCT và công an, tuyên truyền vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn dân cư, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước.

– Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở y tế với Ban đại diện Hội NCT tỉnh về chăm sóc sức khỏe NCT.

– Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 23/KHLT – SLĐTBXH- HNCT v/v phối hợp hoạt động giữa Sở LĐTBXH và Ban đại diện Hội NCT về thực hiện bảo trợ xã hội đối với NCT.

– Tiếp tục học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chuyển sang tuân theo, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh theo ý thức nghị quyết lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng.

2. Giải pháp tổ chức thực hiện:

2.1. Công việc tuyên truyền học tập Hội NCT các đơn vị quản lý xây dựng kế hoạch làm tư vấn cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo và tổ chức triển khai học tập Luật NCT Việt Nam tới cán bộ, đảng viên, người lao động viên và nhân dân thực hiện.

– Tiếp tục học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mỗi hội viên NCT và NVC đăng ký một việc làm cụ thể tuân theo gương Bác Hồ gắn với phong trào “NCT nêu gương sáng” thực hiện tốt và có hiệu quả nghị quyết lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phòng chống tham nhũng suy thoái về đạo đức lối sống của một số cán bộ, đảng viên song song đó cũng tăng cường công việc cảnh giác với mọi mưu mô thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước gây mất kết đoàn chia rẽ nội bộ Đảng và nhân dân làm cản trở trong tăng trưởng kinh tế xã hội của tổ quốc ta.

2.2. Tiếp tục tăng lên hiệu quả cuộc vận động toàn xã hội chăm sóc và phát huy NCT xây dựng kế hoạch làm tư vấn cấp ủy chính quyền tổ chức lãnh đạo vận động xây dựng quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT, đồng thời Ban đại diện Hội NCT tỉnh, các huyện, thị xã, thị thành tích cực vận động tạo nguồn hỗ trợ công việc chăm sóc hội viên NCT tại cấp mình 100% các phường, xã, thị trấn xây dựng được quỹ chăm sóc phát huy NCT, bình quân đạt từ 200.000đ- 250.000đ .

Tiếp tục tăng mạnh và có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “NCT nêu gương sáng” tập trung 3 nội dung chủ yếu xây dựng Hội vững mạnh, chăm sóc phát huy vai trò NCT, gắn với các phong trào thi đua khác ở địa phương tích cực tham gia phong trào thi đua “ Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, xây dựng phong trào, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, giáo dục con cháu biết kính trọng ông bà, cha mẹ, lễ phép tôn kính NCT.

– Phấn đấu có từ 80% NCT; 80-85% cơ sở Hội, có từ 70-75% cấp huyện xã, thị thành đạt danh hiệu”tuổi cao gương sáng” .

– Phấn đấu từ 90% – 95% hộ NCT, hội viên NCT đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

– Tổ chức và tham gia tổ chức tốt các ngày lễ lớn kỷ niệm trong năm 20…., kỷ niệm ngày truyền thống NCT 6/6 và ngày Quốc tế NCT 1/10.

2.3. Tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức Hội NCT, duy trì 100% tổ chức Hội cấp tỉnh huyện, thị xã, thị thành có cán bộ chuyên trách (Ko còn kiêm nhiệm). Do tính chất của Hội là NCT do vậy phải thường xuyên củng cố tổ chức Hội thay thế những người sức khỏe kém, ko có điều kiện, bổ sung người có sức khỏe, trình độ, tận tình với Hội NCT để tiếp tục hoạt động có hiệu quả hơn.

– Tích cực vận động tăng trưởng hội viên đạt yêu cầu từ 90% trở lên NCT vào Hội, tiếp tục chương trình xây dựng chi hội mạnh toàn diện trong phong trào có bình xét khen thưởng kịp thời để khuyến khích xúc tiến phong trào.

2.4. Công việc chăm sóc phát huy NCT.

– Tiếp tục triển khai phối hợp chặt chẽ chương trình phối hợp giữa ngành Y tế với NCT đảm bảo 100% địa phương cơ sở có ký kết thực hiện chương trình có 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có sổ theo dõi sức khỏe NCT, chăm sóc sức khỏe lúc đầu cho NCT tại cơ sở tập thể dân cư thăm khám sức khỏe ít nhất một năm một lần.

Duy trì và tăng trưởng các loại hình câu lạc bộ thể thao văn nghệ, thơ ca, vui chơi tiêu khiển với nhiều hình thức nhiều chủng loại phong phú thu hút được nhiều NCT tham gia sinh hoạt câu lạc bộ.

– Tiếp tục đổi mới các hình thức hoạt động của Hội chú ý lấy địa bàn dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc là địa bàn hoạt động chủ yếu của Hội về chăm sóc phát huy vai trò của Hội gắn với các cuộc vận động phong trào ở địa phương, tăng cường công việc tham gia thực hiện chương trình hoạt động của MTTQ với nhiều hình thức nhiều chủng loại phong phú thiết thực thích hợp với phong tục tập quán NCT của từng địa phương nhất là ở khu dân cư để thu hút nhiều NCT tham gia phong trào, tham gia nghiên cứu, đề xuất khắc phục những yêu cầu thiết thực chính đáng của NCT..

– Có kế hoạch tư vấn cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các ban ngành đoàn thể chăm sóc tốt NCT nghèo lẻ loi ko nơi nương tựa, các cháu mồ côi khuyết tật, nhất là trong dịp tết nguyên đán và ngày lễ lớn của dân tộc.

– 100% Hội NCT cơ sở có kế hoạch tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT, thực hiện tốt Luật NCT, đảm bảo 100% NCT thuộc diện hưởng cơ chế, đều thừa hưởng đầy đủ về trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế.

– Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ với Hội NCT về khám sàng lọc mổ mắt cho NCT đạt từ 90- 95% được mổ mắt sáng cho NCT.

– Tiếp tục vận động phong trào kết đoàn giúp nhau làm kinh tế gia đình động viên NCT còn sức khỏe tham gia sản xuất kinh doanh góp phần cải thiện đời sống gia đình, khắc phục công ăn việc làm cho người lao động.

– Tiếp tục học tập, phát động phong trào NCT tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa bàn dân cư, vệ sinh môi trường được đảm bảo.

– Tham gia tổ chức vận động phong trào khuyến học, khuyến tài duy trì phong trào tiết kiệm, nuôi heo đất tiết kiệm, tiết kiệm để tương trợ các cháu học trò nghèo hiếu học.

– Tiếp tục vận động phát động phong trào trồng cây đời đời kiếp kiếp nhớ ơn Bác Hồ, phấn đấu mỗi người cao tuổi trồng từ 1 tới 2 cây.

2.5. Tiếp tục thực hiện tốt công việc liên tịch giữa công an với Hội NCT các đơn vị quản lý phối hợp vận động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống các loại tội phạm, tham gia tích cực vào công việc hòa giải tại tập thể khu dân cư, tăng cường tuyên truyền giáo dục vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, giáo dục con cháu chấp hành tốt pháp luật đảm bảo an toàn giao thông.

2.6. Tổ chức tốt việc tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 20…. ký kết phong trào thi đua năm 20…..

2.7. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công việc Hội NCT trong năm 20…..

– Cấp tỉnh mở Hội nghị tuyên truyền 1 lớp tập trung cho các nhân vật Chủ tịch, phó chủ tịch Hội NCT cơ sở.

– Cấp Hội địa phương mở lớp bồi dưỡng cho các nhân vật chi hội trưởng, phó, tổ trưởng, tổ phó, Hội NCT.

– Phấn đấu đạt từ 85%- 90 % cơ sở Hội, chi tổ hội có báo NCT Việt Nam.

Trên đây là một số nhiệm vụ năm 20…. từng thời kì sẽ có bổ sung theo yêu cầu lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Hội địa phương cơ sở, dựa vào phương hướng nhiệm vụ của Ban đại diện Hội NCT tỉnh đề ra và các nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền địa phương lồng ghép xây dựng kế hoạch để thực hiện hoàn thành mục tiêu mục tiêu đề ra năm 20….

Phân loại cơ sở: – Cơ sở xuất sắc: 129 cơ sở

– Cơ sở khá: 42 cơ sở

– Hội viên nòng cốt: 25.119

Ko có cơ sở trung bình và yếu, kém.

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Báo #cáo #tổng #kết #nhiệm #kỳ #hội #Người #cao #tuổi #năm

[rule_3_plain]

#Báo #cáo #tổng #kết #nhiệm #kỳ #hội #Người #cao #tuổi #năm

[rule_1_plain]

#Báo #cáo #tổng #kết #nhiệm #kỳ #hội #Người #cao #tuổi #năm

[rule_2_plain]

#Báo #cáo #tổng #kết #nhiệm #kỳ #hội #Người #cao #tuổi #năm

[rule_2_plain]

#Báo #cáo #tổng #kết #nhiệm #kỳ #hội #Người #cao #tuổi #năm

[rule_3_plain]

#Báo #cáo #tổng #kết #nhiệm #kỳ #hội #Người #cao #tuổi #năm

[rule_1_plain]

Nguồn:chinphu.vn
Phân mục: Tin tức

#Báo #cáo #tổng #kết #nhiệm #kỳ #hội #Người #cao #tuổi #năm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button