Tin Tức

Công thức thấu kính – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Công thức thấu kính – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng phải ko?Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin tức

tiêu cự – mặt phẳng tiêu cự
-Độ dài tiêu điểm: | f | = OF

Bài tập về thấu kính loại 11 Các câu trả lời thường gặp

Bảng 1: Bài tập về thấu kính 11 và các câu trả lời về tiêu cự và độ tụ

Bài 1: Xét một thấu kính có hai mặt lồi. Lúc đặt trong ko khí có một vật tụ Đ1, lúc đặt trong chất lỏng thì chiết suất n ’= 1,68, thấu kính có độ tụ D2 = – (D1 / 5) .a) Chiết suất n là bao nhiêu? của thấu kính?
b) Cho bán kính cong của một mặt gấp 4 lần bán kính cong của mặt kia và D1 = 2,5 dp. Bán kính cong của hai mặt này?

Đáp số: 1,5; 25 cm; 100 cm.

Bạn đang xem lại: Công thức ống kính

Bài 2: Thủy tinh được chế tạo thành thấu kính có chiết suất n = 1,5. a) Bạn sẽ thường xuyên tìm thấy tiêu cự của thấu kính trong ko khí. nếu:

– Hai mặt lồi có bán kính là 10cm và 30cm

Bán kính cạnh lồi là 10cm, bán kính cạnh lõm là 30cm.

Đáp án: a) 15 cm; 30 cm b) 60 cm; 120 cm

b) Tiêu cự của thấu kính trên là bao nhiêu lúc chúng đặt trong nước có chiết suất n ‘= 4/3?

Bài 3: Một thấu kính hai mặt lồi có một mặt lồi. Độ tụ của ánh sáng lúc đặt trong ko khí là D1, còn lúc đặt trong chất lỏng có chiết suất n ’= 1,68 thì thấu kính có độ tụ D2 = – (D1 / 5).

a) Chiết suất n của thấu kính là bao nhiêu?
b) Bán kính cong của một mặt gấp 4 lần bán kính cong của mặt kia nên D1 = 2,5 dp. Bán kính cong của hai mặt này là bao nhiêu? Đáp số: 1,5; 25 cm; 100 cm.

Bài 4: Xét một thấu kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5. Đặt ngoài ko khí, nó có tụ điện 5 dp. Nếu đặt thấu kính trong chất lỏng có chiết suất n ‘thì tiêu cự của thấu kính là f’ = -1m. Tìm chiết suất của thấu kính?

Trả lời: 1.67

Bảng 2: Bài tập về thấu kính 11 và đáp án liên quan tới mối quan hệ giữa ảnh và vật – Xác định tính chất của ảnh

Bài 1: Xét một thấu kính tụ hội có tiêu cự 10 cm. Vật sáng AB là đoạn thẳng vuông góc với trục chính của thấu kính và cách thấu kính 30 cm. Xác định độ phóng đại ảnh, vị trí ảnh và các tính chất của ảnh. Sau đó, vẽ biểu đồ ở tỉ lệ xác thực. Đáp số: d / = 15cm; k =

Bài 2: Vật phát quang AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính tụ hội có tiêu cự 20 cm. Xác định tính chất ảnh của vật qua thấu kính và vẽ đồ thị lúc:

a) Vật cách thấu kính 30 cm.

b) Vật cách thấu kính 20 cm.

c) Vật cách thấu kính 10 cm.

Bài 3: Xét một thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm. Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 20 cm. Chỉ định độ phóng đại hình ảnh, vị trí hình ảnh và các tính chất hình ảnh.

Đáp số: d / = ─ (20/3) cm; k = 1/3

Bài 4: Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính tụ hội và cách thấu kính 10 cm. Qua thấu kính, ta sẽ thấy một ảnh có cùng kích thước và cao gấp 3 lần vật. Xác định tiêu cự của thấu kính và vẽ đồ thị.

Đáp số: 15 cm.

Bảng 3: Bài tập về thấu kính 11 và các câu trả lời liên quan tới hệ thống thấu kính có khoảng cách

Bài 1: Xét hai thấu kính tụ hội L1 và L2 có tiêu cự tuần tự là f1 = 30cm và f2 = 20cm đặt đồng trục và cách nhau L = 60. Đặt vật sáng AB = 3 cm vuông góc với trục chính (A nằm trên trục chính) trước L1 cách O1 một khoảng d1. Xác định vị trí, kích thước, chiều cao và các tính chất của siêu anh A’B ‘qua hệ thấu kính trên, vẽ ảnh: a) d1 = 45 cm b) d1 = 75 cm

Đáp án a) d ” = 12cm; 2,4cm b) d ” = – 20cm; 4cm

Bài 2: Vật sáng AB cao 1 cm đặt vuông góc với hệ gồm hai thấu kính đồng trục L1 và L2 cách L1 d1 = 30 cm. Thấu kính L1 là thấu kính tụ hội có tiêu cự f1 = 20cm, thấu kính L2 là thấu kính phân kỳ có tiêu cự f2 = -30cm, hai thấu kính cách nhau L = 40cm. Vị trí, kích thước, chiều cao và các tính chất của ảnh cuối cùng A’B ‘được xác định bởi hệ thống thấu kính mô tả ở trên.

Đáp số: d’2 = 60cm> 0 => Ảnh A’B ‘là ảnh thật

K = -6 nên ảnh A’B ‘ngược chiều với vật AB

A’B ‘= AB = 6cm

Công thức thấu kính, chứng cứ công thức thấu kính

Chứng minh công thức thấu kính tụ hội

Xét trường hợp vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính tụ hội.

 • d = OA: khoảng cách từ vựng trí vật tới thấu kính
 • d ‘= OA’: khoảng cách từ vựng trí ảnh tới thấu kính
 • f = OF = OF ‘: tiêu cự của thấu kính
 • A’B ‘: chiều cao của hình ảnh
 • AB: chiều cao của vật

a / Trường hợp vật thật đi qua thấu kính tụ hội thì cho ảnh thật.

ΔA’B’O đồng dạng với ABO =>
A’B’AB = A’OAO = d’dA’B’AB = A’OAO = d’d (1)
ΔA’B’F ‘tương tự như OIF’ =>
A’B’OI = A’F’OF’A’B’OI = A’F’OF ‘= OA’-OF’OF’ = d’-ffOA’-OF’OF ‘= d’-ff (2 )
Từ (1) và (2) => d’d = d’-ffd’d = d’-ff => 1f = 1d + 1d’1f = 1d + 1d ‘
b / Trường hợp vật thật qua thấu kính tụ hội cho ảnh ảo.

ΔABO đồng dạng với A’B’O =>
A’B’AB = A’OAO = d’dA’B’AB = A’OAO = d’d (1)
ΔOIF ‘tương tự như A’B’F’ =>
A’B’OI = A’B’AB = A’F’OF’A’B’OI = A’B’AB = A’F’OF ‘= OA’ + OF’OF ‘= d’ + ffOA ‘ + OF′OF ′ = d ′ + ff (2)
Từ (1) và (2) => d′d = d ′ + ffd′d = d ′ + ff => 1f = 1d-1d′1f = 1d-1d ′

Chứng minh công thức thấu kính phân kỳ

ΔABO đồng dạng với A’B’O =>
A’B’AB = A’OAO = d’dA’B’AB = A’OAO = d’d (1)
ΔOIF ‘tương tự với A’B’F’ và (OI = AB) =>
A’B’AB = A’F’OF’A’B’AB = A’F’OF ‘= OF’-OA’OF’ = fd’fOF’-OA’OF ‘= fd’f (2)
Từ (1) và (2) => d′d = f − d′fd′d = fd′f => 1f = 1d′-1d1f = 1d′-1d

Các công thức thấu kính rộng rãi và các quy ước ký hiệu

a / Công thức liên hệ giữa vị trí vật, vị trí ảnh và tiêu cự thấu kính1f = 1d + 1d′1f = 1d + 1d ′

Ký thỏa thuận:

 • Thấu kính tụ hội: f> 0
 • Thấu kính phân kỳ: f
 • Hình ảnh là thật: d ‘> 0
 • Ảnh là ảo: d ‘
 • Nhân vật là thực: d> 0

b / Công thức độ phóng đại của thấu kính| k | = A′B′AB | k | = A′B′AB
k = -d′d = ff-dk = -d′d = ff-d

Ký thỏa thuận:

 • k> 0: ảnh và vật cùng phương
 • K

c / Công thức tính độ tụ thấu kínhD = 1f = (n − 1) (1R1 + 1R2) D = 1f = (n − 1) (1R1 + 1R2)

ở đó:

 • n: chiết suất của vật liệu làm thấu kính
 • R1; R2: Bán kính bề mặt (R = vỏ phẳng) (m)
 • D: Bộ tụ thấu kính (dp được đọc là diopter)
 • f: Độ dài tiêu cự của thấu kính (m)

Nhà xuất bản: https://chinphu.vn/

Thể loại: Giáo dục


Xem thêm chi tiết: Công thức thấu kính - Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Công thức thấu kính – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Hình Ảnh về: Công thức thấu kính – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Video về: Công thức thấu kính – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Wiki về Công thức thấu kính – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Công thức thấu kính - Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng -

tiêu cự - mặt phẳng tiêu cự
-Độ dài tiêu điểm: | f | = OF

Bài tập về thấu kính loại 11 Các câu trả lời thường gặp

Bảng 1: Bài tập về thấu kính 11 và các câu trả lời về tiêu cự và độ tụ

Bài 1: Xét một thấu kính có hai mặt lồi. Lúc đặt trong ko khí có một vật tụ Đ1, lúc đặt trong chất lỏng thì chiết suất n ’= 1,68, thấu kính có độ tụ D2 = - (D1 / 5) .a) Chiết suất n là bao nhiêu? của thấu kính?
b) Cho bán kính cong của một mặt gấp 4 lần bán kính cong của mặt kia và D1 = 2,5 dp. Bán kính cong của hai mặt này?

Đáp số: 1,5; 25 cm; 100 cm.

Bạn đang xem lại: Công thức ống kính

Bài 2: Thủy tinh được chế tạo thành thấu kính có chiết suất n = 1,5. a) Bạn sẽ thường xuyên tìm thấy tiêu cự của thấu kính trong ko khí. nếu:

- Hai mặt lồi có bán kính là 10cm và 30cm

Bán kính cạnh lồi là 10cm, bán kính cạnh lõm là 30cm.

Đáp án: a) 15 cm; 30 cm b) 60 cm; 120 cm

b) Tiêu cự của thấu kính trên là bao nhiêu lúc chúng đặt trong nước có chiết suất n '= 4/3?

Bài 3: Một thấu kính hai mặt lồi có một mặt lồi. Độ tụ của ánh sáng lúc đặt trong ko khí là D1, còn lúc đặt trong chất lỏng có chiết suất n ’= 1,68 thì thấu kính có độ tụ D2 = - (D1 / 5).

a) Chiết suất n của thấu kính là bao nhiêu?
b) Bán kính cong của một mặt gấp 4 lần bán kính cong của mặt kia nên D1 = 2,5 dp. Bán kính cong của hai mặt này là bao nhiêu? Đáp số: 1,5; 25 cm; 100 cm.

Bài 4: Xét một thấu kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5. Đặt ngoài ko khí, nó có tụ điện 5 dp. Nếu đặt thấu kính trong chất lỏng có chiết suất n 'thì tiêu cự của thấu kính là f' = -1m. Tìm chiết suất của thấu kính?

Trả lời: 1.67

Bảng 2: Bài tập về thấu kính 11 và đáp án liên quan tới mối quan hệ giữa ảnh và vật - Xác định tính chất của ảnh

Bài 1: Xét một thấu kính tụ hội có tiêu cự 10 cm. Vật sáng AB là đoạn thẳng vuông góc với trục chính của thấu kính và cách thấu kính 30 cm. Xác định độ phóng đại ảnh, vị trí ảnh và các tính chất của ảnh. Sau đó, vẽ biểu đồ ở tỉ lệ xác thực. Đáp số: d / = 15cm; k =

Bài 2: Vật phát quang AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính tụ hội có tiêu cự 20 cm. Xác định tính chất ảnh của vật qua thấu kính và vẽ đồ thị lúc:

a) Vật cách thấu kính 30 cm.

b) Vật cách thấu kính 20 cm.

c) Vật cách thấu kính 10 cm.

Bài 3: Xét một thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm. Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 20 cm. Chỉ định độ phóng đại hình ảnh, vị trí hình ảnh và các tính chất hình ảnh.

Đáp số: d / = ─ (20/3) cm; k = 1/3

Bài 4: Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính tụ hội và cách thấu kính 10 cm. Qua thấu kính, ta sẽ thấy một ảnh có cùng kích thước và cao gấp 3 lần vật. Xác định tiêu cự của thấu kính và vẽ đồ thị.

Đáp số: 15 cm.

Bảng 3: Bài tập về thấu kính 11 và các câu trả lời liên quan tới hệ thống thấu kính có khoảng cách

Bài 1: Xét hai thấu kính tụ hội L1 và L2 có tiêu cự tuần tự là f1 = 30cm và f2 = 20cm đặt đồng trục và cách nhau L = 60. Đặt vật sáng AB = 3 cm vuông góc với trục chính (A nằm trên trục chính) trước L1 cách O1 một khoảng d1. Xác định vị trí, kích thước, chiều cao và các tính chất của siêu anh A'B 'qua hệ thấu kính trên, vẽ ảnh: a) d1 = 45 cm b) d1 = 75 cm

Đáp án a) d '' = 12cm; 2,4cm b) d '' = - 20cm; 4cm

Bài 2: Vật sáng AB cao 1 cm đặt vuông góc với hệ gồm hai thấu kính đồng trục L1 và L2 cách L1 d1 = 30 cm. Thấu kính L1 là thấu kính tụ hội có tiêu cự f1 = 20cm, thấu kính L2 là thấu kính phân kỳ có tiêu cự f2 = -30cm, hai thấu kính cách nhau L = 40cm. Vị trí, kích thước, chiều cao và các tính chất của ảnh cuối cùng A'B 'được xác định bởi hệ thống thấu kính mô tả ở trên.

Đáp số: d'2 = 60cm> 0 => Ảnh A'B 'là ảnh thật

K = -6 nên ảnh A'B 'ngược chiều với vật AB

A'B '= AB = 6cm

Công thức thấu kính, chứng cứ công thức thấu kính

Chứng minh công thức thấu kính tụ hội

Xét trường hợp vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính tụ hội.

 • d = OA: khoảng cách từ vựng trí vật tới thấu kính
 • d '= OA': khoảng cách từ vựng trí ảnh tới thấu kính
 • f = OF = OF ': tiêu cự của thấu kính
 • A'B ': chiều cao của hình ảnh
 • AB: chiều cao của vật

a / Trường hợp vật thật đi qua thấu kính tụ hội thì cho ảnh thật.

ΔA'B'O đồng dạng với ABO =>
A'B'AB = A'OAO = d'dA'B'AB = A'OAO = d'd (1)
ΔA'B'F 'tương tự như OIF' =>
A'B'OI = A'F'OF'A'B'OI = A'F'OF '= OA'-OF'OF' = d'-ffOA'-OF'OF '= d'-ff (2 )
Từ (1) và (2) => d'd = d'-ffd'd = d'-ff => 1f = 1d + 1d'1f = 1d + 1d '
b / Trường hợp vật thật qua thấu kính tụ hội cho ảnh ảo.

ΔABO đồng dạng với A'B'O =>
A'B'AB = A'OAO = d'dA'B'AB = A'OAO = d'd (1)
ΔOIF 'tương tự như A'B'F' =>
A'B'OI = A'B'AB = A'F'OF'A'B'OI = A'B'AB = A'F'OF '= OA' + OF'OF '= d' + ffOA ' + OF′OF ′ = d ′ + ff (2)
Từ (1) và (2) => d′d = d ′ + ffd′d = d ′ + ff => 1f = 1d-1d′1f = 1d-1d ′

Chứng minh công thức thấu kính phân kỳ

ΔABO đồng dạng với A'B'O =>
A'B'AB = A'OAO = d'dA'B'AB = A'OAO = d'd (1)
ΔOIF 'tương tự với A'B'F' và (OI = AB) =>
A'B'AB = A'F'OF'A'B'AB = A'F'OF '= OF'-OA'OF' = fd'fOF'-OA'OF '= fd'f (2)
Từ (1) và (2) => d′d = f − d′fd′d = fd′f => 1f = 1d′-1d1f = 1d′-1d

Các công thức thấu kính rộng rãi và các quy ước ký hiệu

a / Công thức liên hệ giữa vị trí vật, vị trí ảnh và tiêu cự thấu kính1f = 1d + 1d′1f = 1d + 1d ′

Ký thỏa thuận:

 • Thấu kính tụ hội: f> 0
 • Thấu kính phân kỳ: f
 • Hình ảnh là thật: d '> 0
 • Ảnh là ảo: d '
 • Nhân vật là thực: d> 0

b / Công thức độ phóng đại của thấu kính| k | = A′B′AB | k | = A′B′AB
k = -d′d = ff-dk = -d′d = ff-d

Ký thỏa thuận:

 • k> 0: ảnh và vật cùng phương
 • K

c / Công thức tính độ tụ thấu kínhD = 1f = (n − 1) (1R1 + 1R2) D = 1f = (n − 1) (1R1 + 1R2)

ở đó:

 • n: chiết suất của vật liệu làm thấu kính
 • R1; R2: Bán kính bề mặt (R = vỏ phẳng) (m)
 • D: Bộ tụ thấu kính (dp được đọc là diopter)
 • f: Độ dài tiêu cự của thấu kính (m)

Nhà xuất bản: https://chinphu.vn/

Thể loại: Giáo dục

[rule_{ruleNumber}]

#Công #thức #thấu #kính #Trường #THPT #Thành #Phố #Sóc #Trăng

[rule_3_plain]

#Công #thức #thấu #kính #Trường #THPT #Thành #Phố #Sóc #Trăng

[rule_1_plain]

#Công #thức #thấu #kính #Trường #THPT #Thành #Phố #Sóc #Trăng

[rule_2_plain]

#Công #thức #thấu #kính #Trường #THPT #Thành #Phố #Sóc #Trăng

[rule_2_plain]

#Công #thức #thấu #kính #Trường #THPT #Thành #Phố #Sóc #Trăng

[rule_3_plain]

#Công #thức #thấu #kính #Trường #THPT #Thành #Phố #Sóc #Trăng

[rule_1_plain]

Nguồn:chinphu.vn
Phân mục: Tin tức

#Công #thức #thấu #kính #Trường #THPT #Thành #Phố #Sóc #Trăng

Xem thêm bài viết hay:   Phân tích hình tượng Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button