Tin Tức

Đề thi trắc nghiệm môn: Phần cứng máy tính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đề thi trắc nghiệm môn: Phần cứng máy tính phải ko?Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin tức

Chủ đề rà soát: Phần cứng máy tính

Thời lượng: 30 phút Chủ đề 1

ghi chú:

Chọn 1 câu trả lời đúng nhất dựa trên yêu cầu của từng câu hỏi trên phiếu trả lời

Tuân theo hướng dẫn trong phiếu trả lời

Ko chấm đề thi

Trả bài rà soát của bạn cùng với phiếu trả lời của bạn và đây là giấy rà soát của bạn.

Vật liệu và máy tính ko được phép sử dụng trong suốt kỳ thi.

1. Trong Windows XP, thao tác nào sau đây được sử dụng để rà soát xem thiết bị đã thiết đặt trình điều khiển chưa?

Một loại.tin nhăn hệ thông

b.quản lý thiết bị

C.Tiện ích cấu hình hệ thống

d.Trình thay đổi sổ đăng ký

2. Trong Trình quản lý Thiết bị, bạn có thể xác định các thiết bị ko có trình điều khiển được thiết đặt ở các vị trí sau:

Một loại.màn hình

b.các thiết bị khácnhỏ

C.Thiết bị hệ thống

d.máy vi tính

3. Modem ngoài được kết nối với máy tính qua cổng nào sau đây?

Một loại.truyền thông

b. LPT

C. IEEE 1394

d. RJ45

4. Để thay đổi ngày và giờ hệ thống, bạn nên chọn mục nào trong Tiện ích thiết lập CMOS?

Một loại. CMOS tiêu chuẩn

b.Chipset tăng lên

C.Mật khẩu người dùng thiết lập

d.Thiết bị ngoại vi tích hợp

5. Lệnh Create trong chương trình Partition Magic có tác dụng gì?

Một loại.xóa bỏ sự chia cắt

b.Tạo một phân vùng mới

C.Định dạng phân vùng

d.Thay đổi kích thước phân vùng

Tải xuống tệp tài liệu để xem thêm cụ thể

Nhà xuất bản: https://chinphu.vn/

Thể loại: Giáo dục

Bạn đang xem: Rà soát nhiều lựa chọn: Phần cứng máy tính


Xem thêm chi tiết: Đề thi trắc nghiệm môn: Phần cứng máy tính

Đề thi trắc nghiệm môn: Phần cứng máy tính

Hình Ảnh về: Đề thi trắc nghiệm môn: Phần cứng máy tính

Video về: Đề thi trắc nghiệm môn: Phần cứng máy tính

Wiki về Đề thi trắc nghiệm môn: Phần cứng máy tính

Đề thi trắc nghiệm môn: Phần cứng máy tính -

Chủ đề rà soát: Phần cứng máy tính

Thời lượng: 30 phút Chủ đề 1

ghi chú:

Chọn 1 câu trả lời đúng nhất dựa trên yêu cầu của từng câu hỏi trên phiếu trả lời

Tuân theo hướng dẫn trong phiếu trả lời

Ko chấm đề thi

Trả bài rà soát của bạn cùng với phiếu trả lời của bạn và đây là giấy rà soát của bạn.

Vật liệu và máy tính ko được phép sử dụng trong suốt kỳ thi.

1. Trong Windows XP, thao tác nào sau đây được sử dụng để rà soát xem thiết bị đã thiết đặt trình điều khiển chưa?

Một loại.tin nhăn hệ thông

b.quản lý thiết bị

C.Tiện ích cấu hình hệ thống

d.Trình thay đổi sổ đăng ký

2. Trong Trình quản lý Thiết bị, bạn có thể xác định các thiết bị ko có trình điều khiển được thiết đặt ở các vị trí sau:

Một loại.màn hình

b.các thiết bị khácnhỏ

C.Thiết bị hệ thống

d.máy vi tính

3. Modem ngoài được kết nối với máy tính qua cổng nào sau đây?

Một loại.truyền thông

b. LPT

C. IEEE 1394

d. RJ45

4. Để thay đổi ngày và giờ hệ thống, bạn nên chọn mục nào trong Tiện ích thiết lập CMOS?

Một loại. CMOS tiêu chuẩn

b.Chipset tăng lên

C.Mật khẩu người dùng thiết lập

d.Thiết bị ngoại vi tích hợp

5. Lệnh Create trong chương trình Partition Magic có tác dụng gì?

Một loại.xóa bỏ sự chia cắt

b.Tạo một phân vùng mới

C.Định dạng phân vùng

d.Thay đổi kích thước phân vùng

Tải xuống tệp tài liệu để xem thêm cụ thể

Nhà xuất bản: https://chinphu.vn/

Thể loại: Giáo dục

Bạn đang xem: Rà soát nhiều lựa chọn: Phần cứng máy tính

[rule_{ruleNumber}]

#Đề #thi #trắc #nghiệm #môn #Phần #cứng #máy #tính

[rule_3_plain]

#Đề #thi #trắc #nghiệm #môn #Phần #cứng #máy #tính

[rule_1_plain]

#Đề #thi #trắc #nghiệm #môn #Phần #cứng #máy #tính

[rule_2_plain]

#Đề #thi #trắc #nghiệm #môn #Phần #cứng #máy #tính

[rule_2_plain]

#Đề #thi #trắc #nghiệm #môn #Phần #cứng #máy #tính

[rule_3_plain]

#Đề #thi #trắc #nghiệm #môn #Phần #cứng #máy #tính

[rule_1_plain]

Nguồn:chinphu.vn
Phân mục: Tin tức

#Đề #thi #trắc #nghiệm #môn #Phần #cứng #máy #tính

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button