Tin Tức

Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đội

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đội phải ko?Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin tức

Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đội nhằm tuyên truyền sâu rộng về lịch sử ra đời, quá trình tăng trưởng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Nhằm giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

Không những thế, các em có thể tham khảo cuộc thi tìm hiểu 80 năm thành lập Đội. Vậy mời các bạn cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây:

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021)

I. LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Bạn đang xem: Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đội

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đảm đương sứ mệnh cao cả lãnh đạo giai cấp người lao động và toàn thể nhân dân Việt Nam đấu tranh giành giải phóng dân tộc và giai cấp. Từ lúc thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam xoành xoạch chú ý tới lực lượng thanh thiếu nhi, phong trào thanh thiếu nhi nước ta ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ. Từ đó, tổ chức Đội từng bước được tạo nên. Tháng 10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã nhắc đến tới việc thiếu nhi vào các tổ chức thiếu niên cách mệnh, Hồng nhi đoàn… và ủy quyền Đoàn thanh niên phụ trách.

Và chỉ một năm sau ngày thành lập, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức Đoàn, ngày 26/3/1931, Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên. Tiếp theo sau đó, tại Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng vào tháng 5/1941, Trung ương Đảng đã ra quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh để kết đoàn các lực lượng đánh Tây, đuổi Nhật, giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Ngay sau đó, ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Hội Nhi đồng Cứu quốc (nay là Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) được thành lập và được gia nhập Mặt trận Việt Minh, hoạt động theo điều lệ của Mặt trận Việt Minh với nội dung “Dự bị đánh Tây, đánh Nhật làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập”.

Ngày trước hết thành lập, Đội có 5 đội viên là Nông Văn Dền (bí danh là Kim Đồng) được bầu làm đội trưởng, Nông Văn Thàn (bí danh là Cao Sơn), Lý Văn Tịnh (bí danh là Thanh Minh), Lý Thị Nì (bí danh là Thủy Tiên) và Lý Thị Xậu (bí danh là Thanh Thủy).

Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập là nhu cầu thế tất của lịch sử quốc gia, bởi lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi Việt Nam là bộ phận trong lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đội là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, được Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách, ra đời nhằm thiếu nhi vào một tổ chức thống nhất từ Trung ương tới địa phương dưới sự hướng dẫn, phụ trách của Đoàn thanh niên, giáo dục các em theo ý thức cách mệnh và coi các em là một lực lượng cách mệnh. Đội luôn là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

II. ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH – 80 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

1. Tên gọi của tổ chức Đội qua các thời kỳ lịch sử

Từ ngày thành lập tới nay, Đội đã đổi tên cho thích hợp với yêu cầu của từng thời kỳ cách mệnh và ước muốn của thiếu niên, nhi đồng, cụ thể như:

  • Năm 1941: Hội Nhi đồng Cứu quốc (sau đó đổi là Đội Thiếu nhi Cứu quốc).
  • Tháng 3/1951: Đội Thiếu nhi tháng Tám.
  • Ngày 4/11/1956: Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam.
  • Năm 1970 – nay: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh qua 80 năm xây dựng và trưởng thành

Sau ngày thành lập, vâng theo lời Bác dạy, cùng cha anh làm cách mệnh, Đội thiếu nhi cứu quốc được thành lập ở khắp các địa phương trong cả nước. Kế bên việc , giáo dục thiếu niên nhi đồng, các Đội Thiếu nhi Cứu quốc đã tham gia cách mệnh góp phần vào thắng lợi của cách mệnh Tháng Tám 1945. Các đội viên, thiếu nhi tích cực tham gia hoạt động cách mệnh như làm liên lạc, trinh sát, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ xóm làng, tham gia lao động tiết kiệm, xoá mù chữ… đã lập công xuất sắc như Đội thiếu niên du kích Đình Bảng, Đội thiếu nhi Bát Sắt (Hà Nội), Đội Thiếu nhi Thành Huế, Đội Thiếu nhi Đồng Tháp Mười… nhiều đội viên thiếu nhi người hùng xuất hiện như Kim Đồng, Dương Văn Nội, Phạm Ngọc Đa, Vừ A Dính… của thời kỳ chống Pháp đã trở thành những gương sáng cho các thế hệ thiếu nhi Việt Nam noi theo, làm sáng ngời trang sử của Đội Thiếu niên tiền phong.

Suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lớp lớp thiếu nhi Việt Nam ở hai miền Nam, Bắc đã góp phần nhỏ nhỏ của mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc như: Phong trào Trần Quốc Toản do Bác Hồ phát động năm 1948, tới nay, công việc Trần Quốc Toản đã trở thành phong trào truyền thống của Đội ngày càng tăng trưởng và có ý nghĩa xã hội rộng lớn; phong trào “Vì miền Nam ruột thịt”, “Việc nhỏ, chí lớn, chống Mỹ cứu nước”, “Làm nghìn việc tốt thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy”, đã có nhiều tập thể Đội và tư nhân đội viên giành danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, nhiều đội viên thiếu niên tiền phong đã trở thành dũng sĩ diệt Mỹ, diệt nguỵ, các người hùng thiếu nhi quên thân mình hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng xóm làng như Trần Văn Thọ, Nguyễn Bá Ngọc, Kơpa Kơlơng, Trần Văn Uẩn…

Vâng lời Bác dạy:

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tùy theo sức của mình
Để tham gia kháng chiến
Để giữ gìn hoà bình”.

Đội viên thiếu niên tiền phong và thiếu nhi Việt Nam đã ko ngừng tu dưỡng và rèn luyện, tích cực xây dựng tổ chức Đội, góp sức nhỏ nhỏ của mình vào sự nghiệp cách mệnh chung. Suốt những năm qua, các phong trào và hoạt động của Đội luôn gắn liền với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, gắn liền với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, văn minh. Đội đã tổ chức các hoạt động giáo dục thích hợp với lửa tuổi theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dưới sự hướng dẫn của các anh chị phụ trách, tạo cho thiếu niên nhi đồng biết vượt khó để học tập tốt, rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, mai này trở thành người công dân mới, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp.

Phong trào “Kế hoạch nhỏ” (1958) để lao động, tiết kiệm làm ra tài sản vật chất như xây dựng Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong (1959 đi vào hoạt động), Đoàn tàu lửa chạy trên đường sắt Thống Nhất (1979), Khách sạn Khăn quàng đỏ (1987)… và hàng nghìn công trình khác ở các địa phương đã tạo nên những hạ tầng văn hóa cho thiếu nhi và xã hội. Phong trào xây dựng Hợp tác xã Măng non, lập các quỹ “Vì bạn nghèo”, “Hỗ trợ tài năng trẻ”, quỹ Vừ A Dính, Đôrêmon, Giải thưởng Kim Đồng… đã thu hút hàng tỷ đồng nhằm hỗ trợ hàng triệu bạn có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện sinh hoạt và học tập, hoà nhập với số đông. Các phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ”; phong trào “Hành quân theo bước chân những người người hùng”, “Về với cội nguồn”, “Vì điểm tựa tiền tiêu”, “Áo lụa tặng bà”, “Địa chỉ tình nghĩa”… đã thu hút hàng triệu em tham gia. Thông qua các hoạt động đó, các em được tự rèn luyện và được giáo dục những truyền thống cách mệnh, những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Để giúp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, ngày 19/1/1981, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định số 02 về việc thành lập Hội đồng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đội nhi đồng Hồ Chí Minh khóa I (nay là Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gọi tắt là Hội đồng Đội Trung ương). Hội đồng Đội đã được thành lập, là cơ quan đại diện cho tổ chức Đội với 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh là đơn vị do Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp thành lập theo nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các đơn vị quản lý, các thành viên Hội đồng Đội là các đại diện liên ngành của Đoàn thanh niên với các ban, ngành liên quan tới công việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Ở cấp Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phân công một đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Từ đó tới nay, đã trải qua 8 khóa Hội đồng Đội Trung ương, theo đó các đồng chí giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương gồm: Khóa I – đồng chí Lê Thanh Đạo; khóa II – đồng chí Phùng Ngọc Hùng; khóa III – đồng chí Phạm Phương Thảo, đồng chí Hoàng Bình Quân; khóa IV – đồng chí Đào Ngọc Dung; khóa V – đồng chí Nguyễn Lam; khóa VI – đồng chí Nguyễn Thị Hà; khóa VII – đồng chí Nguyễn Long Hải; khóa VIII – đồng chí Nguyễn Ngọc Lương.

80 năm qua, những trang vàng sử Đội và hào khí truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng sáng rọi. Lịch sử đó, truyền thống đó gắn liền với phong trào thiếu nhi Việt Nam và là một bộ phận ko thể tách rời trong lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc và lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… Với những góp sức của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã tặng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đội (tháng 5/1981), Huân chương Sao vàng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội (tháng 5/2001). Thành tích đó đã ghi lại một mốc son chói lọi trên trục đường tăng trưởng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và lớp lớp thiếu nhi Việt Nam.

Trước sự tăng trưởng vượt trội về khoa học công nghệ và sự vươn mình đột phá vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của quốc gia, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã có những bước tăng trưởng mới với hơn 8,2 triệu đội viên, hơn 4,1 triệu thiếu niên và hơn 4,6 triệu nhi đồng; hơn 24.200 tổng phụ trách trong các trường học, cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư (tính tới tháng 12/2020); hàng nghìn cán bộ chuyên trách và hàng ngũ hợp tác viên hoạt động trong các cơ sở Đội, Nhà thiếu nhi, đang ngày đêm miệt mài chăm lo cho sự tăng trưởng của thế hệ măng non quốc gia.

Trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước, các đơn vị quản lý, các ngành tiếp tục dành sự quan tâm đặc thù cho thiếu niên, nhi đồng và công việc trẻ em. Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thời kỳ 2015 – 2030”; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thời kỳ 2015 – 2020”; Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Trẻ em, trong đó có nhiều quy định, chế tài cụ thể để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đặc thù[A1] , Luật quy định Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, ước muốn của trẻ em… Cùng với những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, tăng cường cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” cùng Kết luận số 75-KL/TWĐTN-CTTN ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng lên vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng thời kỳ 2018 – 2022” đã thổi ko khí và sức sống mới cho các hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi. Đưa ý thức Nghị quyết vào thực tiễn phong trào, công việc xây dựng Đội trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực: Hàng ngũ phụ trách thiếu nhi, cán bộ Đội được tăng cường, chất lượng nội dung sinh hoạt Sao nhi đồng được cải tiến, nội dung sinh hoạt Đội được đổi mới từng bước thích hợp với nhu cầu của thiếu nhi. Hoạt động Đội trong nhà trường từng bước được củng cố và tăng lên, hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư được tăng cường và nhân rộng, công việc Sao nhi đồng có những bước tăng trưởng, công việc bồi dưỡng đội viên lớn lên Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều phong trào, hoạt động mới đã tạo ra hiệu quả xã hội thiết thực của thiếu nhi tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tổ chức Đoàn, Đội các đơn vị quản lý đã tập trung thực hiện 02 mục tiêu“Hỗ trợ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” và “Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi”. Qua 04 năm triển khai thực hiện, cả nước đã xây dựng mới được 7.436 điểm vui chơi mới cho thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn; hỗ trợ được hơn 2,8 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn dưới nhiều hình thức: hỗ trợ học bổng; các điều kiện sinh hoạt, học tập; quan tâm tới công việc hỗ trợ dài hạn cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… với tổng mức kinh phí gần 1.106 tỷ đồng. Trong đó, nhiều đơn vị đã có cách làm thông minh, hiệu quả, như: tận dụng đồ vật tái chế để thiết kế sân chơi cho thiếu nhi, hay tổ chức các sân chơi lưu động, sân chơi văn hóa, dân gian…

Nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan tới trẻ em, thực hiện Quyết định 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình xúc tiến quyền tham gia của trẻ em về các vấn đề liên quan tới trẻ em thời kỳ 2016 – 2020, Trung ương Đoàn đã chỉ huy Hội đồng Đội Trung ương triển khai thử nghiệm mẫu hình “Hội đồng trẻ em” thời kỳ 2017 – 2020. Sau hơn 03 năm triển khai, từ 05 mẫu hình thử nghiệm, tới nay, toàn quốc đã xây dựng được 14 mẫu hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh; 17 mẫu hình Hội đồng trẻ em cấp huyện tại 17 tỉnh, thị thành. Qua theo dõi, nắm bắt, Hội đồng trẻ em các tỉnh, thị thành đã phát huy hiệu quả hoạt động mẫu hình “Hội đồng trẻ em” cấp tỉnh, duy trì tốt việc tổ chức các kỳ họp định kỳ hằng năm. Không những thế, các tỉnh, thị thành tiếp tục tăng lên hiệu quả của 35.118 câu lạc bộ Quyền trẻ em trong các liên đội, trên khu vực dân cư và trong hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.

Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” tiếp tục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các hoạt động của tổ chức Đội và thiếu niên, nhi đồng, trình bày lòng hàm ân vô hạn của thiếu nhi Việt Nam với vị lãnh tụ, người cha già muôn vàn mến yêu của dân tộc, tạo môi trường học tập và rèn luyện, góp phần bồi dưỡng tạo nên cho các em những trị giá phẩm chất tốt đẹp của người công dân mới xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ mới, phong trào được triển khai theo hướng cụ thể với từng năm học, trong đó, mỗi năm học, tổ chức Đội hướng dẫn, hỗ trợ các em thiếu nhi rèn luyện tập trung vào một nội dung trong lời dạy của Bác. Chương trình công việc Đội và phong trào thiếu nhi các năm học được Hội đồng Đội Trung ương xây dựng, cụ thể hóa theo 5 điều Bác Hồ dạy gồm: Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”; tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”; tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Kết đoàn tốt, kỷ luật tốt”; tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”; tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thiệt thà, dũng cảm”.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các đơn vị quản lý nhằm biểu dương những thiếu nhi có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, thi đua tuân theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng và cũng là dịp trình bày sự quan tâm chăm lo của Đảng, Chính phủ, các đơn vị quản lý, các ngành và toàn xã hội đối với thế hệ măng non của quốc gia. Qua đó, hàng triệu thiếu nhi tiêu biểu đã được tuyên dương tại các kỳ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các đơn vị quản lý và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc. Trải qua 9 kỳ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc đã có 2.614 thiếu nhi được tuyên dương là Cháu ngoan Bác Hồ cấp toàn quốc; riêng thời kỳ 2015 – 2020, đã có gần 25 triệu cháu ngoan Bác Hồ các đơn vị quản lý được tuyên dương tại Đại hội các đơn vị quản lý.

Kế thừa và tăng trưởng, qua 63 năm triển khai thực hiện, phong trào “Kế hoạch nhỏ” được điều chỉnh cho thích hợp tình hình thực tiễn với nhiều tiết mục, hình thức mới phong phú, nhiều chủng loại như: tăng gia chăn nuôi, sản xuất, tiết kiệm và thu nhặt phế liệu, giấy vụn các loại… các mẫu hình hay, hiệu quả tiếp tục được duy trì như “Vườn rau của em”, “Đàn gà Khăn quàng đỏ”, “Xe đạp giúp bạn tới trường”, “Một triệu cuốn vở giúp bạn tới trường”, “Nuôi heo đất giúp bạn tới trường”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, “Lớp học bán trú”… góp phần giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường và ý thức kết đoàn, tương thân, tương ái, sẻ chia cùng số đông.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đội viên, thiếu niên nhi đồng và các từng lớp nhân dân, góp phần khích lệ các em xây dựng niềm tin, ước mơ hoài bão, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Vâng lời Bác Hồ dạy, phát huy truyền thống “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” các thế hệ thiếu nhi đã tích cực tham gia phong trào “Nghìn việc tốt” và đã xuất hiện những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, những tập thể tiêu biểu với nhiều chiến công và thành tích vượt trội trên tất cả các mặt học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội như: Dũng cảm cứu bạn, hỗ trợ gia đình, chăm sóc ông bà, cha mẹ; những nhà tin học nhỏ tuổi, những huy chương vàng trên lĩnh vực thể thao… Trong thời kỳ mới, phong trào tiếp tục được các đơn vị quản lý bộ Đội triển khai với các hình thức nhiều chủng loại như: tổ chức các buổi sinh hoạt liên đội dưới cờ với chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nói lời hay, làm việc tốt” góp phần định hướng những trị giá tốt đẹp cho thiếu nhi…

Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” được tăng cường đã tạo ra những kết quả tích cực với hàng nghìn điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi, các lớp học tình thương, các buổi ôn luyện văn hoá, sinh hoạt văn nghệ, thể dục, thể thao, chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho trẻ em; huy động nguồn lực tu sửa, tăng cấp, xây mới trường học, điểm vui chơi; đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động thiếu nhi, đặc thù vào các dịp cao điểm như: Tháng hành động vì trẻ em, Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, chương trình “Đêm hội trăng rằm” nhân dịp Tết Trung thu, Tết nguyên đán… đã mang lại thú vui, điều kiện sinh hoạt, ánh sáng tri thức tới với học trò thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Các chương trình, hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, về nước sạch, ý thức tiết kiệm, giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống các tệ nạn xã hội, giao lưu, hội nhập quốc tế, định hướng cho thiếu nhi tham gia các trò chơi trực tuyến, các hoạt động trải nghiệm thông minh có ý nghĩa giáo dục, lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa được phát huy, cụ thể: Chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch”, “Ngày hội sắc màu”, “Ươm mầm xanh”, “Giờ ra chơi trải nghiệm thông minh”, Trại sáng tác thơ văn tuổi học trò và trao giải thưởng “Cây bút tuổi hồng”, cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”, cuộc thi “Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí”, sân chơi “Tài năng Anh ngữ Việt Nam”, chương trình “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra toàn cầu”, “Học kỳ trong quân đội”, “Học kỳ Công an”; trại hè “Trải nghiệm để trưởng thành”, …

80 năm ghi dấu một chặng đường tăng trưởng và trưởng thành của tổ chức Đội với lớp lớp các thế hệ đội viên đã trở thành những nhà lãnh đạo, những công dân ưu tú của xã hội, những tiến sĩ, kĩ sư, thầy thuốc, những nhà khoa học, thầy cô giáo, những người lao động có bàn tay vàng, nhiều thông minh… Phát huy truyền thống vẻ vang trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đoàn và sự chăm lo của toàn xã hội, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam sẽ ra sức học tập và rèn luyện, thông minh ko ngừng để biến những trở ngại, thử thách thành thời cơ để tiếp bước cha anh rèn đức, luyện tài, xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, góp sức nhỏ nhỏ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Đội viên, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam hôm nay nguyện:

“Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa,
vì lý tưởng của Bác Hồ lớn lao,
Sẵn sàng!”.

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt thành chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021).

2. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – 80 năm xây dựng và trưởng thành.

3. Thiếu nhi Việt Nam thi đua tuân theo 5 điều Bác Hồ dạy.

4. Thiếu nhi Việt Nam nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

5. Thiếu nhi Việt Nam – Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn.

6. 80 mươi mùa hoa Đội ta lớn lên cùng quốc gia.

7. Toàn Đoàn tăng cường cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

8. Xây dựng Đội vững mạnh là xây dựng Đoàn trước một bước.

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Tổng hợp


Xem thêm chi tiết: Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đội

Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đội

Hình Ảnh về: Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đội

Video về: Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đội

Wiki về Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đội

Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đội -

Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đội nhằm tuyên truyền sâu rộng về lịch sử ra đời, quá trình tăng trưởng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Nhằm giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

Không những thế, các em có thể tham khảo cuộc thi tìm hiểu 80 năm thành lập Đội. Vậy mời các bạn cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây:

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021)

I. LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Bạn đang xem: Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đội

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đảm đương sứ mệnh cao cả lãnh đạo giai cấp người lao động và toàn thể nhân dân Việt Nam đấu tranh giành giải phóng dân tộc và giai cấp. Từ lúc thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam xoành xoạch chú ý tới lực lượng thanh thiếu nhi, phong trào thanh thiếu nhi nước ta ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ. Từ đó, tổ chức Đội từng bước được tạo nên. Tháng 10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã nhắc đến tới việc thiếu nhi vào các tổ chức thiếu niên cách mệnh, Hồng nhi đoàn… và ủy quyền Đoàn thanh niên phụ trách.

Và chỉ một năm sau ngày thành lập, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức Đoàn, ngày 26/3/1931, Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên. Tiếp theo sau đó, tại Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng vào tháng 5/1941, Trung ương Đảng đã ra quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh để kết đoàn các lực lượng đánh Tây, đuổi Nhật, giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Ngay sau đó, ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Hội Nhi đồng Cứu quốc (nay là Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) được thành lập và được gia nhập Mặt trận Việt Minh, hoạt động theo điều lệ của Mặt trận Việt Minh với nội dung “Dự bị đánh Tây, đánh Nhật làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập”.

Ngày trước hết thành lập, Đội có 5 đội viên là Nông Văn Dền (bí danh là Kim Đồng) được bầu làm đội trưởng, Nông Văn Thàn (bí danh là Cao Sơn), Lý Văn Tịnh (bí danh là Thanh Minh), Lý Thị Nì (bí danh là Thủy Tiên) và Lý Thị Xậu (bí danh là Thanh Thủy).

Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập là nhu cầu thế tất của lịch sử quốc gia, bởi lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi Việt Nam là bộ phận trong lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đội là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, được Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách, ra đời nhằm thiếu nhi vào một tổ chức thống nhất từ Trung ương tới địa phương dưới sự hướng dẫn, phụ trách của Đoàn thanh niên, giáo dục các em theo ý thức cách mệnh và coi các em là một lực lượng cách mệnh. Đội luôn là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

II. ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH – 80 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

1. Tên gọi của tổ chức Đội qua các thời kỳ lịch sử

Từ ngày thành lập tới nay, Đội đã đổi tên cho thích hợp với yêu cầu của từng thời kỳ cách mệnh và ước muốn của thiếu niên, nhi đồng, cụ thể như:

  • Năm 1941: Hội Nhi đồng Cứu quốc (sau đó đổi là Đội Thiếu nhi Cứu quốc).
  • Tháng 3/1951: Đội Thiếu nhi tháng Tám.
  • Ngày 4/11/1956: Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam.
  • Năm 1970 – nay: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh qua 80 năm xây dựng và trưởng thành

Sau ngày thành lập, vâng theo lời Bác dạy, cùng cha anh làm cách mệnh, Đội thiếu nhi cứu quốc được thành lập ở khắp các địa phương trong cả nước. Kế bên việc , giáo dục thiếu niên nhi đồng, các Đội Thiếu nhi Cứu quốc đã tham gia cách mệnh góp phần vào thắng lợi của cách mệnh Tháng Tám 1945. Các đội viên, thiếu nhi tích cực tham gia hoạt động cách mệnh như làm liên lạc, trinh sát, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ xóm làng, tham gia lao động tiết kiệm, xoá mù chữ… đã lập công xuất sắc như Đội thiếu niên du kích Đình Bảng, Đội thiếu nhi Bát Sắt (Hà Nội), Đội Thiếu nhi Thành Huế, Đội Thiếu nhi Đồng Tháp Mười… nhiều đội viên thiếu nhi người hùng xuất hiện như Kim Đồng, Dương Văn Nội, Phạm Ngọc Đa, Vừ A Dính… của thời kỳ chống Pháp đã trở thành những gương sáng cho các thế hệ thiếu nhi Việt Nam noi theo, làm sáng ngời trang sử của Đội Thiếu niên tiền phong.

Suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lớp lớp thiếu nhi Việt Nam ở hai miền Nam, Bắc đã góp phần nhỏ nhỏ của mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc như: Phong trào Trần Quốc Toản do Bác Hồ phát động năm 1948, tới nay, công việc Trần Quốc Toản đã trở thành phong trào truyền thống của Đội ngày càng tăng trưởng và có ý nghĩa xã hội rộng lớn; phong trào “Vì miền Nam ruột thịt”, “Việc nhỏ, chí lớn, chống Mỹ cứu nước”, “Làm nghìn việc tốt thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy”, đã có nhiều tập thể Đội và tư nhân đội viên giành danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, nhiều đội viên thiếu niên tiền phong đã trở thành dũng sĩ diệt Mỹ, diệt nguỵ, các người hùng thiếu nhi quên thân mình hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng xóm làng như Trần Văn Thọ, Nguyễn Bá Ngọc, Kơpa Kơlơng, Trần Văn Uẩn…

Vâng lời Bác dạy:

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tùy theo sức của mình
Để tham gia kháng chiến
Để giữ gìn hoà bình”.

Đội viên thiếu niên tiền phong và thiếu nhi Việt Nam đã ko ngừng tu dưỡng và rèn luyện, tích cực xây dựng tổ chức Đội, góp sức nhỏ nhỏ của mình vào sự nghiệp cách mệnh chung. Suốt những năm qua, các phong trào và hoạt động của Đội luôn gắn liền với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, gắn liền với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, văn minh. Đội đã tổ chức các hoạt động giáo dục thích hợp với lửa tuổi theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dưới sự hướng dẫn của các anh chị phụ trách, tạo cho thiếu niên nhi đồng biết vượt khó để học tập tốt, rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, mai này trở thành người công dân mới, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp.

Phong trào “Kế hoạch nhỏ” (1958) để lao động, tiết kiệm làm ra tài sản vật chất như xây dựng Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong (1959 đi vào hoạt động), Đoàn tàu lửa chạy trên đường sắt Thống Nhất (1979), Khách sạn Khăn quàng đỏ (1987)… và hàng nghìn công trình khác ở các địa phương đã tạo nên những hạ tầng văn hóa cho thiếu nhi và xã hội. Phong trào xây dựng Hợp tác xã Măng non, lập các quỹ “Vì bạn nghèo”, “Hỗ trợ tài năng trẻ”, quỹ Vừ A Dính, Đôrêmon, Giải thưởng Kim Đồng… đã thu hút hàng tỷ đồng nhằm hỗ trợ hàng triệu bạn có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện sinh hoạt và học tập, hoà nhập với số đông. Các phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ”; phong trào “Hành quân theo bước chân những người người hùng”, “Về với cội nguồn”, “Vì điểm tựa tiền tiêu”, “Áo lụa tặng bà”, “Địa chỉ tình nghĩa”… đã thu hút hàng triệu em tham gia. Thông qua các hoạt động đó, các em được tự rèn luyện và được giáo dục những truyền thống cách mệnh, những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Để giúp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, ngày 19/1/1981, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ra quyết định số 02 về việc thành lập Hội đồng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đội nhi đồng Hồ Chí Minh khóa I (nay là Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gọi tắt là Hội đồng Đội Trung ương). Hội đồng Đội đã được thành lập, là cơ quan đại diện cho tổ chức Đội với 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh là đơn vị do Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp thành lập theo nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các đơn vị quản lý, các thành viên Hội đồng Đội là các đại diện liên ngành của Đoàn thanh niên với các ban, ngành liên quan tới công việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Ở cấp Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phân công một đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Từ đó tới nay, đã trải qua 8 khóa Hội đồng Đội Trung ương, theo đó các đồng chí giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương gồm: Khóa I – đồng chí Lê Thanh Đạo; khóa II – đồng chí Phùng Ngọc Hùng; khóa III – đồng chí Phạm Phương Thảo, đồng chí Hoàng Bình Quân; khóa IV – đồng chí Đào Ngọc Dung; khóa V – đồng chí Nguyễn Lam; khóa VI – đồng chí Nguyễn Thị Hà; khóa VII – đồng chí Nguyễn Long Hải; khóa VIII – đồng chí Nguyễn Ngọc Lương.

80 năm qua, những trang vàng sử Đội và hào khí truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng sáng rọi. Lịch sử đó, truyền thống đó gắn liền với phong trào thiếu nhi Việt Nam và là một bộ phận ko thể tách rời trong lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc và lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… Với những góp sức của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã tặng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đội (tháng 5/1981), Huân chương Sao vàng nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội (tháng 5/2001). Thành tích đó đã ghi lại một mốc son chói lọi trên trục đường tăng trưởng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và lớp lớp thiếu nhi Việt Nam.

Trước sự tăng trưởng vượt trội về khoa học công nghệ và sự vươn mình đột phá vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của quốc gia, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã có những bước tăng trưởng mới với hơn 8,2 triệu đội viên, hơn 4,1 triệu thiếu niên và hơn 4,6 triệu nhi đồng; hơn 24.200 tổng phụ trách trong các trường học, cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư (tính tới tháng 12/2020); hàng nghìn cán bộ chuyên trách và hàng ngũ hợp tác viên hoạt động trong các cơ sở Đội, Nhà thiếu nhi, đang ngày đêm miệt mài chăm lo cho sự tăng trưởng của thế hệ măng non quốc gia.

Trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước, các đơn vị quản lý, các ngành tiếp tục dành sự quan tâm đặc thù cho thiếu niên, nhi đồng và công việc trẻ em. Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công việc giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thời kỳ 2015 – 2030”; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mệnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thời kỳ 2015 – 2020”; Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Trẻ em, trong đó có nhiều quy định, chế tài cụ thể để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đặc thù[A1] , Luật quy định Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, ước muốn của trẻ em… Cùng với những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, tăng cường cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” cùng Kết luận số 75-KL/TWĐTN-CTTN ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng lên vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng thời kỳ 2018 – 2022” đã thổi ko khí và sức sống mới cho các hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi. Đưa ý thức Nghị quyết vào thực tiễn phong trào, công việc xây dựng Đội trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực: Hàng ngũ phụ trách thiếu nhi, cán bộ Đội được tăng cường, chất lượng nội dung sinh hoạt Sao nhi đồng được cải tiến, nội dung sinh hoạt Đội được đổi mới từng bước thích hợp với nhu cầu của thiếu nhi. Hoạt động Đội trong nhà trường từng bước được củng cố và tăng lên, hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư được tăng cường và nhân rộng, công việc Sao nhi đồng có những bước tăng trưởng, công việc bồi dưỡng đội viên lớn lên Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều phong trào, hoạt động mới đã tạo ra hiệu quả xã hội thiết thực của thiếu nhi tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tổ chức Đoàn, Đội các đơn vị quản lý đã tập trung thực hiện 02 mục tiêu“Hỗ trợ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” và “Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi”. Qua 04 năm triển khai thực hiện, cả nước đã xây dựng mới được 7.436 điểm vui chơi mới cho thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn; hỗ trợ được hơn 2,8 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn dưới nhiều hình thức: hỗ trợ học bổng; các điều kiện sinh hoạt, học tập; quan tâm tới công việc hỗ trợ dài hạn cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… với tổng mức kinh phí gần 1.106 tỷ đồng. Trong đó, nhiều đơn vị đã có cách làm thông minh, hiệu quả, như: tận dụng đồ vật tái chế để thiết kế sân chơi cho thiếu nhi, hay tổ chức các sân chơi lưu động, sân chơi văn hóa, dân gian…

Nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan tới trẻ em, thực hiện Quyết định 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình xúc tiến quyền tham gia của trẻ em về các vấn đề liên quan tới trẻ em thời kỳ 2016 – 2020, Trung ương Đoàn đã chỉ huy Hội đồng Đội Trung ương triển khai thử nghiệm mẫu hình “Hội đồng trẻ em” thời kỳ 2017 – 2020. Sau hơn 03 năm triển khai, từ 05 mẫu hình thử nghiệm, tới nay, toàn quốc đã xây dựng được 14 mẫu hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh; 17 mẫu hình Hội đồng trẻ em cấp huyện tại 17 tỉnh, thị thành. Qua theo dõi, nắm bắt, Hội đồng trẻ em các tỉnh, thị thành đã phát huy hiệu quả hoạt động mẫu hình “Hội đồng trẻ em” cấp tỉnh, duy trì tốt việc tổ chức các kỳ họp định kỳ hằng năm. Không những thế, các tỉnh, thị thành tiếp tục tăng lên hiệu quả của 35.118 câu lạc bộ Quyền trẻ em trong các liên đội, trên khu vực dân cư và trong hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.

Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” tiếp tục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các hoạt động của tổ chức Đội và thiếu niên, nhi đồng, trình bày lòng hàm ân vô hạn của thiếu nhi Việt Nam với vị lãnh tụ, người cha già muôn vàn mến yêu của dân tộc, tạo môi trường học tập và rèn luyện, góp phần bồi dưỡng tạo nên cho các em những trị giá phẩm chất tốt đẹp của người công dân mới xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ mới, phong trào được triển khai theo hướng cụ thể với từng năm học, trong đó, mỗi năm học, tổ chức Đội hướng dẫn, hỗ trợ các em thiếu nhi rèn luyện tập trung vào một nội dung trong lời dạy của Bác. Chương trình công việc Đội và phong trào thiếu nhi các năm học được Hội đồng Đội Trung ương xây dựng, cụ thể hóa theo 5 điều Bác Hồ dạy gồm: Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”; tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”; tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Kết đoàn tốt, kỷ luật tốt”; tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”; tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thiệt thà, dũng cảm”.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các đơn vị quản lý nhằm biểu dương những thiếu nhi có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, thi đua tuân theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng và cũng là dịp trình bày sự quan tâm chăm lo của Đảng, Chính phủ, các đơn vị quản lý, các ngành và toàn xã hội đối với thế hệ măng non của quốc gia. Qua đó, hàng triệu thiếu nhi tiêu biểu đã được tuyên dương tại các kỳ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các đơn vị quản lý và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc. Trải qua 9 kỳ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc đã có 2.614 thiếu nhi được tuyên dương là Cháu ngoan Bác Hồ cấp toàn quốc; riêng thời kỳ 2015 – 2020, đã có gần 25 triệu cháu ngoan Bác Hồ các đơn vị quản lý được tuyên dương tại Đại hội các đơn vị quản lý.

Kế thừa và tăng trưởng, qua 63 năm triển khai thực hiện, phong trào “Kế hoạch nhỏ” được điều chỉnh cho thích hợp tình hình thực tiễn với nhiều tiết mục, hình thức mới phong phú, nhiều chủng loại như: tăng gia chăn nuôi, sản xuất, tiết kiệm và thu nhặt phế liệu, giấy vụn các loại… các mẫu hình hay, hiệu quả tiếp tục được duy trì như “Vườn rau của em”, “Đàn gà Khăn quàng đỏ”, “Xe đạp giúp bạn tới trường”, “Một triệu cuốn vở giúp bạn tới trường”, “Nuôi heo đất giúp bạn tới trường”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, “Lớp học bán trú”… góp phần giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường và ý thức kết đoàn, tương thân, tương ái, sẻ chia cùng số đông.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đội viên, thiếu niên nhi đồng và các từng lớp nhân dân, góp phần khích lệ các em xây dựng niềm tin, ước mơ hoài bão, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Vâng lời Bác Hồ dạy, phát huy truyền thống “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” các thế hệ thiếu nhi đã tích cực tham gia phong trào “Nghìn việc tốt” và đã xuất hiện những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, những tập thể tiêu biểu với nhiều chiến công và thành tích vượt trội trên tất cả các mặt học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội như: Dũng cảm cứu bạn, hỗ trợ gia đình, chăm sóc ông bà, cha mẹ; những nhà tin học nhỏ tuổi, những huy chương vàng trên lĩnh vực thể thao… Trong thời kỳ mới, phong trào tiếp tục được các đơn vị quản lý bộ Đội triển khai với các hình thức nhiều chủng loại như: tổ chức các buổi sinh hoạt liên đội dưới cờ với chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nói lời hay, làm việc tốt” góp phần định hướng những trị giá tốt đẹp cho thiếu nhi…

Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” được tăng cường đã tạo ra những kết quả tích cực với hàng nghìn điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi, các lớp học tình thương, các buổi ôn luyện văn hoá, sinh hoạt văn nghệ, thể dục, thể thao, chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho trẻ em; huy động nguồn lực tu sửa, tăng cấp, xây mới trường học, điểm vui chơi; đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động thiếu nhi, đặc thù vào các dịp cao điểm như: Tháng hành động vì trẻ em, Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, chương trình “Đêm hội trăng rằm” nhân dịp Tết Trung thu, Tết nguyên đán… đã mang lại thú vui, điều kiện sinh hoạt, ánh sáng tri thức tới với học trò thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Các chương trình, hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, về nước sạch, ý thức tiết kiệm, giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống các tệ nạn xã hội, giao lưu, hội nhập quốc tế, định hướng cho thiếu nhi tham gia các trò chơi trực tuyến, các hoạt động trải nghiệm thông minh có ý nghĩa giáo dục, lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa được phát huy, cụ thể: Chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch”, “Ngày hội sắc màu”, “Ươm mầm xanh”, “Giờ ra chơi trải nghiệm thông minh”, Trại sáng tác thơ văn tuổi học trò và trao giải thưởng “Cây bút tuổi hồng”, cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”, cuộc thi “Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí”, sân chơi “Tài năng Anh ngữ Việt Nam”, chương trình “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra toàn cầu”, “Học kỳ trong quân đội”, “Học kỳ Công an”; trại hè “Trải nghiệm để trưởng thành”, …

80 năm ghi dấu một chặng đường tăng trưởng và trưởng thành của tổ chức Đội với lớp lớp các thế hệ đội viên đã trở thành những nhà lãnh đạo, những công dân ưu tú của xã hội, những tiến sĩ, kĩ sư, thầy thuốc, những nhà khoa học, thầy cô giáo, những người lao động có bàn tay vàng, nhiều thông minh… Phát huy truyền thống vẻ vang trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đoàn và sự chăm lo của toàn xã hội, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam sẽ ra sức học tập và rèn luyện, thông minh ko ngừng để biến những trở ngại, thử thách thành thời cơ để tiếp bước cha anh rèn đức, luyện tài, xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, góp sức nhỏ nhỏ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Đội viên, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam hôm nay nguyện:

“Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa,
vì lý tưởng của Bác Hồ lớn lao,
Sẵn sàng!”.

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt thành chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021).

2. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – 80 năm xây dựng và trưởng thành.

3. Thiếu nhi Việt Nam thi đua tuân theo 5 điều Bác Hồ dạy.

4. Thiếu nhi Việt Nam nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

5. Thiếu nhi Việt Nam – Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn.

6. 80 mươi mùa hoa Đội ta lớn lên cùng quốc gia.

7. Toàn Đoàn tăng cường cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

8. Xây dựng Đội vững mạnh là xây dựng Đoàn trước một bước.

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

, Luật quy định Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, ước muốn của trẻ em… Cùng với những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, tăng cường cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” cùng Kết luận số 75-KL/TWĐTN-CTTN ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng lên vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng thời kỳ 2018 – 2022” đã thổi ko khí và sức sống mới cho các hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi. Đưa ý thức Nghị quyết vào thực tiễn phong trào, công việc xây dựng Đội trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực: Hàng ngũ phụ trách thiếu nhi, cán bộ Đội được tăng cường, chất lượng nội dung sinh hoạt Sao nhi đồng được cải tiến, nội dung sinh hoạt Đội được đổi mới từng bước thích hợp với nhu cầu của thiếu nhi. Hoạt động Đội trong nhà trường từng bước được củng cố và tăng lên, hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư được tăng cường và nhân rộng, công việc Sao nhi đồng có những bước tăng trưởng, công việc bồi dưỡng đội viên lớn lên Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều phong trào, hoạt động mới đã tạo ra hiệu quả xã hội thiết thực của thiếu nhi tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tổ chức Đoàn, Đội các đơn vị quản lý đã tập trung thực hiện 02 mục tiêu“Hỗ trợ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” và “Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi”. Qua 04 năm triển khai thực hiện, cả nước đã xây dựng mới được 7.436 điểm vui chơi mới cho thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn; hỗ trợ được hơn 2,8 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn dưới nhiều hình thức: hỗ trợ học bổng; các điều kiện sinh hoạt, học tập; quan tâm tới công việc hỗ trợ dài hạn cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… với tổng mức kinh phí gần 1.106 tỷ đồng. Trong đó, nhiều đơn vị đã có cách làm thông minh, hiệu quả, như: tận dụng đồ vật tái chế để thiết kế sân chơi cho thiếu nhi, hay tổ chức các sân chơi lưu động, sân chơi văn hóa, dân gian…

Nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan tới trẻ em, thực hiện Quyết định 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình xúc tiến quyền tham gia của trẻ em về các vấn đề liên quan tới trẻ em thời kỳ 2016 – 2020, Trung ương Đoàn đã chỉ huy Hội đồng Đội Trung ương triển khai thử nghiệm mẫu hình “Hội đồng trẻ em” thời kỳ 2017 – 2020. Sau hơn 03 năm triển khai, từ 05 mẫu hình thử nghiệm, tới nay, toàn quốc đã xây dựng được 14 mẫu hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh; 17 mẫu hình Hội đồng trẻ em cấp huyện tại 17 tỉnh, thị thành. Qua theo dõi, nắm bắt, Hội đồng trẻ em các tỉnh, thị thành đã phát huy hiệu quả hoạt động mẫu hình “Hội đồng trẻ em” cấp tỉnh, duy trì tốt việc tổ chức các kỳ họp định kỳ hằng năm. Không những thế, các tỉnh, thị thành tiếp tục tăng lên hiệu quả của 35.118 câu lạc bộ Quyền trẻ em trong các liên đội, trên khu vực dân cư và trong hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.

Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” tiếp tục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các hoạt động của tổ chức Đội và thiếu niên, nhi đồng, trình bày lòng hàm ân vô hạn của thiếu nhi Việt Nam với vị lãnh tụ, người cha già muôn vàn mến yêu của dân tộc, tạo môi trường học tập và rèn luyện, góp phần bồi dưỡng tạo nên cho các em những trị giá phẩm chất tốt đẹp của người công dân mới xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ mới, phong trào được triển khai theo hướng cụ thể với từng năm học, trong đó, mỗi năm học, tổ chức Đội hướng dẫn, hỗ trợ các em thiếu nhi rèn luyện tập trung vào một nội dung trong lời dạy của Bác. Chương trình công việc Đội và phong trào thiếu nhi các năm học được Hội đồng Đội Trung ương xây dựng, cụ thể hóa theo 5 điều Bác Hồ dạy gồm: Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”; tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”; tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Kết đoàn tốt, kỷ luật tốt”; tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”; tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thiệt thà, dũng cảm”.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các đơn vị quản lý nhằm biểu dương những thiếu nhi có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, thi đua tuân theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng và cũng là dịp trình bày sự quan tâm chăm lo của Đảng, Chính phủ, các đơn vị quản lý, các ngành và toàn xã hội đối với thế hệ măng non của quốc gia. Qua đó, hàng triệu thiếu nhi tiêu biểu đã được tuyên dương tại các kỳ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các đơn vị quản lý và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc. Trải qua 9 kỳ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc đã có 2.614 thiếu nhi được tuyên dương là Cháu ngoan Bác Hồ cấp toàn quốc; riêng thời kỳ 2015 – 2020, đã có gần 25 triệu cháu ngoan Bác Hồ các đơn vị quản lý được tuyên dương tại Đại hội các đơn vị quản lý.

Kế thừa và tăng trưởng, qua 63 năm triển khai thực hiện, phong trào “Kế hoạch nhỏ” được điều chỉnh cho thích hợp tình hình thực tiễn với nhiều tiết mục, hình thức mới phong phú, nhiều chủng loại như: tăng gia chăn nuôi, sản xuất, tiết kiệm và thu nhặt phế liệu, giấy vụn các loại… các mẫu hình hay, hiệu quả tiếp tục được duy trì như “Vườn rau của em”, “Đàn gà Khăn quàng đỏ”, “Xe đạp giúp bạn tới trường”, “Một triệu cuốn vở giúp bạn tới trường”, “Nuôi heo đất giúp bạn tới trường”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, “Lớp học bán trú”… góp phần giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường và ý thức kết đoàn, tương thân, tương ái, sẻ chia cùng số đông.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đội viên, thiếu niên nhi đồng và các từng lớp nhân dân, góp phần khích lệ các em xây dựng niềm tin, ước mơ hoài bão, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Vâng lời Bác Hồ dạy, phát huy truyền thống “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” các thế hệ thiếu nhi đã tích cực tham gia phong trào “Nghìn việc tốt” và đã xuất hiện những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, những tập thể tiêu biểu với nhiều chiến công và thành tích vượt trội trên tất cả các mặt học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội như: Dũng cảm cứu bạn, hỗ trợ gia đình, chăm sóc ông bà, cha mẹ; những nhà tin học nhỏ tuổi, những huy chương vàng trên lĩnh vực thể thao… Trong thời kỳ mới, phong trào tiếp tục được các đơn vị quản lý bộ Đội triển khai với các hình thức nhiều chủng loại như: tổ chức các buổi sinh hoạt liên đội dưới cờ với chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nói lời hay, làm việc tốt” góp phần định hướng những trị giá tốt đẹp cho thiếu nhi…

Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” được tăng cường đã tạo ra những kết quả tích cực với hàng nghìn điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi, các lớp học tình thương, các buổi ôn luyện văn hoá, sinh hoạt văn nghệ, thể dục, thể thao, chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho trẻ em; huy động nguồn lực tu sửa, tăng cấp, xây mới trường học, điểm vui chơi; đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động thiếu nhi, đặc thù vào các dịp cao điểm như: Tháng hành động vì trẻ em, Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, chương trình “Đêm hội trăng rằm” nhân dịp Tết Trung thu, Tết nguyên đán… đã mang lại thú vui, điều kiện sinh hoạt, ánh sáng tri thức tới với học trò thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Các chương trình, hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, về nước sạch, ý thức tiết kiệm, giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống các tệ nạn xã hội, giao lưu, hội nhập quốc tế, định hướng cho thiếu nhi tham gia các trò chơi trực tuyến, các hoạt động trải nghiệm thông minh có ý nghĩa giáo dục, lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa được phát huy, cụ thể: Chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch”, “Ngày hội sắc màu”, “Ươm mầm xanh”, “Giờ ra chơi trải nghiệm thông minh”, Trại sáng tác thơ văn tuổi học trò và trao giải thưởng “Cây bút tuổi hồng”, cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”, cuộc thi “Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí”, sân chơi “Tài năng Anh ngữ Việt Nam”, chương trình “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra toàn cầu”, “Học kỳ trong quân đội”, “Học kỳ Công an”; trại hè “Trải nghiệm để trưởng thành”, …

80 năm ghi dấu một chặng đường tăng trưởng và trưởng thành của tổ chức Đội với lớp lớp các thế hệ đội viên đã trở thành những nhà lãnh đạo, những công dân ưu tú của xã hội, những tiến sĩ, kĩ sư, thầy thuốc, những nhà khoa học, thầy cô giáo, những người lao động có bàn tay vàng, nhiều thông minh… Phát huy truyền thống vẻ vang trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đoàn và sự chăm lo của toàn xã hội, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam sẽ ra sức học tập và rèn luyện, thông minh ko ngừng để biến những trở ngại, thử thách thành thời cơ để tiếp bước cha anh rèn đức, luyện tài, xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, góp sức nhỏ nhỏ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Đội viên, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam hôm nay nguyện:

“Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa,
vì lý tưởng của Bác Hồ lớn lao,
Sẵn sàng!”.

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt thành chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021).

2. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – 80 năm xây dựng và trưởng thành.

3. Thiếu nhi Việt Nam thi đua tuân theo 5 điều Bác Hồ dạy.

4. Thiếu nhi Việt Nam nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

5. Thiếu nhi Việt Nam – Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn.

6. 80 mươi mùa hoa Đội ta lớn lên cùng quốc gia.

7. Toàn Đoàn tăng cường cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

8. Xây dựng Đội vững mạnh là xây dựng Đoàn trước một bước.

Đăng bởi: https://chinphu.vn/

Phân mục: Tổng hợp

#Đề #cương #tuyên #truyền #năm #ngày #thành #lập #Đội

[rule_3_plain]

#Đề #cương #tuyên #truyền #năm #ngày #thành #lập #Đội

[rule_1_plain]

#Đề #cương #tuyên #truyền #năm #ngày #thành #lập #Đội

[rule_2_plain]

#Đề #cương #tuyên #truyền #năm #ngày #thành #lập #Đội

[rule_2_plain]

#Đề #cương #tuyên #truyền #năm #ngày #thành #lập #Đội

[rule_3_plain]

#Đề #cương #tuyên #truyền #năm #ngày #thành #lập #Đội

[rule_1_plain]

Nguồn:chinphu.vn
Phân mục: Tin tức

#Đề #cương #tuyên #truyền #năm #ngày #thành #lập #Đội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button